AYTYKS

2024 AYT Fizik Konuları ve Soru Dağılımı

Üniversite sınavlarına hazırlanan adaylar için Fizik, özellikle AYT (Alan Yeterlilik Testi) kapsamında, başarıyı belirleyen temel derslerden biridir. AYT Fizik konularının kapsamlı bir anlayışı, sınavda üst sıralarda yer almak isteyen öğrenciler için vazgeçilmezdir.

Fizik, evrenin temel yasalarını anlamamıza yardımcı olur ve bu yüzden mühendislikten sağlık bilimlerine, birçok alanda temel taşları oluşturur. AYT sınavında Fizik dersinin önemli bir yere sahip olması, bu alandaki bilginin sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda öğrencilerin gelecekteki kariyer yollarını da şekillendirebileceğinin bir göstergesidir.

YKS sınavının 2.oturumu olan Alan Yeterlilik Testi için konuları paylaşıyoruz. Sınava çalışmaya başlamadan önce hangi konulardan sorumlu olduğumuzu öğrenmekte fayda var. Bu yazımızda öncelikle AYT Fizik Konuları listesini sizinle paylaşıyoruz. Daha sonra ise AYT Fizik Soru Dağılımı bölümünden hangi konudan hangi sene kaç soru sorulmuş görebilirsiniz. Fizik dersi 40 sorudan oluşan AYT Fen Bilimleri testi içinde sorulmaktadır. ÖSYM bu testin içerisinde her sene 14 soru fizik, 13 soru kimya ve 13 biyoloji sorusu sormaktadır.

AYT Fizik, öğrencilerin temel Fizik kavramlarını ve prensiplerini derinlemesine kavramalarını gerektirir. Bu sınav, öğrencilerin problem çözme becerilerini, analitik düşünme yeteneklerini ve Fizik yasalarını gerçek dünya bağlamında uygulayabilme kapasitelerini ölçer. AYT Fizik konuları arasında, kinematikten dinamiğe, enerjinin korunumundan modern Fizik’e kadar geniş bir yelpazede bilgi gerektiren bölümler bulunur.

Alttaki tablodan güncel ÖSYM, YÖK ve MEB tarafından yayınlanan bilgilere göre hazırlanmış 2024 AYT Fizik Konuları ve Soru Dağılımını öğrenebilirsiniz. Ayrıca AYT konuları sayfasından da diğer derslerin konularını öğrenebilirsiniz.

AYT Fizik Konuları

KONULAR
Vektörler
Kuvvet, Tork ve Denge
Kütle Merkezi
Basit Makineler
Hareket
Newton’un Hareket Yasaları
İş, Güç ve Enerji
Atışlar
İtme ve Momentum
Elektrik Alan ve Potansiyel
Paralel Levhalar ve Sığa
Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet
İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler
Düzgün Çembersel Hareket
Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum
Kütle Çekim ve Kepler Yasaları
Basit Harmonik Hareket
Dalga Mekaniği
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Modern Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Her bir konunun, öğrencilerin Fiziksel dünyayı anlamalarında ve teknolojik ilerlemelerle bağlantılı kariyerlere yönelmelerinde kritik rolleri vardır. Bu nedenle, AYT Fizik konularına hakimiyet, sadece sınav başarısı için değil, aynı zamanda öğrencilerin bilimsel düşünce yapısını geliştirmeleri için de önemlidir. Etkili bir AYT Fizik hazırlığı, öğrencileri sadece üniversite sınavına değil, aynı zamanda üniversite eğitimi ve ötesindeki zorluklara da hazırlar.

Güncel AYT fizik konuları üstteki şekildedir. Alttaki tablodan hangi yıl hangi konudan ne kadar soru çıkmış görebilirsiniz. Ayrıca bu tabloya göre de çalışmalarınızı şekillendirebilir ve AYT sınavında daha iyi bir başarı elde edebilirsiniz. Tabloda toplam soru sayısı eksik olabilir, çünkü müfredattan kaldırılan konuların önceki senelerde kaç soru çıktığı listede bulunmamaktadır. 

YKS AYT Fizik Soru Dağılımı

SORU DAĞILIMI 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Vektörler 1 1
Hareket 1 1 1
Newton’un Hareket Yasaları 1 1 1 1
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
Atışlar 1 1 1 1
İş, Güç ve Enerji 1 1 1
İtme ve Momentum 1 1 1 1 1
Kuvvet, Tork ve Denge 1 1 1 1
Kütle Merkezi
Basit Makineler 1
Elektrik Alan ve Potansiyel 1 2 1 1 1
Paralel Levhalar ve Sığa
Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet 1 1 1
İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler 2 1 1 2 2 2
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 1 2 1 1
Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum 1 1 1 1
Kütle Çekim ve Kepler Yasaları 1 1 1
Basit Harmonik Hareket 1 1 1 1 1 1
Dalga Mekaniği 1 1 1 1 1 1
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite 1 1 1 1
Modern Fizik 2 1 1 1
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 1 1 1
SORU SAYISI 14 14  14 14 14 14

Soru dağılımları da bu şekildedir. Her sene soru çıkan konulara çalışırken mutlaka daha fazla önem vermenizi tavsiye ederim.

TYT ve AYT Fizik Arasındaki Farklar

Türkiye’deki üniversiteye giriş sınavları, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Bu iki test arasında, özellikle Fizik dersi açısından önemli farklar bulunmaktadır. TYT, adayların genel yetenek ve temel bilgi seviyesini ölçerken, AYT ise adayların belirli alanlardaki derin bilgi ve anlayışını test eder.

Kapsam ve Derinlik

 • TYT Fizik: TYT’de Fizik soruları, genellikle temel fizik kavramları ve günlük hayatta karşılaşılan basit fiziksel olaylar üzerine kuruludur. Konu dağılımı daha geniş olmakla birlikte, soruların derinliği nispeten sınırlıdır. Temel hareket ve kuvvet konuları, enerji türleri ve dönüşümleri gibi konular TYT düzeyinde ele alınır.
 • AYT Fizik: AYT’de ise Fizik soruları, daha özel ve derin bilgi gerektiren konulardan oluşur. Elektromanyetizma, dalga mekaniği, modern fizik ve termodinamik gibi konular AYT kapsamındadır. Sorular, konuların kapsamlı anlaşılmasını ve derinlemesine problem çözme becerilerini gerektirir.

Soru Türleri ve Zorluk Seviyesi

 • TYT Soru Türleri: TYT soruları, temel kavramların anlaşılmasını ve basit hesaplamaları içerir. Öğrencilerden daha çok formülleri bilmeleri ve temel düzeyde uygulamaları beklenir.
 • AYT Soru Türleri: AYT’de karşılaşılan sorular, öğrencilerden çok aşamalı problemleri çözmelerini, karmaşık düşünme becerilerini kullanmalarını ve derinlemesine konu bilgisine sahip olmalarını gerektirir. Sorular, genellikle birden fazla fizik prensibini birleştirerek çözüm gerektirir.

Sıkça Çıkan Konular ve Bunlara Özel Çalışma İpuçları

AYT Fizik sınavında sıkça karşılaşılan bazı konular ve bu konulara özel çalışma ipuçları şunlardır:

 1. Elektromanyetizma:
  • Elektromanyetizma konuları, çoğunlukla görsel düşünme ve formüllerin pratik uygulamalarını gerektirir. Konu anlatımlarını dikkatlice dinleyin ve her bir konsept için çeşitli soru tipleri üzerinde pratik yapın.
 2. Dalga Mekaniği:
  • Dalga mekaniği konuları, dalga özellikleri ve dalga denklemleri ile ilgilidir. Bu konuda başarılı olmak için dalga denklemlerinin türetilişi ve uygulanışını iyi anlamak gerekir. Konuyla ilgili animasyonlar ve simülasyonlar, dalga hareketinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir.
 3. Modern Fizik:
  • Modern fizik, kuantum fiziği ve rölativite gibi konuları içerir. Bu konuları anlamak için temel kavramların yanı sıra, tarihsel gelişimlerini de öğrenmek faydalı olabilir. Kuantum fenomenlerini ve Einstein’ın görelilik teorisini günlük hayattan örneklerle ilişkilendirmek, konuları daha anlaşılır kılar.
 4. Termodinamik:
  • Termodinamik, enerji dönüşümleri ve ısı transferi ile ilgili bir konudur. Bu alanda başarılı olmak için, termodinamiğin temel yasalarını kavramak ve bu yasaların uygulamalarını çeşitli problemler üzerinde pratik yaparak pekiştirmek önemlidir.

Her bir konu için, konseptleri derinlemesine anlamaya yönelik çalışmalar yapmak ve bol bol pratik soru çözmek, AYT Fizik sınavında başarıya ulaşmanın anahtarıdır. AYT Fizik konularına yönelik derinlemesine çalışma ve düzenli pratik, sınavda karşılaşılan zorlu soruları çözme becerisini geliştirecektir.

Etkili Çalışma Yöntemleri ve Planları

Etkili bir çalışma yöntemi ve planı oluşturmak, AYT Fizik konuları üzerindeki hakimiyeti artırır ve sınav başarısına önemli ölçüde katkı sağlar. Bu süreç, disiplinli bir çalışma programı, doğru tekniklerin kullanılması ve zaman yönetimi becerilerinin geliştirilmesini kapsar.

Zaman Yönetimi

 • Öncelik Sıralaması: Çalışma zamanınızı, en zorlandığınız konulardan başlayarak aşağı doğru bir liste halinde planlayın. Böylece enerjiniz en yüksek olduğunda en zor konularla yüzleşirsiniz.
 • Pomodoro Tekniği: 25 dakikalık çalışma blokları ve her blok arasında 5 dakikalık kısa molalar şeklinde zamanınızı bölün. Her dört döngüde bir, daha uzun bir mola verin. Bu, konsantrasyonunuzu sürdürmenize ve bilgiyi daha etkin bir şekilde işlemenize yardımcı olur.

Akıllı Çalışma Yöntemleri

 • Aktif Öğrenme: Öğrenme sürecini pasif dinleme veya okumadan ziyade, sorular sorma, konuları kendi cümlelerinizle özetleme ve konu hakkında tartışma gibi etkinliklerle zenginleştirin.
 • Önceki Sınav Sorularıyla Çalışma: AYT Fizik konuları üzerindeki becerilerinizi test etmek ve sınav formatına alışmak için önceki yılların AYT Fizik sorularını çözün.

Planlama

 • Haftalık ve Günlük Hedefler Belirleme: Uzun vadeli hedeflerinizi küçük, yönetilebilir görevlere bölün. Her hafta ve her gün için spesifik hedefler belirleyerek, her bir çalışma oturumunun amacını netleştirin.
 • Esnek Planlama: Planınızda beklenmedik durumlar veya ekstra tekrar ihtiyaçları için boşluklar bırakın. Esneklik, sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

AYT Fizik Konularında Başarı için İpuçları

AYT Fizik, pek çok öğrenci için zorlu bir ders olabilir, ancak doğru stratejilerle başarıya ulaşmak mümkündür. AYT Fizik konularında başarılı olmak için aşağıdaki ipuçlarını dikkate alın.

Temel Kavramları Anlama

 • Konsept Haritaları Kullanma: Fizik konuları arasındaki ilişkileri görselleştirmek için konsept haritaları oluşturun. Bu, farklı konuların nasıl birbirine bağlandığını anlamanıza yardımcı olur.
 • Formülleri Derinlemesine Öğrenme: Formüller sadece ezberlenmemeli, aynı zamanda hangi durumlarda kullanılacağı ve türetildikleri bağlamda anlaşılmalıdır.

Soru Çözme Pratiği

 • Çeşitli Soru Tipleriyle Çalışma: AYT Fizik sınavında karşılaşabileceğiniz farklı soru tipleri üzerinde çalışarak, her türlü soruya hazırlıklı olun.
 • Zamanlı Denemeler: Sınav simülasyonları yaparak, sınırlı zaman içinde soruları nasıl yöneteceğinizi öğrenin. Bu, sınav günü zaman baskısına karşı direncinizi artırır.

Öz Değerlendirme ve İyileştirme

 • Hatalı Çözümleri İnceleme: Yanlış cevapladığınız soruları gözden geçirerek, nerede hata yaptığınızı ve hangi konuların üzerinde daha fazla çalışmanız gerektiğini belirleyin.
 • Düzenli Tekrar: Unutma eğiliminde olduğumuz için, öğrendiklerinizi düzenli olarak tekrar edin. Bu, bilgilerin uzun süreli hafızada kalmasını sağlar.

AYT Fizik konuları üzerinde başarıya ulaşmak, sistemli bir çalışma planı, etkili çalışma teknikleri ve sıkı bir tekrar programı gerektirir. Bu stratejileri uygulayarak, sınavın zorluklarının üstesinden gelebilir ve hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

AYT Fizik Kaç Soru?
AYT sınavında Fizik dersinden 14 tane soru sorulmaktadır.

AYT Fizik Kaç Konu Var?
11 ve 12. sınıf ünitelerine göre toplam 8 adet ünite bulunmaktadır. Alt başlıklarla beraber konular 25 ve üzeri olmaktadır.

AYT Fizik için TYT Gerekli mi?
Bazı AYT Fizik Konuları TYT’ye bakmadan yapılabilir, fakat pek çok konu için temel konuları bilmemiz gerekmektedir.

AYT Fizik Konuları ve soru dağılımı hakkında aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından ÜniRehberi ekibine sorabilirsiniz. Sitemizde pek çok yararlı makale bulunmaktadır. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız sitemizde takılmanızı tavsiye ederiz.

İlgili Makaleler

84 Yorumlar

  1. En azından birinin geç kalmadın demesi iyi hissettirdi teşekkürler Nermiinnn

     1. daha başlamadım 3-4 gün veriyom kendime 6-7 net için 😀 sınavdan sonra yazcam yine

 1. Arkadaşlar merhaba bende meslek liseliyim ama 11 sınıfım 11 sınıf konuların sayısal olarak şuanda başlasam yaz sonuna biter mi hafta sonları tyt Türkçe ve tyt matematik çalışıyorum makine mühendisliği istiyorum olur mu geç mi kalmışım çalışmaya

  1. tyt fizikte bilgi birikimin varsa başla yoksa anlaması çok zor olur ve ayrıca fizik çok zaman isteyen bi ders pes etmeden devam edersen halledebilirsin ben de meslek lisesi mezunuyum geçen yıl fizikte tyt de sadece 1 netim vardı am şu an denemelerde fulleyebiliyorum çok zaman ayır fiziğe sona bırakma çalışmaya geç başlamamıssın gayet iyi ama meslek liseli olarak çok zolanıcaksın şimdiden söyleyeyim

   1. kardeşim sen dershaneye gittin mi? gittiysen faydası oldumu ayrıca tecrübelisin sen,çalışmaya nerden başlamak gerek.onuda söylersen sevinirim.

    1. dershaneye 10.siniftan 11.sinifa gectigim yaz gitmistim 1 bucuk ay falandı yanlış hatirlamiyorsam ama pek bi faydasini goremedim cunku dershanelerde ders saati doldurma mantığı var senin konuyu anlayıp anlamamana pek bakmiyorlar o dersi sana anlattıp anlatmadigina bakıyor. vakit kaybı olabiliyor ayni dershane ama dersen ki butun konuları biliyorum ama tekrar etmek istiyorum o zaman dershane mantikli olabilir. ben kendkm evde calistigimda daha cok verim alıyorum. kisiden kisiye degisir tabi.

    2. Dersaneye gitmek sadece zaman kaybı bifaydasını görmesin .
     Ben gittiğim içi söylüyorum

 2. Ben meslek lisesi okuduğum için temelim zayıf şimdi başlarsam yetişebilir miyim,nasıl çalışmam gerekli?

  1. Tüm konuları yetiştirmen güç olur ondan dolayı sorunun cok çıktığı ve aytnin temeli olan kuvvet ve hareketi çok iyi çalışman lazım

  2. yetişirsin, konuyu kavra meb kitabı temelli ve bi kaynaktan da soru çözerek git bence 🙂 sonuçta ösym nin nereden soracağı belli olmaz herhangi bir konu çıkmaz diyemeyiz.

  3. Yetişmez boşuna kendini kandırma ama sana tavsiyem sadece matematik 2 ve edebiyat çalış.

  4. Ben ocakta başladım şuan tyt netlerim ,75 85 arasında ayt de 45 50 arası isteyince oluyormuş şuan bilgilerim taze çok güzel iyikide geç başlamışım

 3. merhabalar sınava 6 ay kaldı fizik ve geometriye hiç başlamadım sizce tyt nin kesin çıkacak konuları ve ayt 6 ayda biter mi birde fiziğin ayt 8 net için çalışılması gereken konular hangileri

  1. Bence öyle yapmak pek doğru değil çünkü ben ayt ve tyt yi bir eve benzetiyorum sen bir evi yaparken temelini iyi atman lazım ki yaptıģım ev her türlü zorluğa dayanıklı olsun yani evin temeli tyt binanın kendiside ayt dır bu yüzden tyt yi ne kadar iyi kavrarsan ayt senin için o kadar dayanıklı olur

 4. Hocam hangi konulara daha çok önem göstermeliyiz söyleyebilir misiniz ona göre 50 günü ayıracağım

 5. çok güzel hazırlayıp yayınlamışsınız ellerinize sağlık hocam teşekkürler. 🙂

 6. Tarih edebiyat sosyal çözmek sayısal bir òğrencisinin puanını etkilemez .Sayısal olarak giren bir kişi AYT de sadece matematik ve fenden sorumludur.

 7. Hocam ben bu dersi hiç yapamıyorum..Ama en azından en önemli konularını öğrenmeye çalışıp birkaç soru yapabilmeyi garantilemek istiyorum.Bana önem sırasına göre fizik konularını sıralar mısınız?En çok soru gelen konudan en az gelene kadar.

 8. Hocam ayt ve tyt nin konu dağılımının altında soru dağılımı var ya konuları çıkarcam ama nasıl baktım konu da olmayıp soru dağılımda olan konular var aydınlatabilir misiniz lütfeenn

 9. hocam merhaba , AYT de fen bilimleri konuları 9 ,10 , 11 ve 12 nin tamamını mı içeriyor yoksa sadece 11 ve 12 yi mi ? teşekkürler.

 10. Hocam merahaba.Sayisal ogrencisiyim.Sayisal bi bolum istiyorum. 2. oturum olan AYT sinavinda sadece 40 matematik ve 40 fen bilgisinden mi sorumluyum yoksa tarih ve edebiyat cozmek sayisal puanimi arttirir mi?Artirmiyorsa hic cozmicem .Tesekkuer

  1. Hayır arttırmaz etkilemiyo bile sayısalcıysan sadece fizik kimya matematik ve biyoloji çözüceksin diğerleri puan getirmicek ama tytde getiriyo diğer dersler

 11. bir yerde YKS=TYT+AYT deniyordu , burada YKS konuları deniyor AYT konuları denmesi gerekmiyormu?

  1. Pek çok konu var gibi gözüküyor fakat onlar alt başlıkları da içeriyor. Bunlar konunun ana başlıkları, o yüzden az gibi gözükebilir.

 12. 2019 da çıkacak konular diye açıyorum. 2018 yazıyor. Bu konular 2019 u da kapsıyor mu ki bu çıkıyor?

  1. Konuların değişmediğini düşündüğümüzden dolayı böyle bir şey yaptık. Eğer konular değişirse 2019’a özel yazılar ekleyeceğiz.

 13. Hocam bunlar sadece 9 ve 10 sınıf konuları degil mi 11 ve 12 konuları cikmayacak miv

 14. Hocam iyi günler dilerim benim kafamı karıştıran şey ikinci oturumda fen oturumu ygs mi lys sorularından mi oluşacak? Herkes farklı söylüyor

 15. hocam ayrıca bu yeni sistemde YKS de fizik dersinin sayısal bir öğrenciye yüzde kaç etkisi olacak??

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu