AYTTYTYKS

2024 YKS (TYT-AYT) Konuları ve Soru Dağılımı

Hepiniz merhaba, bu yazımızda sizler için YKS AYT ve TYT Konuları ve soru dağılımı listesini paylaşıyoruz. Fakat bundan önce sizlere Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani kısa hali ile YKS sisteminden bahsedelim. YKS 3 oturumdan oluşmaktadır. 1.oturum Temel Yeterlilik Testi yani kısa hali ile TYT, 2.oturum Alan Yeterlilik Testi yani AYT, son olarak 3.oturum ise Yabancı Dil Testi YDT. Sınavların hepsi bir hafta sonu içerisinde yapılıp tamamlanmaktadır. Sınava kalan süreyi sitemizde bulunan geri sayımdan öğrenebilirsiniz.

Öncelikle TYT AYT konuları ve soru dağılımı listesi hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız alttaki linklere tıklayarak ders ders inceleyebilirsiniz.

TYT TÜRKÇE KONULARI
TYT MATEMATİK KONULARI
TYT GEOMETRİ KONULARI
TYT FİZİK KONULARI
TYT KİMYA KONULARI
TYT BİYOLOJİ KONULARI
TYT TARİH KONULARI
TYT COĞRAFYA KONULARI
TYT FELSEFE KONULARI
TYT DİN KÜLTÜRÜ KONULARI
YKS AYT MATEMATİK KONULARI
YKS AYT GEOMETRİ KONULARI
YKS AYT FİZİK KONULARI
YKS AYT KİMYA KONULARI
YKS AYT BİYOLOJİ KONULARI
YKS AYT EDEBİYAT KONULARI
YKS AYT COĞRAFYA-1 KONULARI
YKS AYT TARİH KONULARI
YKS AYT COĞRAFYA-2 KONULARI
YKS AYT FELSEFE GRUBU KONULARI
YKS AYT DİN KÜLTÜRÜ KONULARI
YKS YDT YABANCI DİL KONULARI

NOT: Bu liste MEB’in oluşturmuş olduğu ders kitapları ve konulara göre hazırlanmıştır. YKS AYT TYT Konuları ve soru dağılımı ile ilgili aklınıza takılan soruları yorum kısmından bize sorabilirsiniz. Ayrıca en çok sorulan soruların cevabını yorum yazmak ile uğraşmadan sizler için cevaplıyoruz.

YKS Konuları ve Soru Dağılımı

YKS soru dağılımı olarak baktığımızda TYT sınavında 4 ayrı test ve toplam 120 soru, AYT sınavında 4 ayrı test ve toplam 160 soru, YDT sınavında ise tek test 80 soru şeklindedir.

TYT Konuları ve Soru Dağılımı

TYT soru dağılımı, 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri testi olmak üzere toplam 120 sorudan oluşmaktadır. Fen bilimleri içerisinde 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji sorusu bulunmaktadır. Ayrıca sosyal bilimler testinde ise 5 din, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu bulunmaktadır. Bu sınavda genel olarak 9 ve 10. sınıf konuları karşımıza çıkıyor. TYT konuları listesini ders ders aşağıdan inceleyebilirsiniz.

TYT Türkçe Konuları

Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragraf
– Paragrafta Anlatım Teknikleri
– Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları
– Paragrafta Yapı
– Paragrafta Konu-Ana Düşünce
– Paragrafta Yardımcı Düşünce
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Sözcükte Yapı
Sözcük Türleri
– İsimler
– Zamirler
– Sıfatlar
– Zarflar
– Edat – Bağlaç – Ünlem
Fiiller
– Fiilde Anlam (Kip-Kişi-Yapı)
– Ek Fiil
– Fiilimsi
– Fiilde Çatı
Cümlenin Ögeleri
Cümle Türleri
Anlatım Bozukluğu

TYT Matematik Konuları

Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Bölme ve Bölünebilme
EBOB – EKOK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran Orantı
Denklem Çözme
Problemler
– Sayı Problemleri
– Kesir Problemleri
– Yaş Problemleri
– Yüzde Problemleri
– Kar Zarar Problemleri
– Karışım Problemleri
– Hareket Problemleri
– İşçi Problemleri
– Tablo-Grafik Problemleri
– Rutin Olmayan Problemleri
Kümeler
Mantık
Fonskiyonlar
Polinomlar
2.Dereceden Denklemler
Permütasyon ve Kombinasyon
Olasılık
Veri – İstatistik

TYT Geometri Konuları

Doğruda Açı
Üçgende Açı
Ek Çizimler
Özel Üçgenler
– Dik Üçgen
– İkizkenar Üçgen
– Eşkenar Üçgen
Açıortay
Kenarortay
Üçgende Eşlik – Benzerlik
Açı – Kenar Bağıntıları
Üçgende Alan
Üçgende Merkezler
Çokgenler
Dörtgenler
Deltoid
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen
Dikdörtgen
Kare
Yamuk
Çember ve Daire
-Çemberde Açı
-Çemberde Uzunluk
-Dairede Alan
Analitik Geometri
-Noktanın Analitiği
-Doğrunun Analitiği
Katı Cisimler
-Prizmalar
-Küp
-Silindir
-Piramit
-Koni
-Küre

TYT Fizik Konuları

Fizik Bilimine Giriş
Madde ve Özellikleri
Hareket ve Kuvvet
İş, Güç ve Enerji
Isı, Sıcaklık ve Genleşme
Basınç
Kaldırma Kuvveti
Elektrostatik
Elektrik ve Manyetizma
Dalgalar
Optik

TYT Kimya Konuları

Kimya Bilimi
Atom ve Periyodik Sistem
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Maddenin Halleri
Doğa ve Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyasal Hesaplamalar
Karışımlar
Asit, Baz ve Tuz
Kimya Her Yerde

TYT Biyoloji Konuları

Canlıların Ortak Özellikleri
Canlıların Temel Bileşenleri
Hücre ve Organelleri
Hücre Zarından Madde Geçişi
Canlıların Sınıflandırılması
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Mayoz ve Eşeyli Üreme
Kalıtım
Ekosistem Ekolojisi
Güncel Çevre Sorunları

TYT Tarih Konuları

Tarih ve Zaman
İnsanlığın İlk Dönemleri
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
İslam Medeniyetinin Doğuşu ve İlk İslam Devletleri
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
Orta Çağ’da Dünya
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
Dünya Gücü Osmanlı
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
Sermaye ve Emek
XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
Milli Mücadele
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

TYT Coğrafya Konuları

Doğa ve İnsan
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
Coğrafi Konum
Harita Bilgisi
İklim Bilgisi
Dünya’nın Tektonik Oluşumu
Jeolojik Zamanlar
İç Kuvvetler / Dış Kuvvetler
Kayaçlar
Türkiye’nin Yer Şekilleri
Su – Toprak ve Bitkiler
Nüfus
Türkiye’de Nüfus
Göç
Ekonomik Faaliyetler
Bölgeler
Uluslararası Ulaşım Hatları
Çevre ve Toplum
Doğal Afetler

TYT Felsefe Konuları

Felsefe’nin Konusu
Bilgi Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Bilim Felsefesi
İlk Çağ Felsefesi
2. Yüzyıl ve 15. Yüzyıl Felsefeleri
15. Yüzyıl ve 17. Yüzyıl Felsefeleri
18. Yüzyıl ve 19. Yüzyıl Felsefeleri
20. Yüzyıl Felsefesi

TYT Din Kültürü Konuları

Bilgi ve İnanç
Din ve İslam
İslam ve İbadet
Gençlik ve Değerler
İslam Medeniyeti ve Özellikleri
Allah İnancı ve İnsan
Allah’ın Varlığı ve Birliği
Allah’ın İsim ve Sıfatları
Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri
İnsanın Allah İle İrtibatı
Kur’an-ı Kerim’de Gençler
Bir Genç Olarak Hz. Muhammed
Hz. Muhammed ve Gençler
Bazı Genç Sahabiler
Din ve Aile
Din, Kültür ve Sanat
Din ve Çevre
Din ve Sosyal Değişim
Din ve Ekonomi
Din ve Sosyal Adalet
Ahlaki Tutum ve Davranışlar
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar

AYT Konuları Soru Dağılımı

AYT soru dağılımı, 40 Matematik, 40 Fen Bilimleri, 40 Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi olmak üzere toplam 160 sorudan oluşmaktadır. Bu sınavda öğrenciler kendi seçtikleri alana göre 2 adet test çözmektedirler. Sayısal bir öğrenci matematik ve fen bilimleri, Sözel öğrenci Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimleri-2, Eşit ağırlık öğrencisi ise Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 testlerinden sorumludur. Bu sınavda genel olarak 11 ve 12. sınıf konuları karşımıza çıkıyor. AYT konuları listesini ders ders aşağıdan inceleyebilirsiniz.

AYT Matematik Konuları

Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Bölme ve Bölünebilme
EBOB – EKOK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran Orantı
Denklem Çözme
Problemler
Kümeler
Mantık
Fonskiyonlar
Polinomlar
2.Dereceden Denklemler
Permütasyon ve Kombinasyon
Olasılık
Veri – İstatistik
Karmaşık Sayılar
2.Dereceden Eşitsizlikler
Parabol
Trigonometri
Logaritma
Diziler
Limit
Türev
İntegral

AYT Geometri Konuları

Doğruda Açı
Üçgende Açı
Ek Çizimler
Özel Üçgenler
-Dik Üçgen
-İkizkenar Üçgen
-Eşkenar Üçgen
Açıortay
Kenarortay
Üçgende Eşlik – Benzerlik
Açı – Kenar Bağıntıları
Üçgende Alan
Üçgende Merkezler
Çokgenler
Özel Dörtgenler
-Dörtgenler
-Deltoid
-Paralelkenar
-Eşkenar Dörtgen
-Dikdörtgen
-Kare
-İkizkenar
-Yamuk
Çember ve Daire
Analitik Geometri
-Noktanın Analitiği
-Doğrunun Analitiği
-Dönüşüm Geometrisi
Katı Cisimler (Uzay Geometri)
-Prizmalar
-Küp
-Silindir
-Piramit
-Koni
-Küre
Çemberin Analitiği

AYT Fizik Konuları

Vektörler
Kuvvet, Tork ve Denge
Kütle Merkezi
Basit Makineler
Hareket
Newton’un Hareket Yasaları
İş, Güç ve Enerji
Atışlar
İtme ve Momentum
Elektrik Alan ve Potansiyel
Paralel Levhalar ve Sığa
Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet
İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler
Düzgün Çembersel Hareket
Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum
Kütle Çekim ve Kepler Yasaları
Basit Harmonik Hareket
Dalga Mekaniği
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Modern Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

AYT Kimya Konuları

Kimya Bilimi
Atom ve Periyodik Sistem
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Kimyasal Hesaplamalar
Kimyanın Temel Kanunları
Asit, Baz ve Tuz
Maddenin Halleri
Karışımlar
Doğa ve Kimya
Kimya Her Yerde
Modern Atom Teorisi
Gazlar
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Kimyasal Tepkimelerde Hız
Kimyasal Tepkimelerde Denge
Asit-Baz Dengesi
Çözünürlük Dengesi
Kimya ve Elektrik
Karbon Kimyasına Giriş
Organik Kimya
Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

AYT Biyoloji Konuları

Sinir Sistemi
Endokrin Sistem
Duyu Organları
Destek ve Hareket Sistemi
Sindirim Sistemi
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi
Solunum Sistemi
Üriner Sistem (Boşaltım Sistemi)
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
Komünite Ekolojisi
Popülasyon Ekolojisi
Genden Proteine
-Nükleik Asitler
-Genetik Şifre ve Protein Sentezi
Canlılarda Enerji Dönüşümleri
-Canlılık ve Enerji
-Fotosentez
-Kemosentez
-Hücresel Solunum
Bitki Biyolojisi
Canlılar ve Çevre

AYT Edebiyat Konuları

Anlam Bilgisi
Şiir Bilgisi
Söz Sanatları
Türk Edebiyatı Dönemleri
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi
Halk Edebiyatı
Divan Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı
Servet-i Fünun Edebiyatı
Fecr-i Ati Edebiyatı
Milli Edebiyat
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
Dünya Edebiyatı
Edebi Akımlar
Roman Özetleri

AYT Coğrafya Konuları

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi

 • Biyoçeşitlilik
 • Ekosistemlerin Unsurları
 • Enerji Akışı ve Madde Döngüleri
 • Su Ekosistemleri
 • Ekstrem Doğa Olayları
 • Doğa ve Değişim
 • Küresel İklim Değişimi
Nüfus Politikaları
Yerleşmelerin Özellikleri
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar
Türkiye’de Ekonomi
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi
Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri
Küresel Ticaret
Türkiye Turizmi
Kültür Bölgeleri
Jeopolitik Konum
Ülkeler Arası Etkileşim
Çevre ve Toplum

 • Çevre Sorunları ve Türleri
 • Madenler ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri
 • Doğal Kaynak Kullanımının Çevresel Etkileri
 • Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri
 • Küresel Çevre Sorunları
 • Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
 • Doğal Çevrenin Sınırlılığı
 • Çevre Politikaları
 • Çevresel Örgütler ve Çevre Anlaşmaları
 • Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

AYT Tarih Konuları

Tarih ve Zaman
İnsanlığın İlk Dönemleri
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
İslam Medeniyetinin Doğuşu ve İlk İslam Devletleri
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
Orta Çağ’da Dünya
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
Dünya Gücü Osmanlı
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
Sermaye ve Emek
XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
Milli Mücadele
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

AYT Felsefe Konuları

Felsefe’nin Konusu
Bilgi Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Bilim Felsefesi
İlk Çağ Felsefesi
MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi
MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesi
15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesi
18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesi
20. Yüzyıl Felsefesi
Mantık Konuları
Mantığa Giriş
Klasik Mantık
Mantık ve Dil
Sembolik Mantık
Psikoloji Konuları
Psikoloji Bilimini Tanıyalım
Psikolojinin Temel Süreçleri
Öğrenme Bellek Düşünme
Ruh Sağlığının Temelleri
Sosyoloji Konuları
Sosyolojiye Giriş
Birey ve Toplum
Toplumsal Yapı
Toplumsal Değişme ve Gelişme
Toplum ve Kültür
Toplumsal Kurumlar

AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

Dünya ve Ahiret
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed
Kur’an’da Bazı Kavramlar
İnançla İlgili Meseleler
Yahudilik ve Hristiyanlık
İslam ve Bilim
Anadolu’da İslam
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
Güncel Dini Meseleler
Hint ve Çin Dinleri

En Çok Merak Edilen Sorular

TYT puanım ile 4 yıllık lisans bölümlerini tercih edebilir miyim?
Hayır. TYT puanı ile 2 yıllık önlisans ve açıköğretim bölümlerini ve özel yetenek sınavlı bölümleri tercih edebilirsiniz. Taban puanları hakkında bilgi almak istiyorsanız 2 yıllık bölümler yazımızı inceleyebilirsiniz.

TYT sınavında hangi testlerden sorumluyum? Hangi testleri çözmeliyim?
Bu soru çok sık geliyor. TYT sınavında çözeceğiniz her soru size puan kazandıracaktır. Yani tüm TYT konuları listesine çalışmanız gerekiyor. Puan türünüze özel çözmeniz gereken bir test yoktur. Tüm testler sizin TYT puanınızı yükseltecektir. Fakat puanınızın hesaplanması için Türkçe veya Matematik testlerinin birinden en az 0.5 ne yapmanız gerekmektedir.

AYT sınavında aldığım puan TYT puanımı etkiler mi?
2.sınavda aldığınız puan TYT puanınızı etkilemez. Yani siz 2 yıllık bir bölüm tercih etmek istiyorsunuz fakat AYT sınavına da girmek istiyorsunuz. Kendinizi denemek için AYT sınavına girebilirsiniz. TYT puanınız değişmeyecektir.

Yetenek sınavlarına hazırlanıyorum TYT sınavı yeterli olur mu?
Yetenek sınavı gerektiren bölümler için ilk oturum olan TYT sınavına girip istediğiniz bölüm için geçerli puan almanız yeterli olacaktır. TYT soru dağılımı tablolarından çıkan konulara göz atmayı unutmayınız.

Şu bölümü istiyorum, şu kadar net yapsam yeterli olur mu?
Bu soru öğrenciler tarafından çok sorulmakta. Fakat bu soruya maalesef kimse net bir cevap veremez. Çünkü sınavın kolay mı yoksa zor mu olacağını bilemiyoruz. Zor bir sınavda daha az net bile yeterli olurken kolay bir sınavda çok daha fazla net yapman gerekebilir. Bu konuda genel olarak sıralamalar önemli olmaktadır. Taban puanları ve sıralamaları incelemek için 4 yıllık bölümler yazımıza bakabilirsiniz.

Dil bölümüne gitmek istiyorum AYT sınavına girmek zorunda mıyım?
Dil bölümünden tercih yapacak öğrenciler ilk oturum olan TYT ve son oturum olan YDT sınavlarına girmeleri yeterli olacaktır.

Sayısalım Eşit Ağırlık bölümlerini tercih edebilir miyim?
Eğer o puan türünün testlerini çözüp yeterli puan alırsanız o puan türüne ait bir bölüm tercih edebilirsiniz.

Sayısalcılar hangi testlerden sorumlu?
Sayısal öğrenciler 1.oturum olan TYT sınavına ve 2.oturumda bulunan Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden sorumludurlar.

Eşit Ağırlık öğrencileri hangi testlerden sorumlu?
Eşit Ağırlık öğrencileri 1.oturum olan TYT sınavına ve 2.oturumda bulunan Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 testlerinden sorumludurlar.

Sözel öğrenciler hangi testlerden sorumlu?
Sözel öğrenciler 1.oturum olan TYT sınavına ve 2.oturumda bulunan Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 testlerinden sorumludurlar.

AYT TYT Konuları bu şekildedir. Eğer cevaplar sizi tatmin etmediyse veya farklı bir sorunuz var yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz.

İlgili Makaleler

766 Yorumlar

 1. Böyle bir dönemde hastalık, ekonomik kriz, savaş vs. üstüne yks sınavına çalışan bir z kuşağı öğrencisi olarak. Sürekli çalışmamızı isteyen ebeveynlerimiz var bu kadar sıkıntı üstüne çalışma stresine girdik. siz değerli hocalarımızdan tek isteğim bazen ders videoları yerine moral videolarıda çekmektir. Bu bizlerin çalışması için gerekli olucaktır. Şimdiden teşekkür ederim…

 2. MERHABA !
  SAYIN hocalarım ! baraj kalktı , dolayısıyla eskiden olan baraj puanını geçemeyenler bizim önümüze geçebilir mi ? bir kaç sorum daha olacaktı . Bir diğer sorum da Hocam bütün sınavlara girmek zorunlu mu ? yani TYT , AYT , YDT ‘ nin hepsine girmek zorunlu mu ? ve ya hepsine girmek istesek bize kaça mal olur. yani fiyatı ne kadar olur ? boş bıraksak yanlış sayılır mı ? yanlışlar doğruları götürüyor mu ? götürüyorsa kaç yanlış doğruları götürüyor , 3 mü ? yoksa 4 mü ? Bu arada : ben EŞİTAĞIRLIKÇIYIM . sorularımı buna göre cevaplarsanız çok sevinirim . şimdi ben sözelde de çok iyiyim ama eşitağırlık olarak matematikten de az çok 10-20 soru çözebiliyorum.bu nedenle eşitağırlığı seçtim çünkü ; sayısal konudan da sözel konudan da eşit çözebiliyorum . neyse dediğim gibi bu sorular kafamı çok kurcalıyor. cevabını bir türlü bulamadığım sorular bunlar ?ÖSYM YKS ‘ de her yıl yeni bir şey yapıyor . benim gireceğim yıl kim bilir neler değişecek hatta belki de Allah korusun ama barajı tekrar koyma ihtimalleri var yani en azından benim düşüncem böyle.Bana hem sorularımı cevaplayabilecek hem de sınav hakkında kısa da olsa doğru bilgi verebilecek biri cevap yazarsa bundan mutluluk duyarım .

  SAYGILARIMLA !!!

  1. Başarılı bir öğrenci için baraj puanlarının kaldırılmasının bir önemi yok. İyi yaparsanız sizin önünüze geçemezler. Tüm sınavlara girmek zorunlu değildir. Boş bırakmak yanlış sayılmaz, 4 yanlış 1 doğrunun netini götürmüş olur.

   1. TYT de sadece Türkçe matematik çozsek puan hesaplanıyor değil mi bütün derslerin sorusunu çözmek zorundamiyiz Tyt de

  2. Eskiden barajı geçemeyenler baraj kalktı diye seni geçemezler( eskisi gibi çalışmazlarsa eğer)
   Sadece tyt ye girmek zorundasın. Diğer oturumlar okumak istediğin bölüme bağlı olarak zorunluluğu değişir( örneğin tıp istiyorsan tyt ve ayt(sayısal) oturumlara girmeli, paramedik, anestezi vs. istiyorsan tyt oturumuna, eğer bir üniversiteyi yabancı dil bölümüyle okumak istersen istediğin bölümün oturumları + ydt ye girmelisin gibi)
   Fiyatları araştırabilirsin (yanlış hatırlamıyorsam oturum başı 110 tl)
   4 yanlış 1 doğruyu götürür (20 soruluk sınavda 18d 2y yaparsan netin 17.50 olur)
   BAŞARILAR..

 3. Merheba Hocam ben Açıktan liseyi bitirdim. 13.12.2021 tarihin de Mezun oldum. Şimdi de AYT ve TYT sınavına başvurdum. AYT ve TYT sınavına girdikten sonra hangi bölümü seçmen gerekiyor. Beni bilgilendirirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler

   1. ona kpss ile girebilirsiniz yasinizdan dolayi polis meslek yuksek okuluna alinmazsiniz ama kpss ile olabilirsiniz

 4. Merhabalar
  Ben gida teknikeriyim fakat sağlık bölümü okumak.istiyorum . Anestezi veya radyoloji teknikerliği okumak.istiyorum . Fakat mezun olalı 12 yıl oluyor haliyle bilgilerimi unuttum diyebilirim. Matematikle de aram pek iyi değil fakat bu bölümler içinde oldukça önemli. Bana ne önerirsiniz bunkimuda acaba nerden başlamalıyım? Şimdiden teşekkür ederim

 5. Hocam merhaba ben EA 100 bine girmek istiyorum meslek lisesi cikisliyim matematik sıfır 3 aydir calisiyorum bir ara özel ders aldım verim alamadım bıraktım şimdi evde tek başına çalışıyorum çözmeye başladım ama çok yavasim hala tyt deyim bir kinuyu anlamadığım zaman sürekli başa sariyorum bu da diğer konularda da engel teşkil ediyor çünkü matematikten diğer derslere yetişemiyorum ne yapmalıyım direkt ayt mi geçsem ama bazıları da tyt yapmadan ayt yapamazsın diyor ne yapmalıyım kalan sürede 100bine girebilir miyim acaba

 6. Sayın Hocam,
  Ben 60 yaş üstüyüm, 2 yıllık okumak istiyorum.
  Sorumlu olduğum dersler ne ise ona çalışmak istiyorum.
  Bana önereceğiniz test çözme ve konu anlatım kitapları nelerdir.
  (Matematik konusunda hiç bilgim yok)
  İlginize şimdiden teşekkür ederim.
  Saygılarımla,

  1. ne bölüm okumak istediğinize bağlı birazda ama genel olarak şuan için tyt baraj puanı 150 kolaylıkla geçilebilir tyt türkçe bölümü için kesinlikle bir paragraf kitabı almalısınız bu hız ve renk yayınları olabilir günlük en az 20 çözmeniz gerekli dil bilgisi ve sosyal kısmına da youtube da çeşitli hocalar var onlardan konu anlatımı dinleyin

  2. Matematik icin senol hoca alistirmalarla mat ve antrenmanlarla mat alabilirsiniz 0’dan basliyor iki kitap da ama antrenmanlarla mat 1 ve 2 denemelisiniz derim temeliniz yoksa eger

 7. ben ilahiyat istiyorum 2021 bursa 360 puandı 2022de 300e inmiş o yüzden çok sıkmıyorum bu puanlar tekrar çıkmnaz değil mi

  1. Puan olarak değil de sıralama olarak analiz yapmak daha önemli. Sınavların zorluğuna göre puanlar değişebiliyor.

   1. Ben 12.sınıf öğrencisiyim ve üniversite hazırlık yapıyorum sözel bölüm üzerinden çalışıyorum ama nedense bi yükseltiyorum bi düşüyorum denemelerde neden bilmiyorum teşekkür ederim

 8. Merhabalr hocam ben birşey anlamadim puanimiz hesaplandığında tyt ve ayt puanlarimiz birbirlerine eklenecekmi

 9. 12. Sınıf ogrencisiyim 7 ay kaldı sıfırım gunluk 8 saatlik çalışmayla yetisir mi derece yapabilir miyim nerden ve nasil basliycagimi bir türlü bilmedgim icin ve programi oturtamadugim icin bir turlu baslayamadim ne yapabilirim

 10. Hocam öncelikle selamlar, ben msü denizcilik düşünüyorum, msü sınavında istenilen puanı almam için ortalama kaç net yapmam lazım? Bide eğer istenilen puanı alırsam normal tyt, ayt sınavından da belirli bir puan almak zorunda mıyım yoksa barajı geçsem yeterli mi?

 11. Merhaba ben 12. Sınıf öğrencisiyim meslek lisesinde aşçılık okuyorum şuan. Üniversitede veterinerlik düşünüyorum yani sayısal. Ama sozelim daha iyi. Hatta şöyle söyleyeyim sayisalim baya kötü. YDT ye zaten girmicem. Sayisali toparlamam için bir tavsiyeniz var mı. Yada YKS ile ilgili sizce ne yapmalıyım neye nasıl çalışmalıyım şuan çok karamsarim

  1. Güzelim senin tren kaçalı çok olmuş. ya bir sene mezuna kalıp iyi bir dersanede durumu toparlamaya çalış yada aşçılıkla devam et, fena meslek sayılmaz

  2. antrenmanlarla matematik 1 den başla 4 kitabı var sanırsam onları çözersen temel oluşturursun daha sonra tyt konularından devam etmen iyi olur sonrasında ayt

  3. çok geç diyenlere bakma kısa süre içerisinde temel oluşturan sıfırdan başlayan ve tıp kazananlar var bu sana bağlı istek çok önemli ve hiçbir zaman kıyaslama yapma o yapamadı diye senin de yapamayacağın anlamına gelmez sadece vazgeçme ,çalış

  4. Merhaba ben de 12. Sınıf öğrencisiyim Anadolu lisesi sayısal bölümüm ben de veterinerlik düşünüyorum o yüzden cevap vermek istedim şimdi sen bu yıl temel kavramlardan başla iyice bütün konuları araştır biryerden başla mezuna kalsan bile bu sene ne kdr konu bitirirsen seneye o kadar rahat olursun ne yaptınsa yap şansını dene olmadı mezuna bırak ama eğer mezuna bırakırsan seneye göndermezler diyorsan kendini bayağı bir zorlanan lazım hiç bir şey imkansız degildir yeter ki çalış ve hedefine ulaşmak için elinden geleni yap şimdiden başarılar umarım herşey gönlüne göre olur ✋

 12. Merhaba. Sözel öğrencisiyim. Eğer AYT’de matematik ve geometri çözersem puanım yükselir mi? Diyelim ki sözel soruların hepsini çözdüm ve daha vaktim var. Sayısal derslerin sorularını da çözebiliyor muyum ?

 13. merhaba ben 11. sınıfı yeni bitirdim sorum şu:
  Gastronomi okumak istiyorum ama eşit ağırlık okuyorum normalde sözel seçmem lazım bir sorun olur mu puan hesaplanırken?
  Diğer sorum ise TYT mi AYT mi hangisine çalışayım

  1. hayır bir sorun olmaz yks de istediğin alandan tercih yapabilirsin gastronimi sözel sanırım sen sözelden tercih yapacaksın yanı tyt de bütün testlerden sorumlusun yani türkçe sos mat ve fen ama ayt de sadece sözel bölümden sorumlusun onlarda sos1 ve sos 2 kısmı onları çozeceksin, yani ayt sınavında matematik ve fen çozmen sözele katkı sağlamaz. umarım anlatabilmişimdir eğer karışık anlattıysam you tube den araştırabilirsin.

  2. merhaba eşit ağırlıkcısın gastornami sanırım sözel sende ayt kısmında sadece sözel kısmı çözeceksin yani mat fen hariç bütün aytden sorumlusun tyt ye gelirsek tyt de istediğin dersi çözeblirlisin ama sözelden gireceğin için ne kadar mat fazka yaparsan sana o kadar katkısı olacak yani seni sıralamada ve puanda ileri atacak dediğim gibi ayt de mat fenden sorumlu değilsin SÖZELDEN GİRECEKSEN. umarım anlatabilmişimdir kafana takılan bir yer olursa sor yardımcı olurum.

 14. Merhaba ben evsa. 11.sınıf EA lise öğrencisiyim.
  Hedefim polis olmak. Ama tam olarak hangi sınava girmem gerektiğini ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Bama bu konu hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim

  1. Eğer polis olmak istiyorsan en az 260 ham puan almak gerekiyor.
   asker olmak istiyorsan Msü den gerekli puanı alman gerekiyor.

 15. Merhaba ben uçak müh. lisans öğrencisiyim.mezun olup sınava girince herhangi bir puan eksilmesi oluyor mu ve yeni gireceğim üniversitenin tüm imkanlarından faydalanabilir miyim ?

   1. hayır obp kırılması sadece 1 yıl arayla geçerli oluyor yani mesela 2018 yılında sınava girdin ve yerleştin eğer 2019 yılında tekrar sınava girersen obp kırılıyor ama 2020 de girersen herhangi bir kırılma olmuyor sadece üst üstte sınava girersen kırılma oluyor

 16. Merhaba. Aytde yapacağım puan üzerinde Tytnin bir etkisi var mıdır? Yani diyelim aytden 80 net yapıp tam puan aldım ama tytm kötü geldi. ayt puanım düşer mi bu durumda?

  1. AYT puanın demek genel YKS puanın oluyor. TYT sınavın kötü gelirse genel YKS puanını etkiler.

  2. ama sıralamanı çok çok yukarı çekebilrisin diyelim tyt de 80k ya girip ayt’en çok daha iyi geçerse 20k hatta 15k larakadar getirebilirsin . e zaten tercih yaparken de önemli olan sıralama.

 17. Merhabalar,
  Çok uzun zaman önce Sosyal Hizmetler bölümünü bitirdim. Okuyup öğrenmeyi sevdiğim için tekrar sınava girip üniversite okumak istiyorum. Ayrıca kendimi geliştirmek adına İngilizce kursuna gitmiştim bir kaç yıl önce ve ne kadar net yapabilirim kendimi sınamak adına YDT sınavına da girmek istiyorum. Açıkça alanımı seviyorum ama bunu üzerine katmak için Sosyoloji ve Çocuk Gelişimin tercih etme taraftarıyım. Tabi ki yeterli puan alabilirsem. Umduğum puanı alamazsam 2 yıllık Adalet te tercihim olur. Bunun için YKS nin 3 oturumuna da girmem gerekli mi? Yoksa TYT ve YDT sınavı yeterli midir? Bu konuda beni aydınlatırsanız memnun olurum.

  Teşekkürler…

  1. Merhaba Sosyoloji ya da Cocuk Gelısımını Acık Öğretım olarak YKS ye gırmeden okuyabılırsınız. YDT ıcın hem TYT hem de YDT ye gırmenız gerekecektir.

  2. merhaba tyt sınavına kesinlikle girmelisiniz zaten. ama 4 yıllık istiyorsanız yani çocuk gelişimi ve sosyoloji bölümünü kazanmak istiyorsanız ayt sınavına da girmelisiniz.

 18. Merhaba ben tyt sınavına hazırlanıyorım ama 40 türkçe 40 matematik 20 Fen 20 Sosyal diye hazırlanıyordum ama sözel olan öğrenciler fenden sorumlu değil diyorlar yardımcı olur musunuz çözdüğüm soruların bana faydası olmaz mı

  1. TYT sınavında çözdüğünüz her soru size puan kazandırmaktadır. Bölüm ayrımı yoktur.

  2. Tyt’de hepsine hazırlanman gerekiyor zaten adı üstüne temel yeterlilik sınavı temeline bakıyorlar.
   Ayt’de ise matematik ve fen çözmen gerekmiyor sözel öğrencisi isen hazırlandığın bölüm sözel olduğu için sadece edebiyat ve sosyal bilimlere hazırlanmam yeterlidir.Tyt’de temeline baktıkları gibi ayt’de alan yeterlilik seni yerleştirme seviyene bakıyorlar önemli olan da Ayt bu yüzden, iyi çalışmalar.

  3. tabi ki olur TYT de ki fen sorularından sınava giren her öğrenci sorumlu (neredeyse 75-85 puan demek bu önemli bir sayı )

  4. TYT sınavı her alandan girecek öğrencilerin sorumlu olduğu sınavdır. Her branşın sorularını çözebilirsiniz bu sizin kârınıza olur ve TYT puanınız ona göre hesaplanır. AYT sınavı ise alan sınavıdır. Burada sözel alanından girecekseniz eğer Edebiyat ve Sos2 bölümlerini çözmeniz gerekir. AYT sınavında sözel öğrencisi olarak fen ile alakanız yoktur. Eğer yine de fen çözmek isterseniz sizin sözel puanınıza etki etmez. Sadece sayısal puanınız da hesaplanmış olur.

  5. Tyt de bölüm fark etmiyor bütün dersleri çözebilirsiniz yani puanınız hesaplanacaktır.

 19. Arkadaşlar 2 çoçuk annesiyim yarım kaşan hayallerim var liseyi dışarıdan bitirdim inşallah son 25 şubatta çok az kredim ile mezun olacağım kesin gözüyle bakıyorum artık yaşım 27 bende üniversite sınavına girmek istiyorum ama nereden nasıl başlayacagımıı bilmiyorum zaman kısa ama kendimi degerlendirmek istiyorum en azından yarım kaşan hayallerim için yardımcı olur musunuz?
  Ne yapmalıyım şimdiden teşekkür ederim

  1. Merhaba Ablacım. Çok sevindim böyle bir yorumu gördüğün için unutmayın ki hiçbir şey için geç değildir. Yaş sadece bir sayıdır.
   Öncelikle YouTube’dan Tyt Lise 9’Ve 10. Sınıf(Ayt Çok sonra olacak 11 ve 12.sınıf olduğu için.)Konu Anlatımları dinlemeniz gerekiyor. Her dersler için ardından test kitabı temin edip,test çözüp konuları pekiştirmeniz gerekiyor.Aslında bu yargıyı teknoloji yeniyor artık internetten’de araştırdığınızda ücretsiz birçok testler fazlasıyla mevcut.YouTube’da aşırı derecede kanallar var,hocalarımız sağolsun Matematik için 10’dan fazla kanal hangi hocayı beğenirseniz onu dinlersiniz şeklinde. Öbür Dersler için’de aynıları geçerli.Gerçekten çok güçlüsünüz ablacım zorlayıcı olacak herkes için’de öyle aslında konular ezber gerektiriyor sözel dersler coğrafya vs olsun ama tek ricam lütfen hiçbir ders sizi korkutmasın. Her şey zaman ile olacak bu sene sınavı kazanmak zorunda değilsiniz ama seneye neden kazanamayacaksınız 🙂 Elinizden geleni yapmanız sizi çok rahatlatacaktır. YouTube’da kanal önermemi isterseniz tekrardan yardımcı olabilirim.

  2. Merhaba Sevgi, bende 22 yaşındayım 2. üniversite için hazırlanıyorum tekrar sınava. Nasıl çalışmanı belirleyecek en önemli şey kaç puana ihtiyaçın olduğunu bilmektir. Sonrasında ise barajı geçmekse amacın paragraf ve problemleri youtubedan öğrenmen yeterlidir. Ama ilk 200 bine girmek istiyorsan branşına göre en çok çıkan konuları seç ve sadece o konulara çalış. Diğer konuların yüzüne bile bakma ilk 100 bin istemiyorsan. Çalışırken de kesinlikle youtubedan faydalan.
   İzlediğim youtube kanalları;
   Rüştü hoca türkçe
   Rüştü hoca edebiyat
   Rehber matematik
   Mehmet Celal Hoca Tarih
   Yavuz Tuna çoğrafya
   Umarım hayallerine kavuşursun, iyi günler Sevgi.

 20. Bu soruna herhangi birisinin kolay olur veya zor olur diyeceğini sanmıyorum çünkü bunu kimse bilemez fakat problemlerden zorlayıcı ve eleyici soruların geldiği gibi kolay, az işlemli, basit mantıklı sorular da elbet gelecektir

  1. Elbette zor sorular gelecektir kardeşim ama benim sana bir tavsiyem tyt mat. Problem kısmından özellikle sayı kesir yüzde problemlerine çalış ve denklem çözme yeteneğini biraz geliştir problemlerin %40 halletmişsin diyebilirim mat ana temeli bu iki üç konuda bunları iyi bilirsen yeni yorum yapabilirsin

 21. Selamlar, ben 11. sınıfım derslerden çok uzaklaştım canlı ders formatında olduğu için iyice saldım.
  sınava nasıl bir şekilde hazırlanmam doğru olur?
  yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

  1. Selamünaleyküm arkadaşım öncellikle şuan gördüğün dersleri tekrar+soru şeklinde yapman senin için daha iyi olur mesela bir ders için 01.30 saat ver ve nereye kadar çalışacağını belirle(ben bir mezun olarak üniteyi bitirip iyicene anladıktan sonra ekstra bi 30 dakika daha verip test çözüyorum bu bir örnek sen kendin için en iyisini yapa yapa bulucaksın) dersi tekrar et sonra soru çöz, soru sayısı az olsa bile 10-20 arası soru çözmelisin ki aklında kalsın. Paragraf çözmeyi ihmal etme. Her gün düzenli olarak en az 30 paragraf çözmelisin ki alışabilesin paragrafa ve soru çözerken hep kronometre tut ne kadar sürede yapıyorsun( mesela 20 soruluk bir testi ne kadar sürede bitirebileceğine bak yada 20-22dakika verip çöz). 11 iyicene oturt 12 de geri onlara dönme onun yerine 11 denemesi yaparsın şu verilen tatili iyi değerlendirmeni konuları bitirmeni tavsiye ediyorum. İnşallah bi yardımı olmuştur soruların varsa tekrardan yazabilirsin sana iyi çalışmalar.

  2. D-Dostum Youtube da çok güzel ders anlatan hocalar var online ı salıp youtubedan devam edebilirsin ve sınav içinde kendi çizelgeni kendin hazırlamalısın sana uygun olması için istediğin yerleri gelirsin umarım bye bye

 22. merhaba sadece tyt’ye gireceğim fizyoterapi ön lisans istiyorum çalışmaya yeni başlayacağım matematiğim kötü o yüzden mat çalışmayı düşünmüyorum onun yerine her gün düzenli 20 paragraf ve dil bilgisi konusu,sosyal ve fen calışmayı düşünüyorum 5 ayım kaldı yetişir mi bilemiyorum fakat günlük 8 saate yakın vakit ayırıyorum akşamları kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyorum. 5 ay sonunda sadece türkçe sosyal ve mat yerine biraz fen yaparak 300 320 puan arası yapar mıyım bilemiyorum sizce matematiği bırakıp fen’e başlamam nasıl olur 1 ay matematiğe verdim temelim 0 ama 5 6 saat verdim ve olmadıkça moralim bozuldu uzun yıllardır ara vermiştim şuan yeniden girmek istiyorum bu şekilde ilerlemem doğru olur mu veya fizyoterapi için nasıl yol izlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Merhabalar, matematiği ihmal etmemenizi öneririm temeliniz sıfırda olsa düzenli bir şekilde çalıştıktan sonra 15 net olur o da en düşük matematik için tüm konulara çalışmak yerine konu seçipte de çalışabilirsiniz size kalmış bir şey o

 23. merhaba ben meslek lisesi mezunuyum besyo düsünüyorum sadece türkçe ve sosyal çalışmam yeterli olurmu çünkü mat fen temel 0 dan da kötü ve dil bilgisiyle aram yok sadece paragraf ve sosyal netlerimle 200 üstü almam mümkün olurmu sizce

  1. Eğer güzel net yaparsan yeterli puana ulaşabilirsin. Puan hesaplama sistemimize bakmanı tavsiye ederim.

  2. bende seninle aynı durumdan muzdaripim matematik yapmayı düşünmüyorum fen ise aslında temelin olmasına gerek yok birkaç konu ezber yapsan alırsın

 24. merhabalar ben liseyi açıktan bitirdim ve ingilizce öğretmenliği düşünüyorum 6 ay gibi bir süre var sizce başarabilirmiyim zaman yeterli mi ??

 25. YKS 2021 konularını 201 günde 10 saat çalışarak bitirebilir miyim ? not temelim orta düzeyde

  1. Benim temelim ortadan az aşşagı da oldugu halde bitireceğimi düşünüyorum bence başarırsın✨

   1. bende yarından itibaren baslayacağım. Temelim zayıf ama başaracağıma inanıyorum sende inan. Başarabiliriz 🙂

   2. tyt de hiç not alma bana kalırsa ilk önce tyt türkçeye önem ver diğer derslere 1 saat çalışıyorsan türkçeye 3 saat çalış ben öyle yaptım netim 20 den 34 e çıktı türkçede ayt de zekanı kullanmalısın

  2. Kral biraz zor ben sözelciyim sadece Türkçe ve sosyalı bitiririm diye düşünüyordum senin yazıyı görünce sen tamamını bitirmek istersen biraz zor

  3. Biter biter sen yeter ki kendine inan ve çalışmayı bırakma,, Şu an 168 gün var YKS’ye ve yeni başlamış olmama rağmen ben bitirebileceğime inanıyorum. Eğer bir şeyi çok istersen ve elinden geleni yaparsan başarabilirsin… Başarılar!

  4. günde 10 saat gayet iyi bir süre, böbürlenmek için söylemiyorum; limit türev integrali 20 günde bitirmiş biriyim, kafanda bitirirsen çok rahat yaparsın

 26. Benim hedefimdeki meslek tyt puanıyla alıyor, sayısalım. Sadece TYT’ye çalışmak istiyorum. Benim için bir sakıncası var mı?

  1. Hayır sakıncası yok. Sadece TYT sınavına çalışıp istediğiniz bölüm için tercih verebilirsiniz.

 27. konuların hepsi güncelmi eksik veya fazla varmı lütfen cevaplarmısnıız ona göre calısıcam emin olmadan çalışmaya başlıyamuyorum sayısalım

 28. Merhabalar,benim sorum ayt hakkındaydı,şimdi ben sayısalım ama sözeli de çözebiliyorum diye biliyorum bu bilgim doğru mudur bir diğer sorum da sayısal sorularını çözdüm diyelim eşit ağırlık sorularını da çözmek istiyorum o zaman bana ekstra süre verilecek mi yoksa 3 saat süre toplam süre mi oluyor

  1. sana ekstra süre vermiyorlar tüm bölümlerin olduğu bir kitapçık eline geliyor ve 3 saatte istediğin bölümü çözebiliyorsun

 29. Hocam merhaba sözel mezunu biri sayısaldan sınava girince herhangi bir puan farklığı oluyor mu?

 30. İyi günler hocam,
  Tyt kimya konularıyla Ayt kimya konuları arasında ortak kullanılan bir konu var mı? Söylerseniz çok mutlu olurum 🙂

 31. Merhabalar AYT sayısal tercihinde bulunmak istiyorum. TYT puan türünün AYT puan türünü etkilediğine dair sözler duydum. Doğruluk payı var mıdır?

  1. Tabii ki, TYT sınavı zaten herkes için zorunlu. Orada aldığınız puan sayısal puanınızı etkiliyor.

 32. Merhaba! Bu yıl 10. sınıfa geçiyorum. Bu yaz 9. sınıf tyt konularını bitirip çok çalışırsam 10. sınıfı da bitiririm bu benim için iyi bir başlangıç olur mu? sayısal düşünüyorum.

  1. Tabii ki. Temeli iyi tutarsan son senede zorlanmazsın. Mutlaka düzenli bir çalışma sistemi senin için yararlı olacaktır. Fakat kendini ders ile de sıkma.

    1. Hayır tabii ki. Şuan sınava resmen 1 yıl var ve gerçekten çok güzel bir zaman. Kendine göre gerçekçi bir hedef belirleyip çalışmalarına başlamalısın.

  2. keşke şimdiki aklım olsaydı bende senin zamanlarında 9.sınıf konularını oturttururdum bunu seneyede yaparsan tyt den sıkıntı çekmezsin sadece test çözer ayt ye yoğunlaşırsın eğer sistem aynı kalırsa .o yüzden kendini fazla zorlamadan temelini kur derim :)))))))))

  3. tabikide olur bende seninle aynıyım 10 a geçtim 9 bitirdim 10 a başladım bitmek üzere smra rüya tebrik ederim devsm et…

 33. hocam ben şimdi sayısal öğrencisiyim mezuna kaldığımda hukuk bölümünü okuya bilir miyim?

 34. Hocam merhabalar, ben TYT ile birlikte AYT’ye de kayıt yaptırmıştım. Fakat şimdi AYT’ye girmeyeceğim. Bu durum, genel puanımı etkiler mi? Yanıtınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Hayır AYT’ye girmemeniz TYT puanınızı etkilemez. Ama girmeni tavsiye ederim. Kendini denemelisin.

 35. Hocam merhaba lisans mezunuyum bu sene yks ye giregim. yks nin 2. oturumunda sayisal ogrencileri kendi alanlarını cozecek ama mesela sözel alanı kapsayan dersleride cozme gibi durum var mı ona gore süre veriliyor mu? Hem sayısal hemde sözel alanın dersleri tek bir kitapçıkta mı? Kısaca hocam yks nin 2. Oturumu ile ilgili biraz bilgi verir misiniz

  1. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık testleri tek kitapçıkta. Sözel alanı kapsayan dersleri de çözebilirsiniz.

 36. Ben 10. sınıf öğrencisiyim. Lise sonunda gireceğim tyt ve ayt sınavlarının konularını 2020’ye göre çalışsam bir sorun olur mu ? Konuların ileride değişme olasılığı var mı ?

  1. ÖSYM genel olarak işlenilen konulardan hep soru sormaktadır. Şimdiye kadar işlediğin konulara çalışabilirsin. Onları temelden iyi alırsan 12.sınıf olduğunda falan çok işine yarayacaktır.

   1. Yanıt için teşekkürler söylediklerinizi yapacağım ama yanıtınız benim sorduğum gibi gelmedi. İleride sınav konularının değişmesi gibi bir durum yok değil mi ? 2020 tyt, ayt sınavlarının konularına çalışabilirim yani ?

  2. Dostum ben 2 yıldır mezuna kalıyorum, bu tarz bir soruyu internetten araştırmanı, hatta hocalarına danışmanı daha olumlu buluyorum çünkü her sene bazı konulardan beklenmeyecek şekilde soru sayıları değişebiliyor.

 37. Başvuru formunu parayı yatırmadan once çıkarttım sonra parayı yatırdım yani başvuru formumda para ödenmedi diyor ama ödedim sinav günü bu bana sıkıntı çıkarır mı? Bide sınav yerlerinin açıklandığını nerden öğrenecez?

  1. Sıkıntı çıkartabilir. Bu konu hakkında net bir bilgi yok. ÖSYM’yi arayıp sorabilirsiniz.

   1. Diyelim ki Tyt ilk yıl girdik istediğim puanı aldım ayt kötü geçti mezuna kalırsam seneye tyt ayt ikisine mi giricem yoksa sadece ayt mi

 38. merhaba sözel öğrenciyim ayt puanımın hesaplanması için de matematikten 0,5 net yapmam gerekiyor mu ?

 39. Merhaba ben guzel sanatlar ogrencisiyim yetenek sinavlarini kadirmalari ile birlikte ayt girme zorunlulugu geldi ama biz okulda sadece tarih din edebiyat felsefe ingilizce dersleri goruyoruz ben ayt de sadece sozel cozsem yetecek midir?

 40. Merhaba hocam, lisans mezunuyum. Alanım eşit ağırlık. Yeniden sınava hazırlanmak ve şayet kazanabilirsem tıp yahut diş hekimliği okumak istiyorum. Alanımdaki derslere ilişkin alt yapım fena sayılmaz, çalışınca kısa sürede hatırlayacağımı düşünüyorum -2007 de öss ye girmiştim son- ancak fizik, kimya ve biyoloji alt yapım yok. Kişisel bi soru ancak yine de sormak istedim. Sizce sıkı bi çalışmayla istediğim bölümleri kazanabilir miyim? Bunun için sınava kadar olan süre yeter mi ? Bir de AYT de süre sabit mi, yani bütün soruları çözmek isteyenle sadece alan sorularını çözmek isteyen biri aynı süreye mi tâbi ? Son olarak hazırlık için yayınevi tavsiye edebilir misiniz? Şimdiden teşekkür ederim, saygılarımla.

  1. Evet süreler hep aynı. Eğer matematikte iyiysen netin gerçekten fazlaysa kazanabilirsin. Hâlâ geç değil.

  2. Çalışarak başaramicağın hiç bir şey yok sen eğer bunu soruyorsan demek ki kendine güvenin yok her şeyden önce kendine güvenmen lazım bol soru ve bol tekrarla eksiksiz bir şekilde çalışırsan ki bu söylediğim kadar kolay değil çok zor bu yolda psikolojik yıpranmalar söz konusu çok ağır Bi dönem ben şu anda ders çalışıyorum ve psikolojim bozuk bu virüs sebebiylede sınavda yetişemeyen konular sorulmayabilirmiş o sorulmayabilecek konularda herkesin yapamadığı ama benim yapabildiğim ve çok sevdiğim konular böyle bir saçmalık olabilirim ya ben o konularla fark atacaktım sınavı ertelemeleri yerine Bi sürü soruyu hiçe sayıyorlar böyle işin ben…..

 41. Okulumda dil bölümü olmadığı için seçemiyorum eşit ağırlık seçererek üniversite de dile gitmem mümkün mü?

  1. İyi günler ,
   Sorunu cevaplamak isterim.
   Ben bir dil ogrencisiyim Eğer üniversitede bir dil bölümünü okumak istiyorsan( ornegin, İngilizce öğretmenliği veya tercümanlık gibi) dil sinavi yani ydt`ye girmek zorundasin yoksa o alanda tercih veremezsin. Ama eşit agirlikta iyiysen o zaman ydt sinavina da kayit yapip tyt`de iyi bir puan alirsin ve ydt` te de hic olmazsa çeviri sorular inin hepsini doğru yaparsan bir şekilde tyt puani, toplam puanini artirir. (Ama o zaman biraz risk alirsin çünkü ydt`yi çok az yaparsan o zaman en düşük bölümler gelir veya 2. ögretimler gelir . onlarda ders gece olduğu için puanları biraz daha düşük)
   Veya tyt`den tercih verecebilecegin sadece bir dil bolumu var o da yeni acildi diye biliyorum adini tam hatirlayamadim (internetten bulabilirsin )ama o bölümden baslayip kendin dil alanında gelistirebilirsin. Ben dil bölümünü seçmeden önce aklimda çok soru verdi ve maalesef dil alanında çok net cevaplar bulamiyor insan kolay kolay çünkü çoğunlukla ayt ön planda oluyor. Bende bir soru olsun cevaplamak istedim. Umarim faydalı olmuştur 🙂

 42. Merhaba hocam.ben aof den 2 yillik olan tibbi dokumantasyon ve sekreterlik bolumunu okumk istiyorum sadece tyt ye girmem yeterli olur mu?

  1. bende polislik bölümü istiyorum baya araştırdım 250-280 puan arası almamız yeterli olucakmış tyt den. Sonra zaten gidip akademiye yazılıyosun sonra orda sözlü mülakat+sağlık kontrollerinden geçiyorsun eğer ki alınırsan parkurları falan var parkur sınavı olucaksın 35 saniyede bitirmen gerekiyo parkuru şuajna kadar en düşük 37 saniye yapan kızlar var nerdeyse ve iki sene onların akademisinde kalıyosun o parkur sınavlarınada 2 ay boyunca şimdiden sanada banada kolay gelsin canımmm :)))))

 43. merhaba. ben sayısalım. sıralamamı yükseltmek için ayt de sözeli falanda mı çözmem gerekiyor?

 44. Merhaba ben beden eğitimi öğretmenliği istiyorum 4 yıllık için sadece TYT’ ye girsem olur mu?

   1. HEm sayısal hem de sözel çözsek birşey olur mu illaki sayılalım eşit ağırlığım diye bir yere mi brlirteceğiz?

  1. Tytden En fazla 10 15 soru cikiyo aytde fazla net cikarmazsn onada çalış brnce

 45. Merhaba açık öğretim ilahiyat için tyt ye gireceğim sözelci olarak bütün sorulari cevaplayacam anladım ama ayt de ki Türk edebiyatına da girmem gerek mi

 46. şimdi ben tyt den iyi bir puan cektim ama 4 yıllık istiyorum aytde de sözel çözdüm alacağım netlerle barajı geçebilir miyim

 47. Merhabalar benim bir sorum olacaktı. Şimdi Biz Ayt de bölümumüze göre çözecez yaa tyt de demo aynı yoksa tyt de tüm derslerden mi sorumluyuz

 48. Eşit ağırlıkçı olarak tyt de fen çözmemek büyük bir kayıp olur mu? Çünkü zaten yapamadığım feni çalışmak yerine türkçe ve matematiğe ağırlık vermek daha doğru geliyor

 49. Merhaba, 2020’de sınava gireceğim fakat şimdiden çalışmak istiyorum. Bu konuların soru dağılımlarına göre çalışsam iyi olur mu? Çünkü değişme ihtimalleri var ve boşuna çalışmış olmak istemem.

 50. Ben sayısal öğrencisiyim ancak hukuk okumak istiyorum. Ayt de önce eşit ağırlık çözmek, sonra da vaktim kalırsa sayısal çözmek istiyorum. İki alanın da puanlarının birbirine etkisi olmayacak değil mi? Puan türlerim farklı farklı hesaplanacak.

 51. Sayısal alan öğrencisiyim ve ayt oturumundan sonraki ydt sınavına girsem puanıma etkisi olur mu ?

 52. Merhaba benim sorum olucaktı
  Birinci sorum hani biz 150 puan tyt barajı yaptık diyelim iki yıllık bir universite tercihi yapabiliyoruz 4 yıllık için ise ayt den 180 yapmamız gerek ya 150 barajı geçince okul puanı eklendiğinde 180 i geçsek ayt barajını geçmiş olup ayt den yaptığımız puanlara tercih yapabiliyormuyuz ve ikinci sorum tyt ve ayt barajı geçtim diyelim ikisinin puaninin toplamıylamı net puanım çıkıyor iki sinav puaninin toplamıylamı tercih yapiyorum

  1. Evet eşit ağırlık bölümünde olmalisin bu arada bende sinif ogretmeni olmak istiyorum hemde çoook

 53. 2010 endüstri meslek lisesi mezunuyum 10 gün önce çalışmaya karar verdim tyt ve ayt de hangi soruları cevaplamalıyım, ve bunların sonunda nasıl başarıya ulaşabilirim….

 54. Bn simdj tyt cozdum ardindan ayt girdm sayisal yapiyom ayt de sayisali bitirip birazda sozelden soru cozersem o sozelin puanlari benim sayisalima etkisi oluyo mu yada siralamama bir faydasi olur mu

 55. tm yim ve cografyada sozel konularla esit agırlık konularını ayırt edemiyorum bi el atsanız

 56. merhaba ben sayısalcıyım ayt sınavında matematik ve fen dışında diğer derslerdende soru çözsem bana puan getirirmi

 57. Eşit ağırlık öğrencisiyim ve Att istiyorum bunun için ayt ve tyt’den hangi sınavlara girmem gerekiyor.

 58. Ben eşit ağırlık bölümü öğrencisiyim radyo televizyon veya halkla ilişkiler bölümü okuyabilirmiyim

 59. Mrb bn 11 sinif öğrencisiyim ayt tyt ye hazirlaniyorum meslek lisesinde okuyorum elektirik üzerine mühendislik istiyorum mat hic aram yok elektirik mühendislik fakültesi icin kac puqna ihtoyacim var hanhi konulqra calismaliyim birde bi ricam var konu anlatimli tüm dersler öneriniz varmi veya calisma yonteminiz varmi

 60. Yabancı Dil Sınavına girersem dört senelik üniversite kazanabilir miyim? Rus Dili ve Edebiyatı istiyorum ne kadar matematik gerekir? Felsefe ve diğer derslerden iyi net çıkarırsam matematiğe ihtiyacım kalır mı?

  1. Merhaba , yabancı dil sınavı olarak YDT sınavı hakkında bahsediyorsunuz acaba ?mesela ingizcem çok iyidir . YDT sınavını kazanırsam o bölümü kazanmak için bu sınav yeterli oluyor mu ? Bilgi verebilir misiniz lütfen ? Teşekkür ederim .

 61. Mrb hocam sınavda matematikle fazla ıyi değilim 10 15 soru yapsam geri kalan sorular boş bıraksam sıkıntı olurmu

 62. MERHABA eşit ağırlıkçıyım ve sadece eşit ağırlık puanımın hesaplanmasını istiyorum.Sorum şu:TYT de fen ve sosyal soruları türkçe ve matematik kadar mı puan getirecek.KATSAYILAR nasıl?

 63. Mrb tyt puanim ayt den yuksek olursa ve ben 4 yıllık universteye gitmek istersem tyt ve ayt toplanir mi

 64. Merhabalar ben endüstri meslek lisesi son sınıf okumaktayım erkek hemşire olmak istiyorum olabilir mi ama sözelciyim ne yapmam lazım ve ayt tyt ikisine girmem lazım mı

 65. Iyi günler ben hukuk fakültesini kazanmak istiyorum hangi dersleri ve hangi konuları yapmam lazım yardımcı olurmusunuz

   1. Bu yıl müfredattan kaldırılan konular 2019 yks de gelir mi?Net bir bilgi var mı bu konuda?

 66. merhaba hocam 4 yıllık çocuk gelişimi bölümü istiyorum istiyorum EA ile alıyor türkçe ve sosyal bölümden iyi net çıkarırsam matematik yapmadan puanım hesaplanır mı

 67. Merhaba ben anestezi bölümü okumak istiyorum ama eşit ağırlıktan sınava gireceğim yeterli puanı alırsam anestezi bölümüne gidebilir miyim yoksa fen sorusu da yapmak gerekir mi

 68. Ben 11. Sınıf dil bölümündeyim. 4 yıllık okumak istiyorum. Tyt ve Yds’ye girsem olur mu? Ayt’ye girmem gerekli mi? Acil cevaplarsanız sevinirim.
  Teşekkürler.

 69. merhaba ben att olarak görev yapmaktayım devlet memuruyum iki yıllık iş sağlığı ve güvenliği mezunuyum ayrıca dgs ilede acikogretim sağlık yönetimi 4.sınıf öğrenciyim ama paramedik olmak istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim lisans tamamlamali miyim yoksa tyt sınavına girebilmek için tamamlamamalimiyim

 70. Merhaba ben AÖL den mezun’um ve (4 yıllık açık öğretim şeklinde) halka ilişkiler ve reklam (vb) bölümünü okumak istiyorum tyt ye girsem yeterli olur mu? ayt ye girmeliyim veya gireceksem hangi derslere çalışmam gerekli gibi bir çok sorum var bana yardımcı olabilirmisiniz ??

 71. Ilahiyat a gitmek istiyorum TYT ve AYT başvurusu yaptım YDT basvurusu da yapmam gerekiyor mu

 72. Hocam merhaba geçen sene tyt de 0.5 kuralı vardı matematik ve türkçeden, bu sene sanırım 1 tanesinden 0.5 yapmamız yetiyor ben öyle okudum da ? sizin bir bilginiz var mı 0.5 kuralı ile ilgili

 73. 10.sınıf Sayısal öğrencisiyim. Sayısal öğrenciler 1.oturum tyt ve 2.oturum ayt de saDece matematik ve fen Bilimleri derslerinden mi soru çıkıcak acaba? 2.oturum ayt de coğrafya, tarih, din k. Felsefe edebiyat olmayacak mı?

 74. Moda tasarımın en az 2 yılını tutturmam gerekiyor ama 4 yıllığı da denemek istiyorum. hangi sınavlara girmeliyim ? birde yks de uzaktan eğitimmi alıyoruz sadece ben uzaktan istiyorum mümkün mü bu bölüm için ?

 75. merhaba ben sadece ayt sınavına giricem 2 senelik üniversite kazanmam için ayt yeterli olur mu

 76. sözelciyim 4 yıllık kazanabilmek için tyt ve ayt den aşağı yukarı kaç netim olması gerekir

 77. 7 yıllık gardiyanim.psikolojik danışma ve rehberlik öğretmenligi okumak istiyorum.malum epey bir zaman sonra gireceğim.2001mezunuyum.o zamanlar ok 3.idim diploma puanım 39 idi. lütfen başvuruyu kaçırmadan hangi konulara ağırlık vermem gerekiyor bir de her dersten kaç net yapmak gerkiyor yardımcı olursaniZ çok mutlu olurum.sagolun.

 78. Merhaba ayt konulari kaçıncı sınıf konularıdır ve kaçıncı sınıf kitaplarına çalışmalıyım

 79. Birşey sorabilirmiyim . Ben tıp fakültesi hedefledim . Matematikten kaç net yapmam yeterli olur yardımcı olur musunuz. 11.sinifim şimdiden çalışsam süre yetermi .

 80. Hocam merhabalar ben Bilgisayar Programcılığı okuyorum ama sözelim ne yapmalıyım
  Teşekkürler

 81. Merhabalar 4 yillik guzel bi bolum tyt turkceden 20 mattan 5 aytden sadece turkce 20 olsa sizce olur mu ?
  Acikogretim bu arada. Cok tesekurler simdiden

 82. sayısal mezunuyum ama cocuk gelisimi açık ögretim istiyoru. 4 yıllık cozdugum soruların alanları sınavımı ne kadar etkiler hangi alanda cozmem gerek

 83. Ben diyelim Ayt sınavında bütün hepsini çözmek istedim matematik hariç fen ve Türkçe ve sosyal bilimler puan hesaplamamdan birşey olurmu eşit ağırlık gibi olurmu yani

 84. Ben PMYO’na gitmek istiyorum. Sadece tyt sınavına girmem yeterli olur mu? Yoksa ayt sınavına da mı girmek zorundayım acaba?

 85. Merhabalar.ben 34 yasindayim ve 2 yillik univ.mezunuyum.bolum degistirmek icin tekrar 2 yillik farkli bir bolum okumak istiyorum.yerlesebilecek bir puan alirsam yaşım unv.girmede sıkıntı olurmu.

  1. Hayır. Üniversitede yaş sınırı falan yok istediğiniz yaşta üniversite pkuyabilirsiniz

 86. Merhaba hayırlı günler
  Ben açık öğretimde ise okuyorum liseden mezun olunca sadece ayt’ye girerek radyolok olabilir miyim?
  Teşekkür ederim

 87. Merhaba iyi gunler benim bir sorum olucaktı ilahiyat bölümünü kazanmak istiyorumda hangi sınava ve hangi derslerde basarili olmam gerekir acil cevap verirmisiniz

 88. Ben günde 120 soruya çıkıyorum konularım tam bitmediği için ama çözdüklerim hep içime sinmiyor neden böyle oluyor
  hocam 1-2 saat derse ara verince bugün hiç çalışmamış gibi hissediyorum şimdiden teşşekür ederim

 89. Merhaba ben 2018 haziran ayında sinava girdim tercih de yaptim universite de okuyorum ama 2019 degilde 2020 de bir daha girmeyi dusunuyorum okul puani eklenir mi diye soracaktim cevaplarsaniz cok memnun olurum.

 90. Ben PMYO’na gitmek istiyorum. Sadece tyt sınavına girmem yeterli olur mu? Yoksa ayt sınavına da mı girmek zorundayım?

  1. Merhaba. Bende PMYO düşünüyorum. Sadece tyt yeterli olacaktır. Tyt de sınırı geçmen yeterli. Ben bir yerleri garantilemek için ayt ye de gireceğim ne olur ne olmaz. Zaten polislik 2 yıllık olduğu için 1. basamak sınavından alır 🙂

 91. Hocam ben 10. Sınıfım şimdiden yks sınavına hazırlanmak istiyorum ama çevrem şimdi çalışmaya başlarsam öğrendiklerini 12. Sınıfta unutursun diyorlar sizce ne yapmalıyım

  1. Simdi calismaya baslarsan bu ilerisi icin hazirlik olur son sinifa geldiginde her kes konu calisirken sen sadece soru ve deneme cozersin buda seni iyi yerlere tasir.

  2. Sakın sakın dinleme başlanan gereken yıl 10. Sınıf zaten. 12. Sınıfta pişmanlığını yasar mezuna kalırsın. Kardeşim dediğim gibi yine söylüyorum sakın dinleme ve bir an önce başla mezuna kalmak istemiyorsan ve başarılı olmak istiyorsan. Bir öğrencinin ÖSYM bin hazırladığı sınavdan iyi bir puan alabilmesi için 3 yıl aktif ve de düzenli çalışması gerekir. Ve günde 12 saat ders çalışma kuralını da unutma, başarılar..

 92. merhaba ben meslek lisesi okuyorum ve matematiğe temelim yok iki yıllık bölüm kazanabilirmiyim

  1. Dedikleri gibi az da olsa matematik çözmen gerekyo malesef yani puanınin hesaplanmasi icin

 93. Merhaba ben tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik okumak istiyorum ama sözelciyim mezun olalı çok oldu liseden Şu an 28 yaşındayım dışardan okuyup bitirmek istiyorum bu yeni sistemden hiç birşey anlamadım ben bana bi yol gösterirmisiniz o bölümü okumam mümkünmü acaba bide yks ye girmem yeterlimi bu bölüm için

 94. acık lise okuyorum üniversitede istedigim bölüme göremi sayısal veya sözel çalışmalıyım

 95. Ben liseden sayısal çıkışlıyım tytde eşit agırlık olarak çözebilrcrkmiyim? Bir de ben tyt de edebiyat dan sorumlu oluyor muyum?

  1. tyt de eşit ağırlık sayısal falan filan yok sözellerde matematik fizik kimya biyoloji çözecek sende bende

  2. tyt de her sorudan sorumlusun fakat ayt de eğer sayısalsan yalnız fen ve matematik yapmalısın

 96. mereba bişey sormak istiyorum ben çalışmaya başlayamadım sizce kalan zamanda en çok çıkan konulara bakmak mantıklı mı

   1. hocam iyi günler geometrim sıfır hedefim 150k tyt matematiğim geçen sene 20 net di bu sene çalıtım 30 a kadar çıkarıcağımı düşünüyorum geometri çalışmama ayt de etkilermi yani ayt geometri çok zor diyorlar temel bir geometri ile ayt de ne yapabilirim

 97. Tyt konuları kaçıncı sınıf konuları çıkacak ben meb kitaplarından çalışmayı düşünüyorum da

  1. Ben günde 120 soruya çıkıyorum konularım tam bitmediği için ama çözdüklerim hep içime sinmiyor neden böyle oluyor
   hocam 1-2 saat derse ara verince bugün hiç çalışmamış gibi hissediyorum şimdiden teşşekür ederim

 98. Merhaba. Yanlış doğruyu götürüyor mu? Ve de 0.5 puan ne demek. Bir de Yabancı Dil Sınavından %60 almamız gerekiyor yani şu mu demek 80 sorudan 48 doğru yapmam mı gerekiyor

 99. Hocam eşit ağırlık öğrencisiyim ama fen bilimlerinden de soru çözüp sayısalı mı yüksek tutmak istiyorum böyle birşey mümkün mü yani puanıma etki eder mi

 100. Merhaba ben üniversite sınavına grp açktan üniversite okumak istiyorm açıktan hangi bölümler daha iyi önü biraz açık (iş imkanı açısından)ayrıca açktan onuyup normal ünşversite okumak arasında ne gbi farklılıklar var ne gbi avantajları ve dezavantajları var cevaplarsanız çok memnun olurm teşekkürler şimdideb.

 101. Merhabalar, eşit ağırlık öğrencisiyim üniversite tercihimde bu yönde olacak bunun için tyt den türkçe-matematik-tarih- coğrafya çözmem yeterlimidir biyoloji-kimya fizik çözmesem bunun getirisi götürüsü nelerdir ?

 102. merhaba TM den sınava gircem ve Hacettepe çocuk gelişim istiyorum mat ve Türkçeden sonra hangi derslere ağırlık vermeliyim

 103. Makine Mühendisliği için hangi sınava gireceğim . Hangisine girmeyeceğim . Teşekür ederim.

 104. Merhabalar,
  İkinci üniversite olarak Açıköğretim İktisat yada İşletme okumak istiyorum. TYT-AYT sınavlarında hangi ders sorularını çözmeliyim.
  Teşekkürler.

 105. merhaba ben YDT sınavına girecek dil öğrencisiyim ama başarılı olucamı sanmıyorum AYT sınavınada girmek istiyorum puanımı nasıl artırabilirm

 106. İyi günler, 2019 TYT AYT sınavlarına hazırlanıyorum. Yeni başladım, sözel öğrencisiyim. Konuları kısa sürede anlayıp ezberleyebiliyorum.
  Akılda kalıcılık ve sınava kadar konuları yetiştirememe gibi sorunları nasıl çözmem gerekir?

 107. Merhabalar meslek lisesi cikisliyim 4 yillik universite istiyorum .2.oturuma katilmam gerekiyor mu acaba.?birde hangi konula beni kapsiyor. tesekkur edrim

 108. Hocam Fatih sultan Mehmet üniversitesi İslami ilimler bölümünü kazanmak için hangi sınavlara girmeliyim

  1. ben dil bölümündeyim 80 soruda yanlışlar doğruyu götürmicekdiye duydum doğrumu bide YDT sınıva ve AYT sınavının ikisinede birden girebilirmiyim

 109. Merhabalar, ben felsefe lisans mezunuyum yeniden sınava hazırlanmaya karar verdim. 6 ay gibi bir süre konuları toparlayarak derece yapmaya yeter mi ? Yeniden hukuk okumak istiyorum.

 110. TS puanı ile yerleştirilen bir bölüm istiyorum. AYT sınavında Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 testlerinden sorumluyum. Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden de sorular çözmek sıralamamı yükseltir mi? Teşekkürler.

 111. Merhaba sayısalcıyım tyt ayt ortak konularında edebiyat tarih coğrafya beni ilgilendiriyor mu

 112. Hocam 2 yıllık açık öğretime girmek istiyorum sözelciyim hangi sınava girmem gerekir

 113. ben ameliyat hizmetleri bölümünü istiyorum2 yıllık ayt sinavina girmeme gerek varmı?

 114. Merhaba hocam bn bir cocuk annesyim lise cocuk gelisimi mezunuyum zmnda aksilikler oldu giremedim uni suan acik ogretim sosyal hizmetlerde kaydim var bn okul oncesi okumak istiorum bunun icin kac puan almm gerekior bilgi verirseniz sevinirim tesekkur ederim

  1. 4yıllık polislik okulu diye birşey yok dışardan 4yıllık üniversite okuyup PAEM den komiser olunuyor ve kurum içinden alınıyor.

 115. Hocam öncelikle merhaba. Mesela sayısalcıyım ama bildiğim tüm soruları çözmek istiyorum. Yani sözelde dahil. Gitmek istediğim bölüm sayısal bi bölüm ise sözelin o bölüme faydası yok öyle değil mi? Ama çözdüğüm sorular genel puanımı yükseltir yanlış mıyım?

 116. Açıköğretim ilahiyat istiyorum AYT den eşit ağırlık çözdüm tercih edemezmiyim 4 yıllık puanım yeterse.yada tyt puanımla iki yilliğinı tercih edebilirmiyim

 117. 2 yıllık bir gıda teknikerliği bölümünüc 4 yıllığa tamamlarsam mühendis olabilirmiyim

 118. Ben hemsirelik istiyorum diyarbakırda okumam şart sayısalımda iyi değil türkçe fen yapsam olurmu hocam

 119. 2016 mezunuyum okul puanım 41 gelmişti. Simdiki sistemde de ek puan geçerli olacak mi. Hiç tercih yapmadim

 120. Ben çocuk gelişimi mezunuyum.Üniversite sınavına hazırlanıyorum da hangi kitaplardan çalışmalıyım.Lütfen cevap yazın

 121. Tarih bölümü mezunuyum hatta formasyon da aldım. Ama iki yıllık bir bölüm okumak için bu yıl üniversite sınavına girmem gerekiyor. YKS sınavından aldığım sonuç daha önce tercih edilen yerleştiğim için düşer mi hocam ?

 122. Mrb ben 2018 mezunuyum tercih yaptim ama hicbir bolume yerlesemedim okul puanimi tekrar girecegim sinavda yerlsetirme yapilirken kullanilacak mi?

   1. Hocam merhaba benim tyt temwlim ve ayt yok ben bunları beraber mi çalışsam yoksa tyt çalışıp sonramı ayt çalışsam sayısalım cevabınız çok önemli benim için

 123. Merhaba hocam ben açık öğretim oğrencisiyim açık lise de bölüm seç yok ilahiyat istiyorum sadece sözel derslere çalışsam olur mu

 124. esit ağırlık bolumunde okuyorum ve çokuk gelışımı seçmek ıstıyorum kayserı dısı hangı ılde okuyabılırım

  1. Hayır sadece sayısalla olmaz edebiyat da yapman gerek hukuk eşit ağırlık bölümüdür.

 125. Merhaba hocam ben sayısal çıkışliyım sağlıkla ilgili önlisans okumak istiyorum hangi sınavlara girmem gerekiyor

 126. Ebelik okumak istiyorum ama eşit agirlikciyim onun için 2 yıllık hangi sağlık bölümüne gidersem ebelik e geçiş yaparım

  1. Dgs ile ebelik bölümüne girebilmen için üniversitelerin 2 yıllık olan hemşirelik, ebelik veya ana çocuk sağlığı bölümlerini bitirmen gerekir. İstersen sayısal puanı ile 4 yıllık ebelik okuyadabilirsin.

 127. İyi akşamlar. Ben üniversite son sınıf öğrencisiyim. Bu sene tekrar YKS’ye girmek istiyorum fakat YGS-LYS’den çok farklı olduğu için sınav sistemini kavramakta zorlandım. Okul öncesi öğretmenliği bölümünü yazmak istiyorum fakat hangi sınavlara girilecek konu dağılımı nasıl fazla anlamadım. Kaç net yapmam gerekiyor okul öncesi için?

  1. Okul öncesi öğretmenliği sözel bölümüdür ve sözel testlerini çözmelisiniz. Yukarıda hangi testlerden sorumlu olduğunuz yazmaktadır. Ayrıca net sayıları üniversitelere göre değişir.

 128. Saglik meslek lisesi ogrencisiyim.
  4 yillik paramedic icin hem tyt hem ayt sinavina mi girmem gerekiyor bu durumda yardimci olur musunuz lutfen?

 129. Eşit ağırlık öğrencisiyim ama istediğim bi meslek çıkmadı karşıma puanıma göre mf meslekleri tercih edebilir miyim

 130. Merhaba ben açık ogretim lise okuyorum ve martta gircegim sinvla lise bitiyor. Duz lise okuyorum . Uni sinavina nasil calişicam inşaat muhendisligi istiyorum yardimci olusaniz sevinirim teşekkurler.

 131. Tyt ayt sınavlarının tam tarihi ne zaman acaba ? Her yerde farklı bir tarih gösteriyor.Teşekkürler

 132. Dil öğrencisiyim. Puanımı yükseltmek için ayt’ye girebilir miyim. Daha doğrusu ayt benim puanımı etkiler mi.

 133. Ayt konularından bazıları ile tyt konuları aynı onlara tekrar çalışmam gerekiyor mu

 134. Çıkmış sorulardaki en çok çıkan konuların olacağımız sınavda çıkma ihtimali diğerlerine göre daha mı yüksek ? Açıklarsanız sevinirim.☺

 135. Bu konular en son güncellenmiş olan konularmıdır? bildiğim kadarıyla bazı konular çıkarıldı ve siteler de hep farklı konular yazmakta??

 136. Ben bu sene ilk defa sınava giricem resim ogretmenligi veya mimarlik istiyorum her iki sinava da girecekmiyim ayt ye girersem sayisaldan mi sozelden mi esit agirliktan mi giricem yeni sistemle hicbi bilgim yok ayrintili bi sekilde cevaplarsaniz sevinirim

 137. Merhabalar. Lise mezuniyet yılım 2005 diploma notum 5 üzerinden 3.62-63 gibi birşeydi bu yeni sistem öabt puanında kaça tekabül ettiğini nasıl hesaplayabilim

 138. merhaba ben sınava tekrar gireceğim lisesde okuduğum bölüm makine bölümüydü bu yıl gireceğim sınavada sözelden gire bilirmiyim

 139. Mrb
  4 yıllık lisans bölüm seçmek için sadece AYTsınavına girsek oluyomu yoksa ikisinede girmek mecburimi

 140. ben ortebedik engelliyim bana kps de ek süre verildiği gibi yks da ek süre verilecekmi lütfen cevaplayın araştırdım cevap bulamadım

   1. Ama ayt konularına baktığımızda tyt konuları da var bu sebeple tyt 9 ve 10. Ayt ise 9 10 11 12 olması gerekmez mi ?

 141. Merhaba
  Ben konservatuar yetenek sınavına hazırlanıyorum hangi oturumdaki sınava girmem gerekiyor? Bir diğer sorum ise mesele sözelci biri her iki oturumada girip sözel testlerimi çözmesi gerekiyor. Lütfen yardımcı olun hangi oturuma çalışıcağımı bilmiyorum…..

 142. Konular kaç yıl değişmeyecek kardeşim 9. Sınıf simdiden başlasın istiyorum antremanlar matematik ten ama konulara değişirse boşuna çalışmış olur

 143. merhabalar ayt kısmında tm bölümüne gireceğim ama tyt’de bütün hepsine mi çalışayım yoksa tm kısmına mı

 144. Merhaba. Ben mezunum. Üniversiteye tercihim kabul olduğu halde gitmedim. Bu sen tekrar hazırlanıyorum. Acaba tut puanımı da bu seneki tercihler de tekrardan kullanma şansım devam ediyor mu ?

 145. Beni de aydınlatırsanız sevinirim. Onayladıktan sonra süre bitmeden tercih değişikliği oluyor mu

 146. Ben Meslek Lisesi Makine Bölümü Mezunuyum Bizde Sayısal-Sözel-Eşit Ağırlık Falan Olmadı Ben Nelerden Sorumlu Olacağım ?

 147. Allah aşkına bu yorumuma cevap verin çünkü okuldaki hocalarım da bu konu hakkında bir bilgi sahibi değiller. Ben 11. Sınıf mf öğrencisiyim. Bu seneye kadar felsefe görmedik ama tyt de nasıl felsefeden çözeceğiz. Diğeri de biz mantık görmedik bu seneki 9-10-12 görüyor. Fakat bizde o da kaldırıldı hocalar çıkacak çalışmanız gerek dedi. Biz şimdi müfredat dışı bir şeylere mi çalışmamız gerek.

 148. 2 yillik okumak istiyorum tyt de sadece sözel derslerde netim yüksek sayisal bi bölüm seçebilir miyim mesela hemşirelik gibi

 149. Bu sene sınava girdim. Tercih yaptım ve tuttu. Ama gitmedim bir sene daha hazırlanıcam. Peki bu sene aldığım tyt puanımı seneye de kullanma şansım var mı. Yoksa tercih yaptığım için tyt puanım da yanar mı?

 150. 2014 te liseden mezun oldum tekrardan üniversite ssinavlarına girmek istiyorum oluyor değil mi

 151. 2019 Tyt Ve Ayt sınavlarında kaldırılan konulardan soru gelme ihtimalü var mı? Yani eski müfredatı görmüş 12 ler yeni müfredattan mı sorumlu yoksa eski müfredattan mı?

  1. Gördüğünüz, öğrendiğiniz her konudan soru çıkacaktır. 9, 10 ve 11.sınıf müfredatı için eski müfredat, 12.sınıf müfredatı için yeni müfredat kullanılacaktır.

 152. Ben sayısalcıyım ama aynı zamanda ayt bölümünde eşit ağırlık kısmını yapmayı istiyorum eğer yaparsam ama eksilere düşersem bu sayısal bölümü etkilemez dimi şimdiden teşekkür ederim

 153. Sozel sinavinda matematik var mi ? Varsa temel matematik mi ? Konulari neler temel matematigin ?

 154. Tyt ve aytyi birlikte götürebiliceğimi düşünmüyorum Ocak’ın yarısına kadar tytyi bitirip aytye başlamayı düşünüyorum.Hata yapar mıyım bunu yaparsam sizce?

 155. Eşit ağırlıkcıyım hem Fen Bİlimleri Hem Sosyal bilimleri yapabiliomuyum Yaparsam etkisi ne olur ?

 156. Eşit ağırlık meslek lisesi 2012 mezunuyum… lisedeyken muhasebe bölümünü çok isteksiz okumuştum bu yüzden de diploma notum 67.54
  Sağlık problemlerimden ötürü de uzun süredir derslerle alakam yok. Bu yüzden hem unuttum sıfırdan başlaMAM gerekiyor. Dolayısıyla hem çok sıkı çalışmam gerekiyor.istediğim yer yüksek.Fakat kafam çok karışık. Hem de Nerden başlacağımı netleştirmek için bu 2 soru bilmem gerekiyor.
  1. SORUM Şimdi ben aynı neti yaptığım başka bir öğrenciyle misal diploma notu 100 olan biri/başka puan. Nasıl bi formül kullanılıyor acaba.aramızdaki puan farkı ne olacak, Diploma notundan ötürü.
  2.SORUM en düşük baraj puanı aldığımızı varsayarsak tyt ve ayt ayrı ayrı ikisinde benim her netim kaç puana denk geliyor derslere göre.Ve tyt deki 1 netim ayt i kaç puan etkiliyor. Bunun hesaplaması hangi formüllere göre yapılıyor.Ayrıntılı bir şekilde yazıp bi örnek verirseniz sevinirim Şimdiden çok çok teşekkür ederim…

 157. Ayt ye örnek veriyorum sayısal olarak girsek fakat sözelleri doğru yapıp tutturursak sözel alanları seçebiliyor muyuz ? Teşekkürler.

 158. Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler testleri 9-10 mu yoksa 11-12 konuları ? detaylı bilgi verirmisiniz

 159. Esit agirlikciyim AYT den mat + turk dili ve edebiyati – sosyal bilimler 1 den sorumluyum.bu sosyal bilimleri 1 in icinde felsefe ve dinden de sorumlu muyum ? Yardimci olabilir misiniz lutfen .

 160. Diş Hekimliği Fakültesi için ne yapmam gerekiyor kaç net kaç puan hangi soruları çözmem yeterli lütfen???

 161. Açık lise öğrencisiyim 2 yıllık ön lisans okumak için tyt yeterli olur mu ayt ye girmem gerekli mi?

 162. Merhabalar ben sözelciyim ama aöf ön lisans çocuk gelişimi okumak istiyorum bunun için tyt şart peki ayt ye de girme zorunluluğum var mı? Birde tyt de istediğim bölümü okumak için matematik yapmam şart mı?

 163. ben eşit agırlıkcıyım eşitte bazı soruları yaptım ama sözeldeki soruları yapabildim benim puanım hanginden hesaplanır?

 164. Merhaba bilmediğimden soruyorumda ben sayısal yapıcam sınavda sormuştum edebiyat falan yaparsam diye düşürmez dediiz
  Peki bu sınavın sonuçları nasıl açıklanıyor acaba yani sözel şu kadar sayısal şu kadar diyemi yoksa hepsi berabermi açıklanıyor 400 puan diyemi ?

 165. Ben eşit ağırlık öğrencisiyim tyt de fen bilimleri çıkacak ama ve tyt ye herkes girecek o nasıl olacak sozelci napacak peki herkes girecekse?

 166. Sayısal bölümüyüm. Güzel sanatlar fakültesini istiyorum. Ayt ye de girip hem tercih yapıp hem de yetenek sınavına girebilir miyim?

 167. Hocam bazı sitelerde problemler konusunun bir kısmının çıkarıldığı söyleniyor bu doğrumudur acaba

 168. Merhabalar Ben birşey soracaktımda
  ayt de bölümümüzle ilgili olmayan dersleri yapmadığımızda acaba puan eksiliyomu yada yaptığımızda artıp yanlış yaparsak eksiliyomu acaba ?

   1. Peki Bilmediğimden Soruyorum bu puan türü sayısal sözel diyemi çıkıyor toplam çıkmıyormu acaba?
    yani sınavı bitirdik puanlar açıklandı sayısal şu kadar sözel şu kadar diyemi çıkıyor yoksa ayt şu kadar tyt şu kadar diyemi ?

 169. Iyi gunler ben liseyi bitireli 9 sene oldu simdi sinava hazirlanmak istiyorum kendi bolumum cocuk gelisimiydi acik ogretimden okumak istiyorum ne yapmam lazim hangi sinavlara girmem gerekiyor bilgi verirnisiniz

  1. polisliğin taban puanı 260 bunu geçip parkurda ve sözlü mülakatta güzel bir performans göstermen gerekir başarılar.

 170. Hocam ben 1 yil çalışarak herhangi bir dil bölümü kazanabilir miyim ve kaç puan almam lazım

 171. Ben bu sene sadece tyt ye calişsam güzel bir puan alsam seneye de tekrar Ayt ye girsem sizce nasil bi fikir ama işte yine sınav sistemi değisir de ortada kalırsam

  1. Sakın üni kazanmak bu sistemle daha kolay seneye yeni sistem bütün çalışmalarını alt üst edebilir aytye daha fazla bakarak iyi yerleri kazanırsın

 172. Paramedik bölümü okuyacağım sadece tyt sınavına mı hazirlanacacağım. 2 yıllık önlisans
  Ayt sınavına da girip tyt puanını yükseltebilir miyim?

  1. TYT elinden geldiğince hepsini yapmaya çalış
   AYT de ise Sosyal bilimler 1 ve matematik yapman yeterli bu arasa hayırlısıyla bende psikoloji için hazırlanıyorum

 173. Merhabalar sayısalcıyım mühendislik için ayt de sadece matematik fen sorularını yapsam yeterli olur mu acaba ?

 174. tyt sınavında matematikten hiç soru çözmesem veya matematikten eksilere düşsem ama Türkçeden iyi net yapsam tyt puanım hesaplanır mı

 175. AYT sınavında sayısal öğrencisi matematik ve fen bölümünü bitirdikten sonra türkçe ve sosyal bölümünde rastgele işaretlemeler yaparsa puanına bir etkisi olur mu veya nette azalma durumu söz konusumudur?

 176. Gastronomi bölümüne girmeyi düşünüyorum hangi sınav bölümüne girmem gerekiyor yardımcı olurmusunuz

  1. eşit ağırlık bölümünden hazırlanman lazım ben de gastronomi bölümünü hedefledim çünkü

 177. Merhaba ben 11. sınıfım mühendislik okumayı düşünüyorum. Daha çok sayılsalcıyım hangi derslere ağırlık vermem gerekir beni bu konuda bilgilendirirmisiniz lütfen

  1. fatih sen 1.oturumda: Türkçe ,Matematik, Fen, Sosyal Bilimler.
   2.oturumda: Matematik,Fen bilimleri.

 178. Merhaba ben 11. Sinifim esit agirligi sectim. Ilahiyata gitmek istiyorum ilahiyat sozelden aliyo sinava sozelden girsem kazanabilir miyim.

   1. Hocam burda yazılan 2019 tyt konuları kesinlikle dogrumudur bu şekilde mi konular yani kesin olarak bunu merak ettim

 179. Hocam öncelikle merhabalar. Ben bu sene 12. sınıfa geçtim. Benim evimin raflarında 9,10 ve 11. sınıftan kalma kitaplarım,defterlerim ve fasiküllerim var ve fazla yer kapladıklarını farkettim. Yeni kitaplar mı almalıyım, defterleri atmalı mıyım, yoksa özellikle sınav için saklamalı mıyım?

 180. Hocam elinize emeginize sağlık. Websayfanızın müdavimi oldum. Aradıgım herşey bu sitede var. Teşekkürler…
  2 hususta sorum olacak
  – Diger derslerde oldugu gibi Türkçenin AYT sınavına ait geçmiş yılların çıkmış soru dağılımı yok mu?
  Ve TYT çıkmış soru dağılım sütunu 2017 var. 2018 ilave edecekmisiniz?

  1. Öncelikle güzel yorumunuz için teşekkür ederiz. AYT sınavında Türkçe dersi bulunmamaktadır. Edebiyat dersine bakabilirsiniz. Ayrıca tyt tablosuna 2018 soru dağılımı eklenmiştir.

 181. Hocam ben sayısaldan 280 yapmam için kaç net yapmam lazım. Birde sizce en iyi 2 yıllık bölüm hangisi

 182. Merhaba uzun süreden sonra sınava gireceğim ama kafam çok karıştı.Tyt tarih kitabı aldım ama bu kitaptaki konular ayt sınavı için geçerli mi.Yoksa ayt için de yeni bir kitap mı alacağım çözemedim.Bana yardımcı olabilirmisiniz

 183. Merhabalar sayısaldan gireceğim sınava din kültürü ve ahlak bilgisi dersini çözmem gerekiyor mu? çözmesekte olur mu ?

 184. Hocam dil bölümünü seçtim de sınavda çoğunlukla 9-10.sınıf konuları mı çıkar yoksa 11-12. Sınıf mı? Bilgi verirseniz sevinirim.

 185. Merhaba ben dil öğrencisiyim.Eğer ayt yede girersem bana kazandıracak bişeyi varmı veya girmezsem kaybedeceğim birşey varmı?Ayt den gelen puan tyt ye göre daha fazla olduğu için soruyorum.Cevaplarsanız sevinirim.

 186. Merhaba ben sayısal öğrencisiyim .Ayt den gitmek istiyorum ama sınava girmeden önce hocalar sürekli gideceğiniz üniversiteyi tyt%40 Ayt%60 etkiliyor diyordu nasıl oluyor bu anlamadım bilgilendirirseniz sevinirim.

 187. Merhaba;
  Benim yerleştirmede tyt: 260, sözel 288.
  Başarı sırası: 741163, ek puan: 281.
  Edebiyat fak gelir mi acaba?

 188. Hocam Ben sayısal bölüme gidicem diyelim ki testlerde sözel sorular çözdüm ve yanlış yaptım bunlar punanıma nasıl bir etki yapacak sayısal bir bölüme giderken sözel ve eşit ağırlıktaki yanlış sorular veya netler etki yapıyor mu

 189. İyi günler bir şey sormak istiyorum ben 21 yaşındayım hemşirelik 4. Sınıfa geçtim ama hayalim dişti benim bu meslekten beklentim saygınlık,çalışma hayatı rahat ve iyi kazanç elde etmesi sizce değer mi kontenjanlar arttığı için diş hekimler gelecekte işsiz kanlıcalar diyorlar ne kadar doğru ?

  1. Seni tebrik ederim 21 yasinda hemşirelik okuyorsun hemde son senen gurur duydum benim hayalimi sen yaşıyorsun bende hemşirelik sinavina hazirlaniyorum evli ve çocuklu olarak aklım başıma biraz geç geldi sozelci olarak sayisal derslerden zerre birşey anlamazdim is basa dusunce mecbur kaldim calismaya..Asla pişman olma mezun olunca gir sınava hedefini gerçekleştir asla okulunu bırak ma benden sana bir abla tavsiyesi…Daha cook gençsin bi bakmışsın kendini bir hastanın dişini tedavi ederken bulursunsen yeterki iste ablacım

 190. Hocam sağlık meslek liseleri için ek puan hala varmı,varsa kaç yıllıklara var açıklarmısınız.

 191. Hocam merhaba
  hukuk fakültesi istiyorum fakat TYT konuları ile zaman kaybetmek istemiyorum, bu yüzden baraj puanını geçecek kadar TYT’ye çalışıp ağırlığı AYT konularına vermek istiyorum. Sizce doğru bir çalışma tekniği olur mu ?

 192. meraba hocam bu sene, yani 2018 2.oturum ayt nın konu dağılımını eklerseniz sevinirim. teşekkür ederim.

 193. Soru dagilimlarina baktim son 2 yilda bolme ve bolunebilmeden hic soru cikmamis bu konuya calisirken fazla yogunlasaya gerek varmi?

 194. hocam 11.sınafa geçtim tm bölümünü seçtim. Fakat sınav hakkında bilgilendirme yapılmadı. Öncelikle tyt sınavı konularını mı yoksa ayt konularını mı bitirmeliyiz? TYT de fen dahil tüm sınav sorularından çözmek zorunlu iken AYT de ise fen çözmemize gerek yok değil mi? Şimdiden teşekkür ederim.

 195. Hocam Problemler derken hangi problemler var sayı,kesir, yaş, hız, yüzde, işçi havuz, hız, karışım, faiz hepsi var mı?

 196. Yazınızda sınav süreleri hakkımda bir bilgi bulamadım sınavda ne kadar vaktimiz olacak açıklarmısınız?

 197. Merhaba, ben aöl okudum ve sayısal sözel ya da eşit ağırlık mıyım neyim bilmiyorum. Hangi derslerin testini çözeceğim hakkında bir fikrim yok. Yardımcı olabilir misiniz?

 198. Merhaba, ben aöl okudum ve AYT de hangi derslerin testini çözeceğimi bilmiyorum, bu konuda bilginiz var mı?

 199. bugün yapılan tyt sınavına giremedim fakat ayt sınavına girip 4 yıllık bölüm okumak istiyorum tercih yapabilirmiyim

   1. peki bu girdiğim sınavdan çok yüksek puan alsam mesela başka hiçbir yolu yok mu hocam sınava geç kaldığım için almadılar ne yapsam olur yani

 200. hocam mrb 2. oturumda yani aytde biyolojiden 11.sınıftan kaç soru ve 9.sınıftan kaç soru gelicek

 201. Bu konuyla alakası yok ama bir sorum var. Sınava numaralı gözlükle girmek için fotoğraflarda gözlüklü olunmak zorunda mı ? ÖSYM kağıdında ve kimliğimde gözlüksüz fotoğrafım var gözlükle girsem bi sorun çıkar mı ona göre lenslerimle gireyim ( miyop olduğum için lenslerde kitapçığa bakarken net göremiyorum odaklanamıyorum yani )

 202. merhaba 2. otrumda yani ayt de çıkacak olan tarih ve coğrafya 11 12 tarih ve coğrafyasımı yoksa 9 ve 10 mu

 203. Merhabalar Hocam ;
  Buradaki ders konuları YÖK Başkanı tarafından mı bildiriliyor yoksa sizlerin tahmin ettikleriniz konu başlıkları mı ?
  Buradaki tüm konu başlıklarıyla ilgili sorular çıkacak mıdır ?
  Yanıtınızı bekliyorum TEŞEKKÜRLER ☺

 204. Ben sayısalcıyım eşit ağırlıkta çözmek istiyorum.Çözersem o puanlada tercih yapiliyor mu?

 205. Hocam msü sinavina girecegim yeni sistemdeki sinavlarda neler yapmam gerekiyor hizli cevap verirseniz sevinirim severek takip ediyorum sizi

  1. Devamsızlıktan sınıfta kalındıgında, sınav başvurmuz iptal ediliyor mu bu sene tyt ve ayt sınavına girebiliyor muyuz?

 206. mesela tyt de veya ayt de matematik veyahut fen sorusu cozmesek bi sakincasi varmi sinav hakkinda illa her dersten soru cozme zorunlulugu varmi?

  1. TYT sınavında Matematik ve Türkçe testlerinden en az 0.5 net yapmak zorundasınız. Ayrıca AYT sınavında puan türünüzün gerektirdiği testlerde de 0.5 net yapmalısınız. Eğer yapmazsanız puanınız hesaplanmayacak.

   1. Hocam kılavuzda Her Birinden Kelimesi En az birinden olarak değişmiştir.. Yani 0.5 net kuralı bir ders e düşürülmüştür.. Güncel :))

 207. Merhaba.. ben anadolu unv aöf okuyorum acaba tyt ile tercih yapip örgün olarak farkli bi bölüm tercih edip okuyabiliyormuyum ?

 208. Ben giris belgeme din dersini göruyorum yazdım felsefe grubunun sorularınında sorularını cözecekmiyim yokda felsefe yerine dini mi cözevm

  1. YKS sınavı 3 oturumdan oluşmaktadır. 1.oturum TYT 2.oturum AYT yani alan sınavları 3.oturum ise yabancı dil testi olmaktadır. TYT sınavında 9 ve 10. sınıf konularından sormaktadırlar.

   1. Önerdiğiniz bir kitap yayın evi var mı yoksa aldığımız herhangi bir yayın evindende konu anlatım çözümlü sorular çalışmak mantıklı mı? Nihayetinde 9 ve 10. sınıflara çalışacağız..

 209. merhaba ben tm öğrencisiyim ayt sınavında sosyal ya da fen yapsam puanımı ya da sıralamamı etkilemez değil mi ?

 210. bence bu sayfa efsana her aradığım her konu hakkında araştırdığım şeyler burda ve arkadaşlar bu sayfa link atında sayfa büyüsün

 211. atçılık meslek yüksek okuluna gitmek için hangi puan türü istenmektedir
  ve hangi sınavları çözmem gerekir ?

 212. 1.oturumda bilgim kadarıyla iki yıllıklar alınıyor ve bu iki yıllıklar arasında salık bölümleri var anestezi … Vs ben 1.oturumdan en yüksek 280aldim mesela anestezi 250 yerleşebilir miyim yoksa YGS deki gibi sayisalim mi 280olmasi lazm

 213. Mesela ben 1.oturumdan 300 puan alsam istediğim herhangi bir bölümü seçebilir miyim yoksa ygs gibi dallara ayrılıp en iyi olduğun alandan mı seçeceksin

 214. merhaba tyt ve ayt paramı yatırdım fakat merak ettiğim ayt gününde nasıl ayarlanacak kimin ea-sayısal-sözele gireceği? yani ben sayısala girmek istiyorum fakat ea çıkışlıyım-aslında ösymde alanı yok yazıyor kısaca o gün hangisine girebileceğim benim elimde/seçimimle mi olacak?

 215. Açık öğretim ilahiyat için sadece tyt’ye girmem yeterli mi?
  Toplam kaç puan almam gerekiyor?
  Hangi dersten kaç doğru yapmam lazım?

 216. TYT, AYT, YKS toplam soru sayilari hangi derslerden çıkacak genel ve tam bir bilgi verir misiniz ?

 217. Açık lise mezunuyum hangi bölüme girmem gerekiyor tek oturum secebılırmıyım acil yardım

 218. Merhaba ben sayısal mezunuyum ama ilahiyat istiyorum ikinci oturumda sözel yapsam yeterli olur mu sayısal da mı yapmam gerekiyor hangi derslere çalışmam lazım ?
  Birde ilahiyat olmazsa hemşirelik istiyorum bu durumda 2.oturumda hem sözel hem sayısal mı çözmeliyim? lütfen cvp verin

  1. İlahiyat için Sözel testlerini çözmeniz yeterli, Hemşirelik için SAYISAL testlerini çözmeniz gerekiyor. 2.oturumda ise her iki puan türünün testlerini çözmeniz gerekiyor.

 219. 180 baraji gecınce bırıncı otrumdan ıkıcı otrumda bellı bırpuan aldıgında vakıf unıveriste tercih edebılıyoz yanı

 220. mrhabalar hocamm ben kazanamazsam özel hemşirelik okumak ıstıyorum ama nasıl olcagı bılmıyorum kafam cok karısık özel üniveristeler hangı oturuma calısmak gerekıyo hemsirek dort yılık ıstıroum klavuza baktıgmda sadce tobloda hemsırelık sayısal yazıyo yanı ıkıncı oturmda mı alınacak ozel hemşirelik

  1. Hemşirelik bölümü artık 2.oturum SAYISAL puan türü ile alım yapmakta. Bir üniversite bölümüne yerleşebilmek için hem TYT hem AYT sınavına girip yeterli puan almanız gerekiyor. Bu kural Vakıf yani ücretli üniversiteler için de geçerli.

 221. tytde matematık cozmek zorundamıyım ts den giricem sinava cevaplarsanız sevınırım

 222. Hocam ikinci oturumda esit agirlik ve sozelcilerin tarih konusu aynimi olacak yani biz esit agirliklarda mi cagdas konusuna calisicagiz

  1. Çalışmanıza gerek olmadığını düşünüyorum. Öğrenmediğiniz şeyler sorulmaz. Fakat rehberlik hocana veya tarih hocana sorarak tam olarak neyin ne olduğunu öğrenebilirsiniz.

 223. Tm öğrencileri hangi derslere çalışacak? Tarih coğrafya felsefe çözecek mi..Birde çözecekse tarih 1 tarih 2 diye mi ikisinide mi..

 224. Merhabalar hocam. Ben 2 yıllık moda konfeksiyon mezunuyum. 4 yıllık herhangi bir bölümü açıktan okumak istiyorum. Araştırmalarıma göre dikey geçişler kalkmış. Yada benim bölümümde yok. Sayısaldan pek anlamıyorum. Benim okuyabileceğim en kolay bölüm hangisi olabilir ve hangi derslere çalışmam gerek.

  1. İnternet üzerinden araştırma yaparak okumak istediğin bölümü belirleyebilirsin. Ayrıca Sayısal’dan anlamıyorum diyorsunuz, buna göre eşit ağırlık bölümleri veya sözel bölümlerine bakabilirsin.

 225. Merhabalar yks nin 2. Oturumunda tarihden de soru gelmiycek mi yoksa sadece edebiyat cografya 1 mi olucak

 226. Merhaba hocam geçen sene YGS ile alan meslek yüksekokulları bu sene ayt ile mı alicak.4 yıllık fakülte ile yüksekokul arasında bir fark varmı.

 227. Hocam öncelikle merhaba ben besyo okumak istiyorum 10.sınıf öğrenciyim 1.oturumda kaç net yapmam gerek 2oturumda tm den girecegim bunuda belirtiyim 2.oturumda kaç net yapmam lazım yardımcı olursanız çok sevinirim

 228. ben 11.sınıf ogrencısıyım hocam pöh olmak istiyorum . bunun için tyt sınavına girmem yeterli mi?

 229. Merhabalar, ben 2 yıllık tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik bölümünü okuyacağım. Bunun için tyt’ye girmem yeterli mi? Yoksa yks’ye girmem de gerekli mi? Bölümüm sözel olduğu için 2. oturuma girilmesi gerektiğini yazan siteler var. Cevabınız içim şimdiden teşekkürler.

   1. Peki bölümüm sözel olduğu için TYT’de matematik çözmem şart mı? Gerçi matematiğin zorunlu olarak çözülmesi gerektiğini biliyorum ama bölümüm sözel olduğu için kafa karışıklığı yaşıyorum

 230. Kafamız cidden çok karışık bi diyorlar 1.ci oturumda 80 soru var birçok sayfalarda da diyorlar 120 tane soru var yardımcı olabilir misiniz acaba ?

  1. İlk başta 80 soru sorulacaktı fakat sonra yapılan açıklamaya göre 120 soruya çıkartıldı. Aklınıza takılan soruları bize sorabilirsiniz.

 231. Hocam ben MF-4 sınavına giricem fakat aklıma takılan bir sorular var sormak istiyorum ayrıntılı cevaplarsanız sevinirim ben meslek lisesi 11.sınıf öğrencisiyim her neyse girmek istediğim bölüm mf4 istiyor tytde tüm sorulardan sorumlusunuz demişsiniz ben matematik türkçe ağırlıklı çalışıcam fakat yks de ne yapıcam onunla ilgili hiçbir bilgim yok yardımcı olursanız sevinirim

 232. Merhaba TYT’de 9-10 konuları çıkarken YKS’de 11-12 konuları çıkacak demi yoksa YKS’de 4 senenin hepsi mi çıkacak yardımcı olursanız sevinirim .

  1. YKS sınavında genel olarak 11 ve 12.sınıflardan çıkıyor. Ama 4 seneden soruluyor diye gözüküyor. Zaten sınavlar ard arda 2 günde yapılacağı için bunun bir sıkıntı olacağını sanmam.

 233. şimdi fen bölümüne baktığımızda 13 er soru var ama konular atıyorum 25 tane ve alt konulara ayrılan geniş konular var tüm konulara çalışmak yerine acaba fizik kimya biyoloji için en önemli konular hangisi

 234. Mf4 puanı için lys deki gibi 2.bölüm fen alanından en az 0,5 net yapmak mı lazım puanın hesaplanması için

 235. Ben hukuk bölümünü istiyorum ayt sınavından hangi derslerden sarumluyum….

 236. Merhaba hocam, ben 2 yıllık açıköğretim öğrencisiyim, açıköğretimde bölüm değiştirmek istiyorum. Bunun için sadece YKS sınavına girmem yeterli olurmu birde kaç puan almam gerekir. Şimdiden teşekkürler.

 237. Merhaba, MF3’ten diş hekimliğini kazanmak istiyorum.

  1.Hangi konulara çalışmalıyız? Ayrıntılı yazabilir misiniz lütfen?
  2.Bu konular içinde sosyal bilgiler var mıdır, var diyenler var varsa çalılılmalı mı? Ayrıca hangi oturumda var?
  3.Zaten ikinci oturumda (YKS) fizik, kimya ve biyoloji var. Birinci oturumdaki (TYT) fizik kimya biyoloji ne demek oluyor? Bunun esprisi nedir?
  4.Teşekkür ederim şimdiden cevaplar için.

 238. Ben açık öğretim ilahiyat fakültesine kayıt yaptırmak için yks sinavina girmek yeterli olurmu ve kayıt yaptırmak için en az kaç puan almak gerekir. Şimdiden teşekkürler

  1. Puanlar hakkında bir cevap veremeyiz fakat sıralamalarda pek değişiklik olmayacaktır yani sizin için değişen bir şey olmayacak. Puan hesaplaması yapmak istiyorsanız BURAYA tıklayarak sistemimizi deneyebilirsiniz.

 239. 11. sınıf dil öğrencisiyim. tyt sınavında fen bilgisi konuları 10. ve 9. sınıf konuları mı olacak? çünkü biz şu an fen bilgisi işlemiyoruz.

 240. Merhaba ben İlahiyat bölümüne gitmek istiyorum Ts ye mi girmem gerekiyor Tm ye girsemde (eşit ağırlığa) İlahiyat bölümünü kazanabilir miyim sizce ?

  1. En son ki değişikliklere göre İlahiyat bölümü TS’den alıyor. Eşit Ağırlık ile Sözelin çözdükleri testler farklı olduğu için sözelden girmelisiniz.

 241. 2.oturumda ygs Konuları diye tabir ettiğimiz konular çıkıcakmı yoksa sadece 1.oturumdamı çıkıcak

 242. Açık öğretim 4 yıllık çocuk gelişimi için 1. Ve 2. Oturumda hangi dersleri çözmek gerekiyor

 243. Merhaba, ben sayısalım fakat YKS’de matematik ve fen bilimlerine hazırlanacağım değil mi? Peki TYT’ da tüm konulara mı hazırlanmalıyım 180 barajını geçmem için kafam bir hayli karışık?

  1. Sayısalcılar YKS 2.oturumda sadece Matematik ve Fen Bilimleri sınavlarına girecekler. TYT sınavı için ise listede bulunan tüm TYT konularından sorumlusunuz.

 244. kafam cok karıştı………. eşit ağırlık öğrencileri hangi derslere calısacaklar

 245. SINAV SİSTEMİNİ BU SENEKİ ÖĞRENCİLER İÇİN ZOR OLACAK SENEYE DEĞİŞTİRİLİRMİ

 246. tyt de ilk oturum da kac net yapsak barajı geceriz?
  tyt de matematik ve turkce den kac net yapsaqm barajı gecerim

 247. Merhaba tyt sınavında türkçe matematik tarih ve fen çıkacak deniliyor ancak müfredattan mı çıkacak o söylenmiyor sadece alan sınavı lise müfredatından çıkacak deniliyor. Peki tyt nerden çıkacak anlamadım? Birde bir sürü kitap aldım yeniden değişti sınav elimde çok sayıda ygs ve Lys kitabı var onlara çalışsam bi sorun olur mu yeniden kitap mı almam gerekiyor.

  1. TYT sınavı 9 ve 10.sınıf müfredatına göre çıkacak. Yani elindeki YGS ve LYS kitaplarını kullanabilirsin. Son değişiklik ile YGS LYS’den pek farkı kalmadı sınavların.

 248. merhaba. Liseden TM çıkışlıyım ve mezun olalı 2 yıl oldu. sınava yinede TM olarak mı gireceğim ? sorumlu olacağım dersler TM bazlı mı olacak ?

 249. Baktımda kimse sormamıs ben sorayım şimdi MATEMATİKDEKİ YKS kısmında ilk kısmın MATEMATİK TYT NİN SORULARINDAN 5 10 tane felan cıkacakmı zaten tarih le fenide getirdiler Lutfen cvp yazarmısın unırehberi KESİN BİLGİN var mı

  1. Alan sınavlarında genel olara 11 ve 12.sınf ağırlıklı çıkacaktır. Zaten 40 tane soru soracaklar, 5-10 tane soru çıkacağını sanmam.

 250. Bu konular tam olarak doğru mu? Yani bu konulara nereden ulaştınız acaba? Bu soruma cevap verirseniz çok memnun kalırım. Teşekkürler.

 251. Tyt sosyal testindeki tarih soruları ygs tarihten mi cvp verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkurler

 252. Dilciler tyt den ağırlıklı ne çözecek?Dilciler için tyt katsayıları hakkında bilgi var mı?

 253. Tm yim son durumda ts den bir farkımız kalmadı. Matematik ve geometrim zayıf. Yks felsefe grubu calısarak ts den girmem mantıklımı? Mat ve geo. yükünu hafifletmek icin.??

 254. Tyt sınavında fen bilimlerde sorulacakmış peki eşit ağırlıkçılar da fen çözmeli mi zorunlu mu acaba?

 255. Hocam bu son yapılan değişiklikle tyt sınavında sadece felsefe mi çıkacak yoksa felsefe grubuda çıkacak mı ayrıca yks de bir değişiklik var mı yani eşit ağırlık testinde tarih çıkacakmı yoksa sadece tyt sınavında mı sorulacak şuan bunları araştırmaktan doğru düzgün çalışamıyorum

  1. Uyarın için teşekkürler, felsefe grubu TYT sınavında çıkmayacak. YKS Eşit Ağırlık için tarih kaldırılmıştı fakat tarih eşit ağırlık için geri geldi.

 256. Mrb es ogrencisiyim lise biteli cok oldu size sorum su cocuk gelisimi okumak icin ben hangi derslere calismaliyim

  1. Merhaba hocam ben 11 sınıf öğrencisiyim sayısal tys sınavın da hangi derslerden sorumluyum

 257. merhabalar şimdi 1. oturum ygs konuları , 2. oturum lys konularımı olucak. cevap verirseniz sevinirim.

 258. Hocam 12. sınıfım ve hedefim anasınıfı öğretmenliği okumak bazı sitelerde ts bazılarında ise eşit agırlık yazıyor tam net olarak bu konuda bilgi verebilir misiniz eger ts ise hangi derslere daha yogun calısmayalım?

 259. Bir sorum daha olacaktı hazırladığınız çalışma programında hem ygs çoğrafyası hemde lys çoğrafyası var peki eşit ağırlık öğrencisi lys tarihine de çalışacak mı?

 260. Merhabalar ben eşit ağırlık öğrencisiyim. Kafam inanılmaz karışık siz yukarıda eşit ağırlıklar için felsefe grubu geri döndü demişsiniz ama sadece tarih döndü diye biliyorum ben sizin hazırladığınız çalışma programında da yok zaten araştırdım İnternettede öyle bir bilgi yok. Lütfen yardımcı olun bu konuda ne yapmalıyım.

  1. Eşit Ağırlık öğrencileri TYT Türkçe ve TYT Matematik, alan sınavları için ise Matematik, Sosyal Bilimler-1 ve Türk Dili Edebiyatı testlerini çözmek zorundalar.

   Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 oturumunda 24 Edebiyat, 10 Tarih1, 6 Coğrafya1 sorusu çıkacak. Yani felsefe grubu eşit ağırlık için yok.

 261. Bu sınavlardan hangisi ygs yerine geçecek hangisini geçersek diğerine hak kazanacağız yada bu olay da kalktı mı?