AYTYKS

2024 AYT Geometri Konuları ve Soru Dağılımı

Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için matematik, başarıya giden yolda kritik bir dönemeçtir. Özellikle AYT (Alan Yeterlilik Testi) kapsamında geometri hem düşünme becerisini hem de analitik yaklaşımı ölçen önemli bir alan olarak öne çıkar. Geometri, somut verilerle soyut kavramları birleştirme yeteneğini test eder ve bu yüzden birçok öğrenci için zorlayıcı olabilir. Ancak doğru yaklaşımlar ve etkili çalışma stratejileri ile geometri, üniversiteye giriş sınavlarında yüksek başarı elde etmek için büyük bir fırsat sunar.

YKS sınavının 2.oturumu olan Alan Yeterlilik Testi için konuları paylaşıyoruz. Sınava çalışmaya başlamadan önce hangi konulardan sorumlu olduğumuzu öğrenmekte fayda var. Bu yazımızda öncelikle AYT Geometri Konuları listesini sizinle paylaşıyoruz. Daha sonra ise AYT Geometri Soru Dağılımı bölümünden hangi konudan hangi sene kaç soru sorulmuş görebilirsiniz. Geometri dersi 40 sorudan oluşan AYT Matematik testi içinde sorulmaktadır. ÖSYM bu testin içerisinde her sene ortalama olarak 9-10 soru Geometri, 30-31 soru ise Matematik sorusu sormaktadır. AYT Matematik Konuları listesine de sitemizden bakabilirsiniz.

AYT geometri konuları, öğrencilerin uzamsal ilişkileri anlama ve matematiksel argümanları geometrik şekiller üzerinden kurma becerilerini geliştirmeyi amaçlar. AYT sınavında geometri soruları, genel matematik testinin önemli bir parçasını oluşturur ve öğrencilerin bu konulara hakimiyeti başarılarını doğrudan etkiler. İşte AYT geometri konularına dair kapsamlı bir bakış:

Alttaki tablodan güncel ÖSYM, YÖK ve MEB tarafından yayınlanan bilgilere göre hazırlanmış 2024 AYT Geometri Konuları ve Soru Dağılımını öğrenebilirsiniz.

AYT Geometri Konuları

KONULAR
Doğruda Açı
Üçgende Açı
Ek Çizimler
Özel Üçgenler
-Dik Üçgen
-İkizkenar Üçgen
-Eşkenar Üçgen
Açıortay
Kenarortay
Üçgende Eşlik – Benzerlik
Açı – Kenar Bağıntıları
Üçgende Alan
Üçgende Merkezler
Çokgenler
Özel Dörtgenler
-Dörtgenler
-Deltoid
-Paralelkenar
-Eşkenar Dörtgen
-Dikdörtgen
-Kare
-İkizkenar
-Yamuk
Çember ve Daire
Analitik Geometri
-Noktanın Analitiği
-Doğrunun Analitiği
-Dönüşüm Geometrisi
Katı Cisimler (Uzay Geometri)
-Prizmalar
-Küp
-Silindir
-Piramit
-Koni
-Küre
Çemberin Analitiği

Bu konular, geometrinin temel yapı taşlarını oluşturur ve AYT matematik sınavında öğrencilere yöneltilen soruların çoğunu kapsar. AYT geometri konuları üzerine yapılan çalışmalar, öğrencilerin hem analitik düşünme yeteneklerini hem de matematiksel becerilerini geliştirir. Bu nedenle, sınavlara hazırlık sürecinde geometri konularına özel bir önem vermek, başarı şansını önemli ölçüde artırabilir.

Öğrenciler, AYT geometri konularına yönelik çalışmalarında çeşitli kaynaklardan yararlanabilirler. Konu anlatımlı kitaplar, video dersler, çözümlü soru bankaları ve online pratik testler, bu konularda derinlemesine bilgi edinmek ve soru çözme becerilerini geliştirmek için etkili araçlardır. Her öğrencinin öğrenme stilinin farklı olması nedeniyle, kendilerine en uygun çalışma metodunu bulmaları ve bu yönde bir çalışma planı oluşturmaları önem taşır.

Sıkça Çıkan Geometri Konuları

AYT geometri sınavında başarıya ulaşmak isteyen öğrenciler için odaklanılması gereken bazı ana konular şunlardır:

 1. Düzlemde ve Uzayda Vektörler: Vektörlerin büyüklüğü, yönü, iç çarpımı gibi temel kavramları ve bu kavramların geometrik yorumları.
 2. Çokgenler ve Dörtgenler: Bu konu, çokgenlerin iç ve dış açıları, özel dörtgenler (kare, dikdörtgen, paralelkenar vb.) ve bu şekillerin özellikleri üzerine odaklanır.
 3. Daire ve Daireyle İlgili Kavramlar: Dairenin alanı, çevresi, merkez açılar, teğetler ve bu kavramların geometrik problemlerdeki uygulamaları.
 4. Katı Cisimler: Küre, silindir, koni gibi katı cisimlerin hacim ve yüzey alanı hesaplamaları.

AYT Geometri konuları içerisinde, özellikle daire ve daireyle ilgili kavramlar ile katı cisimler, sınavlarda sıkça karşılaşılan ve öğrencilerin üzerinde durması gereken konulardır. Bu konuların detaylı incelenmesi, AYT geometri sorularını çözmede büyük avantaj sağlar.

AYT geometriye hazırlanırken, öğrencilerin analitik düşünme, uzamsal algı ve geometrik ispat gibi yeteneklerini geliştirmeye odaklanmaları gerekir. Bu yetenekler, sadece geometri sorularında değil, matematiğin diğer alanlarında da başarıyı artırır. Öğrencilerin düzenli pratik yapmaları, çeşitli kaynaklardan soru çözmeleri ve özellikle zorlandıkları konular üzerinde yoğunlaşmaları önemlidir.

Özgün ve detaylı bir çalışma programı, TYT ve AYT geometri arasındaki farkları kavramayı ve her iki sınavda da başarılı olmayı sağlar. AYT Geometri konuları üzerine yapılan bu derinlemesine çalışma, öğrencilerin üniversite sınavlarındaki matematik bölümünde üstün performans göstermelerinin anahtarlarından biridir.

Güncel AYT geometri konuları üstteki şekildedir. Alttaki tablodan hangi yıl hangi konudan ne kadar soru çıkmış görebilirsiniz. Ayrıca bu tabloya göre de çalışmalarınızı şekillendirebilir ve AYT sınavında daha iyi bir başarı elde edebilirsiniz. Tabloda toplam soru sayısı eksik olabilir, çünkü müfredattan kaldırılan konuların önceki senelerde kaç soru çıktığı listede bulunmamaktadır. 

YKS AYT Geometri Soru Dağılımı

SORU DAĞILIMI 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012
Doğruda ve Üçgende Açı 3 1 1 1 2 2 1 1
Özel Üçgenler 2 2 2 6 1 1
Açıortay – Kenarortay 1 1
Üçgende Alan Benzerlik 1 3 1 2 1
Açı Kenar Bağıntıları 1 1
Çokgenler 1 2 1 1 3 1 2
Özel Dörtgenler 1 1 4 6 5 3 5
Çember ve Daire 2 2 3 2 2 1 3 3 5 8 6
Noktanın Analitiği 1 1 2 1 1 2 2 1
Doğrunun Analitiği 1 2 1 1 2 2 4 1 3 3
Dönüşüm Geometrisi 1 1 1 1 1 1 1
Katı Cisimler 1 2 1 1 1 1 2 2 4 4 4
Çemberin Analitiği 1 1 1 1 2 1 1
TOPLAM 10 9 9 10 8 11 30 30 30 30 30

Soru dağılımları da bu şekildedir. Her sene soru çıkan konulara çalışırken mutlaka daha fazla önem vermenizi tavsiye ederim. Altta bulunan butona tıklayarak tüm YKS konularına ulaşabilirsiniz.

TYT ve AYT Geometri Arasındaki Farklar

Türkiye’de üniversiteye giriş süreci, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki aşamalı bir sınav sisteminden oluşur. Geometri, bu sınavlarda önemli bir yere sahip olup, öğrencilerin matematiksel düşünme yeteneğini ölçer. Ancak, TYT ve AYT’deki geometri konuları arasında belirgin farklılıklar bulunur.

Konu Derinliği ve Karmaşıklığı

TYT geometri konuları, daha çok temel seviye geometrik kavramlar ve problem çözme teknikleri üzerine odaklanırken, AYT Geometri konuları daha derin ve karmaşık konuları kapsar. AYT’de, daha zorlu geometrik ispatlar, uzay geometrisi ve katı cisimlerle ilgili sorular öne çıkar. Bu, AYT’nin geometri bölümünü TYT’ye göre daha zorlu hale getirir ve öğrencilerin bu bölüme daha fazla zaman ayırmasını gerektirir.

Soru Tipi ve Zorluk Seviyesi

TYT’de geometri soruları, temel düzeydeki bilgileri ölçme eğilimindeyken, AYT geometri soruları analitik düşünme, uzamsal algı ve matematiksel ispat gibi yetenekleri test eder. AYT’deki sorular genellikle daha uzun sürer ve öğrencilerden detaylı çözüm yolları geliştirmelerini ister.

Çalışma Yöntemleri ve Planları

Başarılı bir üniversite sınavı hazırlığı sürecinde, özellikle AYT Geometri konuları üzerinde yoğunlaşmak, adayların sınav başarısını önemli ölçüde etkileyebilir. Etkili çalışma yöntemleri ve iyi planlanmış bir çalışma takvimi, bu zorlu maratonu daha verimli hale getirebilir. İşte üniversite sınavlarına hazırlananlar için önerilen çalışma yöntemleri ve planları:

1. Konu Dağılımı ve Takvim Oluşturma

 • Konuları Sıralayın: AYT Geometri konularını müfredat sırasına göre listeyin. Bu, hangi konulara daha fazla zaman ayırmanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olur.
 • Çalışma Takvimi Hazırlayın: Haftalık ve aylık olmak üzere detaylı bir çalışma takvimi oluşturun. Her bir geometri konusuna, zorluk seviyesine ve önemine göre zaman ayırın.

2. Öğrenme Stratejileri

 • Anlamaya Yönelik Çalışın: AYT Geometri konularını ezberlemek yerine, kavramları anlamaya odaklanın. Örnek sorular çözerek ve konuları kendi cümlelerinizle ifade ederek bilgilerinizi pekiştirin.
 • Görsel Materyallerden Faydalanın: Geometri, görsel anlama ve uzamsal düşünme becerisi gerektiren bir daldır. Konuları şemalar, grafikler ve videolar aracılığıyla öğrenmek, akılda kalıcılığı artırır.

3. Soru Çözme Pratiği

 • Soru Bankalarını Kullanın: Farklı zorluk seviyelerine sahip soru bankalarından yararlanarak, AYT Geometri konuları üzerinde sistemli bir şekilde pratik yapın.
 • Zamanı Yönetin: Sınav simülasyonları yaparak gerçek sınav koşullarında soruları çözme pratiği kazanın. Bu, sınav sırasında zaman yönetimi becerilerinizi geliştirir.

4. Hata Analizi

 • Çözdüğünüz sorulardaki hataları analiz edin ve yanlış anladığınız konuları tekrar gözden geçirin. Bu, aynı hataları tekrar yapma olasılığınızı azaltır.

5. Sağlıklı Bir Rutin Oluşturun

 • Yeterli uyku, dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteler, öğrenme kapasitenizi artırır ve sınav stresiyle başa çıkmanıza yardımcı olur.

6. Motivasyon ve Destek

 • Hedeflerinizi hatırlayarak motivasyonunuzu yüksek tutun. Ayrıca, aile üyeleriniz, öğretmenleriniz ve arkadaşlarınızdan destek almak, motivasyonunuzu artırabilir.

AYT Geometri konuları üzerinde çalışırken, bu yöntem ve planları uygulamak, sınav başarısını artırmada kritik bir rol oynar. Her adayın öğrenme stili farklı olduğu için, bu yöntemlerden en uygun olanlarını seçerek kişisel bir çalışma planı oluşturmak önemlidir. Sınav hazırlığı sürecinde esnek olmak ve gerektiğinde planınızda değişiklikler yapmak, karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Bu stratejileri hayata geçirerek AYT Geometri konularında derinlemesine bir hazırlık yapabilir ve sınavda başarılı olabilirsiniz.

AYT Geometri Konuları ve soru dağılımı hakkında aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından ÜniRehberi ekibine sorabilirsiniz. Sitemizde pek çok yararlı makale bulunmaktadır. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız sitemizde takılmanızı tavsiye ederiz.

İlgili Makaleler

45 Yorumlar

 1. Geometri analitik ve çemberden oluşmuş vay be 10 sorunu. 5 tanesi analitik 3 tanesi Çember bunları perfecto yapmak lazım

 2. Kesinlikle ve kesinlikle üçgen bilgisi olması şart alan soruları felen oluyor üçgeniniz iyi değilse asla analitige geçmeyin benim tavsiyem ucgeniniz iyi değilse asla bir üst konulara geçmeyin ben o hatayı yaptım siz yapmayın geri dönüp üçgeninde çalışmıştım özellikle ucgende benzerlikle üçgende alana çok özen gösterdim sizde böyle yapin

 3. analitik geometrinin diğer konularla çok bağlantısı var mı üçgenlerden direk analitiğe atlasak +1 net için ne dersiniz?

  1. Bende öyle düşünüyordum analitik geometriye geciyim dedim ama ucgenlerler bağlantısı varmı bilmiyorum şöyle yapabilirsin bu konuya çalış eğer yapabiliyorsan sıkıntı olmaz. Zaten sorularda görürsün ucgenlerle bağlantısı olup olmadığını

  2. üçgenlerden direk analitiğe atlamış biri olarak yazıyorum denemelerde ne üçgenlerden ne de analitikten soru kaçırıyorum ama ben üçgenleri sağlam bitirmiştim

 4. Geometri için sadece çıkmış konulara ağırlıkli olarak çalışsam faydası olurmu

   1. Evet doğru ben ingilizce hazırlık sınıfında yım herkes bana ingilizceyi bırak diyor ingilizce yks den çok zaman yemiyor ne yapmalıyım sizce . Günlük 3 saat bazen 2 saat dersimiz oluyor sonra geri kalan zamanda yks çalışıyorum.

    1. dil her bölümde lazım olan bişey ortalama bir üniversiteye yerleşsen bile çok iyi yerlere gelebilirsin bırakma bence, elinden geldiğincede yks çalış erken saatlerde kalkıp çalışmanı tavsiye ederim. günün verimli geçer

     1. 2022 de 37. Sorusu çemberin analitiği sorusu ama listede çıkmamış gibi gözüküyor.

 5. Hocam soru sayılarını toplayınca mesela 2018 de 7 yapıyor ancak toplam 11 olarak yazılmış.Trigonometri de mi dahil edildi 11 sorunun içine?

  1. Tyt geometri 10 soru ayt trigonometri dahil 13 soru geliyor. (Garip bir matematikçi)

 6. yani o kadar çalışıyosunuz 2-3 geometri kitabı bitiriyosunuz sonra sizin tüm bilginizi çıkıp çıkmayacağı belli olmayan belki kıyıda köşede kalmış ufak bi noktadan sorarak bilginizi maksimum 11 soru sorarak ölçüyolar eskiden daha iyiymis 30 soru bilgiyi ölçme açısından daha geniş bi yelpaze sunuyor

 7. Ya ben şimdi üçgenleri kapsayan 300 soru çözdüm, şimdi bi baktım geçen sene 1 tane sormuşlar ayıp degilmi okadar konudan 1 tane sormak ,soru sayısını niye düşürdüler bu senede mi bu kadar az soru gelecek ?

  1. Geometrinin temeli üçgenler zaten adam sana üçgen diye sormaz zaten sorunun içinde senğn önüne çıkartıyor yada senin onu yaratmanı isteyecek onun için çalışman lazım

 8. Tyt sınavına hiç çalışmasam barajı geçsem ve istedim şey 4 yılık o yüzden aytye çalışsam sadece hedefime ulaşır mıyım sizce

  1. Tyt konularının bir çoğunu bilmeden ayt yapman çok zor. Ayrıca tyt nin verdiği puan kötü bir puan değil. Misal benim110 net hedefim var ve bu hedeflerin 70-75 i tyt ye aitken istediğim 4 yıllık üniversitenin kapılarını açmamı sağlıyor bu tyt

 9. Admin anlamadigim o tire olan kisimlardali soru sayıları digerlerine mi dağıtıldı.. 3 4 sene boyunca tire var aciklar misin??

 10. YUKARIDAKİ LİSTELERDE KONİKLERİ KALDIRMIŞSINIZ AMA PDF İÇİN VERDİĞİNİZ (GEOMETRİ KONULARI TIKLA PDF İNDİR) LİNKE TIKLAYINCA KONİKLER KONULARDA GÖZÜKÜYOR. KONİKLER MÜFREDATTAN KALDIRILDI BİLDİĞİM KADARIYLA DÜZELTİLİR UMARIM

 11. 28 ayt matematik sorusu ve 2018 verilerine göre burada 6 geometri sorusu var. Diğer sorular nerede?

  1. Çember konusunda o kadar zor sorular çözdürdüler bize hiçbir şey çıkmadı sormayacaklarsa millet boşuna mı çalışıyor bu konulara?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu