Tarih Testleri

İlk Türk Devletleri Test Çöz (Online Testler)

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – KPSS LGS gibi sınavlara özel İlk Türk Devletleri Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet İlk Türk Devletleri sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 

İlk Türk Devletleri Test

Tebrikler - İlk Türk Devletleri Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türkler, madenleri işlemeyi çevrelerindeki topluluklara göre daha erken dönemlerde öğrenmişlerdir.
Bu durumun Türk topluluklarına,
I. daha dayanıklı silahlar yapabilme,
II.askeri etkinliği arttırma,
III.yerleşik yaşama geçme
olanaklarından hangilerini sağladığı söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
Türklerin ana yurdu Orta Asya bozkırlarıdır. Orta Asya'nın sınırları doğuda Baykal gölünden batıda Hazar ve Ural Dağları'na, kuzeyde Sibirya bozkırlardan güneyde Tanrı Dağları ve Gobi Çölü'ne uzanmaktadır.
Bu bilgilere bakılarak,
I. Türkler geniş bir alanda dağınık olarak yaşamışlardır.
II. Türk topluluklarının Çin topraklarına yerleşmesi engellenmiştir.
III. Türk toplulukları arasında siyasi birliğin sağlanmasında güçlük çekilmemiştir.
yargılarından hangilerine uğraşılabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
Türkler ana yurtları Orta Asya'da oldukça geniş bir bölgede göçebe şekilde yaşamışlardır.
Bu durumun,

I. Türk topluluklarının tarih sahnesine çıktıkları yerin kesin şekilde belirlenmesi
II. Türk tarihinin bir bütün halinde incelenebilmesi,
III. Türklerin nüfusu hakkında kesin bilgiler elde edilmesi
çabalarından hangilerini güçleştirdiği savunulabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 4
On iki hayvanlı takvim Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinden önce Orta Asya'da kullandıkları takvimdir. Bu takvim zamanla Çin ve Tibet toplumları tarafından da kullanılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A
Toplumlar arası kültürel etkileşim yaşanmıştır.
B
Türkler, Çin ve Moğol toplumlarını baskı altına almışlardır.
C
Türk-Çin mücadeleleri sosyal bazı nedenlerle yoğunlaşmıştır.
D
Türklerde yazılı kültür Çinlilerin katkısıyla gelişmiştir.
E
Göçebe yaşam Türkler dışındaki farklı toplumlarca da benimsenmiştir.
Soru 5
Kök Türkler Dönemi'nde Türk-Çin ticareti gelişmiş, sınır bölgesinde yer alan şehirler iki topluluk arasında serbest ortak pazar olarak kullanılmıştır.
Bu uygulama aşağıdakilerden hangisini sağlama amacına yöneliktir?
A
Askeri gücü artırmaya
B
Siyasi bütünlüğü korumayı
C
Kültürel etkileşimi artırmayı
D
Ekonomik ilişkileri geliştirmeyi
E
Gök Tanrı inancını yaygınlaştırmayı
Soru 6
Kök Türkler tarafından ortaya konulan Orhun Kitabeleri'nde kullanılan akıcı dil, ifade ve kelime zenginliği dikkati çekmektedir.
Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Türkçe'nin farklı toplumlar tarafından kullanıldığına
B
Türk topluluklarının farklı kültürlerin etkisinde kaldığına
C
Türkçenin gelişmiş bir dil olduğuna
D
Türklerin ilk dönemlerinden itibaren yazıyı kullandıklarına
E
Dinin Türk dili üzerinde belirleyici olduğuna
Soru 7
Türk topluluklarının İslam öncesi dönemde özellikle Çin kültürünün etkisinde kaldıkları, Maniheizm gibi Çinlilere ait dinleri benimseyerek Çince dini metinleri kendi dillerine tercüme etmeye başladıkları görülür.
Bu bilgi aşağıdakilerden hangisini destekler niteliktedir?
A
Çinliler Türk toplulukları tarafından askeri alanda örnek alınmıştır.
B
Türkler Çin toprakları üzerinde siyasi egemenlik kurmuştur.
C
Gök Tanrı inancı Çinliler arasında yaygınlaştırılmıştır.
D
Türk ulusal kimliği tarihi süreç içinde güçlendirilmiştir.
E
Türk kültür yaşamı dış etkilere açık bir nitelik taşımıştır.
Soru 8
Kök Türk Kitabeleri'nde, "hükümdarın, halkın karnını doyurmak için gece uyumadan, gündüz oturmadan çalıştığı" biçiminde ifadelere rastlanmaktadır.
Bu ifadeler, Türklerde aşağıdakilerden hangisinin varlığına kanıt olarak gösterilebilir?
A
Sosyal devlet anlayışı
B
Göçebe yaşam
C
Yurt kavramı
D
Gök Tanrı inancı
E
Askeri etkinlik
Soru 9
İslamiyetten önceki dönemde yaşayan Türklerde görülen,
I. yazının geniş bir kullanım alanına sahip olamaması,
II. mutlak yönetim anlayışının egemen olması,
III. Türk toplulukları arasında siyasi birliğin sağlanmasının zor olması
durumlarından hangileri, töre adı verilen sözlü hukuk kurallarının öne çıkmasında etkili olmuştur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 10
Uygurlarda Bögü Kağan Dönemi'nde ülkeye getirilen Mani rahiplerinin çalışmaları sonucunda, bu dinin Uygurlar arasında yayılmaya başlandığı görülür.
Uygur ülkesine yaşanan bu gelişme aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?
A
İpek Yolu üzerindeki Uygur etkinliğinin artmasına
B
Uygurların milli benliklerinin yitirmelerine
C
Uygur-Çin anlaşmazlıklarının sona ermesine
D
Uygurların savaşçı özelliklerinin zayıflamasına
E
Halkın hükümdara bağlılığının sona ermesine
Soru 11
Orta Asya Türk devletlerinde Hatunlar,
I. Kurultay çalışmalarına katılabilirdi.
II. Elçi kabullerinde yer alırdı.
III. Kendisine ait bir saraya sahipti.
Bu özelliklerden hangileri, hatunların devlet yönetimiyle ilgili siyasi yetkilere sahip olduklarını göstermektedir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 12
I. Vezir
II. Melik
III. Aygucı
Yukarıdaki verilenlerden hangileri, İslam öncesi Türklerde devlet kademelerinde yer alan görevlilerden biri değildir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 13
Orta Asya'da Türklerin toplumsal hayatını düzenleyen töre kuralları,
I. kaynağını geleneklerden alma,
II. hükümdar dahil herkes için bağlayıcı olma,
III. değişen zaman ve koşullara göre farklılaşabilme
niteliklerinden hangilerine sahip olmuştur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 14
Türklerle ilgili en eski bilgiler daha çok Çin ve Arap kaynaklarından elde edilebilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir?
A
Törenin Türklerde toplumsal ve siyasi etkinliğinin yüksek olması
B
Çevre devletlerde uzun süreli askeri mücadelelere girişilmesi
C
Türklerin yazıyı geç dönemlerde kullanmaya başlaması
D
Merkeziyetçi yönetim anlayışının Türklerde güçlü olmaması
E
Türklerin çevre kültürlerinin etkilerine açık olmaları
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

7 Yorumlar

  1. 12. Sorunun cevabına I ve II demişsiniz fakat vezir İslamiyet öncesi Türk devletlerinde devlet kademelerinde yer alıyordu. Mesela Vezir Tonyukuk.

    1. Tonyukuk Vezir ünvanı kullanmaz bildiğim kadarıyla Avrupalı tarihçiler tarafından öyle adlandırılır. Apa Tarkan ünvanı ile anılır Vezirlik makaminin islamiyet öncesindeki muadili Aygucı yada Üge’dir.

  2. Gayet güzel sorular biraz zorlaştırıp bilgi ağırlıklı olabilir. Açık ve anlaşılır olması çok iyiydi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu