Tarih Testleri

Türk İslam Devletleri Test Çöz (Online Testler)

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – KPSS LGS gibi sınavlara özel Türk İslam Devletleri Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Türk İslam Devletleri sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 

Türk İslam Devletleri Test

Tebrikler - Türk İslam Devletleri Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İlk Müslüman Türk devletlerinden bazıları siyasi parçalanmayı önlemek için köle asıllı komutan ve devlet adamı kullanma yoluna gitmişlerdir.
Bu politikanın,
I. ülkede iktidar mücadeleleri yaşanmasını önleme,
II. İslam'ın yayılmasını sağlama,
III. Türk geleneklerinin etkinliğini sürdürme
amaçlarından hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
I. Moğol saldırılarına karşı koyma
II. Haçlılara karşı mücadele etme
III. Bizans baskılarının azalmasını sağlama
Yukarıdakilerden hangileri Türklerin İslam dünyasına sağladıkları askeri ve siyasi katkılar arasında gösterilebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 3
Selçuklu Devleti'nin kurucuları olarak kabul edilen Tuğrul ve Çağrı Bey birlikte uyum içinde çalışmış, devlet yönetiminde bulundukları dönemde önemli başarılara imza atmışlardır.
Bu duruma bakılarak,
I. Selçukluların Türk gelenekleri ile olan bağı zayıflamıştır.
II. Tuğrul ve Çağrı Bey taht için birbirleriyle mücadeleye girişmemiştir.
III. Selçuklularda boy alışkanları sona erdirilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 4
Eyyubi Devleti'nde zamanla yaşanmaya başlanan çekişmeler, orduda görev yapan ve Kölemen denilen kişilerin faaliyetlerini artırma imkanı vermiş, 1250'de yıkılan Eyyubi Devleti'nin topraklarında Memlük Devleti (Kölemen) kurulmuştur.
Buna göre, Eyyubi Devleti'nin yıkılmasında,
I. dış baskı,
II. iç karışıklık,
III. ekonomik gerileme
olgularından hangilerinin etkisinden söz edilebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 5
Büyük Selçuklu Devleti'nde Sultan Alparslan Dönemi'nde Gürcistan üzerine iki sefer düzenlenmiş ve bölge toprakları ele geçirilmiştir.
Bu gelişmelere bakılarak,
I. Kafkasya bölgesinde siyasi denetim sağlanmıştır.
II. Büyük Selçuklu Devleti'nin egemenlik alanı genişlemiştir.
III. Ülkede merkezi otoritenin korunması kolaylaşmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 6
Anadolu'daki Türk varlığına son vermek isteyen Bizans, 1071 yılında kalabalık bir ordu ile Selçukluların karşısına çıkmış, fakat yenilgiye uğramıştır.
Bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A
Avrupa'da Katolik-Ortodoks anlaşmazlığının sona erdirildiğinin
B
Anadolu'da Bizans toprağının kalmadığının
C
Bizans'ın Selçuklulara bağlı hale geldiğinin
D
Anadolu'daki Türk ilerleyişinin engellenemediğinin
E
Anadolu'da siyasi birliğin Selçuklular tarafından sağlandığının
Soru 7
Döneminin şartları içinde oldukça profesyonel sayılabilecek güçlü bir yapıya sahip olan Gazne ordusu, çok kısa sürede tümüyle savaşa hazır olabilecek bir durumdaydı.
Gazne ordunun bu özelliğinin,
I. yeni topraklar elde edilmesi,
II. devletler arası alanda siyasi etkinlik sağlanması,
III. yaşanabilecek isyanlara karşı devlet otoritesinin korunması
çabalarından hangilerini engellediği söylenemez?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 8
İslam öncesi dönemde Türk kültürü ve inancı ile İslam inancının önemli bazı benzerliklere sahip olduğu bilinmektedir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı söylenebilir?
A
Türk topluluklarının Müslüman Araplarla olan askeri mücadelelerinde başarı kazanmalarını
B
Türklerin bağımsızlığa önem vermeye başlamalarını
C
Türk topluluklarının İslam inancını kabul sürecinin başlamasını
D
Türklerde geleneklerin toplumsal etkinliğinin güçlenmesini
E
İpek Yolu'nun Türk devletleri tarafından denetim altına alınmasını
Soru 9
Büyük Selçuklu Devleti'nde Sultan Melikşah'ın ölümünün ardından taht kavgaları yaşanmıştır.
Bu gelişmenin Büyük Selçuklu Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?
A
Yönetim şeklinin değişmesine
B
Ülkede otorite boşluğu yaşanmasına
C
Halkın vergi yükünün artmasına
D
Dinin devlet yönetimindeki etkinliğinin artmasına
E
Türk devlet geleneklerinin yönetim alanındaki etkinliğinin azalmasına
Soru 10
Gazneliler Devleti, farklı etnik unsurları bünyesinde barındıran bir toplum yapısına sahipti. Farklı etnik kökene sahip bu insanları bir arada tutan en önemli unsur İslâm dini olmuştur.
Bu bilgi dikkate alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A
Gazneliler yönetimi kültürel farklılıkları ortadan kaldırmaya çalışmıştır.
B
Çok uluslu yapı devleti zor durumda bırakmıştır.
C
Din olgusu toplumsal bütünlüğün korunmasında etkili olmuştur.
D
Askeri yapıya önem verilmiştir.
E
Çok uluslu toplum yapısı ülkeyi dış tehditlere açık hale getirmiştir.
Soru 11
Büyük Selçuklu Devleti'nde hukuki anlaşmazlıkların çözümünde yetkili olan kadıların kararları devlet yöneticilerinin müdahale alanının dışında tutulmuştur.
Bu durumun,
I. yargı bağımsızlığının sağlanması,
II. toplumsal düzenin korunmasının kolaylaşması,
III. merkezi otoritenin zayıflaması
sonuçlarından hangilerine yol açması beklenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 12
Sultan Melikşah Dönemi'nde, İsfahan ve Bağdat'ta birer rasathane kuruldu. Ömer Hayyam ve Vasıfi gibi bilginler bu rasathanede çalışmalar yaptılar.
Bu bilgi ışığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A
Astronomi çalışmalarına devlet tarafından destek verilmiştir.
B
Ticari canlılığın artırılmasına çalışılmıştır.
C
Yabancı bilim adamlarının çalışmalarından yararlanılmıştır.
D
Eğitim sistemi devletin denetimi altında olmuştur.
E
Halkın devlete olan bağlılığı artırılmaya çalışılmıştır.
Soru 13
Tanınmış Türk - İslam bilginlerinden El Biruni, Hindistan'ın Sultan Mahmut tarafından fethedilen bölgelerinde defalarca inceleme gezisine çıkmıştır. Sanskritçe öğrenmiş, böylece Hint eserleri ile ilgili çalışmalar yapabilme imkanı elde etmiştir. 1017 yılında Hindistan ile ilgili meşhur kitabını yazmıştır.
Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Müslüman halk bilimsel faaliyetlere yeterince ilgi göstermemiştir.
B
Eğitim sistemi geliştirilmeye çalışılmıştır.
C
Hindistan’da dini hoşgörü ortamı oluşturulmuştur.
D
Hindistan, Gazneliler Dönemi’nde bütünüyle egemenlik altına alınmıştır.
E
Müslümanlar yabancı kültürlere ilgi duymuşlardır.
Soru 14
İbni Sina, tıp biliminin babası sayılan Hipokrat ve Yunanlı hekim Galen gibi büyük hekimler arasında anılmıştır. El Kanun Fi't Tıb adlı eseri, Avrupa'da tıp fakültelerinde XVII. yüzyıla değin ders kitabı olarak okutulmuştur.
Bu bilgi dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir?
A
Modern tıp bilimiyle ilgili ilk çalışmalar Türk - İslam dünyasında yapılmıştır.
B
Siyasi yapı bilimsel çalışmalar üzerinde belirleyici olmuştur.
C
Müslümanlar bilimsel gelişmeleri Avrupa'dan takip etmişlerdir.
D
İslam dünyasında bilimsel çalışmalar ileri düzeydedir.
E
Ticari ilişkiler bilimsel gelişmeleri hızlandırmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

5 Yorumlar

  1. Başarı puanım %100 yoruma dayalı çok güzel sorular olmuş. Bilgiye dayalı sorularda hazırlarsanız çok iyi teşekkür ederim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu