Edebiyat Testleri

Tiyatro Test Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – AYT sınavlarına özel Tiyatro Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 15 Adet Tiyatro ile ilgili sorular bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Teste Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 


Tiyatro Test Çöz

Tebrikler - Tiyatro Test Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerde verilen tanımlardan hangisi ayraç içinde verilen terimle ilgili değildir?
A
Bir olayı, duygu ve düşünceyi canlandırarak anlatmaktır. (Dramatize etmek)
B
Yazılı metni olmayan tiyatrodur. (Tuluat)
C
Tiyatroda sahnenin arkasında bulunan kısımdır. (Kulis)
D
Bir tiyatro eserinin sahneye konması, sahneye göre düzenlenip uygulanmasıdır. (Mizansen)
E
Tiyatroda, kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcıdır. (Reji)
Soru 2
Yabancı bir eseri; yer adları, şahıs adları, deyimleri, gelenek ve görenekleri ile yerli hayata uygulayarak çevirmeye -- denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
adapte
B
mütercim
C
aktarma
D
çeviri
E
tercüme
Soru 3
I. Tiyatroda sanatçıların giydiği oyuna uygun kıyafet
II. Tiyatro sahnesinde, sanatçıların bütün el, kol, ayak ve benzeri beden hareketleri
III. Komedinin sanat yönü az olan ve halk arasında ‟kaba tiyatro” olarak anılan türü
IV. Masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilmesinden doğan, cinlerin perilerin de rol aldığı bir tiyatro türü
Aşağıdaki terimlerden hangisinin açıklaması yukarıda verilmemiştir?
A
Feeri
B
Replik
C
Kostüm
D
Fars
E
Jest
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu çeşitlerinden biri değildir?
A
Karagöz
B
Meddah
C
Trajedi
D
Köy seyirlik oyunları
E
Orta oyunu
Soru 5
Çıkış noktası Antik Yunan kültüründeki dinî inanışlar olan ----, bağ bozumu tanrısı Dionysos adına yapılan törenlerden doğmuştur.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
fabl
B
öykü
C
tiyatro
D
masal
E
destan
Soru 6
Klasik tragedya ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A
Üç birlik kuralı vardır.
B
Koro ve diyalog bölümlerinden oluşur.
C
Beş bölümden oluşur ve manzumdur.
D
Kahramanlar günlük yaşamdan seçilir.
E
Vurma, yaralama gibi kötü olaylar sahnede seyirciye gösterilmez.
Soru 7
Klasik komedya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Çirkin, kaba olaylar seyirciye gösterilebilir.
B
Konusunu günlük yaşamdan alır.
C
İnsanları eğlendirme amacı taşır.
D
Üslupta soyluluk aranmaz.
E
Üç birlik kuralına uyulmaz.
Soru 8
Dram türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgi içermektedir?
A
Fransa’da romantizm akımıyla birlikte gelişmiştir.
B
Soylulara hitap eden bir dil kullanılır.
C
Konular ve kişiler her yer ve tabakadan seçilebilir.
D
Hem nazım hem nesir şeklinde yazılabilir.
E
Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi tragedya ve komedyanın ortak özelliklerinden biri değildir?
A
Nazım şeklinde olmaları
B
Üç birlik kuralına uymaları
C
Koro ve diyalog bölümlerinden oluşmaları
D
Göstermeye bağlı tür olmaları
E
Ahlakı ve erdemi ön plana almaları
Soru 10
Geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Sahne ve kostüm önemlidir.
B
Halkın ortak ürünüdür.
C
Kalıplaşmış sözlerin bulunduğu bölümler vardır.
D
Güldürürken ders verme amacı taşır.
E
Sözlü gelenekten doğmuştur.
Soru 11
Geleneksel Türk tiyatrosu ile Batı tiyatrosunu karşılaştıran aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A
Geleneksel Türk tiyatrosu doğaçlama icra edilirken Batılı tiyatro yazılı metne göre sahnelenir.
B
Türk halk tiyatrosunda belirli tipler varken Batılı tiyatroda kişiler değişkendir.
C
Türk halk tiyatrosunda icrada kadın oyuncu yokken Batılı tiyatroda vardır.
D
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerinin tamamı tek kişilik oyunlardır, Batılı tiyatroda kişi sayısı fazladır.
E
Geleneksel Türk tiyatrosunda konular güldürmeye yönelikken Batı tiyatrosunda her türlü amaç güdülür.
Soru 12
Orta oyunundaki kişilerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A
Pişekâr, Karagöz oyunundaki Hacivat’a benzer; bilgiç, akıl hocası bir tiptir.
B
Kavuklu, Nekre (güldürücü, komik) ve İbiş adlarıyla da anılır ve Karagöz’e benzer; kaba, cahil ama içten bir tiptir.
C
Zenne, orta oyununda kadın tiplerini canlandıranlara verilen isimdir.
D
Çelebi; zengin, mirasyedi, çıtkırıldım, çapkın bir tiptir.
E
Kambur ya da cüce, mahallenin kabadayısıdır ve her zaman öldürdüğü kişilerle övünür.
Soru 13

----, 2. Dünya Savaşı’nın olumsuz sonuçlarının yansıması olarak 1950’lerde özellikle Fransa’da yaygınlık kazanmıştır. Bu tiyatro bir çelişkiler, karşıtlıklar toplamının sahneye yansıtılmasıdır. Oyun kişileri hiçbir yere ve ortama ait değillerdir; diyalog biçiminde kurulmuş konuşmalar birbirini karşılamaz ya da neden-sonuç ilişkisiyle ilerlemez. Bir olay dizisi yoktur, oyunlardaki ilerleyişe rağmen dramatik anlamda bir gelişmeden söz edilemez.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Epik tiyatro
B
Trajedi
C
Dram
D
Absürt(uyumsuz) tiyatro
E
Komedi
Soru 14

Kurucusu Alman Bertold Brech’tir. Türk edebiyatında ilk örneğini Haldun Taner, “Keşanlı Ali Destanı” adlı eseriyle vermiştir. Seyirciye toplumsal bilinç kazandırmak, onu uyarmak, çevresindeki yolsuzlukları, aksaklıkları göstermek amacında olan bir tiyatro türüdür.
Bu parçada sözü edilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Epik tiyatro
B
Absürt tiyatro
C
Dram
D
Komedi
E
Trajedi
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı edebî metinlerden değildir?
A
Trajedi
B
Masal
C
Dram
D
Karagöz
E
Komedi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu