AYTYKS

2024 AYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı

Üniversite hayallerini gerçekleştirmek isteyen her öğrenci için AYT, yani Alan Yeterlilik Testi, bu hayalin anahtarlarından biridir. Özellikle matematik bölümü, birçok öğrenci için hem bir meydan okuma hem de yüksek puanlar almanın potansiyel bir yoludur. Matematik, sadece sayılar ve formüllerle ilgili değildir; aynı zamanda mantıksal düşünme, problem çözme becerileri ve detaylara dikkat etme yeteneğinin bir göstergesidir. Bu nedenle, AYT Matematik konularına hakim olmak, üniversiteye giriş sürecinde büyük bir avantaj sağlar.

YKS sınavının 2.oturumu olan Alan Yeterlilik Testi için konuları paylaşıyoruz. Sınava çalışmaya başlamadan önce hangi konulardan sorumlu olduğumuzu öğrenmekte fayda var. Bu yazımızda öncelikle AYT Matematik Konuları listesini sizinle paylaşıyoruz. Daha sonra ise AYT Matematik Soru Dağılımı bölümünden hangi konudan hangi sene kaç soru sorulmuş görebilirsiniz. AYT Matematik testi 40 sorudan oluşmaktadır. ÖSYM bu testin içerisinde her sene ortalama olarak 30-31 soru Matematik, 9-10 soru ise Geometri sorusu sormaktadır. AYT Geometri Konularına sitemizden bakabilirsiniz. 

Alttaki tablodan güncel ÖSYM, YÖK ve MEB tarafından yayınlanan bilgilere göre hazırlanmış 2024 AYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımını öğrenebilirsiniz.

AYT Matematik Konuları

KONULAR
Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Bölme ve Bölünebilme
EBOB – EKOK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran Orantı
Denklem Çözme
Problemler
Kümeler
Mantık
Fonskiyonlar
Polinomlar
2.Dereceden Denklemler
Permütasyon ve Kombinasyon
Olasılık
Veri – İstatistik
Karmaşık Sayılar
2.Dereceden Eşitsizlikler
Parabol
Trigonometri
Logaritma
Diziler
Limit
Türev
İntegral

AYT Matematik Konularının Önemi

Kapsamlı Bilgi ve Yetkinlik Göstergesi

AYT Matematik konuları, öğrencilerin lise matematik müfredatı boyunca kazandıkları bilgi ve becerilerin geniş bir yelpazesini kapsar. Bu konular, öğrencilerin matematiksel kavramları anlama, uygulama ve bu kavramları çeşitli problemlere entegre etme yeteneklerini test eder. Dolayısıyla, bu sınav bölümünde başarılı olmak, üniversite düzeyinde matematik ve ilgili disiplinlerde başarılı olmak için gereken temel yetkinliklere sahip olduğunuzu gösterir.

Üniversite Sınav Başarısında Kritik Rol

AYT Matematik, üniversiteye giriş sınavında yüksek puan almanın kritik bir bileşenidir. Matematik bölümünden alınan puanlar, özellikle fen, mühendislik, mimarlık ve diğer sayısal ağırlıklı programlara girişte büyük bir ağırlığa sahiptir. Bu konulara hakimiyet, genel sınav başarınızı önemli ölçüde artırabilir ve tercih ettiğiniz bölümlere yerleşme şansınızı yükseltebilir.

Mantıksal Düşünme ve Problem Çözme Becerileri

Matematik, mantıksal düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir. AYT Matematik konuları üzerinde çalışmak, bu becerileri sınav kontekstinde ve günlük hayatta uygulama fırsatı sunar. Problem çözme becerileri, üniversite eğitiminin her aşamasında ve sonrasındaki kariyer yolculuğunuzda değerli bir varlık olacaktır.

Özgüven ve Motivasyon

AYT Matematik konuları üzerindeki başarınız, sadece sınav puanlarınızı değil, aynı zamanda özgüveninizi de artırır. Matematik, birçok öğrenci için zorlayıcı olabilir; bu nedenle, bu alanda elde edilen başarı, genel sınav hazırlığı sürecinde motivasyonunuzu yükseltir. Kendinize olan inancınız, sınav gününe yaklaşırken ve sınav sırasında sakin ve odaklanmış kalmanıza yardımcı olur.

Güncel AYT matematik konuları üstteki şekildedir. Alttaki tablodan hangi yıl hangi konudan ne kadar soru çıkmış görebilirsiniz. Ayrıca bu tabloya göre de çalışmalarınızı şekillendirebilir ve AYT sınavında daha iyi bir başarı elde edebilirsiniz. Tabloda toplam soru sayısı eksik olabilir, çünkü müfredattan kaldırılan konuların önceki senelerde kaç soru çıktığı listede bulunmamaktadır. 

AYT Matematik Soru Dağılımı

SORU DAĞILIMI 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012
Temel Kavramlar 4 2 3 2 2 1 3 3 6 3
Sayı Basamakları 3 1 1
Bölme ve Bölünebilme 1 1 1 1 1
EBOB – EKOK 1 1 1 1 1 1 1
Rasyonel Sayılar 1 1 1
Basit Eşitsizlikler 1 1 1 1 2 1 1 1
Mutlak Değer 1 1 1 1 1
Üslü Sayılar 1 1 1 1 2 1 2
Köklü Sayılar 2 1 1 1 2
Çarpanlara Ayırma 1 1 1 1 2 2
Oran Orantı 1 1
Kümeler 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1
Mantık 1 1 1 1 4 1 1 1 3
Fonksiyonlar 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
Polinomlar 2 1 1 2 2 1 3 1 2 2 2
2.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 2 1 1 1 1 1 1
Parabol 1 1 1 1 1 1 1 1
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2
Trigonometri 5 4 5 4 3 3 2 4 2 3 4
Karmaşık Sayılar 2 1 1 2 3 3 3 3
Logaritma 3 2 1 3 3 2 3 1 2 3 2
Diziler 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2
Limit 2 2 2 2 2 2 1 1 4
Türev 4 3 4 4 5 5 7 6 6
İntegral 4 4 4 4 5 6 7 7 4
SORU SAYISI 30 31 31 30 32 29 50 50 50 50 50

AYT Matematik soru dağılımı da bu şekildedir. Her sene soru çıkan konulara çalışırken mutlaka daha fazla önem vermenizi tavsiye ederim. Ayrıca diğer dersler için AYT konuları listesine göz atmayı unutmayınız.

AYT Matematikte Sıkça Çıkan Konular

AYT Matematik sınavında başarılı olmak isteyen adayların özellikle üzerinde durması gereken bazı konular vardır. Bu konular, sınavlarda sıkça karşılaşılan ve önemli puan kaynakları arasında yer alır.

 1. Fonksiyonlar ve Grafikleri: Matematikteki en temel kavramlardan biri olan fonksiyonlar, AYT Matematik sınavlarında sıkça karşılaşılan soru tiplerindendir. Özellikle fonksiyonların özellikleri, ters fonksiyonlar ve birbirleriyle olan ilişkileri üzerinde durulmalıdır.
 2. Türev ve İntegral: Türev ve integral kavramları, AYT Matematik konuları içinde öğrencilerin en çok zaman ayırması gereken bölümlerden biridir. Bu konular, matematiğin temel taşlarından olup, pek çok farklı problemin çözümünde kullanılır.
 3. Karmaşık Sayılar: Öğrenciler genellikle karmaşık sayılar konusunu zor bulur. Ancak, AYT Matematikte sıkça karşılaşılan sorular arasında yer alır. Bu yüzden karmaşık sayıların temel tanımları, işlemleri ve geometrik yorumları üzerinde durulmalıdır.
 4. Olasılık ve Kombinasyon: Bu konular, öğrencilerin lojik düşünme ve problem çözme becerilerini test eder. Olasılık ve kombinasyon soruları, genellikle pratik ve günlük hayattan alınmış senaryolar üzerinden sorulur, bu yüzden öğrencilerin bu konuları iyi anlaması ve uygulayabilmesi önemlidir.

AYT Matematik konuları üzerinde sistemli ve düzenli bir çalışma, sınav başarısını doğrudan etkiler. AYT ve TYT Matematik arasındaki farkları iyi kavrayarak, her iki sınav için de uygun stratejiler geliştirmek önemlidir. Etkili çalışma yöntemleri ve doğru kaynak seçimi ile bu konular üzerinde hakimiyet kurmak, üniversite hayalinize bir adım daha yaklaşmanızı sağlayacaktır.

AYT ve TYT Matematik Konuları Arasındaki Farklar

Üniversiteye giriş sürecinde, adayların karşılaştığı iki önemli sınav TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi)’dir. Her iki sınav da öğrencilerin lise müfredatındaki bilgilerini ölçmeyi amaçlar, ancak matematik bölümünde önemli farklılıklar barındırır.

TYT matematik konuları, temel matematik kavramlarını, problem çözme yeteneğini ve pratik matematik bilgisini test eder. Konu dağılımı genellikle temel düzeyde aritmetik, cebir, geometri ve temel veri yorumlamayı kapsar. TYT’nin matematik bölümü, öğrencilerin lise müfredatının ilk yarısında edindikleri bilgileri değerlendirir.

AYT Matematik, ise daha çok öğrencilerin alanlarına özgü derinlemesine matematik bilgilerini sorgular. AYT Matematik konuları içerisinde; ileri düzey cebir, fonksiyonlar, türev, integral, olasılık, karmaşık sayılar gibi daha özel ve detaylı konular bulunur. AYT, öğrencilerin lise müfredatının ikinci yarısı boyunca edindikleri bilgileri temel alır ve bu bilgileri daha karmaşık problem çözme senaryolarında uygulama becerilerini ölçer.

Çalışma Stratejileri ve Yöntemleri

Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için AYT Matematik konuları, sınav başarısında kritik bir role sahiptir. Etkili çalışma stratejileri ve yöntemleri, bu zorlu maratonu daha verimli ve az stresli hale getirebilir.

1. Konuları Böl ve Yönet

AYT Matematik konularını küçük alt bölümlere ayırarak çalışmak, daha yönetilebilir ve az dağınık bir çalışma süreci sağlar. Her bir alt bölüm için hedefler belirleyin ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları planlayın.

2. Aktif Öğrenmeyi Benimseyin

Pasif not almak yerine, konu anlatımlarını aktif bir şekilde dinleyin ve sorular sorun. Öğrendiğiniz bilgileri kendi cümlelerinizle yeniden ifade etmek, konuları daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

3. Soru Çözme Pratiği

AYT Matematik konuları üzerinde çalışırken, teorik bilgilerin yanı sıra bol bol soru çözün. Her bir konunun farklı soru tipleriyle nasıl ilişkili olduğunu görmek, sınavda karşınıza çıkacak sorulara daha hazırlıklı olmanızı sağlar.

4. Zaman Yönetimi

Her çalışma oturumu için belirli konulara odaklanın ve zamanınızı etkili bir şekilde yönetin. Pomodoro tekniği gibi zaman yönetimi yöntemlerini kullanmak, dikkatinizi sürdürmenize ve verimliliğinizi artırmaya yardımcı olabilir.

Çalışma Planları: Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?

Başarılı bir AYT Matematik hazırlık süreci için etkili bir çalışma planı oluşturmak şarttır. İşte adım adım bir çalışma planı hazırlama ve uygulama rehberi:

1. Hedef Belirleme

Hedeflerinizi net bir şekilde belirleyin. Hangi üniversite ve bölüme girmek istediğinizi ve bu hedefe ulaşmak için hangi AYT Matematik konularına odaklanmanız gerektiğini tespit edin.

2. Mevcut Durum Analizi

Şu anki matematik bilginizin seviyesini değerlendirin. Hangi konularda iyi olduğunuzu ve hangi alanlarda gelişime ihtiyaç duyduğunuzu belirleyin.

3. Zaman Çizelgesi Oluşturma

Sınav tarihine kadar kalan süreyi hesaplayın ve bu süreyi AYT Matematik konularını kapsayacak şekilde bölün. Her konuya ne kadar zaman ayırmanız gerektiğini planlayın.

4. Günlük ve Haftalık Hedefler

Uzun vadeli hedeflerinizi günlük ve haftalık hedeflere bölmek, motivasyonunuzu artırır ve ilerlemenizi takip etmenizi kolaylaştırır.

5. Esneklik ve Değerlendirme

Planınızda esnek olun ve düzenli aralıklarla ilerlemenizi değerlendirin. Eğer bir konuda beklediğiniz ilerlemeyi kaydetmediyseniz, planınızı bu konuya daha fazla zaman ayıracak şekilde ayarlayın.

Etkili bir çalışma planı ve stratejisi, AYT Matematik konularında başarıya ulaşmanın anahtarlarından biridir. Kendinize inanın, planınızı uygulayın ve sınav gününe kadar disiplinli bir şekilde çalışın.

AYT Matematik Konuları ve soru dağılımı hakkında aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından ÜniRehberi ekibine sorabilirsiniz. Sitemizde pek çok yararlı makale bulunmaktadır. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız sitemizde takılmanızı tavsiye ederiz.

İlgili Makaleler

244 Yorumlar

 1. Yarın ayt var öğrendiğim iyi oldu :))))

  unutmayın hayatınızda daha büyük sınavlar olacak

  ölmeyin ha

    1. Bu mantıkla zaten bu ülke bi milim yol alamaz. Üniversite okumak size iş bulmak için değildir. Kendinize bi şeyler katmak için, kütük olmamak için, yaşadığın evreni tanımak için….

     1. Yaa öyle mi açlıktan ağzı kokak bi şekilde çöp yığını gibi evine sırf ucuz diye zar zor makarna alıp gelince evreni anlamak gerçekten çok isine yariyacaktir o issiz mezunların o dediklerin maalesef lüks oldu bu ülkede…

 2. Temel kavramlar, permütasyon kombinasyon gibi konular tyt konusu değil miydi? Aynı zamanda aytde de mı çıkıyor bunlar?

 3. Sayisalim sadece bu cikicak konulara calissam ayt tyt icin 370-400 arasi puan alabilirmiyim daha farkli konular cikiyormu yoksa tablo netmi

 4. TYT’de soru dağılımlarında 2021 eklenmişken, AYT kısmında 2021 için veriler eklenmemiş. En kısa zamanda eklerseniz sevinirim. Saygılar

  1. problemler için acil problemler test kitabını öneririm. tyt matematik içinse bol konu özeti çıkarman ve bir o kadar da test çözmen gerek 🙂

  2. Bence sayı problemlerinden başlamalı ve soru çözümleri üzerinden çalışmalısın en çok çıkan problem türü sayı problemleri o yüzden onun üzerinde sıkı dur devamında kesir hız ve harekete bakmanı öneririm çünkü bazı ufak tefek kuralları bilince o üç problemide halledebiliyorsun. Çalışmanda en çok dikkat etmen gereken zaman, her bir problem konusu için 3 günden fazla zaman verme ama bu çalıştığın zamandada hakkını vererek çalış 2-2,5 haftaya bitirirsin

    1. Kanka rehber matematik problemlere git temel yap sonra hemen matematiğin güleryüzünden dinle 10 da 10 garanti ama sadece video izlemek yetmez çözemesen bile soruyu karala baktın yapıyosun süre ile çözmeye başla

  3. 2 ay öncesine kadar 4 işlem yeteneğim yoktu şimdi ayt mat 30 neti zorluyorum tyt malesef ki zor hala , yani istersen oluyor emin ol benim temelim senden daha zayıftır belki de o şeklde başardım

    1. dediğim gibi hayatımda ilk kez mat çalıştım ve günde en az 8 saatimi buna ayırıyorum 1 ayda limite kadar geldim ve tüm konuları da mantığını kavradığım için çok basit gelmeye başladı bi zaman sonra ama bunun en büyük sebebi bıyıklı matematik kanalı çünkü ben selim hoca sayesinde soruların tüm şeklini görüp soru yaklaşımı vs. her şeyi kavrıyodum.. onun dışında her konu için 300 soru bandı koydum kendime her konuyu bu sayede en geç 1 hafta vererek halletim ayt nin temeli fonksiyon bilgisi olduğundan ona ayrı bi ağırlık verdim derken 1 ayda bu kadar yol katettim ayrıca tekrar sistemi vs oluşturdum yani anlayacağın gereken önemi verdim yetiştiremezsin diyen arkadaşlarım soru atıyor bana şuan :d

     1. tugberk mesajın beni çok etkiledi benimde hedefim 20 yapmak bende bıyıklı matematik kanalını izliyorum sen hocanın kitabını çözüyor musun çözmüyorsanda hangi kaynaklardan ilerlediğini yazarsan çok sevinirim

     2. @zülfiye öncelikle selim hocanın altın kitaptan gidiyorum kazanım olarak gittiği için konu dinleyip direkt çözüyodum onun dışında 345 ve ilyas güneşin tyt soru bankası kullandım şimdi de bilgi sarmal aldım mesela hem tekrar olsun diye hemde zor testlerini çözmek için

     3. @ulaş dostum instayı kapattım ama yazarım gene başka hesaptan sen adresini ver

     4. anladım çok teşekkür ederim bende şuan dizilerdeyim LTİ hiç bilmiyorum yazmışsın da LTİ bilmeyen biri için zor mu ve sence ne kadar sürede biter

     5. zulfıye ltı de lımıt turev bı tık daha kolay ama ıntegral beyın yakıyor lımıt turevım bıttı ıntegraldeyım 1 gundur sadece degısken degıstırmeyı anlamaya calısıyorum boyle bırsey yok

     6. Merhabalar bn 11..sınıf öğrencisiyim daha doğrusu bu gün itabariyle düz bi yıl kaldı sınava ve hayatımda ayt matematik görmedim yani 1.5 yıl gittim okula ve konular hakkında tek bir fikrim dahi yok bırak fikri konuların ismini dahi bilmiyorum temelim 4 işlem var bu kdr ne yapacağımı bilmiyorum bna yardımcı olursan çok sevinirim istegram yada twitır hesabım var ordan yazarsan çok mutlu olurum hereçekten bişi bilmiyorum

   1. Ayt matematik calisma programin nasildi ben yeni basladim hedefim 15 17 arasi nasil yapabilirim sence hangi konulari onerirsin nasil calismaliyim ayrica calistigim konulari unutuyorum yardimci olurmusun ne yapmaliyim

    1. ben defter tutarak çalıştım. öncelikle konunun tamamen mantığını kavramaya yönelmelisin konuyu dinlerken de sürekli aktif olmanı öneririm örneğin hoca soruları çözmeden bi çözmeyi dene mesela ben bilgim olmayan konularda dahi bunu yapıyodum ve de her konudan sonra tahta dan kendime konuyu tekrar anlatırdım işte grafik çizerdim vs. bide unutma işi bende hiç olmadı çünkü bilgiler daha taze gibi hissediyorum çünkü sürekli eski sorulara göz atardım yani anlayacağın böyle çalıştım ama önemli nokta olabildiğince soru çözmek yani soru görmek olduğunu düşünüyorum bakış açısı olarak vs. bide ilginç bi şekilde ilk defa bu konuları görmeme rağmen hiçbirşeyi anlamadığım olmadı özellikle trigo olsun vs korkardım ama dönüpte ben bunu anlamadığım dediğim hiç olmadı.. diyeceklerim bu kadar umarım sana yardımcı olmuşumdur

     1. Size nereden ulaşabilirim? Ya da hesabımı versem siz bana dönüş yapar mısınız rica etsem? nuray_bzkrt _
      Bekliyorum sizi.

    2. Merhaba ben ayt matta fule yakın yapıyorum 38 39 falan. Sana tavsiyem konu çalışırken mantığını iyice oturt , çalışırken kafanada soru işareti kalmasın yani kafandaki bütün soruları cevapla bide ispatlarıyla öğrenirse unutma şansın düşük unutursan bile küçük bir tekrar hemen yeter kanal olarak rehber matematik öneririm , başarılar

     1. Ben 2022 tayfayim matematik temelim hiç yok hedefimde çok büyük yani sence senin gibi fule yakın yapabilirmiyim sadece rehber matematiktenmi dinledin nasıl çalıştın bana yardımcı olursan çok mutlu olurum

   2. ya abi 30 net zorluyorum falan insanları kandırma. tytnin zor gelip aytnin 30net olması imkansız. bu kadarda netim. ki kaldıki ayt full mat yapıyor olup 10 soru geometri yapamıyor olman lazım ki 30net bandına gelmiş olman lazım. zaten adı üstünde temel matematik ve alan matematik kısaca temel matematik belli oranda iyi olmassan 30 net ayt matematik tapman imkansız.

  4. Tyt matematik fazla çalışmana gerek yok belli başlı konuları çalış yeterli örneğin rasyonel sayılar çalış heryerde önüne çıkar ha problemlere gelince problemi önce bı YouTube hocasından dinle ondan sonra çöz bide sınava kadar günlük 5 10 farketmeksizin problem çöz sakın ara verme zaten sınava kadar netlerin 30 35e kadar rahat çıkarırsın

 5. Tyt matematik 10-15 net ayt 15 net istiyorum tyt konularım bitti ayt yeni başlıyorum geometri hiç çalışmadım sizce çalışmalı mıyım yoksa geometri harici ağırlık mı versem daha iyi olur

  1. geometri ömrünü bitirir ayt 15 net yeterliyse boşver geoyu sadece matematik çalış. zaten limit türev integral toplam 10 soru geliyor

 6. 10. sınıfım ve matematigim neredeyse hiç yok üniversite sınavında da ne yapacağımı bilmiyorum ne yapmalıyım lütfen bana yardımcı olun:)

  1. Üniversite sınavını düşünmen için daha çok erken. Kendini matematik yapamadığına inandırma. Biraz zorla ve çalışmaya çalış göreceksin neler yapabileceğini. Ama eğer diyosan ki yok ben çalışan da yapamıyorum. O zaman senin bölümün belli. Yani matematik olmadan sayısal ve eşit ağırlık seçme kesinlikle. Sözel seçebilirsin. Dilin iyiyse dil de seçebilirsin bana göre o daha avantajlı. Ama lütfen kendini matematik yapamıyorum diye şartlama. Umarım istediğin yere gelirsin:)

  2. inan ki biraz üzerine düşünce yapılamayacak bişey yok zamanı gelince eğer pes etmezsen çok güzel bi şekilde yapabilirisn

  3. kesinlikle 11. sınıfın başında dershaneye git. eğer gidersen bana çok teşekkür edersin. kesinlikle dershaneye ihtiyaç var

 7. Dalacaklasın bir kitabı al önüne ilk sayfadaki bölümlerden başla video soru olarak devam et

  1. öyle demeyin bence ben daha liseye ilk başladığım günü hatırlıyorum. Şimdi ise kafam dersten kalkmıyor.

  1. gibi çünkü ayt tyt yi de kapsıyor ama yinede tyt yi de iyi çalışmak gerekiyor yani tam anlamıyla ayt çalışıp tyt yi ihmal etme bence fikrim bu .

   1. Ayt ile tyt aynı değil aytyi iyi yapan tytyide yapar diye bir şey yoktur. ikisinede ayrı ayrı çalışmanız lazım

 8. TYT ve AYT de aynı konular var örneğin üslü sayılar bunun gibi konular 2 sınavda da çıkacak mı?

  1. Tabi ki gelir geçen yıl 12.sınıflar hem okula gidemedikleri için hemde uzaktan eğitim düzene oturmadığı için kaldırıldı ama yıl müfredatta var MEB açıklama yapmadığı sürece çıkacak. Bende o yüzden soru dağılımına bakarken 2019 yılına oranla bakıyorum:)

   1. siz yinede son ana kadar haber bekleyin hepimiz biliyoruz ki ösym son dakika fikir değiştirme huyuyla ünlüdür. her an her şey olabilir o yüzden çok da şey etmemekte fayda var.:)

 9. istediğim meslekler sayısal alanda ama sayısalım ne çok iyi ne çok kötü alan seçerken nelere dikkat etmem gerekiyor birde eşit ağırlık seçip ayt sınavında sayısal derslerimiz çok iyiyse ve puanım yetiyorsa tıp bölümü seçebilirmiyim

  1. Bence seçebilirsin zaten tek bir kitapçık oluyor herkes seçtiği alanı yapıyor ek olarak yapan avantajlı şöyle bir şey de var süre yetmeyebilir

   1. bende mesela sayısaldım ama sporcu olduğum için besyo istedim o yüzden TM ye geçtim ama sonradan hedefimi değiştirdim hedefim de sayısalda ama MF den giricem sınava

  2. Hayır, eşit ağırlığı seçip tıpa gidemezsin, senin yerinde olsam edebiyatım iyi ise eşit ağırlığa geçerim ama iyi değilse sakın geçmeyi düşünme, matematik yapabiliyorsan sayısalda kal, fenden bir kaç soru yaparsan bile hemşirelik vb şeyler gelir tabii matematiğin iyi ise:))

   1. benim matematiğim iyi ama fen zayıf o yüzden eşit ağırlığı seçtim sizce doğru bi kararmı

    1. istediğin bölümlere bakmalısın, ben üniversitemi bırakıp yeniden hazırlanıyorum yani çok kişiden gördüğüme göre söylüyorum sana. eger tercih etmek istediğin bölüm sayısal ile alıyorsa sayısaldan çalış fakat sözel veya eşit ağırlıkla alıyorsa ona göre çalış. asla istemediğin bir bölüme gitmek zorunda kalma

 10. Geçen sene 11. sınıflar son konuları göremediği için bu sene de o konuların yks de çıkmama ihtimali var mıdır acaba

  1. Merhaba. Sadece bu sene için geçerliydi. 12. sınıfa geçmiş öğrenciler sorumlu olacaktır. Yakında konuları güncelleyeceğiz.

 11. hocam sınavdan önce hangi konulardan çıkacağı meb tarafından paylaşılıyor mu yoksa öğretmenler kendi tahminleriyle mi söylüyorlar geçmiş yıllara bakarak? seneye sınava gireceğim

  1. Şimdiye kadar işlediğin konulardan sorumlu olursun. Meb tam olarak bir liste paylaşmıyor fakat sizin işlediğiniz konulara göre belirleniyor.

 12. Çok yararlı bir makale yazmışsınız. Sizi tebrik ederim. Kafamda deli sorular var Dı. Allah razı olsun hepsine cevap aldım. Uygulamayı da indirip oradanda sizi takip ediyorum. Tekrar size tşk ederim.

 13. Ayt 11.sinif ve 12 sinif konularindan çikmayacakmiydi?O zaman Geometride olmasi gerekmiyormu?
  Hem bu konular Tyt ile ayni konular değişik olmasi gerekmiyormu? Lütfen cevapliyin! 5 gündür bu konulari araştiriyorum

  1. sadece 12. sınıfın 2. dönem konuları yok yani limit, limit, türev yok . diğer hepsi var

 14. soyle bıryorumları bastan sona okudumda tm daha ıyıonda derece yapın yok kıtyap alıcam ama mat 1 konusu vs vs ben suan mezunum mezuna kaldım yanı cunku yapamamdım daha dogrusu benım derslerım ıyıydı ama meslek lısesınde okuyorsum cogu hocatakımyordu bıle dıyer anadolulara test verıp cozdururken bızlesohbet edıyordu sankı kahvedeydıkneyse sız muhabbetı az cok bılıyorsunuzdur neyse ıste kfc de calısmaya basladım o kadar zordukı 1 gun dokunsan alarım yanı gorsen adam ılkokul terk amam amır orda ya artıslık artıslık kıtap versen heceleyeek okur ama ıste 70 lıra vercek ya canını alıyor pezzevenk eve gelırdım ayamın arısındfan yatamaz sabah kallkamazdım ıste uzun lafın kısası bı yerlere gelıp saygınlık kazanmak ezılmeden para kazanmak hayatı yasdamak ıcın calısmalısın dostum en kolay ısders calısmak sen hıc ders calısan bırıne yumus buyuranı gordun mu oturdun yerden calısıste deersıne neyse hadı gule gule unlu op dr ve aynı zamanda unlu youtuber avarel youtube yazma bulamassın

  1. Keşke dememek için şimdiden çalışmaya başladım siz abilerime ve ablalarıma başarılar diliyorum. #2021

  2. Umarım kazanmışsındır. Ben de mezunum. Hayat gerçekten çok zor,para kazanmak da öyle. Okursak en azından dediğin şartlarda çalışmak zorunda kalmayız.

 15. Merhablar ,TYT’nin ,AYT ‘YE katkısı var mı yani TYT den 180 veya 150 alan aynı şartlarda mı AYT ye giriyor ?

 16. hocam merhaba 11.sınıfım sayısal bölümü okuyorum ayt de sadece matematık geometrı ve fenmi çözmem gerekiyor

   1. hocam eğer diğer bölümleri yani eşit ağırlık ve sözel olan meslekleri de seçmek istersek ayt de diğer soruları da mı yapmamız gerekir

 17. merhabalar benbu çöz kazan yayınevini cok arastırıyorum matematik ve geometri kitabı almam lazım fakat napıcagımı bilmiyorum bazı internet sitelerinde birkaç yanlıs soru oldugu söyleniyor ve mantık konusu ayt de olmasına ragmen tyt kitabında var ne yapmalıyım lütfen bana bi tavsiye verin teşekkürler 🙂

 18. Hocam meraba ben sozelim ama sinava tm den de girmek istiyorum dogrusu biraz korkuyorum ama denemeyi cok istiyorum sorularima gelirsek
  -geometri tyt ve ayt de ayni konulari mi iceriyor?
  -burda mat 2 de bazi konular mat 1 le ortak, ortak olanlar konularin daha zor hali mi ayni mi?
  Sorularim bunlar simdiden cok tesekkur ederim.

  1. Merhaba ben de sözelciydim sonra tm ye geçtim inan bana çok zor geometri iyi bir temelinin olması gerekiyor mat2 de mat1 e göre formül ezberlemen gerekiyor ve mat 1 inin iyi olması gerekiyor bir de mat1 ile mat2 nin ortak konuları mat2 de çok zorlaşmış hali olarak çıkıyor bencevsana tavsiyem sözel konularını iyice bitirip sözelde dereceyi hedefle

 19. Ayt matematiğe başlamak için hangi konular gerekli mesela fonksiyon konusunu bilmelimiyim

  1. kardeş tüm konuları bilmelisin hepsi birbirini takip ediyor maalesef o konu kolay olur sen çalışmamış olursun yapamazsın 1 net seni kaç bin kişinin önüne atıyor

  2. Bi kere fonksiyonlari adin gibi bilmessen zaten başlayamazsin. Çünki polinomlar parabol logaritma ve lim. Tür . Integral fonksiyonların bi çeşididir. Finksiyonlarin mantigini kavramadan bu konularda zorlanirsin

   1. Hocam bu yks tyt ve ayt içeriyo degilmi yani 2 sınav yks diye bahsettikleri 2. Oturum yani ayt degilmi ve tyt de 9 ve 10. Sınıf konuları ayt de 11 ve 12. Sınıf konularımı içeriyor

    1. Hayır ben şuan 10.sinifim konulara baktim permutasyon kombinasyon fonksiyonlar binom vs. Suan 10.sinifta goruyoruz konulardada var Yani Aytde de 9 ve 10.sinif konulari var ben calismaya basliyorum yavas yavas sayisal secicegim

 20. Hocam ayt’de çıkacak olan 29 matematik sorusunun çoğunluğu 11 ve 12 oluyor değil mi, peki 11 geometri 9 ve 10dan olur değil mi

 21. Meslek Lisesi mezunuyum fen lisesi mezunu biri ile ayni neti yapsam bile onun puanı daha yüksek mi oluyor?
  Birde diploma notu ne kadar etkiliyor bunları neye hesaplıyoruz…
  Tyt de Matematik+Geometri, Dil Bilgisi+Edebiyat, Biyoloji+Kimya+Fizik, Din+Tarih+Coğrafya+Felsefe, bu sene kaçar soru soruldu
  Mf-3 isteyen birine göre net başına puan dağılımları nedir hocam.
  Aynı şekilde Ayt sınavında Fen 2 ve Mat 2 de olan fizik kimya biyoloji geometri matematik soruları ve net başına düşen puan nedir hocam. BilgileriM sıfır yeniden başlayacağım fakat her sene sistem değiştirip kafa karıştırıyorlar sağolsun milli egitimimiz…mümkünse pdf şeklinde hem tyt nin hemde ayt nin konu dağılımlarıni bi pdf de görebilir miyiz? TEŞEKKÜRLER ŞİMDİDEN…

 22. Hocam her sene 50 son sene 29 soru sorulmuş diğer 11 sonu geometri mi oluyo geometri konularından kaç soru çıkcak onları belirtmemişsiniz?

 23. Merhaba hocam ben 2016 senesinde sınava girdim tercih yapmadım .2017 de tercih yaptım. Şimdi yeniden hazirlanmak istiyorum bölümüm tm ama hemşirelik istediğim için mf çalışmam lazım. Nasıl bir yol izlememi tavsiye edersiniz . Obp puanım 76ydi ama yarısi gitti . Cevap verirseniz çok sevinirim

 24. Merhaba hocam ben universite 4. Sınıf öğrencisiyim ve bu yıl sınava girmeyi düşünüyorum güncel bir site ararken denk geldim özellikle sorulan sorulara cevap vermeniz çok hoşuma gitti. Benim ricam şu yönde müfredatta konu olarak hâla olan fakat bazı ara başlıkların kalktığını duydum mesela turev var fakat artan azalan grafiklerin kalkması gibi acaba bunları detaylı paylaşabilir misiniz?

   1. Çok doğru söylüyorusunuz hocam katılıyorum size ben bu sene giridim sınava dönemin ortasında ygs lys kalktı tyt ayt geldi tarih kalktı geri geldi vs vs resmen rezillik çektik.Tercih yaparken de 2 senelik sağlık meselek yüksek okullarından tercih yaptım puanım 276 sıralamam 5k her neyse bize söylenen kendi sıralamanızdan 1k 2k öde yerleri yazın bu sene zor olduğu için sıralamalar düşecek denildi 3k dan başaldım 9k ya kadar ve en sona %75 burslu özel bir okul yazmama rağmen hiç bie yere yerleşemedim böyle saçma bir şey olabilrmi tamam belki puanım çok iyi olmaya bilir ama kendimden 3k alt yerleri yazmama rağmen hiç bir yerin gelmemesi gerçekten can sıkıntısı her geçen gün bir şey oluyor ve benim de derdim bir an önce bu sınav sisteminden kurtulup bir şekilde kendi ayakalrımın üzerinde durmak fakat ne yaprasak yapalım önümüzde anlamsız bir engel var hakkımızda hayılrısı olsun ek tercih de de gelemez ise bir sene daha deneyeceğim ben ve diğer sınav adayı kardeşlerime başarılar diyorum her şeyin hayrılısı olsun

 25. Matematikden bi kaç başlık kaldırılmıs bu arada tyt ve ayt konu başlıkları birmidir? Yoksa ayrımı

 26. Hocam soruma cevap verirseniz çok sevinirim 2018 TYT de komple mantık soruları olcak diyolar rasyonel,köklü,üslü bu tarz konular çıkmayacak diyolar o zman benim bunlara çalışmama gerek varmı

  1. Komple mantık soruları sorulacak diye bir şey yok. Fakat genel olarak mantık gerektiren sorular sorulacak. Rasyonel, köklü, üslü gibi konulardan illa ki soru gelecektir. Çalışmaya devam edin.

 27. Hocam merhaba, geçen yıl 3 tane logaritma sorusu çıkmış bu konu diğer konulara oranla daha kolay. Sizce bu yıl da çıkar mı 1-2 tane?

 28. Genelde her yıl polinom, permütasyon,binom,olasılık,logaritma çıkıyor. Sadece bunlara bakacağım umarım yeterli olur.

 29. Hocam merhaba, eşit ağırlık öğrencisiyim ilk oturumda genelde 10-15 matematik neti çıkarıyorum. İkinci oturum matematik gözümü korkutuyor ve 3-4 net bana yetiyor.
  Permütasyon,binom,olasılık , logaritma ,modüler aritmetik ve polinomlara çalışmayı düşünüyorum. Bu konular 3-4 net yapmak için yeterli midir?
  Teşekkür ederim şimdiden.

 30. Merhaba

  Ben 40 yaşındayım bu yaşıma kadar universiteyi okumak kısmet olmadı ilkokul 4 sınıfa giden 1 kızım var ve bu yıl ben Üniversiteyi istiyorum düz lise fen bölümü mezunuyum . Öğrenmek istediğim sistem çok değişti benim zamanıma göre , AÖF işletme için nasıl bir yol izlemem lazım , ne kadar net yapmam ve hangi derslere ağırlık vermem lazım iki sınava da girmem gerekiyor mu ? yardımcı olur musunuz .. Aslında benim başka sağlam tavsiyelere de ihtiyacım var 🙂 kurs ve kitap gibi

  1. Merhabalar, Açıköğretim İşletme bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Puan Türü ise Eşit Ağırlık olarak belirlenmiş. Bu yüzden TYT ve AYT sınavlarına girmeniz gerekmektedir.

 31. Hocam kolay gelsin ben yıldız Teknikte okuyorum bu senede sinava girip tip kazanmak istiyorum fakat okul puanim düşecek malesef diploma notum 95 ti hedefim 15 16 bin olmak sizde hamda kac sıralama yapmaliyim

 32. Hocam Oncellikle Selamlar sizlere tablo icin tskler hocam sinavin donemleri neden aralikli 2010 2011 2014 yok bunu belirtmek istedim tskler….

 33. Faiz yüzde işçi havuz çıkarılmıştı tekrar eklendi mi bilgi alabilir miyim o konu hakkında?

 34. Hocam eşit agirlikciyim sayisaldan fakat bu sene sayisaldan giricem ikinci oturumda sadece sayisal bolumumu çözmeliyim

 35. Hocam hemsirelik icin sayisala calisiyorum 1.oturumda aliniyor yaziyor bazi yerlerde hangisi dogru acaba

  1. Yapılan açıklamalara göre önlisans yani 2 yıllık bölümler 1.oturum ile alacak. Hemşirelik Lisans bölümüdür, herhangi bir özel değişiklik yapmazlarsa yapılan açıklamalara göre SAYISAL ile alacaktır.

   1. Hocam merhaba dun de sormustum ama cevap goremedigim icin yaziyorum.YKS de sozel sorulardan cozmenin sayisal puanima etkisi oluyor mu? Yani fen bilgisi ve matematigin yani sira biraz tarihte cozduk diyelim Sayisal puanina katkisi olmaz degil mi sadece sozel puanimizi yukseltir.Yani 2. Oturumda bir sayisalcinin tarih cozmesi bi isine yaramaz sayisal puan icin.

    1. Bu soruyu ben dün cevaplamıştım fakat göremediniz herhalde. TYT sınavında çözerseniz katkısı olur fakat YKS 2.oturumda çözerseniz hiçbir katkısı olmayacaktır. Sadece sayısal testlerini çözmelisiniz sayısal için.

  1. 2.oturumda tüm lise müfredatından soruluyor fakat genel olarak 11 ve 12. sınıf konularından sormaktalar. Zaten o konuları TYT sınavı için halletmeniz gerekiyor.

 36. Her yerde güncel bir liste arıyordum. Çok güzel bir liste olmuş gönül rahatlığıyla ajandama not edicem programı teşekkürler …

 37. Tyt yks için ayrı ayrı kitap alınmalımı yoksa yks için çalışıldığında tyt konularınıda içeriyorumu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu