Edebiyat Testleri

Servet-i Fünün – Fecri-i Âti Edebiyatı Test Çöz (Online Testler)

Üniversite Rehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT gibi sınavlara özel Servet-i Fünün – Fecri-i Âti Edebiyatı Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Servet-i Fünün – Fecri-i Âti Edebiyatı sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – www.unirehberi.com ailesi olarak başarılar dileriz. 

Servet-i Fünün – Fecri-i Âti Edebiyatı Test Çöz (Online Testler)

Tebrikler - Servet-i Fünün – Fecri-i Âti Edebiyatı Test Çöz (Online Testler) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerin hangisi Servet-i Fünûn sanatçılarından biri değildir?
A
Müfit Ratip
B
Celal Sahir
C
Halit Ziya
D
Ali Canip
E
Hüseyin Cahit
Soru 2
Aşağıdaki yapıtlardan hangisinin türü ötekilerden farklıdır?
A
Mai ve Siyah
B
Eylül
C
Aşk-ı Memnû
D
Saray ve Ötesi
E
Ferdi ve Şürekası
Soru 3

Servet-i Fünûn sanatçıları tiyatroya fazla önem vermemişlerdir. Bunda, etkisinde kaldıkları realist sanatçıların daha çok roman ve şiirle meşgul olmalarının rolü büyüktür. Bu dönemde ----------- tiyatroyla en çok ilgilenen sanatçıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Müfit Ratip
B
Celal Sahir
C
Halit Ziya
D
Ali Canip
E
Recaizâde Mahmut Ekrem
Soru 4
Aşağıdaki eser-sanatçı eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
A
Sis – Tevfik Fikret
B
Elhan-ı Şita – Cenap Şahabettin
C
Eylül – Mehmet Rauf
D
Kavgalarım – Hüseyin Cahit Yalçın
E
Araba Sevdası – Halit Ziya Uşaklıgil
Soru 5
I. Servet-i Fünûn sanatçıları daha çok şiire ve romana ilgi göstermişlerdir.
II. Bu dönemde tiyatro alanında fazla eser verilmemiştir.
III. Toplumsal konulardan çok bireysel konulara, kişilerin duygu dünyasına yönelmişlerdir.
IV. Şiirlerde ağır bir dil ve alışılmadık tamlamalar kullanmışlardır.
V. Romanlarda romantizm akımının etkisi görülür.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde Servet-i Fünûn edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 6

Servet-i Fünûn Dönemi'nin en önemli romancısıdır. Türk romanın gerçek anlamda onunla başladığı da söylenir. Realizm akımının etkisi altında gerçekçi tasvirlerle yazdığı romanları, kendisinden sonrakilere örnek teşkil etmiştir. Aşk-ı Memnû adlı romanı tiyatroya ve sinemaya uyarlanmıştır.
Parçada sözü edilen romancı aşağıdakilerin hangisidir?

A
Hüseyin Rahmi Gürpınar
B
Şehabettin Süleyman
C
Hüseyin Cahit Yalçın
D
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E
Halit Ziya Uşaklıgil
Soru 7

Recaizâde Mahmut Ekrem'in Galatasaray Lisesinden öğrencisidir. Onun tavsiyesiyle Servet-i Fünûn dergisinin yazı işleri müdürlüğüne gelmiştir. Servet-i Fünûn edebiyatının en önemli ismi olmuştur. Aruz veznini son dönemde en iyi kullanan şairlerden biridir. Şiirlerini Şermin ve Rübab-ı Şikeste adıyla bir araya getirmiştir.
Parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevfik Fikret
B
Cenap Şahabettin
C
Halit Ziya Uşaklıgil
D
Hüseyin Cahit Yalçın
E
Mehmet Rauf
Soru 8

Servet-i Fünûn şairlerinin en önemlilerinden biridir. Tıp öğrenimi için gittiği Paris’te edebiyat çevresiyle tanışmıştır. Şiirlerinde özellikle sembolizm akımının etkisi görülür. Tamamını aruzla yazdığı şiirlerinin yanı sıra "Tiryaki Sözleri" adıyla bir araya getirdiği özdeyişleri vardır."Elhan-ı Şita" en bilinen şiiridir.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerin hangisidir?

A
Ahmet Haşim
B
Cenap Şahabettin
C
Tevfik Fikret
D
Celal Sahir
E
Ali Canip
Soru 9
I. Doksan Beşe Doğru
II. Tiryaki Sözleri
III. Eylül
IV. Aşk-ı Memnû
Numaralanmış eserler arasında, aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eseri yoktur?
A
Tevfik Fikret
B
Cenap Şahabettin
C
Ahmet Rasim
D
Halit Ziya Uşaklıgil
E
Mehmet Rauf
Soru 10

Tanzimat edebiyatının üretken kalemi Ahmet Mithat Efendi ile dikkati çeken benzerlikleri olan ----------- realizm ve natüralizmin etkisindedir. Halk tiyatrosu geleneğinden beslendiği açıktır. Cehaleti, boş inançları, halkın körü körüne aldanışını iğneleyici bir üslupla ve komik ögelerle süsleyerek anlatır. ----------- adlı romanında Şatırzade Şöhret Bey'in alafranga bir yaşam için hırsızlık yapması sonucunda başına gelenler anlatılır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangileri getirilmelidir?

A
Hüseyin Rahmi Gürpınar – Şık
B
Namık Kemal – Cezmi
C
Recaizâde Mahmut Ekrem – Araba Sevdası
D
Namık Kemal – İntibah
E
Hüseyin Rahmi Gürpınar – Şıpsevdi
Soru 11

Asıl mesleği doktorluk olan sanatçı Servet-i Fünûn edebiyatının önde gelen isimlerindendir. Edebiyatımıza kazandırdığı orijinal sıfat tamlamaları ile tartışmalara sebep olmuştur. Kelimeleri müzikal değerine göre seçen sanatçının dili oldukça ağırdır. Avrupa Mektupları, Hac Yolunda gibi nesirleri de vardır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Haşim
B
Hüseyin Cahit
C
Halit Ziya
D
Cenap Şahabettin
E
Ahmet Mithat
Soru 12

Kendilerinden önceki sanatçıları yeteri kadar Batı edebiyatı yanlısı olmamakla suçlayan ----------- edebiyatımızda köklü bir yenilik, orijinallik sağlayamadıkları için----------- bir devamı olmaktan kurtulamamıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Servet-i Fünûncular – Tanzimatçıların
B
Fecr-i Âticiler – Servet-i Fünûncuların
C
Fecr-i Âticiler – Tanzimatçıların
D
Servet-i Fünûncular – Fecr-i Âticilerin
E
Millî Edebiyatçılar – Fecr-i Âticilerin
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn Dönemi şairlerinden değildir?
A
Süleyman Nazif
B
Ahmet Haşim
C
Hüseyin Siret
D
Cenap Şahabettin
E
Tevfik Fikret
Soru 14
Aşağıdaki eserlerden hangisi Ahmet Haşim'e ait bir eser değildir?
A
Piyale
B
Avrupa Mektupları
C
Frankfurt Seyahatnâmesi
D
Bize Göre
E
Gurabahane-i Laklakan
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.

★★ Tüm Edebiyat Testlerini Görmek için Tıklayınız ★★

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu