AYTYKS

2024 AYT Felsefe Konuları ve Soru Dağılımı

Üniversiteye adım atmanın ilk kapısı olan AYT, yani Alan Yeterlilik Testi, öğrencilerin bilgi birikimlerini ve analitik düşünme yeteneklerini ölçen kritik bir sınavdır. Özellikle Felsefe, AYT’nin en önemli ve düşündürücü bölümlerinden biri olarak karşımıza çıkar. Felsefe, sadece bilgiyi ezberlemekle kalmayıp, aynı zamanda eleştirel düşünme, mantık yürütme ve argümanları analiz etme yeteneğini de ölçer. Bu nedenle, Felsefe konularına hakim olmak, sadece sınavda yüksek puan almakla kalmayıp, aynı zamanda öğrencilerin genel düşünme ve sorgulama yeteneklerini de geliştirir.

YKS sınavının 2.oturumu olan Alan Yeterlilik Testi için konuları paylaşıyoruz. Sınava çalışmaya başlamadan önce hangi konulardan sorumlu olduğumuzu öğrenmekte fayda var. Bu yazımızda öncelikle AYT Felsefe Konuları listesini sizinle paylaşıyoruz. Daha sonra ise AYT Felsefe Soru Dağılımı bölümünden hangi konudan hangi sene kaç soru sorulmuş görebilirsiniz. Felsefe dersi 40 sorudan oluşan Sosyal Bilimler-2 testi içerisinde 12 soru olacak şekilde sorulmaktadır.

Alttaki tablodan güncel ÖSYM, YÖK ve MEB tarafından yayınlanan bilgilere göre hazırlanmış 2024 AYT Felsefe Konuları ve Soru Dağılımını öğrenebilirsiniz.

AYT Felsefe Konuları

AYT Felsefe bölümünde öğrencileri bekleyen konular geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu konular, felsefenin temel disiplinlerini kapsar ve öğrencilerin bu disiplinler üzerinde kritik düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlar. İşte AYT Felsefe konularının detaylı bir listesi:

 • Felsefe’nin Konusu
 • Bilgi Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Sanat Felsefesi
 • Din Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • İlk Çağ Felsefesi
 • MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi
 • MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesi
 • 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesi
 • 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesi
 • 20. Yüzyıl Felsefesi

Mantık Konuları

 • Mantığa Giriş
 • Klasik Mantık
 • Mantık ve Dil
 • Sembolik Mantık

Psikoloji Konuları

 • Psikoloji Bilimini Tanıyalım
 • Psikolojinin Temel Süreçleri
 • Öğrenme Bellek Düşünme
 • Ruh Sağlığının Temelleri

Sosyoloji Konuları

 • Sosyolojiye Giriş
 • Birey ve Toplum
 • Toplumsal Yapı
 • Toplumsal Değişme ve Gelişme
 • Toplum ve Kültür
 • Toplumsal Kurumlar

Bu konular, AYT Felsefe sınavının temelini oluşturur ve öğrencilerin felsefi düşüncenin farklı alanlarında bilgili ve yetkin olmalarını gerektirir. AYT Felsefe konuları üzerine yoğunlaşarak, öğrenciler hem sınavda başarılı olabilir hem de yaşam boyu sürecek bir eleştirel düşünme becerisi kazanabilirler.

Her bir konu, öğrencilerin anlaması gereken temel kavramları, teorileri ve felsefi akımları içerir. Bu nedenle, AYT Felsefe konularına hakim olmak, sadece geniş bir bilgi birikimi gerektirmekle kalmaz, aynı zamanda bu bilgileri analiz edebilme, yorumlayabilme ve eleştirel bir şekilde değerlendirebilme yeteneği de ister. Bu beceriler, öğrencilerin sınavda ve hayatın çeşitli alanlarında başarılı olmalarının anahtarını oluşturur.

Güncel YKS Felsefe konuları üstteki şekildedir. Alttaki tablodan hangi yıl hangi konudan ne kadar soru çıkmış görebilirsiniz. Ayrıca bu tabloya göre de çalışmalarınızı şekillendirebilir ve AYT sınavında daha iyi bir başarı elde edebilirsiniz. Tabloda toplam soru sayısı eksik olabilir, çünkü müfredattan kaldırılan konuların önceki senelerde kaç soru çıktığı listede bulunmamaktadır. 

YKS AYT Felsefe Soru Dağılımı

SORU DAĞILIMI 2022 2021 2020 2019 2018
Felsefe ve Bilim 1
Bilgi Felsefesi 1 1 2 1
Varlık Felsefesi 2 1 1
Ahlak Felsefesi 1 1
Din Felsefesi 1
20. Yüzyıl Felsefesi 1 1
Mantığa Giriş 1 1 2 1 1
Klasik Mantık 1 1 1 2 2
Mantık ve Dil 1 1
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 3 1
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 1 1
Öğrenme Bellek Düşünme 1 1 1 2
Ruh Sağlığının Temelleri 1 1
Sosyolojiye Giriş 1 1 1
Birey ve Toplum 2 1 1
Toplumsal Yapı 1 1
Toplumsal Değişme ve Gelişme 1 1 1
Toplum ve Kültür 1 1
Toplumsal Kurumlar 1 1
SORU SAYISI 12  12 12 12 12

Soru dağılımları da bu şekildedir. Her sene soru çıkan konulara çalışırken mutlaka daha fazla önem vermenizi tavsiye ederim. Altta bulunan butona tıklayarak tüm YKS konularına ulaşabilirsiniz.

TYT ve AYT Felsefe Arasındaki Farklar

Üniversiteye giriş sürecinde adayların karşılaştığı Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) arasında, felsefe dersi bakımından önemli farklar bulunmaktadır. TYT felsefe konuları, genel olarak felsefenin temel kavramları ve düşünürlerin genel görüşleriyle sınırlı kalırken, AYT’de ise daha derinlemesine ve detaylı bir şekilde işlenir. AYT Felsefe konuları, öğrencilere felsefenin daha geniş bir spektrumunu sunar ve daha kompleks düşünme becerileri geliştirmelerini hedefler.

Farkın Ana Noktaları:

 1. Konu Derinliği ve İçeriği:
  • TYT: Felsefe konuları daha genel bir bakış açısıyla ele alınır. Temel kavramlar, felsefenin ana dalları ve bazı önemli filozofların görüşleriyle sınırlıdır.
  • AYT Felsefe Konuları: Daha derinlemesine bir inceleme gerektirir. Etik, politika, sanat felsefesi gibi daha özel alanlara dalınır ve felsefi akımlar, sistemler, düşünürlerin detaylı analizleri ön plana çıkar.
 2. Soru Tipi ve Zorluk Derecesi:
  • TYT: Anlama ve kavrama düzeyinde sorular ağırlıktadır.
  • AYT: Analiz, yorumlama ve eleştirel düşünme becerilerini ölçen daha zor sorular sorulur.
 3. Öğrenme ve Hazırlık Süreci:
  • TYT için: Felsefi temeller ve genel kavramlar üzerinde durulur.
  • AYT için: AYT Felsefe konuları kapsamında öğrencilerin daha fazla araştırma yapmaları, felsefi metinleri analiz etmeleri ve eleştirel düşünebilmeleri beklenir.

Sıkça Çıkan Felsefe Konuları ve Önemi

Felsefe, üniversite sınavlarında öğrencilere düşünme, analiz etme ve eleştirel yorum yapabilme becerileri kazandıran bir alan olarak öne çıkar. Sınavlarda sıkça sorulan felsefe konuları, genellikle felsefenin temel dallarını, önemli felsefi akımları ve düşünürlerin teorilerini kapsar. Bu konuların iyi anlaşılması, öğrencilere sınavlarda avantaj sağlamanın yanı sıra, genel kültürlerinin gelişmesine de katkıda bulunur.

Özellikle Üzerinde Durulması Gereken Konular:

 • Varlık Felsefesi (Ontoloji): Varlık, gerçeklik, varoluş gibi temel kavramlar.
 • Bilgi Felsefesi (Epistemoloji): Bilgi, inanç, gerçeklik arasındaki ilişkiler.
 • Ahlak Felsefesi (Etik): Doğru, yanlış, ahlak, etik kurallar ve değer yargıları.
 • Sanat ve Estetik Felsefesi: Sanatın doğası, güzellik, estetik değerler.
 • Politika Felsefesi: Devlet, toplum, özgürlük, adalet kavramları.

Bu konuların öğrenciler tarafından derinlemesine incelenmesi, sınavlardaki başarılarını artırmanın yanı sıra, eleştirel düşünme ve etkili argüman geliştirme becerilerini de geliştirecektir. AYT Felsefe konularına odaklanmak, bu hedeflere ulaşmada kilit bir rol oynar.

Sonuç olarak, TYT ve AYT’deki felsefe derslerinin kapsamı ve derinliği arasındaki farklar, öğrencilerin sınavlara nasıl hazırlanmaları gerektiğini belirleyen önemli faktörlerdir. AYT Felsefe konuları üzerinde yoğunlaşmak, öğrencilere hem sınavlarda başarıyı yakalamak hem de felsefenin zengin dünyasında yolculuk yapma fırsatı sunar.

Çalışma Stratejileri ve Planları

Üniversite sınavlarına hazırlanırken, AYT Felsefe konularını kapsamlı bir şekilde öğrenmek için etkili çalışma stratejileri ve iyi düşünülmüş bir çalışma planı hayati önem taşır. Felsefe, soyut düşünmeyi ve eleştirel analizi gerektiren bir alan olduğundan, bu konulara yönelik yaklaşımlar özellikle dikkatli olmalıdır.

Zaman Yönetimi: Zamanınızı etkili bir şekilde yönetmek, felsefe çalışmalarında başarının anahtarıdır. Belirli konulara ne kadar zaman ayırmanız gerektiğini önceden planlayın. Örneğin, daha zor bulduğunuz konulara daha fazla zaman ayırmak faydalı olacaktır.

 • Haftalık Çalışma Planı: Her hafta için özel hedefler belirleyin. Bu, AYT Felsefe konularını bölüm bölüm ele almanıza ve her birini derinlemesine öğrenmenize yardımcı olur.

Konu Dağılımı ve Önceliklendirme: Tüm AYT Felsefe konularını listelemek ve her birine göre öncelik belirlemek, çalışmalarınızı organize etmenin temelidir.

 • Öncelikli Konular: Sıkça çıkan veya zorlandığınız konulara öncelik verin. Böylece, sınava kadar olan süreçte zayıf yönlerinizi güçlendirebilirsiniz.

Aktif Öğrenme Teknikleri: Pasif okumadan ziyade, aktif öğrenme tekniklerini benimsemek, bilgiyi daha iyi anlamanıza ve hatırlamanıza yardımcı olur.

 • Soru Çözümü: Öğrendiğiniz her konudan sonra çeşitli soru tipleri üzerinde pratik yapın. Bu, konuları uygulamalı bir şekilde pekiştirmenizi sağlar.
 • Özet Çıkarma: Öğrendiklerinizi kendi cümlelerinizle özetlemek, bilgiyi sindirme sürecini destekler.

Çalışma Yöntemleri ve Öneriler

AYT Felsefe konularına hazırlanırken, öğrenme sürecinizi destekleyecek ve motivasyonunuzu artıracak çalışma yöntemleri ve önerileri benimsemek önemlidir.

Çalışma Ortamı: Verimli bir çalışma ortamı oluşturmak, dikkatinizi artırır ve öğrenme sürecinizi destekler.

 • Sessiz ve Düzenli Bir Alan: Çalışma alanınızın sessiz ve düzenli olması, konsantrasyonunuzu artırır.
 • Gerekli Materyaller: Çalışma masanızda ihtiyacınız olabilecek tüm materyalleri (kitaplar, notlar, kırtasiye malzemeleri) bulundurun.

Öğrenme Stilinizi Tanıyın: Her bireyin öğrenme stili farklıdır. Kendi öğrenme stilinizi tanıyarak, bu yönde çalışma yöntemlerini adapte edin.

 • Görsel Öğrenenler: Grafikler, çizimler ve renkli notlar kullanın.
 • İşitsel Öğrenenler: Ders anlatımlarını dinleyin veya öğrendiklerinizi yüksek sesle tekrarlayın.
 • Kinestetik Öğrenenler: Öğrenme sürecinize fiziksel aktiviteler veya el yazısı notlar gibi kinestetik elementler ekleyin.

Mola Verin ve Ödüllendirin: Uzun çalışma seanslarından sonra kendinize mola vermek, beyninizin dinlenmesine ve daha sonra öğrendiklerinizi daha iyi hatırlamasına yardımcı olur.

 • Pomodoro Tekniği: 25 dakika çalışıp 5 dakika mola vermek, dikkat sürenizi ve verimliliğinizi artırabilir.
 • Küçük Başarılar için Ödüller: Belirli bir konuyu tamamladığınızda kendinizi küçük ödüllerle motive edin.

AYT Felsefe konularına yönelik bu stratejiler ve öneriler, üniversite sınavlarına hazırlık sürecinizde sizi destekleyecek temel taşları oluşturur. Etkili bir çalışma planı ve uygun çalışma yöntemleriyle, sınavlarda başarılı olmanın yolunu açabilirsiniz.

AYT Felsefe Konuları ve soru dağılımı hakkında aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından ÜniRehberi ekibine sorabilirsiniz. Sitemizde pek çok yararlı makale bulunmaktadır. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız sitemizde takılmanızı tavsiye ederiz.

İlgili Makaleler

4 Yorumlar

 1. 2018 ayt felsefe grubundan hangi konudan kac soru cikti linkini ya da bilgisini verirmisiniz cok onemli

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu