Tarih Testleri

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test Çöz (Online Testler)

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – KPSS – LGS gibi sınavlara özel İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet İslamiyet Öncesi Türk Tarihi sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Teste Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test Çöz (Online)

Tebrikler! Sınavı başarıyla tamamladınız.
Sınavda %%SCORE%% tane soruyu doğru yaptınız.
Sınavın hakkında düşüncemiz: %%RATING%%

Diğer Tarih Testlerini çözmek istiyorsanız BURAYA TIKLAYINIZ.
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türkler ve Çinliler arasında askeri,ticari ve sosyal ilişkiler kültürel etkileşimi beraberinde getirmiştir.
Buna göre;
I. mimari,
II.dil ve edebiyat,
III.hayvancılık
alanlarının hangilerinde Türkler Çin kültüründen etkilenmişlerdir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 2
Orta Asya Türk devletlerinde boy, siyasi hayatın en küçük birimiydi.
Aşağıdakilerden hangisi boyların bir araya gelmesi ile meydan gelmiştir?
A
Urug
B
Budun
C
Oguş
D
Kün
E
İl
Soru 3
Orta Asya Türk devletlerinde görülen,
I. hatunun yönetimde söz hakkının olması,
II.hükümdarın yetkilerinin sınırsız olmasıi
III.kurultaya tüm boy beylerinin katılması
durumlarından hangileri siyasi hayatta demokratik özelliklerin varlığını kanıtlar?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 4
Aşağıdaki verilenlerden hangisi İslamiyet öncesi Türk topluluklarının dini yapısı ile ilgili değildir?
A
Yuğ
B
Balbal
C
Yuğ aşı
D
Yarguçi
E
Kurgan
Soru 5
-Dış baskılar
-Otlak ve mera azlığı
-Hayvan hastalıkları
-Boylar arası mücadeleler
İslamiyet öncesi Türk topluluklarının yukarıda verilen göç sebepleri aşağıdaki alanlarla eşleştirildiğinde hangisiyle bir ilişki kurulamaz?
A
Ekonomik
B
Dini
C
Askeri
D
Siyasi
E
Coğrafi
Soru 6
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde,
I. hanedan yönetiminin görülmesi,
II. milli benliğin korunmasına önem verilmesi,
III. taht kavgalarının yaşanması
durumlarından hangileri egemenlik anlayışıyla ilgilidir?
A
I, II ve III
B
I ve III
C
I ve II
D
Yalnız III
E
Yalnız I
Soru 7
I. Küt inancı
II. Bozkır iklimi
III.Çadır kültürü
Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türklerde ekonominin temelinin hayvancılık olmasında etkilidir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 8
I.Ölenlerin ardından at ve koyun kesilmesi
II.Ölülerin eşyalarıyla birlikte gömülmesi
III.Cenaze törenlerinin düzenlenmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri İslamiyet öncesi Türk topluluklarında ahiret anlayışının olduğunun kanıtıdır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 9
Hunların yaşadığı bölgelerde yapılan kazılarda, keçe işlemeler, tunç aynalar, gümüş tabakalar, at koşum takımları ve cam boncuklar bulunmuştur.
Bu bilgilere göre Hunlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Ateşi kullandıkları
B
Dokumacılıkta geliştikleri
C
Hayvanları evcilleştirdikleri
D
Madencilikte ileri gittikleri
E
Yerleşik yaşama geçtikleri
Soru 10
Türk tarihini inceleyen bir araştırmacı, çok sayıda devlet ve millete ait tarihi bilgilere de sahip olmak zorunda kalmaktadır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin temel sonucu olduğu savunulabilir?
A
Türklerin başka bölgelere göç etmelerinin
B
Toplumsal dayanışmanın olmamasının
C
Çin'in siyasi baskılarının
D
Savaşçı bir toplum yapısının
E
Etnik yapının korunamamasının
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisinin, Türklerin geniş alanlara yayılmalarında ya da farklı topluluklar üzerinde hâkimiyet kurmalarında etkili olduğu savunulamaz?
A
Cihan hâkimiyeti anlayışı ile hareket edilmesi
B
At ve tekerleğin kullanılması
C
Halkın temsil hakkının bulunması
D
Boylar arasında hâkimiyet mücadelesi yaşanması
E
İnançlara karşı hoşgörülü olunması
Soru 12
İslamiyet öncesi Türk topluluklarında hükümdara verilen unvanlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A
İdikut
B
Yabgu
C
Hünkâr
D
Han
E
Şanyü
Soru 13
Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi geleneksel Türk hukuk sistemini yazılı hale getirmiştir?
A
Asya Hun Devleti
B
Göktürk Devleti
C
Kutluk Devleti
D
Uygur Devleti
E
Hazar Devleti
Soru 14
İslamiyet öncesi Türk devletlerinin aşağıdaki alanlardan hangisinde dünya kültür ve uygarlığını daha çok etkilediği söylenebilir?
A
Devlet yönetimi
B
Ordu teşkilatlanması
C
Din ve inanış
D
Dil ve edebiyat
E
Hukuk sistemi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

10 Yorumlar

  1. 8. sorunun yanlış olduğu düşüncesindeyim. ÖSYM buna benzer soru sormuşmu bilmiyorum ama yuğ törenleri ve yemeği ölen kişinin ruhuna yapılır aynı zamanda bu günümüze kadar gelen bir kültür, ya soruları güncelleyin yada aksi yönde kaynak verin!

  2. 8.Soru yanlış.
    Ölen kişinin ardından at ve koyun kesilmesinin sebebi, kesilen hayvanın ölen kişinin ruhunu doyuracağı anlamına gelmesidir.
    Ruhu yok olacak hali yok ya ? Ahiret inancını gösterir.

  3. Öncelikle böyle bir uygulama yaptığınız için teşekkür ediyorum. Test kitabı alamayanlar için çok güzel olmuş. Hayrını görün inşallah. Sorular gayet başalı ellerinize sağlık

  4. 3.soru da bence hata var. Hatunun yönetimde söz sahibi olması ki söz sahibi olduğu bile bence tartışmalı bir konu olmakla birlikte fikir beyan edebilmesi daha doğru bir cümle olurdu. Demokratik bir anlayışa işaret etmez. Çünkü hatun bir zümrenin temsilcisi yada sözcüsü değil. Sizin sorduğunuz mantıkla bakılacak olursa mutlak monarşilerdeki vezir ya da modern dünya despotlarının, danışmanlarının fikrini alması da demokratik bir yönelime işaret eder. Bence yalnızca 3 olmaliydi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu