Edebiyat Testleri

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test Çöz (Online Testler)

Üniversite Rehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT gibi sınavlara özel İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 15 Adet İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – www.unirehberi.com ailesi olarak başarılar dileriz. 

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test Çöz (Online Testler)

Tebrikler - İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test Çöz (Online Testler) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) Bilinen en eski dönemlerden İslâmiyet'in kabul edildiği X. yüzyıla kadar geçen zaman içinde oluşan, sözlü ve yazılı eserlerin bulunduğu dönem edebiyatına İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı denir. (II) Bu döneme ait sözlü ürünler; koşuk, destan, sav ve sagulardır. (III) Koşuk ve sagular farklı temaları işlese de kafiye düzenleri aynıdır.(IV) Bu döneme ait olan Orhun Yazıtları'nda en eski Türk destan ve savları yer alır. (V) Burada yazılı olan destanlara yapay destan, sözlülere ise doğal destan denir.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır?

A
I. ve II.
B
I. ve IV.
C
II. ve III.
D
III. ve V.
E
IV. ve V.
Soru 2

Dünyada hâlâ yaşayan ve gelişmekte olan tek destan olarak kabul edilir. Müslüman Kırgızların destanıdır. Yüzyılın başında on yedi bin mısra olarak yazıya geçirilen destanın, dize sayısı bugün beş yüz bini aşmış durumdadır ve üç ayrı destana bölünme sürecindedir.
Parçada bahsedilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Manas Destanı
B
Köroğlu Destanı
C
Cengiz Han Destanı
D
Timur Destanı
E
Battal Gazi Destanı
Soru 3
İslâmiyet öncesi Türk edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
Manzum eserlerde hece ölçüsü kullanılır.
B
Genellikle dinî-yarı dinî özellikler gösterir.
C
Millî bir nitelik taşır, yabancı etkilerden uzaktır.
D
Koşuk, sagu ve savların toplandığı defterlere cönk  denmiştir.
E
Manzum ürünler, genellikle kopuz eşliğinde, ezgili söylenir.
Soru 4
● Olaylar ve kişiler genellikle olağanüstü nitelikler taşır.
● Anonimdir.
● Toplumları etkileyen savaş, göç gibi olayları konu edinir.
● Yapma ve doğal olmak üzere iki türü vardır.
Özellikleri verilen, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Koşuk
B
Destan
C
Sagu
D
Mani
E
Sav
Soru 5
● Türk adının geçtiği ilk Türkçe metindir.
● Türk devlet adamlarının halka ve gelecek kuşaklara verdiği bilgilerden ve tavsiyelerden oluşur.
● Türk töreleri ve kültürü hakkında bilgi içerir.
Kimi özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangi- sidir?
A
Yenisey Yazıtları
B
Kitab-ı Dede Korkut
C
Divanü Lügâti't Türk
D
Alp Er Tunga Destanı
E
Göktürk Yazıtları
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisi sözlü dönem nazım şekillerinden biri değildir?
A
Mani
B
Destan
C
Sav
D
Koşuk
E
Sagu
Soru 7
Aşağıdakilerin hangisinde Göktürk destanları bir arada verilmiştir?
A
Alp Er Tunga – Şu
B
Oğuz Kağan – Attila
C
Türeyiş – Göç
D
Bozkurt – Ergenekon
E
Yaratılış – Manas
Soru 8
Uygurcanın en önemli eserlerinden biridir. Çinceden çevrilmiş Sanskrit asıllı bu eser Budizm'i anlatan dini ahlaki bir üründür.
Bu parçada, sözü edilen Uygur metni aşağıdakiler- den hangisidir?
A
Şehnâme
B
Altun Yaruk
C
Kutadgu Bilig
D
Feleknâme
E
Kelile ve Dimne
Soru 9
Aşağıdakilerin hangisinde Uygur destanları bir arada verilmiştir?
A
Ergenekon - Bozkurt
B
Türeyiş - Göç
C
Oğuz Kağan - Göç
D
Alp Er Tunga - Şu
E
Ergenekon - Türeyiş
Soru 10
I. Türk tarihine ışık tutan ilk önemli eser Göktürk Yazıtları'dır.
II. 720, 732 ve 735 yıllarında dikilen üç büyük kitabeden oluşur.
III. Vezir Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına diktirilmiştir.
IV. Kültigin ve Bilge Kağan kitabelerinde anlatım, Yolluğ Tigin'e aittir.
V. Bu kitabeler 17. yüzyılın sonlarına doğru içindeki Çince ifadelerden faydalanılarak çözülmüştür.
Göktürk Kitabeleri ile ilgili olarak yukarıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 11
Eski Türklerde sürek avlarına -----------, kurban ve ziyafet törenlerine -----------, genel yas törenlerine -----------denir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
sagu - yuğ - sığır
B
şölen - sığır - yuğ
C
sığır - şölen - yuğ
D
sığır - şölen - sagu
E
şölen - sığır - sagu
Soru 12
İslâmiyet öncesi Türk edebiyatında yuğ adı verilen cenaze törenlerinde okunan şiirlere -----------, doğa ve aşk konularını işleyenlere -----------, bugünkü atasözlerinin karşılığı olan kısa ve özlü sözlere ise ----------- denir.
Bu cümlede, boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A
sagu - koşma - sav
B
vecize - sagu - koşuk
C
sav - sagu - koşma
D
sagu - koşuk - sav
E
koşuk - sav - sagu
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, İslâmiyet öncesi Türk edebiyatıyla ilgili doğru bir yargı değildir?
A
Atlı - göçebe kültürün izleri görülür.
B
Sözlü ürünler koşuk, sagu, sav ve destan olup, bunların bir kısmı XI. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından yazıya geçirilmiştir.
C
Yiğitlik, aşk, tabiat gibi temaların işlendiği şiirlerde yalın bir dil kullanılmıştır.
D
Destan, dönemin olaylarıyla ilgili olmayan, gerçekle ilgisi olmayan konuların işlendiği türdür.
E
Kendisinden önce yazılı ürünler olmakla birlikte, Orhun Yazıtları ilk yazılı ürün kabul edilir.
Soru 14
Eski Hun hükümdarının iki kızı vardı. Hükümdar, kızlarının tanrılarla evlenmelerini istiyordu. Bu yüzden onları insanlardan uzak bir yere bıraktı. Tanrı nihayet kurt şeklinde geldi ve kızlarla evlendi. Bu evlenmeden bozkurt ruhu taşıyan Dokuz Oğuz - On Uygur çocukları doğdu.
Bu parça aşağıdaki destanlardan hangisinin özetidir?
A
Bozkurt Destanı
B
Ergenekon Destanı
C
Türeyiş Destanı
D
Şu Destanı
E
Manas Destanı
Soru 15

Destan, büyük bir katliama maruz kalan Türklerin, mitolojik bir dağdan geçerek sarp bir vadi içinde uzun yıllar mahsur kalışını anlatır. Uzun zaman sonra bir kurdun yol göstermesiyle bulundukları yerden, kurtulurlar ve yeniden ülkelerine dönüp özgürlüklerine kavuşurlar. Destanın, iki Göktürk Devleti arasında bir dönem Çin işgalinde kalan Türk boylarının öyküsünü anlattığı sanılmaktadır.
Parçada bahsedilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ergenekon
B
Göç
C
Manas
D
Alp Er Tunga
E
Şu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

★★ Tüm Edebiyat Testlerini Görmek için Tıklayınız ★★

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

3 Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu