Tarih Testleri

Sultan ve Osmanlı Teşkilatı Test Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – KPSS gibi sınavlara özel Sultan ve Osmanlı Teşkilatı Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Sultan ve Osmanlı Teşkilatı sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 

Sultan ve Osmanlı Teşkilatı Test

Tebrikler - Sultan ve Osmanlı Teşkilatı Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı'ya ait Topkapı Sarayı'nın
I. mali,
II. idari,
III. siyasi
alanlarından hangilerinin merkezi konumunda olduğu savunulabilir.
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 2
Padişahta bulunması gereken aşağıdaki vasıflardan hangisi daha çok halkının memnuniyetini sağlamaya yöneliktir?
A
Tebasının malını, canını, ırzını konum, ırzını korumalıdır.
B
Yönetici seçerken liyakatı gözetmelidir.
C
Kararlarından önce fikir alışverişinde bulunmalıdır.
D
Emirlerinin uygulanmasını takip etmelidir.
E
Devlet hazinesini israf etmemelidir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde hükümdarların yasama yetkisine sahip olduğunun kanıtı değildir?
A
Ferman
B
Sefaretname
C
Buyruk
D
Kanunname
E
Adaletname
Soru 4
Osmanlı'da padişah malının mutlak vekili aşağıdakilerden hangisidir?
A
Defter Emini
B
Nişancı
C
Veziriazam
D
Defterdar
E
Muhassıl
Soru 5
Osmanlı Devleti'nde yabancı elçilerin kabul edildiği ve ulufe maaşlarının dağıtıldığı divan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Cuma Divanı
B
Ayak Divanı
C
İkindi Divanı
D
Galebe Divanı
E
Harp Divanı
Soru 6
I. Divan görüşmelerinin belirli günlerde yapılması
II. Kararlarda son sözün padişaha ait olması
III. Divana sadrazamların başkanlık yapmaya başlaması
Yukarıdakilerden hangisi divanın bir karar organı olmaktan çok danışma organı olduğunun göstergesidir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 7
Osmanlı Devleti'nde müsadere sistemi ile ölen veya suç işleyen devlet adamlarının mallarına devlet tarafından el konuldu.
Bu uygulama;
I. Miras hakkı,
II. Kamulaştırma,
III. Merkezi otorite
durumlarından hangilerinin önüne geçilmeye çalışıldığını gösterir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 8
Osmanlı'da devlet memuru olma;
I. Türkçe bilmek,
II. Türk olmak,
III. Müslüman olmak
şartlarından hangilerine sahip olmakla mümkün olabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 9
Osmanlı Devleti'ndeki;
I. Müsadere,
II. Devşirme,
III. Dirlik
uygulamalarından hangilerine sahip olmakla mümkün olabilirdi?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 10
Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfı;
I. Din,
II. Yargı,
III. Mali
alanlardan hangilerini denetim altında tutmuştur?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11
Osmanlı toplumunda yönetilenler ve yönetenler arasındaki temel fark yönetilenlerin vergi vermesi yönetenlerin vergiden muaf olmasıdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yönetenler sınıfında yer almaz?
A
Vezirler
B
Defterdar
C
Kazasker
D
Reaya
E
Kadı
Soru 12
Osmanlı Devleti'nde merkezden taşraya bildirilen emirler kadılar aracılığı ile halka duyurulur ve halkın istek ve şikayetleri de kadı arzı ile Divan-ı Hümayun'a iletilirdi.
Buna göre;
I. Kadılar halk ile devlet arasındaki iletişimi sağlamıştır.
II. Kadılar divanda önemli bir yere sahiptir.
III. Divan-ı Hümayun danışma meclisi özelliğine sahiptir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
l ve II
E
Il ve III
Soru 13
Aşağıdaki divan üyelerinden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde divan üyesi olarak görev yapmamıştır?
A
Kaptan-ı Derya
B
Sadrazam
C
Defterdar
D
Nişancı
E
Kazasker
Soru 14
Topkapı Sarayı'nın bölümlerinden biri olan Enderun ile ilgili olarak;
I. Devşirmelerin eğitim gördüğü saray içi bir okuldur.
II. Hükümdarın kız çocuklarının eğitim gördüğü bölümdür.
IlI. Devlet adamı yetiştiren bir kurumdur.
yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu