Edebiyat Testleri

Divan Edebiyatı Test Çöz (Online Testler)

Üniversite Rehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT gibi sınavlara özel Divan Edebiyatı Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Divan Edebiyatı sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – www.unirehberi.com ailesi olarak başarılar dileriz. 

Divan Edebiyatı Test Çöz (Online Testler)

Tebrikler - Divan Edebiyatı Test Çöz (Online Testler) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki eserlerden hangisi mesnevi değildir?
A
İskendernâme
B
Beng ü Bade
C
Hayrâbâd
D
Keşfü’z Zünûn
E
Hüsn ü Aşk
Soru 2

Şairlerin ve yazarların hayatından bahsedilen bir ansiklopedi ya da bibliyografya eseri sayılabilecek nitelikte önemli kaynaklar olan nesir türüne, divan edebiyatında ----------- denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A
tezkire
B
mesnevi
C
tahmis
D
fezleke
E
cihannüma
Soru 3
Aşağıdaki şairlerden hangisinin mesnevisi yoktur?
A
Fuzûlî
B
Nedim
C
Nâbî
D
Şeyh Galip
E
Ali Şir Nevaî
Soru 4
Harnâme, Şikayetnâme, Siham-ı Kaza gibi eserlerde çeşitli durumları hicveden divan şairleri; Hayriye, Hayrabad gibi eserlerinde de özellikle gençlere bazı öğütler verirler.
Bu parçada eseri anılmayan şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Nef'î
B
Bâkî
C
Nâbî
D
Şeyhî
E
Fuzûlî
Soru 5
I. Duygu ve düşüncelerini ifade etmek için mazmun denilen kalıplar kullanırlar.
II. Hecelerin uzunluk kısalığına dayanan aruz vezni ile şiir yazarlar.
III. Genellikle beyit nazım birimini kullanırlar.
IV. Eserlerinde öğretici olmak isteği ağır basar. V. Şiirlerinin son bölümünde adlarını ya da mahlaslarını söylerler.
Divan şairleri hakkında yukarıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 6

Divan edebiyatında, bir şairin şiirine benzer şekilde yazılan şiire -----------, bir gazelin her beytinin üstüne üçer dize eklenerek oluşturulan nazım biçimine ----------- denir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
musammat – tardiye
B
nazire – tahmis
C
taştir – musammat
D
nesib – muhammes
E
nazire – taştir
Soru 7

----------- XV. yüzyılda yaşamıştır. Devrinde Farsça edebiyat dili olarak rağbet görmeye başlamış, o da şairlerin Türkçe yazmamasından yakınmıştır. Kendisinden dört yüz yıl önce -----------, yine böyle bir Türkçe sevgisi ile Araplara Türkçe öğretmek için ----------- adlı eseri kaleme almıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Ali Şir Nevâî – Kaşgarlı Mahmut – Divanü Lügâti't Türk
B
Kaşgarlı Mahmut – Ali Şir Nevaî – Muhakemetü'l Lügâteyn
C
Yunus Emre – Hoca Ahmet Yesevî – Divan-ı Hikmet
D
Fuzûli – Ali Şir Nevaî – Muhakemetü'l Lügâteyn
E
Sinan Paşa – Yunus Emre – Tazarrunâme
Soru 8
Tuyuğ ----------- edebiyatı nazım şekillerindendir. ----------- yazılır ve ilk kez ----------- tarafından kullanılmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
divan – Beyitlerle – İranlılar
B
halk – Dörtlüklerle – Türkler
C
halk – Dörtlüklerle – İranlılar
D
divan – Dörtlüklerle – Türkler
E
divan – Beyitlerle – Araplar
Soru 9
Bâkî ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
16. yüzyılda İstanbul'da yaşamış, Sultanü'ş Şuara olarak anılmıştır.
B
Gazel ve kaside şairi olarak bilinir, mesnevisi yoktur.
C
Hayatı boyunca şeyhülislam olmak istemiş, şiirlerin de tasavvuf konularına yer vermiştir.
D
Nesir türünde çevirileri bulunmaktadır.
E
Şiirlerinde güçlü bir lirizm ile sanat ustalığı vardır.
Soru 10
I. Tegazzül, mesnevinin içindeki bağımsız gazel bölümüdür.
II. Şehrengiz, bir şehrin özelliklerini anlatan ve ilk örneği Katip Çelebi'ye ait olan mensur eserdir.
III. Naat, Hz Peygamber'i öven bir kaside türüdür.
IV. Hamse, şairlerinin beş mesnevisinden oluşan eserdir. V. Mazmun, divan şiirlerinde şairlerin başvurduğu kalıplaşmış benzetme, mecaz ve motiflerdir.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde terimin tanımı yanlış verilmiştir?
A
I. ve II.
B
I. ve IV.
C
II. ve III.
D
II. ve V.
E
IV. ve V.
Soru 11
Halk edebiyatında "taşlama" denilen alaylı yergi şiirinin divan edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mersiye
B
Hicviye
C
Methiye
D
Kaside
E
Murabba
Soru 12
Aşağıdakilerin hangisinde, Nef'î ile Nâbî'de ortak olmayan bir özellik belirtilmiştir?
A
XVII. yüzyıl Türk edebiyatının büyük şairleridirler.
B
İkisi de İstanbul'da, saray çevresinde yaşamıştır.
C
Mesnevi türünün Türk edebiyatındaki güzel örneklerini vermişlerdir.
D
Dönemin ahlâki bunalımlarını, sosyal bozukluklarını eserlerinde kendilerine özgü üsluplarıyla dile getirmişlerdir.
E
Yazdıkları eserlerle yüzyıllar boyunca hafızalarda yer etmişlerdir.
Soru 13

Yalın bir dil kullandığı eserini, uğramış olduğu bir haksızlık üzerine yazmıştır. Aynı zamanda hekim de olan sanatçı, Çelebi Sultan Mehmet'in gözündeki rahatsızlığı tedavi eder, ancak padişahın kendisine hediye ettiği bir köyün tımarını alamaz. Bunun üzerine hiciv türünün Türk edebiyatındaki en güzel örneklerinden birini kaleme alır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nef'î – Siham-ı Kaza
B
Fuzûlî – Şikâyetnâme
C
Sinan Paşa – Tazarrunâme
D
Şeyhî – Harnâme
E
Kâtip Çelebi – Fezleke
Soru 14

Hükümdar şairlerden olan -----------, Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler söylemiştir. Şiirlerinde içten bir anlatım vardır. Tasavvufun yanı sıra aşk ve yiğitlik, şiirlerinin temasını oluşturur; ----------- tanınmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

A
Kadı Burhaneddin – tuyuğlarıyla
B
Mevlânâ – mesnevileriyle
C
Gülşehrî – rubaileriyle
D
Hoca Dehhanî – gazelleriyle
E
Ahmedî – mesnevileriyle
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.

★★ Tüm Edebiyat Testlerini Görmek için Tıklayınız ★★

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

3 Yorumlar

  1. 13. sorunun cevabı B olmalı. Fuzuli’nin, padişahın kendisine hediye ettiği bir köyün tımarını alamadığı için yazdığı hiciv türündeki eser Şikayetname adlı mektuptur. Harname ise mesnevi türünde alegorik bir eserdir. Ayrıca ilk fabl örneği olarak kabul edilir.

  2. Sorular çok güzel.. şöyle bir önerim var..soruların altına cevaplarla ilgili çok kısa bir not olsa ve öğrenci bunu defterine yazsa çok güzel olur..

    1. Evet bencede sorular iyiydi ellerinize sağlık ama cvp ilgili bilgi olsaaltta daha anlaşılır akılda yer eder

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu