Edebiyat Testleri

Sözlü Anlatım Türleri Test Çöz (Online Testler)

Üniversite Rehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT gibi sınavlara özel Sözlü Anlatım Türleri Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Sözlü Anlatım Türleri sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – www.unirehberi.com ailesi olarak başarılar dileriz. 

Edebiyat Sözlü Anlatım Test Çöz (Online Testler)

Tebrikler - Edebiyat Sözlü Anlatım Test Çöz (Online Testler) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir topluluğu, bir amaca yöneltmek için söylenen, coşkun ve etkili sözlerden oluşan konuşmaya verilen addır. Özellikle askerlik, din, politika, sanat, bilim ve hukuk konularında gelişmiştir. Atatürk'ün Nutuk adlı eseri bu türün en önemli örneğidir.
Bu parçada tanıtılan tür, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Söyleşi
B
Sohbet
C
Hitabet
D
Günlük
E
Eleştiri
Soru 2

Sizin -----------, pek çok kişiyi yakından tanımamızı, birçok olayın bilinmeyen yönlerinin açığa çıkmasını sağladı. Elbette bu, sizin karşınızdaki insanı analiz edebilme yeteneğiniz ve sorularınızı ustaca kurgulamanız sayesinde oldu.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A
söylevleriniz
B
biyografileriniz
C
eleştirileriniz
D
röportajlarınız
E
anılarınız
Soru 3

Yazar bir gerçeği araştırma, inceleme, gezip görme ve soruşturma yoluyla kaleme alır. Eserini görsel bakımdan zenginleştirmek adına resim, fotoğraf gibi malzemelerden yararlanabilir. Yazarın kendi düşünceleriyle yazısına renk katması da mümkündür. Tek bir yazı şeklinde kaleme alınabileceği gibi bir yazı dizisi şeklinde de olabilir.
Bu parçada sözü edilen anlatım türü aşağıdakiler- den hangisidir?

A
Mülakat
B
Röportaj
C
Söyleşi
D
Hitabet
E
Panel
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisi bir söylev konusu niteliği taşımaz?
A
Gençlere ülkenin bağımsızlık mücadelesinin anlatıldığı konuşma
B
Bir topluluğu, çevreye ve verilen bir zarara karşı birlik olmaya çağıran konuşma
C
Bir şehir halkı önünde yapılan ve onların geçmişte düşman işgaline karşı direnişlerini öven, onu hatırlatan konuşma
D
Bir okul müdürünün öğrencilerine okullar arası yarışma öncesinde onları yüreklendirme adına yaptığı konuşma
E
Bir topluluğa yeni bir ürünün nitelikli yönlerini anlatan konuşma
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde, cümlede boş bırakılan yere ayraç içindeki kavram getirilemez?
A
Bilgilerin etkili biçimde paylaşıldığı, pekiştirildiği, önemli noktaların belirginleştirildiği -----------, sözel ve görsel etkileşime dayanır. (sunum)
B
Karşıt görüşlü iki grubun, önceden belirlenen bir tezle ilgili görüşlerini jüri ve dinleyiciler karşısında savunmasına dayanan sözlü anlatım türüne ----------- denir. (münazara)
C
Belli bir konuda uzmanlaşmış kişilerin kendi aralarında konunun farklı yönlerini ele aldıkları ve onunla ilgili bildiri hazırlayarak katıldıkları toplantılar olan ----------- konuşmacı sayısı altıyı geçmez. (forumlarda)
D
-----------, bir yeri, bir eşyayı ya da sanatçıyı araştırma, inceleme, gerektiğinde gezme, görme yoluyla tanıtan ve hakkında ayrıntılı bilgi veren bir türdür. (Röportaj)
E
Dinleyicilere bir konu hakkında (sanat, edebiyat, politika vs) bilgi vermek amacıyla yapılan konuşmalar olan----------- tek bir konuşmacı bulunur. (konferanslarda)
Soru 6

"(...) Efendiler! Düşmanlarımız bir aralık, bizim için uydurdukları kara çalmalarını bir aralık Paris Konferansı’na da kabul ettirir gibi oldular. Belki bunun sonucu olarak daha savaş sırasında birbirleriyle yaptıkları gizli antlaşmaların, alıp verdikleri sözlerin uygulanmasına başlanmıştı. (...)"
Bu metin aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?

A
Söylev
B
Seminer
C
Röportaj
D
Mülakat
E
Panel
Soru 7
Açık oturum, panel, forum, sempozyum ve münazara tartışma türleridir.
Aşağıdakilerin hangisi bu tartışma türlerinin ortak bir özelliği değildir?
A
Konuşmanın içeriğine, akışına göre dil çeşitli işlevlerde kullanılabilir.
B
Belirli bir dinleyici topluluğuna karşı yapılırlar.
C
Bir başkan tarafından yönetilirler.
D
Konuşmacılar görüşlerini belirtebilirler.
E
Kuralları ele alınan konuya göre değişir.
Soru 8

I. Konferans vermenin amacı dinleyiciyi heyecanlandırmak değil, bilgilendirmektir.
II. Her türlü doğa ve kültür ilmiyle ilgili konferans verilebilir.
III. Hazırlıksız, doğaçlama yapıldığı için belli bir plana bağlı değildir.
IV. Konferansın verildiği toplulukta bakan, eğitimci, rektör vs. bulunuyorsa hitap cümlesinde makam sırasına dikkat edilir.
V. Konferansta konuşan kişi dili genellikle heyecan uyandırma işleviyle kullanır.
Numaralanmış bilgilerin hangilerinde konferansla ilgili olarak bilgi yanlışı vardır?

A
I. ve II.
B
I. ve III.
C
II. ve IV.
D
III. ve V.
E
IV. ve V.
Soru 9
● Önceden belirlenmiş bir konuşmacı grubu, bir konunun farklı yönlerini farklı bakış açılarıyla ele alır.
● Hazırladıkları metinleri, belirlenen tarihte ve yerde bir araya gelerek oturumlar hâlinde sunarlar.
● Oturumların başkanı vardır, ayrıca düzenleme kurulu da sunulacak bildirileri seçmekle yayımlamakla ve düzeni sağlamakla görevlidir.
Bu özellikler aşağıdaki anlatım türlerinin hangisiyle ilgilidir?
A
Münazara
B
Sempozyum
C
Forum
D
Röportaj
E
Açık Oturum
Soru 10
-----------, dinleyicilere tartışma ortamı sağlar, böylelikle farklı bakış açıları ortaya konur. Dinleyicilerin konu dışına çıkmamaları, düşüncelerini açık ifade etmeleri önemli noktalardır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A
Konferans
B
Münazara
C
Forum
D
Açık oturum
E
Sempozyum
Soru 11
Mülakat ve röportajda aşağıdakilerden hangisi ortak bir özellik değildir?
A
Konuşmayı yorumsuz bir şekilde aktarma
B
Soru - cevap yöntemiyle yapılma
C
Sözlü anlatım türü olma
D
Gazete ve dergilerde yayımlanma
E
Önceden hazırlık yapmayı gerektirme
Soru 12
Türk edebiyatında hitabet denince akla ----------- gelir. ----------- deninceyse Ruşen Eşref Ünaydın’ın Diyorlar ki adlı eseri.
Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A
H. Suphi Tanrıöver – Röportaj
B
R. Halit Karay – Mektup
C
M. Akif Ersoy – Anı
D
H. Edip Adıvar – Mülâkat
E
A. Hamdi Tanpınar – Söyleşi
Soru 13

Bilim ve sanatla ilgili belli bir konuda yazar, bilim adamı, sanatçı veya bir düşünürün, özel toplantılarda dinleyicilerine karşı düşüncelerini, bilgilerini açıklamak, öğretmek amacıyla yaptığı konuşmalara ---- denir. Bilimsel bir düşünceyi, akademik bir konuyu, orijinal bir görüşü anlatmak, bir tezi savunmak bu türün en belirgin amacıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
mülakat
B
münazara
C
konferans
D
panel
E
forum
Soru 14

---- bir başkanın yönetiminde, küçük bir tartışmacı grubunun izleyiciler önünde belli bir konuya ilişkin görüş ve düşüncelerini belirttikleri grup tartışmasıdır. Bir başkan tarafından yönetilir ve konuşmacı sayısı beş altı arasında değişir. Sonunda başkan konuşmaları toparlayarak görüşleri özetler.
>Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Sempozyum
B
Münazara
C
Konferans
D
Panel
E
Sunum
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.

★★ Tüm Edebiyat Testlerini Görmek için Tıklayınız ★★

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu