Edebiyat Testleri

Tanzimat Edebiyatı Test Çöz (Online Testler)

Üniversite Rehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT gibi sınavlara özel Tanzimat Edebiyatı Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Tanzimat Edebiyatı sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – www.unirehberi.com ailesi olarak başarılar dileriz. 

Tanzimat Edebiyatı Test Çöz (Online Testler)

Tebrikler - Tanzimat Edebiyatı Test Çöz (Online Testler) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerin hangisi Tanzimat Dönemi sanatçılarından biri değildir?
A
Muallim Naci
B
Şinasi
C
Tevfik Fikret
D
Şemsettin Sami
E
Namık Kemal
Soru 2

Namık Kemal'in en bilinen eseridir. Sahnelendiğinde büyük ilgi görmüştür. Millî duyguları güçlendiren bir etkisi olmuştur. Savaşa katılmak için erkek kılığına giren bir genç kızın öyküsü, bir tiyatro kurgusunda anlatılmıştır. Yazarın adıyla özdeşleşmiş bir eserdir.
Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
Kara Belâ
B
Hikâye-i İbrahim Gülşenî
C
Gülnihal
D
Vatan yahut Silistre
E
Atala
Soru 3

Sergüzeşt adlı romanıyla tanınmıştır. Öyküleri de vardır; ancak kölelik - cariyelik konusunu bir aşk hikayesi içinde ele aldığı bu romanı daha çok bilinir. Öykülerini Küçük Şeyler adlı kitapta toplamıştır.
Parçada tanıtılan yazar, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
Şemsettin Sami
B
Sami Paşazâde Sezai
C
Ahmet Mithat Efendi
D
Halit Ziya Uşaklıgil
E
Recaizâde Mahmut Ekrem
Soru 4

(I) Tanzimat'ın ilk döneminde, biçim bakımından Divan şiiri geleneğine sadık kalınmıştır. (II) Ancak, şiirlerin içeriğinde değişiklikler görülür. (III) Bu dönemde gazetecilik önemli bir yer tutar. (IV) Bu, dilde sadeleşme için de bir zemin oluşturmuştur. (V) Bu dönem edebiyatında şiir dışındaki türlerde önemli bir değişime rastlanmaz.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 5
I. Gülnihal
II. Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
III. Harabat
IV. Demdeme
Verilenler arasında aşağıdaki yazarlardan hangisine ait bir eser yoktur?
A
Recaizâde Mahmut Ekrem
B
Şemsettin Sami
C
Muallim Naci
D
Ziya Paşa
E
Namık Kemal
Soru 6

Sefiller ve Robinson Crusoe adlı eserleri dilimize kazandıran -----------, devrin önemli edebiyatçıları arasında yer almıştır. Sayıları kırkı bulan kitaplarının arasında iki de sözlük yer alır. Bunlar, Kamus–ı Türkî adlı Türkçe sözlük ile Türkçeden Fransızcaya, Fransızcadan Türkçeye sözlük olan Kamus-ı Fransevî'dir. İlk ----------- olarak kabul edilen ----------- adlı eserin de sahibidir.
Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

A
A. Vefik Paşa – tiyatro – Zoraki Tabip
B
Şemsettin Sami – roman – Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
C
Şinasi – tiyatro – Şair Evlenmesi
D
Namık Kemal – roman – İntibah
E
Ziya Paşa – antoloji – Harabat
Soru 7

Namık Kemal bu romanı yazarken eski meddah hikâyelerinden biri olan Hançerli Hanım'dan esinlenmiştir. Ayrıca romanda Alexandre Dumas'ın Kamelyalı Kadın adlı romanın da etkisi görülmektedir. Namık Kemal bu eserinde mirasyedi delikanlıların zevk ve eğlenceye kapılarak kendilerini yitirmelerini, Ali Bey adlı hayat tecrübesi olmayan bir gencin hikâyesi ile somutlaştırarak ibret verici bir dille anlatmak istemiş ve kitabın sonunda "Son pişmanlık fayda vermez." diyerek kıssadan hisse çıkarmıştır.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kara Bela
B
Zavallı Çocuk
C
İntibah
D
Devr-i İstila
E
Rüya
Soru 8

Şiirleri eski tarzdadır. Bunların arasında dönemin idarecilerine yönelik hiciv şiirleri dikkat çekicidir. Nesirlerinde ileri sürdüğü fikirlerle Tanzimat'tan sonraki yeni edebiyatın kurucularından birisi olmuştur. Moliere'in Tartuffe adlı komedisini hece ölçüsüyle ve sade bir dille Türkçeye çevirmiştir. Eski edebiyatı eleştiren yazar, daha sonra Harabat adlı eserinin ön sözünde bu görüşünden vazgeçerek divan edebiyatını yüceltir.
Bu parçada sözü edilen Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Kemal
B
Şinasi
C
Abdülhak Hamit Tarhan
D
Ziya Paşa
E
Recaizâde M. Ekrem
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi sanatçılarından değildir?
A
Ahmet Mithat Efendi
B
Ahmet Vefik Paşa
C
Ziya Paşa
D
Cenap Şahabettin
E
Namık Kemal
Soru 10
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A
Tanzimat'ın I. Dönemi'nde sanat, toplumun faydası için bir araç olarak görülürken II. Dönemde sanat, sanat için yapılmaya başlanmıştır.
B
Tanzimat'ın I. Dönemi'nde şiirde daha çok hak, eşitlik, özgürlük gibi kavramlar ön planda iken II. Dönem'de ölüm, ayrılık, aşk gibi daha bireysel konular işlenmiştir.
C
Tanzimat'ın I. Dönemi'nde şiirin biçimi Divan edebiyatına benzese de II. Dönem'de Abdülhak Hamit Tarhan ile bazı değişimler olur.
D
Tanzimat'ın her iki döneminde de aruz vezni kullanılmıştır.
E
Tanzimat'ın her iki döneminde de tiyatro alanında önemli bir gelişme kaydedilememiştir.
Soru 11
Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A
İntibah
B
Celalettin Harzemşah
C
Sergüzeşt
D
Zehra
E
Felatun Bey'le Rakım Efendi
Soru 12
I. Takip
II. Cezmi
III. Harabat
IV. Tahrib-i Harabat
V. Finten
Numaralanmış eserlerden hangileri aynı türde yazılmıştır?
A
I. ve III.
B
I. ve IV.
C
II. ve III.
D
II. ve V.
E
IV. ve V.
Soru 13

"Sanat için sanat" anlayışıyla eserler veren sanatçı tiyatrolarını oynanmak için değil, okunmak için yazmıştır. Kimisinde aruzu, kimisinde heceyi kullanmıştır. Bazılarını ise düz yazı türünde yazmıştır. Bunlardan Duhter-i Hindû, Eşber, Nesteren ve Tezer tanınmış olanlarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdülhak Hamit Tarhan
B
Sami Paşazâde Sezai
C
Namık Kemal
D
Recaizâde Mahmut Ekrem
E
Ahmet Vefik Paşa
Soru 14

Eserlerinde Doğu ve Batı kültürünün sentezi görülür. Şiirleri ve tiyatroları ile Tanzimat edebiyatının gelişmesinde önemli bir role sahip olan --------------, klâsik nazım biçimlerini değiştirip yeni nazım biçimleri oluşturmuştur. Aşk, ölüm, doğa ve metafizik konularını işlemiştir. Karısının ölümü üzerine duyduğu derin üzüntüyü dile getirdiği ---------- adlı bir mersiyesi vardır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Namık Kemal – Vatan Yahut Silistre
B
Abdülhak Hamit Tarhan – Makber
C
Muallim Naci – Ateşpâre
D
Ziya Paşa – Arz-ı Hâl
E
Şinasi – Müntehabat-ı Eş'ar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.

★★ Tüm Edebiyat Testlerini Görmek için Tıklayınız ★★

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

4 Yorumlar

  1. soru stili çok iyi
    soru cozerken konuyu tekrar hatirlatacak kadar ayrinti var sorularda
    mukemmel 14 de 14 yaptim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu