TYTYKS

2024 TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı

Temel Yeterlilik Testi (TYT), üniversiteye giriş sürecinin en önemli adımlarından biridir. Özellikle, 2024 TYT Türkçe konuları, adayların sınavda karşılaşacağı en temel bölümlerden birini oluşturmakta ve geniş bir bilgi yelpazesini kapsamaktadır.

Bu yazımızda öncelikle TYT Türkçe Konuları listesini sizinle paylaşıyoruz. Bu liste üzerinden dil bilgisi ve anlam bilgisi konularını görebilirsiniz. ÖSYM her sene ortalama olarak 32-33 soru anlam bilgisi, 7-8 soru ise dil bilgisi sorusu sormaktadır. Daha detaylı şekilde TYT Türkçe Soru Dağılımı bölümünden hangi konudan hangi sene kaç soru sorulmuş görebilirsiniz. Fakat ilk önce öğrenciler tarafından en çok merak edilen şu sorulara göz atmanızı tavsiye ederim.

Alttaki tablodan güncel ÖSYM, YÖK ve MEB tarafından yayınlanan bilgilere göre hazırlanmış 2024 TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımını öğrenebilirsiniz.

TYT Türkçe Konuları

 1. Sözcükte Anlam
 2. Cümlede Anlam
 3. Paragraf
  – Paragrafta Anlatım Teknikleri
  – Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları
  – Paragrafta Yapı
  – Paragrafta Konu-Ana Düşünce
  – Paragrafta Yardımcı Düşünce
 4. Ses Bilgisi
 5. Yazım Kuralları
 6. Noktalama İşaretleri
 7. Sözcükte Yapı
 8. Sözcük Türleri
  – İsimler
  – Zamirler
  – Sıfatlar
  – Zarflar
  – Edat – Bağlaç – Ünlem
 9. Fiiller
  – Fiilde Anlam (Kip-Kişi-Yapı)
  – Ek Fiil
  – Fiilimsi
  – Fiilde Çatı
 10. Cümlenin Ögeleri
 11. Cümle Türleri
 12. Anlatım Bozukluğu

TYT Türkçe sınavı, dil bilgisi, anlam bilgisi, paragraf bilgisi ve okuma becerilerini ölçen bir yapıya sahiptir. 2024 TYT Türkçe konuları, adayların Türkçe dilindeki temel yapıları ve kullanımlarını derinlemesine anlamalarını gerektirir.

Dil Bilgisi

Dil bilgisi, Türkçe’nin temel yapı taşlarını oluşturur ve TYT Türkçe bölümünde önemli bir yer tutar. Bu bölümde ele alınacak ana konular şunlardır:

 • Fiilimsiler: Fiilimsiler (isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil) Türkçe cümle yapısında önemli bir role sahiptir. Bu kısımda, fiilimsilerin cümle içindeki işlevleri ve kullanımları yer almaktadır.
 • Fiiller ve Zamanlar: Fiil çekimleri ve zamanların doğru kullanımı, anlatımın temelidir. Geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman kavramları, bu bölümün odak noktasını oluşturur.
 • Cümle Yapısı ve Öğeleri: Cümlenin öğeleri (özne, yüklem, dolaylı tümleç, zarf tümleci vb.) ve cümle türleri (basit, birleşik, karmaşık cümleler) üzerinde durulur. Adayların, cümleleri doğru analiz etmeleri için gereken bilgiler yer alır.
 • Anlam Bilgisi ve Bağlaçlar: Cümleler arası ilişkileri kurma ve anlam bütünlüğü sağlama konusunda bağlaçların rolü konu edinir.

Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri

Yazım kuralları ve noktalama işaretlerinin doğru kullanımı, yazılı anlatımın netliğini ve anlaşılırlığını artırır. Bu bölümde şu konular işlenecektir:

 • Yazım Kuralları: Büyük-küçük harf kullanımı, bitişik ve ayrı yazılması gereken kelimeler, yabancı kelimelerin yazımı gibi temel yazım kuralları.
 • Noktalama İşaretleri: Virgül, nokta, noktalı virgül, iki nokta, ünlem, soru işareti, tırnak işaretleri ve parantezlerin kullanım alanları ve önemi detaylı bir şekilde anlatılacaktır.

Sözcükte ve Cümlede Anlam

Anlam bilgisi, Türkçe’nin zengin söz varlığını ve cümle içerisindeki anlam ilişkilerini kapsar:

 • Sözcükte Anlam: Eş anlamlı, zıt anlamlı kelimeler, deyimler ve atasözlerinin kullanımı, kelimelerin bağlam içindeki anlam değişiklikleri.
 • Cümlede Anlam: Anlam kayması, cümle içi anlam ilişkileri, yüklemin ögelerinin anlam üzerindeki etkisi.

Paragrafta Anlam

Bu bölüm, metin analizi ve yorumlama becerilerini geliştirmeyi amaçlar:

 • Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler: Paragrafın temel fikrini ve bu fikri destekleyen yan fikirleri nasıl tanımlayacağınızı öğrenin.
 • Paragrafın Yapısı: Paragrafların nasıl organize edildiğini, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin özelliklerini inceler.

Metin Türleri

Metinler, farklı amaçlarla ve farklı yollarla bilgi ve duygu aktarır. Bu bölümde, TYT Türkçe sınavında karşılaşabileceğiniz metin türleri üzerinde durulacak:

 • Anlatım Türleri: Öyküleyici, betimleyici, tartışmacı ve açıklayıcı anlatım türlerinin özellikleri ve metinlerdeki işlevleri.
 • Metinler Arası İlişkiler: Metinlerin birbirleriyle nasıl ilişkilendirildiği, metinler arasında anlam bağları kurma.

Güncel TYT Türkçe konuları bu şekildedir. Altta bulunan tablodan hangi konudan hangi yıl ne kadar soru çıkmış görebilirsiniz. Ayrıca bu tabloya göre de çalışmalarınızı şekillendirebilir ve TYT sınavında daha iyi bir başarı elde edebilirsiniz. 

TYT Türkçe Soru Dağılımı

SORU DAĞILIMI 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Ses Bilgisi 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1
Dil Bilgisi 2 3 2 3 8 1 1 3 2 5 5 6 5 5
Noktalama İşaretleri 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Yazım Kuralları 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2
Anlatım Bozukluğu 1 1 2 1 1 1
Paragraf 26 26 25 26 22 22 22 22 26 23 20 23 20 20
Cümlede Anlamı 4 3 3 6 3 7 7 7 6 6 7 7 6 7
Sözcükte Anlamı 3 4 5 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
SORU SAYISI 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Soru dağılımları da bu şekildedir. Her sene soru çıkan konulara çalışırken mutlaka daha fazla önem vermenizi tavsiye ederim. Altta bulunan butona tıklayarak tüm TYT konularına ulaşabilirsiniz.

Sınavda Başarıya Giden Yol

2024 TYT Türkçe Konuları, adayların Türkçe dilbilgisi, paragraf okuma ve anlama becerilerini ölçmeyi amaçlayan önemli bir sınavdır. 40 sorudan oluşan bu test, adayların üniversiteye giriş sınavında başarı elde etmesi için kritik bir rol oynar. Bu nedenle, adayların sınava en iyi şekilde nasıl hazırlanabileceklerini bilmeleri son derece önemlidir.

Konuları Detaylı Bir Şekilde Öğrenin:

 • Paragraf: Paragrafta anlam, anlatım teknikleri, düşünceyi geliştirme yolları, yapı, konu-ana düşünce, yardımcı düşünce, tipleri ve mantık hataları gibi tüm alt başlıkları detaylı bir şekilde öğrenin.
 • Cümlede Anlam: Cümlenin ögeleri, türleri, anlam çeşitleri, anlam kaymaları ve anlam bozuklukları gibi alt başlıkları inceleyin ve bol bol alıştırma çözerek pekiştirin.
 • Sözcükte Anlam: Sözcük türleri, anlam çeşitleri, anlam kaymaları, anlam ilişkileri, çok anlamlılık, eş anlamlılık ve zıt anlamlılık gibi alt başlıkları detaylı bir şekilde öğrenin ve kelime haznenizi geliştirmeye odaklanın.
 • Dil Bilgisi: Ses bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri, sözcük türleri ve çekimleri, cümle ögeleri ve çekimleri gibi alt başlıkları eksiksiz bir şekilde öğrenin ve dil bilgisi kurallarına hakim olun.
 • Deyim ve Atasözleri: Deyim ve atasözlerinin anlamı, kullanımı, kökeni ve atasözleri ile ilgili atasözleri gibi alt başlıkları inceleyin ve deyim-atasözü bilginizi pekiştirin.

Soru Tipleriyle Tanışın

 • Geçmiş yıllarda çıkmış TYT Türkçe sorularını çözerek farklı soru tipleriyle tanışın.
 • Paragraf sorularında, metni dikkatli okumaya ve ana fikri, yardımcı düşünceleri ve mantıksal bağlantıları kavramaya özen gösterin.
 • Cümlede anlam sorularında, cümlenin ögelerini ve anlamını doğru şekilde analiz etmeye çalışın.
 • Sözcükte anlam sorularında, kelimelerin anlamlarını ve anlam ilişkilerini doğru şekilde yorumlamaya odaklanın.
 • Dil bilgisi sorularında, dil bilgisi kurallarına hakim olmanızı ve kurallara uygun şekilde çözüm üretmenizi sağlayacak alıştırmalar çözün.
 • Deyim ve atasözleri sorularında, deyimlerin ve atasözlerinin anlamlarını ve kullanımlarını doğru şekilde bilmenizi sağlayacak çalışmalar yapın.

Düzenli Çalışma Programı Oluşturun:

 • Sınava kalan süreyi planlayın ve kendinize uygun bir çalışma programı oluşturun.
 • Programınızda, her bir konuya ve soru tipine yeterince zaman ayırdığınızdan emin olun.
 • Her gün düzenli olarak çalışmaya özen gösterin ve çalışma programınızı disiplinli bir şekilde takip edin.
 • Kendinize çalışma aralıkları belirleyin ve her çalışma aralığından sonra kısa molalar vererek zihninizi dinlendirin.

Bol Bol Okuyun

 • Paragraf okuma ve anlama becerilerinizi geliştirmek için bol bol okuyun.
 • Farklı türlerde metinler okumak, kelime haznenizi ve genel kültür seviyenizi de geliştirmenize yardımcı olacaktır.
 • Okuduğunuz metinleri anlamaya ve ana fikri, yardımcı düşünceleri ve mantıksal bağlantıları kavramaya çalışın.
 • Eleştirel düşünme becerilerinizi geliştirmek için okuduğunuz metinler hakkında yorumlar ve değerlendirmeler yapın.

Kendinizi Test Edin

 • Düzenli olarak deneme sınavlarına girerek kendinizi test edin.
 • Deneme sınavlarında, gerçek sınav ortamına benzer bir şekilde çalışarak zaman yönetimi becerilerinizi de geliştirin.
 • Deneme sınavı sonuçlarınızı analiz ederek eksiklerinizi ve hatalarınızı belirleyin.
 • Eksiklerinizi ve hatalarınızı düzeltmek için konu tekrarı ve alıştırma çözümü gibi çalışmalar yapın.

2024 TYT Türkçe konuları, sınavın temel taşlarından birini oluşturur. Adaylar, kendilerine özel çalışma stratejileri oluşturarak sınav hazırlıklarını daha etkin bir şekilde planlayabilir ve TYT Türkçe bölümünde başarılı olmak için gereken temeli atabilirler.

Sık Sorulan Sorular

TYT Türkçe dersi AYT sınavında var mıdır?

Hayır. Türkçe dersi tek başına AYT sınavında yoktur. Fakat 6-7 soru olacak şekilde AYT sınavı Edebiyat dersinin içinde sorulmaktadır.

Edebiyat dersi TYT sınavında soruluyor mu?

Hayır. Edebiyat dersi TYT sınavında yoktur. TYT Türkçe sınavında sadece Türkçe konularından sorumlusunuz.

Türkçe testinden hiç net yapamazsak puanımız hesaplanır mı?

Yeni net kuralı ile birlikte eğer Türkçe veya Matematik testlerinin herhangi birinden 0.5 net yapmazsanız puanınız hesaplanmaz. Mesela Türkçe testinden hiç netiniz yok fakat matematik testinden 0.5 net veya üzeri netiniz var puanınız hesaplanır.

TYT Türkçe Konuları ve soru dağılımı hakkında aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından ÜniRehberi ekibine sorabilirsiniz. Sitemizde pek çok yararlı makale bulunmaktadır. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız sitemizde takılmanızı tavsiye ederiz.

İlgili Makaleler

376 Yorumlar

 1. Bu sene tyt de anlatım bozukluğu cikicak mi çünkü dershane hocamız anlatım bozukluğunun ayt de cikicagini ve sayisallari ilgilendirmedigini söyledi doğru mudur sizce?

  1. evet çünkü anlatım bozukluğu 11. sınıf müfredatının konusu. tyt’de ise 9-10 konularından sorumluyuz. ayt 11-12 konuları, o yüzden sadece sözelciler ve eşit ağırlıkçılar sorumlu.

 2. Paragraflar sadece paragraf mı, içinde dil bilgisi, yazım kuralları veya başka herhangi bir konu barındırıyor mu içinde

  1. Onları da bilmen lazım ama sen paragraf sınav yayınları al çok yardımcı olucak sana sınava kadar bitir

 3. arkadaşlar merhaba ben liseyi açık ögretimden bitirdim, biliyorsunuz son zamanlarda hep sınavlar onlıne oalrak düzenlendi, ve bunu geçmesi çok kolay oldu, şimdi benim soracagım temelde bilgim çok az, ben şimdi tyt ye hazırlanıyorum mesele türkçeye çalışmak istiyorum ama kafam karıştı, onlıne olarak soru çözebilecegim ve derslere çalışabilecegim bir kaynak varmı hangi siteyi hangi kaynagı önerirsiniz yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. Benim hocam kadir gümüş çok iyi anlatıyor kaynak olarak çap yayınları, limit, üç dört beş yayınları çok iyi

  2. Tyt Türkçe iki kısıma ayrılıyor. Paragraf ve dil bilgisi. Dil bilgisi kısmını YouTube da Rüştü hoca, benim hocam (Kadir Gümüş), İsen yayıncılık ( Aker Kartal) ile halledebilirsiniz. Buralarda konu anlatımı ve video çözümü oluyor. Dilerseniz soru çözüm videolarını açıp önce kendiniz çözebilirsiniz.

  3. Dostum selam benim de 3 cu senem olucak sınava giriş olarak YouTube üzerinden devam etsen emin ol çok fayda görürsün illa bir dershane felan gerektirmez evde de çalışılabilir

  4. Merhabalar osym sitesinden cikmis sorulari cozebilirsiniz.sahaflarda 2.el test ve konu anlatimli kitaplar mevcut.para vermek istemezseniz youtube dr anlatim ve soru cozumleri mevcut

 4. Cidden o kadar yoruldum ki bu sene 2. Girişim olacak yine güzel bir yer kazanamazsam aileme ne derim bilmiyorum.

 5. merhaba ben sosyalde coğrafya ve tarihi bilgileri bilmeme rağmen soru çözemiyorum nasıl çalışmalıyım

  1. sosyal bilgi gerektirsede sizin yorumlama stiliniz çok önemli o yüzden sorularda yorum yeteneğinizi geliştirmeniz gerekli

 6. Merhaba dil bilgisi eksim var beni çalıştırabilecek olan var mı ya da nasıl halletmem gerekiyor yardımcı olabilir misiniz ?

  1. Bol bol soru çözmen gerek hatta konuyla ilgili ilk 5 testini hocalarla beraber çöz zamanla oturacak taşlar yerinde bende önceden öyleydim ama şimdi daha rahat çözüyorum.

  2. Fatmacim selamlar ben de henüz dilbilgisine başlayamadım merak etme az soru geliyor her gün 50 dilbilgisi soru cozsen rahatca yetecektir tyt için ve internetten soru çözümü videoları izle özellikle ösym tarzı soruları çözerken videolarda çok iyi anlatıyorlar taktikler olsun soru tipleri olsun çok önemli bunlar

  3. Emin ol tahmin edemeyeceğin kadar kolay. Bana da dil bilgisi aşırı zor gelirdi soru çöze çöze, alıştırma yapa yapa hiç bir kelimeyi kaçırmıyorum neredeyse fakat insanların çoğunun yanlış yapma sebebi sorunun köküdür. Örneğin sen ünsüz sertleşmesi olarak öğrenmişsindir soruda ünsüz benzeşmesi diye çıkar veya ünsüz yumuşaması diye öğrenmişsindir ünsüz değişimi olarak çıkar ki bu da baya bir kafa karıştırır bir de sınavdaysan stresten yapamazsın. O yüzden sana tavsiyem konuyu kavradıktan sonra bol bol soru çöz, soru köklerini kavra. Soruyu tanıdıktan sonra cevabını kolaylıkla verirsin.

 7. ben geçen sene dershaneye gittim bana hiç bir yararı olmadı boşa zaman kaybı oldu benim için kendi bilgilerim ile de bu kadar net yapabilirdim bana daha fazlası lazım

 8. Mrb ben meslek lisesi mezunuyum bilgisayar bölüm ama ben bilgisayar olduğum için saysala giriyor. Ama saysalim sıfır ben fizoterapi bölüm istiyorum ama tyt ayt sadece sözel yapacam sizce olurmu istediğim bölüm gelirmi

 9. Arkadaşlar ben bu süre stresini bir türlü yenemiyorum süre tutmadan çözünce soruları çok iyi yapiyorum hatta fullediğim bile oluyor ama süre tuttuğumde o an üstüme bir yük biniyor ve hiç bir şey yapamıyorum bunun bir çaresi varmı??

  1. Sen yine de süre tutarak soru çözmeye devam et her gün düzenli şekilde süre tutarak soru çöz sorunun çözülücektir

 10. Hocam benim matematik çok kötü hiçbir şey anlamıyorum ayt de 1 doğru şart hesaplama için Hocalara sordum tyt den 8 soru çıkacak mis ayt den bunlar hangi konular onlara çok sıkı çalışacağım söylerseniz sevinirim hocalara soramadım teşekkür şimdiden

 11. Merhabalar. Ben Dil öğrencisi değilim ama bildiğim kadarıyla size yardımcı olmaya çalışacağım, umarım yardımcı olur. YKS 3 parçadan oluşuyor TYT, AYT ve Dil Sınavı olmak üzere. Dilci bir öğrenci TYT ve elbette Dil Sınavına giriyor. Size önerim hemen gidin ve alabildiğiniz kadar TYT denemesi alın. Bu denemeleri en az haftada iki kere çözün. Çözerken ders ders süre tutun çünkü TYT de en büyük sorunlardan biri süre yetiştirmektir. Başlarda netleriniz düşük olabilir umutsuzluğa kapılmayın çünkü bu çok normal. Süre tuttuktan sonra tek tek incelemelerde bulunun ve hangi derslerde süreniz çok gidiyor ise o dersin alan denemelerini edinin ve bu denemeleri de yine süre tutarak çözmeye gayret edin. Bir süre sonra çok daha hızlı olacaksınız. TYT çok basit bir sınav derin bir bilgiye ihtiyacınız yok. Her dersin konularına teker teker bakın ve bu konuları Youtube üzerinden çalışabilirsiniz. Eğer konuya aşina iseniz konu özetini bir gözden geçirmeniz bile yeterli olacaktır. Dİl sınavı kısmında çok bir tecrübem yok. Ben İngilizceyi az çok biliyorum okuldan bağımsız ve kendimi test etmek için girmek istedim bu sene dil sınavına. Daha önce hiç dil sorusu bile çözmemiştim ve grammer bilgim de çok iyi olmamasına rağmen 80 soruda yanılmıyorsam 67 doğru yaptım. Daha önce çok az bir süre bile çalışmış olsam eminim 75 den fazla yapardım. Gördüğüm kadarıyla sorular çok grammer odaklı değil daha çok parça okuyup parçadan bilgi sorma, boşluk doldurma, karışık cümleleri sıralama şeklinde. Bence bu soru kalıplarını az bilsen iyi bir İngilizcen varsa kolaylıkla yaparsın. Yani önerim soru çözmen 🙂

  1. Sayısalcıyım. Ve bu yıl alan seçicez. Sınıfımın yarısı sayısalcı. Ama matta kendime güveniyorum. Geri kalanı yaparım zaten. Bir sorum var görür müsün bilmem ama sence tıp isteyen biri için ingilizce ne kadar önemli? Ben öyle gramer falan çalışmam zaten en büyük hatam budur bence ama kelimelerde baya iyiyim, cümle kurmaya da eh desek, çevirim de iyi. Hala eksik hissetmem dışında sorun yok ve sence türkçe ve ingilizce dışında bir dil öğrensen bu çince mi korece mi olurdu. Şunu söyleyeyim ülkelerine karşı bir sevdam falan yok. Sadece bana en yatkın gelen diller bunlar. Ve bir tıp okumak isteyen için dil ne kadar önemli olabilir. Kazanırsam falan ülkemde kalmayı umuyorum ama şu an ki ben ve o zaman ki ben farklı düşünebilme ihtimali olabilir. Kimse 8 yıl sonra ne düşüneceğini bilemez. Ama burada bir beyin cerrahı olmayı tercih ederim…

   1. Tıp okumaya başladığında bütün literatür Latince. Yurtdışındaki süreçleri takip edebilmek adına okurken ve mezun olduğunda ingilizcenin bir makaleyi okuduğunda anlayacak kadar iyi olması gerekli. Ama önce sen kazan sonra bunları yapmak daha kolay olacaktır.

   2. Araştırma ve literatür icin bilinen modern dil sayısının kaç olduğundan daha ziyade önemli olan dile ve anlatıma hakimiyet , yani araştırmalarda yazili ve sözlü anlatılanları doğru ve tam anlayabilme yetisi.. batı dillerinin önemli bolumu latince ve antik yunanca kök ve eklerden türetiliyor; türkçe’de farsça ve arapça gibi dillerin de eklenmesiyle durum pek farklı değil aslında yine büyük oranda latin/yunan görüyoruz.
    Çince, korece, rusça, japonca, fransızca, almanca, portekizce, ispanyolca, afrikaans, hintçe ve bilimum modern dilin doktora katkisi araştırmalarda değil, klinikte yani hasta ve iş arkadaşlarınız ile iletişimde önemli olacaktır. Araştırma ve geliştirme için önemli olan ise gerçekten iyi düzeyde bir ingilizce ve etimoloji bilgisi olur. Öte yandan asıl onemli olan, okudugun ingilizceyi tam olarak neyi nasıl açıkladığını anlayarak sindirmek olduğundan, çince veya korece gibi herhangi bir modern dil öğrenmek yeni dünyalara kapılar açacak, anlama kabiliyetinizi geliştirecek önemli bir unsur olabilir. Tabii ki çince ve korece arasındaki en büyük fark toplam kaç kişinin bu dili konuştuğu.. zaten sırf alfabe birkaç yıl alıyor hocam..

 12. Merhaba fen lisesi cikisliyim ama üniversiteye gitmedim ve mezun olalı beş sene oldu bu süreçte derslerle hic alakam olmadığı için epey koreldigimi söyleyebiliriz bu sene dilden sınava girmeye karar verdim yeni calismaya baslicam ilk on bin istiyorum benzer bir hikayesi olan ya da bunu nasıl başarabileceğime dair bir tavsiyesi olan varsa yorumlarınızı bekliyorum

    1. Merhaba beraber calismaya ne dersin ben 2020 mezuna kaldim ve eylul ayinda derse baslamam gerkiyordu,sorunlar cikti ve 10 kasimda derse baslamak istiyorum ama hic ders calismak istemiyorum belki bir arkadssim olursa calisabilirim diye dusundum senide tesadufen gordum

     1. Bende kısa bir süredir tyt çalışıyorum ama derslere pek aram olmadığı için pek birşey anlamıyorum yada calisasim gelmiyor beraber çalışacak birileri olursa iletişime geçelim?

     2. Merhaba ben de 2020 mezunuyum beraber çalışabiliriz. Ulaşmak isteyen olursa telegram : @Furqn16

   1. Bencede arkadaş şart çünkü en iyi motive edici benimde arkadaşım var malatyada burdan da onu çok seviyorum Merve öner birbirimize çalışıp notlarımı i atıyoruz doğrusu daha çok ilerlemedik ama günlük 3 konu çalışıp bol bol soru cozucez ve inşallah aynı yeri kazanırız ayrıca paragrafta zaman kaybetmemek için Rüştü hocanın paragraf taktikleri Bi göz atın derimmm

 13. Merhaba matematiğim sıfır temelden çalışıyorum hukuk istiyorum düzeni daha oturtamadım günde kaç ders çalışmalıyım sınava kadar matematik 20 25 net yapılabilir mi stres yapıyorum çok

  1. 8 saatin altına düşmemeye çalış.Mesela 5 saat mat 3 saat başka bir ders olabilir.Orta bir kaynak bitirdikten sonra deneme çözmeye başla.Saat saat değil de konu konu çalış.20 üstü rahat yaparsın.Umarım istedeğin bölümü kazanırsın.

 14. merhaba ben ilk ve acil yardım okumak istiyorum fakat hangi derslere çalışmam gerektiğini bilmiyorum yardımcı olur musunuz?

 15. merhaba,ben gastromi okumak istiyorum,ancak bunun için hangi dersten ne kadar soru çözmem gerektiği konusunda bilgim olmadığından,yardımcı olur musunuz?

 16. 2022’de YKS’ye gireceğim. Yazılım mühendisliği düşünüyorum. 450 puan (OBP’siz) 1 yılda günlük 7-8 saat ders çalışmayla yapılabilir mi?

  1. Bünyene vesaire bağlı ve ne kadar süre değil ne kadar verimle çalıştığın daha önemli kısacası coinflip

  2. ben açık öğretimden bitirdim liseyi üniversite sınavına girmek istiyorum ama 2022 de kayıtlar ne zaman ve aöf olması gerek tarihleri farklı mı yardımcı olur musunuz ?

  1. YDT sınavı sadece yabancı dil puan türünün etkilemektedir. Diğer puan türlerini etkilemez.

 17. Merhaba ben tyt sınavına giricem şuan çalışmaya başlarsam hangi konu ve derslere çalışmam lazım yardımcı olur musunuz?

  1. Ben, hangi konu daha çok çıkmışsa ona yoğunluk gösteriyorum. Mesela matematikten problemlere , türkçeden paragraf ve dil bilgisi gibi. Ama fen ve matematik baya öne alıyo söyliyim. Paragrafa yoğunlaş türkçe için, paragrafa yoğunlaşman matematikte problem soruları için de işine yarayacak çünkü okuduğunu anlamak önemli problemlerde. Hangi bölümü istiyosun, eğer sıralamanı yüksek tutmak istiyosan mat ve fen önemli

  2. kardeş valla baya erken basladınmı desem ne desem bilemnedim. sana tavsiyem rüştü hocanın paragrafta 10 tatktik videosunu izle. sadece ona yönel zaten anlayacagını umuyorum ustune sureklı test ve deneme yap. bi 20 net yaparsın

   1. Ben hiç çalışmadan dil bilgim sıfırken geçen sene 25 net yaptım türkçede amk biraz bakılsa 35 net yapılır zor değil

 18. Tyt den sınava gireceğim 70 günüm var 250 puanın üstünde almak istiyorum obp hesaplanmadan ve matematik neti olmadan nasil alabilirim nelere daha çok çalışmam gerekiyor yanlış doğruyu etkiliyormu

    1. Merhaba ben 12. Sınıf Dilciyim ve matematiğim çok kötü bide ingilizce ydt için önerileriniz nedir bana yardımcı olursanız sevinirim

 19. iniglizce bölümünü okumak istiyorum fakat sayısal ile aram hiç iyi değil sadece sözel yaparsam yeterli olurmu yada sayısal yapmam gerekiyorsa kaç soru yapmam gerek bu arada boş bırakılan sorular ne oluyor

  1. Dostum zaten ingilizce bölümüne girmen için dil sinavina girmen gerek yani bu demek oluyor ki hiç mat yapmasan da gidebilirsin 🙂

   1. Ben 11.sınıfım POMEM okumak istiyorum bunun için de tyt yapmam lazım ama matematik ile alakam yok tavsiyeleriniz nelerdir

    1. matematik netlerini azaltıp iyi olduğun bi dersde netlerini artırırsan olur diye düşünüyorum

    2. Hayır canım POMEM okuman için 2 yıllık ya da 4 yıllık üniversite okuyup kpss sınavına girmen gerekiyor tyt den POMEM okunmuyor PMYO kazanabilirsin

  2. yani 11 ila 15 net yapman gerekiyor matematike
   boşlar sayılmıyor etki etmez
   ben ydt de 20 net matematikte 35 net yaptım geçen yıl şu an hayal ettiğin yerdeyim 🙂
   dil sınavına girenlerin %70 i matematiği yapamıyor
   yapanlar ise uçuyorrr

 20. Ayt ve tyt’ye bu sene gireceğimiz konular dimi çünkü ona göre testler çözüyorum da

 21. Merhaba ben tyt sınavına girmek istiyorum ve tyt sınavından 250 puan almak benim için yeterli olcağını düşünüyorum. 250 puan almak için kaç net yapmamız gerek ?

  1. 45 net civarı yapman lazım. Paragraf ve problemlere de çok ağırlık vermen gerekiyor. Polislik istiyorsun sanırım?

 22. Merhaba ben editör olmak istiyorum benim için üniversite de en uygun bölüm hangisi.

 23. merhaba ben sayısalım ve AYT sınavında optikte sayısal veya sözel diye işaretleyebileceğim bir kutucuk var mı ve sayısal olduğum için AYT de sadece mat ve fen çözüm TYT de her şeyi çözmem mi gerekiyor.
  Teşekkür ederim….

  1. Tyt de bütün sorulara bakmalısın türkçe mat fen vs. Ayt de sadece kendi alanını cevaplaman yeterli. Sayısal sözel diye bir kutucuk yok.

  2. TYT de her çözdüğün sana ekstra puan kazandıracaktır .
   AYT de ise mat ve fen çözersen sayısal puanın hesaplanır sözel çözersen o da hesaplanır bir birine etki etmez tüm puanların ayrı hesaplanır istediğin puanla yerleşe bilirsin zamanın artarsa çözmeni öneririm. 🙂

 24. Merhabalar cok onemli birsey sormak istiyorum ben 24 yasindayim liseyi disardan bitirdim bir tane oglum var bu yil tyt sınavına giricem eger 250 ham puan alırsam polislik istiyorum inşallah bunun disinda baska biseybyapmama gerek varmi ama evli ve cocuk sahibi olmam buna engel mi birde matematik adina hic bir bilgim yok o kismi ful boş bıraksam ve diğer derslerden cozsem puanim hesaplanirmi tyt ye girip ham puani alirsam 2 yil pmyo da egitim gormek gerekiyor mus benim bildiklerim bu kadar sorularimi cvp verirseniz cok sevinirim benim de icimde bir ukde olarak kaldi bu polislik meslegi sizcede basarabilirmiyim?

  1. Hanımefendi matemetik çözmeniz şart değil ama polis meslek yüksekokulunun belirlediği kuralda 24 yaşından gün almamış olmaniz lazim

   1. 26 yaşından gün almamış olması gerekiyor 24 değil diye biliyorum ben

  2. Lise mezunları için sınava girdikleri yıl 26 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor. 250 260 taban puan yapmalısın en az. yıllara göre değişiklik gösterebilir. Bende polis olmak istiyorum 1 kızım var 2 yıl yatılı okula gidemem onun için 2 yıllık üni okuyacağım. Eğer 250 puan yapamazsan sana tavsiyem aldığın puana göre açıktan da olsa tercih yap iki yıllık üni bitirip polisliğe başvura bilirsin. Üni mezunu yaş şartı 30 ☺️Her şey gönlünce olsun canım başarılar

  1. 120 gün kaldı 120 günün 120sinde de planlar ve verimli çalışırsan istediklerini kazanabilirsin daha çok tyt ağırlıklı gitmen gerekiyor

 25. ydt sınavına girmeniz gerekiyor aldığınız puan yeterli ise
  istediğiniz bölüme girebiliyorsunuz

 26. bu dil bilgisi kısmında hangi konular var benim kitabımda sözcükte anlam cümlede anlam fln bunları da dil bilgisi olarak alıyor burada dil bilgisinden bahsettiğiniz sözcük türleri yapısı falan mı ?

 27. ben bu yıl sadece tyt çalışıp 200 ve üzeri alırsam 300 falan seneye tyt girmeden sadece ayt çalısıp ayt girsem bu yıl aldığım tyt notunu kullanabilir miyim?
  lütfen cevaplayın

 28. Merhaba Ben Almanca Öğretmenliği İstiyorum Ne Tür Çalışmalıyım Yardimci Olabilirmisiniz.?

 29. Çocuk gelişim için ve çocuk doktorluğu için ne kadar net yapmam lazım kaç puan almalıyım

 30. msü sınavına giricem TMciyim sadece TYT mi yapmalıyım yoksa AYTye girmek zorundamıyım ?

  1. Kardeşim msu sınavı için tyt ile ayni formatta ayri bir sınava gireceksin.[MSÜ Sınavı] Ardindan yks sınavına gireceksin (TYT, AYT). egerki subaylik istiyorsan hem tyt hem ayt ye. Eger ki Astsubaylik istiyorsan sadece tyt sınavına gireceksin.

  2. Msü ye girmiş ve kazanmış biriyim.Astsubaylık istiyorsan tyt subaylık istiyorsan tyt ve ayt gerekli.

 31. Ben ayt puanımla bi bölüme yerleştim. Ama şimdi 2 yıllık bi bölüm düşünüyorum. Bunun için önceden girdiğim tyt puanımı kullanabilir miyim yoksa tekrar tyt sınavına mı girmeliyim?

 32. Ben çocuk gelişimi okuyorum ve 2 yıllık istiyorum AYT ye girmeyeceğim sizce AYT şart mı?

 33. ben 2 yıllık üniverste düşünüyorum ama hem tyt hem ayt ye girip tyt puanımı yükseltme gibi bi durum olabilir mi sizce

 34. MSÜ ve TYT konuları aynı mıdir yoksa farklı başka konularda var mıdır teşekkürler

  1. ben girdim msü sınavına tyt konularıyla aynı hatta msü daha kolay diyebilirim

 35. askeri sağlık istiyorum da ham puan 250 260 almam lazım matematik ve fen hariç türkçe sosyalden kaç net yapmam lazım türkçe ağırlıklı

 36. merhaba bu sene ilk defa yks sınavına gireceğim ve dilciyim matematikle neredeyse hiç aram yok türkçe sosyal falan iyi matematiği yapmasam ya da yapsam ama net olmasa sınav geçerli olur mu ?
  detaylı bi açıklama yapar mısınız ?

  1. TYT sınavında yapacağınız her soru size puan kazandıracaktır. Dil bölümü istiyorsanız AYT sınavına girmenize gerek yok sadece TYT + DİL sınavı yeterli olacaktır.

  1. Evet tyt puanı üzerinden yerleştirme yapılıyor 250 bu senede galiba
   Ama ayt den de geçiş var polislige her iki sınavdan da polisliğe gidebilirsin

 37. merhaba ben 4 yıllık işletme okumak istiyorum tyt yeterli olacakmıdır ayt de gerekli mi

  1. Merhaba işletme bölümlerinin puanları yüksek onun dışında ayt eşit ağırlıktan sorumlu oluyorsun eğer bir şeyi istiyorsan onun hakkında detaylı araştırma yapmalısın bu sorunun cevabını Google üzerinde de bulabilirsin

 38. Merhaba iyi günler ben bu sene tyt ye giricem 2 yıllık istiyorum türkçeye daha ağırlık vermek istiyorum hedefim tıbbi sekreterlik ayt girmek zorunda miyim yoksa sadece tyt yeterli mi?

 39. merhaba bu sene tyt de matematik bölümüne dokunmayı düşünmüyorum bundan hiç soru çözmezsem sınavım geçerli sayılır mı? en az kaç soru çözmem gerekli?

 40. merhaba ben bugün sayısal bölüm için hazırlanmaya başladım tyt de sosyal soru çözmeli miyim çözmezsem sınavım geçersiz sayılır mı acaba.

 41. Yarın çalışmaya başlıyorum eğer istediğim üniversite ve bölüm olursa tekrar dönüp yazacağım buraya 🙂 Siteye olan emekleriniz için teşekkürler. 22.12.2020

 42. Merhaba.Ben üniveriste sınavına 27 yaşımda girecegim.Sözel 4 yıllık bir bölüm istiyorum.Fakat nelere çalışmam gerekiyor bilmiyorum.tyt de sadece sözel sorulara mi cevap vermeliyim yoksa sayısal çözmem artı kazandırır mi?Ve sınava 6 ay var sizce bu sene denemeli miyim yoksa 2022 ye mi birakmaliyim.(sıfırdan baslayacagim ve 2021 de uzaktan eğitim ile ders veren aof e de kayıt olabilirim)yardımcı olursanız duaciniz olurum

  1. tytde türkçe sosyal fen ve matematik çözmelisiniz. Sınavın ikinci oturumu olan aytde ise yalnızca alanınızı çözmelisinz.

  2. TYT de türkçe din felsefe coğrafya tarih e ağırlık ver ama tyt de sözel sayısal diye ayırmıyor. Yani kaç net yaptığın önemli. Ayt de sosyal 1 ve sosyal 2 yi çözmelisin

  3. eğer sayısal isteseydiniz olmayabilirdi. ama sözel bölümde rahatlıkla 6 ayda halledebilirsiniz. tyt demek temel yeterlilik sınavı demek yani tüm derslerdeki temel bilgileri bilip bilmediğinizi sorgular. bu nedenle türkçe mat sosyal fen bölümlerinin hepsinden sorumluyuz. ve tüm derslerin puanları neredeyse aynıdır. yani dinden de bir soru çözseniz mattanda bir soru çözseniz pek farketmez. önemli olan netlerinizin fazla olmasıdır. türkçede 40 soru var 30a yakını paragraf, 10 tsnede dil bilgisi. ben sizin yerinizde olsam türkçede en az 35 net yapmaya çalışırdım. alanınız olan sözel derslerine çalıştıktan sonra sosyalden de zaten rahatlıkla 15 üstü yaparsınız. oldu mu netiniz 50. fendeki en kolay ders kimyadır 7 soru çıkar. matta da en çok çıkan konulara azıcık çalışırsınız. kimya ile mattan toplam 10 net yaparsınız. toplamda 60 netiniz olur. ve emin olun 60 net ile güzel bir bölüme yerleşirsiniz. bir de ayt var tabiki. aytde de sözel hakkında pek bi bilgim yok ama ayt alan sınavıdır ve sadece bilgiyi ölçer. bu nedenle 80 soruya 160dk verir. çok çalışan en iyi yapar. tytde ise 120 soru 120dk soruların çoğu yorum ve analiz gerektirir. temel bilgisi ve hızlı olan kazanır.
   her gün paragraf çözerek hızlanabilirsiniz.

   tyt sosyal soru dağılıı 5 tarih 5 cogrfya 5 felsefe 5din
   tyt fen soru dağılımı 7 fizik 7 kimya 6 biyoloji
   tyt mat en az 10 tane problem 10 tanede geometri çıkar geri kalan 20 soru diğer konulardandır

   çalışma konusuna gelince bende de dahil olmak üzere etrafımdaki herkes youtubdan çalışıyor. tavsiye kanal önerim ise matematikte rehber matematik knalı. matematiğe ilk adım kampı veriyor. sizin gibi derslerden uzak kalmış kişilere yararlı olabilir. aynı zamanda 49 günde tyt mat kampı da var ve işe yarıyor ama dediğim gibi bence mata çok vakit ayırmayın. türkçe ve sosyali çalışmadanda yapabilirsiniz.
   kimyada kimya adası veya kampüs öneririm. sözel kanallar hakkında pek bilgim yok ama malesef

  4. Bence sifirdan baslicaksan 6 ay yetmez sana 2022 ye birak ve tytde matematige ağırlık ver feni bosver unutma sozelcilerin cogu sozel dersleri yapior onlara fark atmak istiyor isen tyt matematite yüksek net yapman lazim nasil fark attigini göreceksin bana guven basarilar

  5. merhaba ben bu sene gireceğim inşallah sınava , eğer hiçbir birikiminiz yoksa hiç bu sene sınava gireyim diye kendinizi sıkıntıya sokmayın ufaktan çalışmaya başlayın YouTube da gerçekten dersleri çok iyi anlatan hocalar var mesela bu sene içerisinde tyt yi bitirin (matematikte rehber matematik kanalı öneririm) kendinize kolay düzeyde test kitapları alarak bu yola koyulun derim ama şimdiden ufak çalışmalara başlayın ileride pişman olmayın

 43. ben 11 sınıfım ve bugünden sonra TYT başlayacağım bunlara çalışacam umarım değişiklik olmaz yoksa hepsi boşa gider ve depresyona girer bi daha çalışamam.. Neyse TEŞEKKÜRLER ÜNİREHBERİ BANA SINAV İÇİN BOL BOL ŞANS DİLEYİN~

  1. hedefin çok yüksekse uyanık olduğun her zaman çalışmalısın orta ise çıkacak konuları tekrar edip sınava kadar deneme çözebilirsin

 44. Merhaba biz Edebiyat dersinde şiir vs.’ de öğreniyoruz onlar TYT ‘de çıkmayacak mı acaba?

 45. merhaba mesela konular 16 tane konu var ama yılda çıkmış soru dağılımı sadece 10 yani diğer yıllarda hiç o konulardan soru çıkmamışmı çalışmamıza gerek yokmu yani

  1. Tüm konulara çalışmalısınız. Hepsinden soru gelme ihtimali var. Soru dağılımı daha genel bir liste. Konu başlıklarında alt başlıklarda bulunuyor.

 46. Merhabalar 2022 tayfadan öğrenciyim bu konulara mı çalısmalıyım bılgılendırırsenız sevınırım

  1. Tüm konulardan sorumlusunuz. Eğer bir değişiklik olursa güncelleme yapılacaktır.

 47. ben hangisine çalışayım TYT Türkçe konuları mı yoksa TYT Türkçe soru dağılımı mı?

   1. Tüm TYT konularına çalışmanız gerekiyor. Soru dağılımı sadece hangi konudan kaç soru çıkmış onu gösterir.

 48. Dil bilgisi konularını yazmışsınız ama edebiyat (roman hikaye vs.) konularını yazmamışsınız acaba onardan sorumlu olduklarımız kesin bir şekilde açıklanıyor mu?

  1. 2014 ve 2015’te sorulmayıp 2016’da 2 tane sorulmuş. kesin bir cevap verilemez ancak zor bir konu değil, çalışmakta fayda var.

 49. Ben 11.sınifa geciyorun ve tyt ye simdiden başlıyacam.Vermiş olduğunuz tyt konularinda bir değişiklik olur mu?

  1. Merhaba, TYT konuları senin 9 ve 10. sınıfta gördüğün konulardır. Değişiklik olma ihtimali düşük.

  2. zannetmiyorum soru sayısı değişiyor sadece şimdiden başlaman senin için süper avantaj olurr

 50. “Tyt Türkçe soru dağılımı”yazan yerde hangi tarihlerde kaç tane soru çıktığını mı anlatmak istediniz

    1. TYT konularında pek değişiklik olmayacaktır. Bu konulara çalışabilirsin. Fakat 1 ay içerisinde 2021 olarak güncelleyeceğiz.

 51. GERÇEKTEN MÜKEMMEL BİR SİTESİNİZ. ARKADAŞLARIMA DA ÖNERDİM. KONU VE SORU DAĞILIMLARI GÜNCEL VE BİLGİ AKTARIMINIZ YARARLI VE GÜNCEL DİĞER SİTELERE BAKIP ÇALIŞIYORDUM VE BOŞUNA ÇALIŞIYORMUŞUM. ŞİMDİ İSE 3 KONUDAN KURTARDINIZ BENİ :d YANİ SİZİN SAYENİZDE ZAMAN KAYBINDAN KURTULDUM HATTA ZAMAN KAZANDIM UYGULAMANIZI İNDİRİP 5 YILIDZ VERİP YORUM YAPTIM. BAŞARILARINIZ DEVAMINI DİLERİM İNŞALLAH BU SİTE HEP BU ŞEKİLDE GÜNCEL KALIR. TEŞEKKRÜLER.

 52. bir sitede konular arasına “sözel mantık” denen hiç sevmediğim bir konu eklenmiş, gerçekten sözel mantık konulara dahil mi?

 53. Aşk şarabı alkol sanar kınarlar beni
  Deki; öyleyse Sago başı dönmüş ayyaşın teki
  Manzarayı bilir misin hiç görmediğin yerlerdeki
  Bilmeden konuşmak aptallık değilde ne ki peki
  -USTAD

  1. Sayısalcılar tyt de bütün konulara çalışmalı
   Ayt de ise sadece matematik ve fen yapmaları yeterli

  2. Türkçeye çalışman yeterli edebiyattan soru yok tyt de ayt de ise edebiyat çözmeyeceksin zaten

  1. paragrafta herhangi belirli bir konu yok her zaman sordukları şeyi soruyorlar ana düşünce vs vs

 54. Merhabalar. 11.sınıf meslek lisesi öğrencisiyim. Seneye staj yapacağım için dershaneye gitmekte zorlanirim die düşünüyorum. Ve evde çalışacağım. Uç ay tatilde başlamayı düşünüyorum. Ama sıkıntı var. Bu konular benim gireceğim sene, yani 2020 senesinde de değişmez değil mi? Yani şimdiden bunları çalışacağım, konular seneye değişir mi?

  1. Biraz geç oldu ama şöyle bende 12.sınıfım. Konulara bu tabloya göre çalışabilirsin. Yani bu çıkmaz bu çıkar diyemeyiz. Ama bu tablodaki her şeyi çalışarak kesinlikle iyi netler çıkarabilirsin.

  2. Hayır değişmez kaba taslak 30-33 tane paragraf tarzı yorum soruları falan olur,geri kalanı da noktalama işaretleri ses bilgisi sıfat zamir falan olur.

  3. Bende seninle ayni durumdayim ama şimdiden dershaneye gidiyorum rehberlerin söylediklerine gore konular degismez ama belki soru sayilari 1 eksilir yada artar bende boyle düsünüyorum zaten ama bence simdiden baslasan daha iyi olabilir bende öyle yaptim

  4. çok iyi düşünmüşsünüz bu sene staj ve dershane çok zor oldu benim için derslerime odaklanamadım

 55. Daha once buro yonetimi ve 4 yillik isletme bitirdim bu sene secicegim.okulda gordugum derslerden myaf olabilecekmiyim

  1. Alırsın ama matematikte 5 soru ya yakin bilmen lazim cunku matematigin ortalamsi daha yuksek oldugu ici garantilersin

 56. TYT Türkçe bölümünde sadece dil bilgisi mi çıkacak? Türk edebiyatı çıkmayacak mı?

 57. Açıköğrelim lisesi mezunuyum ,alan yok diyor ösm sınavında hepsine giriyormuyum yada sadece sözel olarak mı kapsıyor … teşekkürler

 58. ACIK ÖGRETİMDEN ÖNLİSANS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OKUMAK İSTİYORUM NE KADAR NET YAPMAM GEREK OKUL PUANIM DAHA ÖNCE FARKLI BİR BÖLÜM OKUDUGUMDAN DÜŞER Mİ ACABA ?

 59. Acaba bu konular 2019 için doğru dimi yanlış şeye çalışmak istemiyorum çünkü baya bi konuların yazıldığı yere baktı bazı yerlerde hep farklıydı.

 60. Ben konu çizelgesi yapıyorum TYT konularında 19 tane konu var ama soru dağılımlarında 9 konu var kalan 10 tanesini polis olmam icin yazmama gerek var mı ?

 61. Bu verdiğiniz konu başlıklarının da açıklamalarını da verseydiniz çok güzel olurdu

 62. Öncelikle Verdiğiniz Emekler için teşekkür ederim. Bir Sorum var, Benim Hedefim yüksek sıkı bir şekilde programım ile çalışıyorum fakat ben sizin paylaştığınız konu ve soru dağılımına göre giderken başka sitelerde uygulamalarda sıralamaları ve bazı konular farklı (Eksik – fazla) Sorum Sizin Paylaştığınız Bu Tablolara güvenebilir miyim? (Soru dağılımları da keşke sıralı olsaydı)

  1. selam arkadaşım, neden bilg. mühendisliğini okumuyorsun. ben de bu sene o bölümü tercih etmeyi düşünüyorum. sarmadı mı? ya da ek bir üni mi okumak istiyorsun?

 63. hocam ben 10 a geçtim biz edebiyat ve türkçeyi beraber işledik yani dersimiz türk dili ve edebiyatı şeklinde birleşikti yani tyt de sadece türkçe mi çıkar

  1. Hayır tyt de edebiyat yok sadece temel türkçe var (paragraf, cümle anlamı, sözcük anlamı, anlatım bozukluğu, noktalama işaretleri, ses bilgisi, fiiler)

 64. ben PMYO istiyorum TYT ye girmem yeterli olduğunuda biliyorumda kaç net yapıldığını neler yapabiliceğimi rica etsem söler misiniz?

 65. Ben 2020 yılında sınava gireceğim. Fakat şimdiden ilerde daha rahat edebilmek için yaz tatilinde çalışmaya başladım. Benim aklıma takılan şey her yıl konular sabit mi kalıyor?
  Şuan 2018veya 2019 konularına çalışmam doğru mu?

   1. Merhaba. Kızım açık lise 10. sınıf. Mütercim tercümanlık istiyor. açık liseye devam ederse üniversite sınavında ne gibi dezavantajları olur. Puan sistemi nasıl olur. Açık lisede alan olmadığı için ek puan durumu nasıl olur. teşekkürler.

 66. Hocam ben çalışmaya başlıcağım alanım eşit ağırlık matematik çok kötü önce TYT mi yoksa AYT konularını mi bitirmem lazım?

 67. merhaba benim bir sorum var burdaki konuları sıraylamı çalışalım yoksa burdakiler dağınık bir şekilde mi yazıldı ?

 68. Selamün aleyküm hocam 2019 tyt ayt konularina göz atarken unirehberi ile tanıştım göz gezdirdim gerçekten tam bana göre uygulamayı indirdim
  Size sorum olacaktı 2018 tyt ayt konuları ve soru sayıları 2019 tyt ayt ile bir mi mesela temel kavramlar 2018 de çıkmadı 2019 da çıkma ihtimali var mı?

  1. Güzel yorumunuz için teşekkürler. Soru dağılımlarına bakabilirsin. Her sene farklı farklı konulardan soru gelmiş. Yani bu sene temel kavramlardan çıkmamış olsa bile seneye çıkma ihtimali yüksektir.

   1. Hocam üniversiteye sınavına 28 temuzda
    itibaren yeni başlamaya karar verdim ve meslekk konusunda çalışma konusunda çok sıkıntı yaşıyorum ilk olarak hangi konu çalışıyor hangi konulara ağırlık vereyim kafam çok karışık bir şeyleri başarmaya çalışıyorum ama ne yapacağımı bilemiyorum universiteleri araştırırken tm1 tm2 TM3 çıkıyor ne demek
    Üniversite sınavı ile ilgili çok yabanciyim 2019 da giricem bana yardımcı olabilirsiniz babam kalp krizi geçirdi uyurken annem abim iki kardeşim var onun için kendi ayaklarımin üstünde durmaliyim ki aileme faydalı olabilmek için
    Sizden ricam bana yardımcı olun bildiğiniz hocalar varsa beni yönlendirebilirsiniz bire bir ders olsun hayata karşı fikir vermesi Ankara Batıkent de kalıyorum

    1. tm1-tm2-tm3 diye bir ayrım kalmadı, artık sadece Eşit Ağırlık olarak geçiyor. Öncelikle hedefini belirle ve ona göre çalışmaya başla. Tüm konulara çalışabiliyorsan hepsine çalış.

 69. Merhaba,bir sorum olucaktı tyt türkçede 19 konu görünüyo altta ise 9 konunun soru dağılımı gösterilmiş.
  diğer konulardan hiç soru çıkmamış mı demek bu ?

 70. Hocam açıklama kısmında ‘ayrıca müfredat üzerinde bir değişiklik yapılmayacağı belirtildi. Yani yine aynı konular üzerinden sorumlu olacaksınız.’demişsiniz. Kitapçılarda temmuz ayının ortalarında yeni müfredata göre kitaplar çıkacak deniliyor. Bu konuda kafam karıştı.Daha ayrıntılı açıklar mısınız lütfen ?

 71. Yukarıda konular verilmiş ama aşağıda hangi yılda kaç tane çıktığı kısımda o konular yok . Yukarda yani 2018 tyt konularında sıkıntı yok dimi doğru hepsi

 72. Ben TYT Sınavı yani 1.oturumda sadece 40 Türkçe ve 40 Temel Matematik sorusu sorulacak diye biliyorum.Siz yukarıda ilaveten 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri sorusu da yazmışsınız. Hangisi doğru acaba?

 73. Hocma mrb Ben izmir yaşar üniversitesi hukuk istiyorum kaç net yapmam gerekir 70bine girmem için ilginiz için çok tesekkur ederım

 74. merhaba meslek lisesi mezunuyum.Açık öğretim 2 yıllık için tyt -ayt sınavlarına gireceğim haziranda meslek liseleri için ayrıca ek puan avantajı varmı dır.
  Kaç puan lazım olacak açö için.

 75. Bu sene yks ye gireceğim tıbbi sekretlik istiyorum. Ygs 3 den alıyor türkçeden ful çıkartıp fen bilgisi ve sosyal bilimlerden 15 20 net yapsam 230 puan alma gibi şansın varmı

  1. aman sakın tıbbi sekreterlik yazmayın berbat bir bölüm berbat dersler ben okuyorum çok pişmanım bunun yerine veterinerliğe bile razıyım alım yok kpss 85dden başlıyor

 76. merhabalar TYT ve AYT barajı aşarsam seneye tercih yapabilirmiyim puanım geçerli olurmu

  1. 200’den yüksek alırsanız bu puanı seneye kullanabiliyorsanız. Nedir bu seneye kullanmak diyorsanız yani seneye sınava girmek istiyorsanız bu puanı kullanabiliyor ve bir daha TYT sınavına girmenize gerek kalmıyor.

 77. Merhaba temelim yok benim kolay ogrenebilicem tavsiye edebileceginiz yayın evi var mi?

 78. Mrb tyt yi kapsayan dersler mesela tarih1 türkçe 1 matematik 1 felsefe 1 bunlardan mi sorunlu acaba 1de kayıt olurken sadece tyt yi kayit oldum eger 180 i gecersem ikinci oturuma giremicem için kayıt olmadığım için 2 yilliklardanmi tercih yapabilirim cevap alabilirmiyim?

 79. hocam ben tercümanlık okumak istiyorum o yüzden TYT’ de sadece türkçe yapsam olur mu yoksa sosyal da yapmam gerkiyor mu

 80. Merhaba TYT de gereken başarı sağlanmadığında AYT puanı yüksek olursa tercih yapma hakkı var mı önceki sistem gibi ikisinin ortalaması alınacak mı

 81. Ben okul öncesi öğretmenliği istiyorum Mersin üniversitesi 405 veya 387 puan matematik hiç yapamıyorum tyt de Türkçe yapsam 30 net matematik 2 veya 3 soru iyi puan alır mıyım yks yede sozelden girecem

 82. Tyt sınavimin sonucunda aldigim puan ile 4 yilliğa gidebiliyomuyuz acaba 4 yillik bir besyo bolumu dusunuyorum

 83. Ben lise mezunuyum PMYO gitmek istiyom yabanci dile yks girmesem olurmu tyt yeterlimi

 84. Merhaba ben 4 yıllık ilahiyat istiyorum bunun için iki oturumda da ben matematik hiç yapmasam puanım düşermi bana bi zararı varmı ?

  1. Eğer ilk oturumda çözerseniz size puan kazandıracaktır, fakat 2.oturumda çözmezseniz bir sıkıntı olmayacaktır. Çünkü İlahiyat SÖZEL ile alım yapıyor ve 2.oturumda Sözel puan türü için matematik çözmeye gerek yok.

 85. meraba bn sadece temel yeterlilik sınavına gircem

  2 oturuma girmesem bişey olurmu 🙂

 86. 180 barajını geçip sıradan herhangi bir bölüm için tyt ve Türkçe çözmem yeterli olur mu

   1. Merhaba ben bilgisayar programcılığı bölümünü okumak istiyorum kaç net yapmam gerekli iki yıllık için

 87. Merhaba, ben güzel sanatlar yetenek sınavlarına gireceğim. Sadece tyt ye yani ilk oturuma girmem yeterli mi?

 88. benim bölümüm sayısal ağırlıklı şimdi benim matematikle aram biraz kötü olduğundan ben türkçeden soruları yapsam matematiktende 5-6 soru yapsam geçerli puanla güzel bi puan tutturup istediğim bölüme gider miyim ?

 89. Arkadaşlar herkese merhaba ben yks sınavlarına hazırlanmak için kendime 2 sene zaman ayırdım bu iki seneye göre de kendime bir ders ve çalışma programı hazırlamak istiyorum aynı zamanda da dersleri paralel bir şekilde götürerek en kolaydan en zora doğru ilerlemek niyetindeyim.Tüm bu konularda Her dersten sırasıyla kolay orta ve zor derecede üç kaynak kitap almak istiyorum tavsiyelerinizi ve düşüncelerinizi bekliyorum…

 90. merhaba hocam sorular kolaymı olacak yani zorlanma gibi birde zamirler çıkacakmı hocam birde ben mesela TYT üzerinden girdim mesala 300 aldım YKS girdim 180 aldım 1.oturumdadaki TYT puani 300 kalırmı yoksa düşermi acil cevap verirseniz sevinirim simdiden teşekkür ederim.

  1. Sorular zor mu kolay mı olacak bilemeyiz. Zamirler konusu çıkacaktır. Diğer sorunun cevabı ise tam olarak belirgin değil. Ama TYT puanının kalacağını düşünüyorum.

 91. Ösym’nin biz öğrencilere zorluk çıkarma konusunda azimle çalıştığı şu dönemde bizler için elinizden geldiği kadar yardım etmenize yaptığınız analiz ve istatiklere sonsuz saygı duyduğumu belirtir teşekkür ederim..

 92. bu konular YKS soru dağılımı yazdığımda da çıktı.hangi sınava ait bu konular

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu