AYTYKS

2024 AYT Kimya Konuları ve Soru Dağılımı

Bu bilim dalı, sadece formüller ve denklemlerden ibaret değil; aynı zamanda hayatımızın her alanında karşılaştığımız maddelerin temel yapı taşlarını ve bu yapı taşlarının nasıl etkileşime girdiğini anlamamızı sağlar. AYT (Alan Yeterlilik Testi) Kimya, üniversiteye giriş sürecinde öğrencilere büyük fırsatlar sunar ve bilgi birikimlerini sergilemelerine olanak tanır.

AYT Kimya, öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve kritik analiz yeteneklerini ölçen bir sınav bölümüdür. Bu bölümdeki başarı, öğrencilerin kimya bilgisinin yanı sıra bilimsel süreçleri ve laboratuvar becerilerini ne kadar iyi anladıklarını da gösterir. AYT Kimya konuları, üniversiteye giriş sınavlarında öğrencilerin karşılaşabileceği en zorlu bölümlerden biridir. Bu zorluk, konuların sadece teorik bilgiyi değil, aynı zamanda bu bilgilerin pratik uygulamalarını da kapsamasından kaynaklanır.

YKS sınavının 2.oturumu olan Alan Yeterlilik Testi için konuları paylaşıyoruz. Sınava çalışmaya başlamadan önce hangi konulardan sorumlu olduğumuzu öğrenmekte fayda var. Bu yazımızda öncelikle AYT Kimya Konuları listesini sizinle paylaşıyoruz. Daha sonra ise AYT Kimya Soru Dağılımı bölümünden hangi konudan hangi sene kaç soru sorulmuş görebilirsiniz. Kimya dersi 40 sorudan oluşan AYT Fen Bilimleri testi içinde sorulmaktadır. ÖSYM bu testin içerisinde her sene 14 soru fizik, 13 soru kimya ve 13 biyoloji sorusu sormaktadır.

Alttaki tablodan güncel ÖSYM, YÖK ve MEB tarafından yayınlanan bilgilere göre hazırlanmış 2024 AYT Kimya Konuları ve Soru Dağılımını öğrenebilirsiniz.

AYT Kimya Konuları

KONULAR
Kimya Bilimi
Atom ve Periyodik Sistem
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Kimyasal Hesaplamalar
Kimyanın Temel Kanunları
Asit, Baz ve Tuz
Maddenin Halleri
Karışımlar
Doğa ve Kimya
Kimya Her Yerde
Modern Atom Teorisi
Gazlar
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Kimyasal Tepkimelerde Hız
Kimyasal Tepkimelerde Denge
Asit-Baz Dengesi
Çözünürlük Dengesi
Kimya ve Elektrik
Karbon Kimyasına Giriş
Organik Kimya
Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

AYT Kimya konularına hakim olmak, öğrencilere sadece sınavda başarılı olma şansı vermekle kalmaz, aynı zamanda gelecekteki akademik ve profesyonel kariyerlerinde de sağlam bir temel oluşturur. Bu derinlemesine bilgi, öğrencilere bilimsel düşünme becerileri kazandırır ve onları hayatın her alanında karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkmaya hazırlar.

Güncel YKS kimya konuları üstteki şekildedir. Alttaki tablodan hangi yıl hangi konudan ne kadar soru çıkmış görebilirsiniz. Ayrıca bu tabloya göre de çalışmalarınızı şekillendirebilir ve AYT sınavında daha iyi bir başarı elde edebilirsiniz. Tabloda toplam soru sayısı eksik olabilir, çünkü müfredattan kaldırılan konuların önceki senelerde kaç soru çıktığı listede bulunmamaktadır. 

YKS AYT Kimya Soru Dağılımı

SORU DAĞILIMI 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012
Kimya Bilimi 4 2 1
Atom ve Yapısı 1 1 2 2 2 4
Periyodik Sistem 1 1 1 2 2 6 2
Kimyasal Türler Arası Etkileşim 2 3 2
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 2 1 1 2 2
Modern Atom Teorisi 1 1 2
Gazlar 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Sıvı Çözeltiler 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 1 1 1 1 1 3 2 3 2 2
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kimyasal Tepkimelerde Denge 2 1 1 1 1 2 1 1 2
Asit-Baz Dengesi 1 1 2 1 1 1 1 2
Çözünürlük Dengesi 1 1 1 1 1 1
Kimya ve Elektrik 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1
Organik Kimya 1 3 3 1 3 4 6 11 12 10 10
SORU SAYISI 13 13 13 13 13 13 30 30 30 30 30

Soru dağılımları da bu şekildedir. Her sene soru çıkan konulara çalışırken mutlaka daha fazla önem vermenizi tavsiye ederim. Altta bulunan butona tıklayarak tüm YKS konularına ulaşabilirsiniz.

AYT ve TYT Kimya Arasındaki Farklar

Üniversiteye giriş sürecinde, AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve TYT (Temel Yeterlilik Testi) kimya konuları, adayların karşılaştığı önemli aşamalardan biridir. Her iki sınav modülü de kimya bilgisini ölçme şekliyle farklılık gösterir, bu da öğrencilerin hazırlık stratejilerini bu farklılıklara göre şekillendirmesini gerektirir.

Konu Derinliği ve Kapsamı:

 • TYT Kimya: Temel kimya bilgilerini ölçer. Atomun yapısı, periyodik cetvel, kimyasal bağlar gibi konuları kapsar. TYT, genellikle lise 9. ve 10. sınıf müfredatını temel alır.
 • AYT Kimya: Daha derin ve detaylı konulara girer. Organik kimya, termokimya, kimyasal denge gibi lise son iki yılın müfredatını içerir ve öğrencilerden bu konuları daha detaylı bilmelerini bekler.

Soru Tipi ve Zorluk Seviyesi:

 • TYT soruları genellikle temel bilgi ve kavramları ölçerken, AYT Kimya soruları analitik düşünme ve derinlemesine konu bilgisini test eder. Bu nedenle, AYT’de başarılı olmak için öğrencilerin konuları yüzeyinde değil, detaylarıyla anlamaları gerekir.

AYT Kimya için Çalışma Stratejileri

AYT Kimya konuları, öğrenciler için zorlayıcı olabilir, ancak etkili çalışma stratejileri ile bu zorlukların üstesinden gelmek mümkündür. İşte AYT Kimya dersinde başarılı olmak için izlenebilecek bazı stratejiler:

 1. Konu Anlatımlı Kaynaklardan Faydalanma:
  • Derinlemesine konu anlatımlı kitaplar ve videolar, özellikle zor konuları anlamada büyük önem taşır. Bu kaynaklar, konuları farklı açılardan ele alarak öğrenme sürecini destekler.
 2. Soru Bankaları ile Pratik Yapma:
  • Çeşitli zorluk seviyelerine sahip soru bankaları kullanarak düzenli pratik yapmak, sınavda karşılaşılacak soru tiplerine adapte olmayı sağlar. Her konu bittiğinde ilgili alıştırmaları yapmak, öğrenilenleri pekiştirir.
 3. Zaman Yönetimi:
  • Bir çalışma takvimi oluşturarak her konuya yeterli zaman ayırmak, dengeli bir hazırlık süreci için elzemdir. Bu planlamayı yaparken, zorlandığınız konulara daha fazla zaman ayırmayı unutmayın.
 4. Deneme Sınavları:
  • Gerçek sınav koşullarını simüle eden deneme sınavları hem bilgi seviyesini test etmek hem de zaman yönetimi becerilerini geliştirmek için mükemmeldir. Düzenli olarak yapılan deneme sınavları, eksiklerin belirlenmesi ve üzerinde çalışılması açısından büyük önem taşır.
 5. Aktif Öğrenme Teknikleri:
  • Konuları özetlemek, zihin haritaları oluşturmak ve kartlarla çalışmak gibi aktif öğrenme teknikleri, bilgilerin uzun süreli hafızaya transfer edilmesine yardımcı olur. Bu teknikler, özellikle karmaşık kimya konularını anlamada ve hatırlamada etkilidir.

AYT Kimya konuları üzerine çalışırken, bu stratejilerin yanı sıra öğrenme stilinize en uygun yöntemleri keşfetmek de önemlidir. Kimi öğrenciler yazarak öğrenirken, kimi öğrenciler görsel veya işitsel materyallerden daha fazla fayda görür. Bu nedenle, kişisel öğrenme stilinize en uygun çalışma yöntemlerini bulmak ve bunları uygulamak, sınav başarısını önemli ölçüde artırabilir.

Sıkça Çıkan Kimya Konuları

AYT Kimya sınavında başarılı olmak, geniş bir konu yelpazesini kapsayan detaylı bir hazırlık gerektirir. Özellikle üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için “AYT Kimya Konuları” üzerinde durulması gereken bazı temel alanlar bulunmaktadır.

Atomun Yapısı ve Periyodik Sistem

Atomun yapısı, kimya biliminin temel taşlarından biridir. Elektron dizilimi, atom modelleri ve periyodik cetveldeki elementlerin özellikleri, AYT Kimya Konuları içinde önemli bir yer tutar. Periyodik sistem, elementlerin özelliklerini anlamak ve kimyasal reaksiyonları tahmin etmek için kritik öneme sahiptir.

Kimyasal Bağlar ve Moleküler Yapı

Kimyasal bağların çeşitleri (iyonik, kovalent, metalik vb.), bağların oluşumu, moleküler yapı ve geometri konuları sıkça üzerinde durulması gereken başlıklardır. Bu konular, maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini anlamada temel oluşturur.

Asit-Baz ve Tuzlar

Asit-baz teorileri, pH kavramı, asit ve bazların güçlülüğü, tuzların oluşumu ve özellikleri gibi konular, AYT Kimya sınavında sıklıkla karşılaşılan konulardandır. Bu konular, çeşitli kimyasal reaksiyonlar ve çözeltilerin özelliklerini anlamak için temel bilgileri içerir.

Kimyasal Hesaplamalar

Kimyasal denklemlerin dengelenmesi, mol kavramı, molarite ve molalite gibi kavramlar üzerinde hakimiyet, kimyasal reaksiyonların niceliksel yönlerini anlamada kritik öneme sahiptir. Bu alan, pratik hesaplama becerileri ve teorik bilginin entegre edilmesini gerektirir.

Çalışma Yöntemleri ve Planları

AYT Kimya Konuları üzerine çalışırken, etkili çalışma yöntemleri ve düzenli bir çalışma planı, başarı için hayati öneme sahiptir. İşte etkili bir hazırlık için öneriler:

Anlama ve Kavrama Üzerine Yoğunlaşma

Kimya, ezberlemeyle değil, konseptleri anlayarak ve kavrayarak öğrenilir. Ders kitaplarını, öğretici videoları ve interaktif uygulamaları kullanarak konuları derinlemesine öğrenmeye çalışın.

Düzenli Tekrar ve Soru Çözümü

Öğrendiğiniz konuları düzenli olarak tekrar edin ve farklı kaynaklardan soru çözümü yapın. Bu, bilgilerin pekişmesini sağlar ve sınavda karşılaşabileceğiniz soru tiplerine aşina olmanızı sağlar.

Zaman Yönetimi ve Çalışma Planı

Haftalık ve aylık çalışma planları oluşturarak her kimya konusuna yeterli zaman ayırın. Ders çalışma sürenizi verimli kullanmak için zaman yönetimi tekniklerinden faydalanın.

Grup Çalışması ve Tartışma

Mümkünse, diğer öğrencilerle çalışma grupları oluşturun. Birlikte çalışmak, konuları tartışarak öğrenmeyi kolaylaştırır ve motivasyonunuzu artırır.

Soru Bankaları ve Deneme Sınavları

Çeşitli soru bankalarından ve deneme sınavlarından faydalanarak sınav koşullarına alışın. Bu, zaman yönetimi becerilerinizi geliştirecek ve sınav stresiyle başa çıkmanıza yardımcı olacaktır.

Bu stratejiler, AYT Kimya Konularında başarıya ulaşmanın anahtarını oluşturur. Disiplinli ve odaklı bir çalışma ile kimya dersindeki başarınızı maksimize edebilirsiniz.

AYT Kimya Kaç Soru?
AYT sınavında Kimya dersinden 13 tane soru sorulmaktadır.

AYT Kimya Konuları ve soru dağılımı hakkında aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından ÜniRehberi ekibine sorabilirsiniz. Sitemizde pek çok yararlı makale bulunmaktadır. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız sitemizde takılmanızı tavsiye ederiz.

İlgili Makaleler

52 Yorumlar

 1. organik kimyada sayısal sorular soruluyormu kütlece yüzde bileşim,alkenlerin tepkimeleri(sayısal hesap kısmı) gibi

 2. vaybe bu yıl benim için boş geçti sanıyordum burayada yıllar sonra bakmak için yazıyorum 3 aylık bi sew edindim sınavı zaten sallamıyordum tamamen bırakmış gibi oldum baklım nasıl olcak.

  -MKS

 3. hocam konularda organik kimya yok ama sorularda organik kimya var acaba organik kimyanın alt dalları mı var konularda. pek bilgi sahibi değilim ama lütfen cevaplarmısınız?

 4. Organik kimyada elde yöntemleri, tepkime çeşitleri vesaire kalkmıştı geçen sene, bu sene var mı? Yoksa ne soracaklar peki, sadece adlandırma mı?

 5. Hocam zaten AYT de 13 kimya sorusu var. bunun kaçı organik kimya olacak. organik kimyadan çok soruluuyordu.konu fazla soru az ama

 6. heryerde farklı yazıyor. neye çalışacağımı şaşırdım. kesin dogru mu lütfen cevap verin ?

 7. Kimyada kesin bunlar değil mi ? Başka konular var aslında ama onlar çıkmayacak mı bu konuların çıkacağını ÖSYM açıkladı mı açıkladıysa nereden ulaşabiliriz?

   1. Hocam şimdi dershane hocalarına soruyorum ama daha kesin bişey yok diyorlar ne yapacağım bilmiyorum kafam çok karışık nerden başlasam bılemedim

 8. Hocam bu yıl sınava girecek olan 12.sınıfların 9.sınıftan itibaren kullandığı ders kitaplarına çalışacağız yoksa şu anda okuyan Liselilerin mi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu