Bölümler

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları

Sağlık Kurumları İşletmeciliği, sağlık sektörü değerlerini ön plana koyan, müşteri ile hasta arasında olan iletişim ve ilişkiler konusunda yetkin olan bir disiplindir. Bu disiplin kapsamında sağlık sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda uzman ve profesyonellerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Sağlık sektörü, içerisinde çeşitli dalları barındıran bir sektör olup alanı da çok geniştir. Dünyadaki değişimlere ayak uydurması ve sürekli olarak insan hayatında yer alması sebebiyle de lider endüstriler arasında gösterilebilir. Dünya üzerindeki insanların zamana göre ihtiyaçlarının artması, endüstriler arasındaki rekabetlerin gelişmesi ve buna bağlı olarak taleplerin çoğalması sağlık alanında yetkin elemanların istihdamı için sebep oluşturmaktadır.

Sağlık kurumları işletmeciliği dalı, işletme uygulamalarının sağlık sektörü üzerinde yararlı olması adına özel bir meslek konusu geliştirir. Sağlık kurumlarını ayakta tutan ve başarılı olmasında en büyük pay sahibi olan departmanları ise şunlardan oluşmaktadır: İdari, kurumsal iletişim, mali, üretim, insan kaynakları, muhasebe ve hizmetlerin yürütülmesi. Bu gibi kriterler sağlık işletmeciliğinin geniş çalışma bölümlerini oluşturan temel kriterlerdir.

Sağlık kurumları işletmeciliği sağlık sektörü bağlamında yeni yeni ortaya çıkan ve çok rağbet görmeyen alanlardan biridir. Ancak sağlık kurumlarının yetenekli ve kalifiyeli eleman ihtiyaçlarını karşılayacak uygulamaları barındırması bu alanın sağlık sektöründe önemli alanlardan biri olduğunun, olacağının göstergesidir.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü

Sağlık sektörü içerisinde idari alanda yer almak isteyen kişilerin tercih etmesi gereken bir bölüm olarak sağlık kurumları işletmeciliği bölümü ön plana çıkmaktadır. Sağlık kurumları işletmeciliği bölümünde okumak isteyen kişilerin üniversite sınavı olan TYT sınavında gerekli sıralamaya girmek zorundadır. İşletme bölümü ile çok fazla karıştırılan sağlık kurumları işletmeciliği bölümü işletme bölümünün aksine 2 yıllık ön lisans bir bölümdür. Tercihler verilirken bu kriterlere dikkat edilmesinde çok fazla yarar vardır. 2 yıllık sağlık bölümlerinden olan sağlık kurumları işletmeciliği bölümünden mezun olan kişiler sağlık kurumları işletmeciliği teknikeri unvanını almaktadır.

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü mezunu olan kişiler DGS sınavına girerek işletme, sağlık yönetimi ve işletme yönetimi gibi lisans programlarına da geçebilir. Bu bölümlerin alanı eşit ağırlık olduğundan dolayı bu gibi bölümleri tercih edecek olan öğrencilerin eşit ağırlık alanından sınava hazırlanmasında yarar vardır.

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü, sağlık sektörüne alanında uzman, yetenekli ve profesyonel kişilerin kazandırılması için önemli bölümler arasında gösterilmektedir. Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü mezunu olan kişiler sağlık sektörünün idari ve mali departmanlarında görev yapacak olan kişilerdir.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Dersleri

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümünde eğitim görenler çeşitli müfredattan sorumlu olurlar. Buna göre sağlık kurumları işletmeciliği bölümü dersleri genel olarak şu şekildedir:

 • Hukukun Temel Kavramları,
 • Sağlık Kurumları Mevzuatı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği,
 • Sağlık Sigortacılığı,
 • Tıbbi Belgeleme,
 • Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim,
 • Tıbbi İstatistik,
 • Sağlık Hukuku,
 • Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri,
 • Temel Sağlık Hizmetleri,
 • Sağlık Hizmetleri Pazarlaması,
 • Sağlık Kurumları Yönetimi,
 • Sağlık Kurumlarında Kalite Kontrol

Temel olarak bu dersler başta olmak üzere 4 dönem boyunca birçok dersten daha sorumlu olunacaktır. Tüm bu derslerin başarılı biçimde verilmesiyle birlikte öğrenciler sağlık kurumları işletmeciliği bölümü diplomasını almaya da hak kazanacaklardır.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ne İş Yapar?

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümünden mezun olan kişiler sağlık sektöründe yönetim ve idari alanda aktif meslek hayatlarını sürdürürler. Öğrencilerin sağlık kurumları işletmeciliği programında gördükleri tüm teorik ve pratik dersler meslek hayatlarında görevlerini yerine getirmeleri için katkı sağlayacaktır. Sağlık kurumlarında sağlık yöneticisi olarak da nitelendirilebilecek olan bu kişilerin kurumun imkanları doğrultusunda yönetimin alt kategorilerinde ya da organizasyon alanlarında da aktif olarak görev yapma imkanları bulunmaktadır.

Sağlık kurumları işletmeciliğinden başarıyla mezun olan kişilerin sağlık kurumları kapsamınca üretim, pazarlama, insan kaynakları, idari, mali ve organizasyon gibi departmanlarda görev alabilirler. Böylelikle sağlık kurumunun sağlık hizmetlerinin daha iyi sağlanması ve organizasyonlarının da oluşturulması adına bu kişiler gerekli altyapıyı da sağlayacaktır. Bilhassa özel sektörde aktif hizmetlerine devam eden sağlık kurumlarının artan personel ihtiyacı da yine sağlık kurumları işletmeciliği teknikerleri tarafından giderilecektir. Gerekli kaynak açıklarının kapatılması, kurum içi iletişimlerin tam ve gerçekçi biçimde yapılması, koordinasyonun sağlanması ve yönetim gibi işlemler bu kişiler tarafından sağlanacak olup tüm gereksinimler de karşılanacaktır. Sağlık sektöründe yer alan kurumların idari, yönetim, mali, koordinasyon ve iletişim gibi iş süreçlerinin başarıyla yerine getirilmesi amacıyla sağlık kurumları işletmeciliği bölümü mezun kişilere fazlasıyla ihtiyacı vardır.

Bu gibi iş alanlarında çalışmayı isteyen kişilerin üniversite tercihlerini dikkatli ve seçici biçimde yapması gerekmektedir. Nitekim sürekli olarak sağlık sektörü içerisinde yer almak ciddi sorumluluklara gebedir. Bundan dolayı öncelikle kişilerin sağlık yöneticiliği kavramını iyi bilerek tercihlerini bu yönde yapmalarında yarar vardır.

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümünden mezun olan kişilerin çalışma sahaları genellikle sağlık kurumlarının idari departmanlarıdır. Sağlık hizmetinde iletişimin önemi de bilinmektedir. Bu iletişimin doğru ve eksiksiz biçimde sağlanması amacıyla koordinasyon yeteneğinin bu kişilerde olması da gerekli koşullardan biridir. İletişim becerisinin yüksek olması, koordine ve planlama konularında kişilerin ekstra yeteneklere sahip olması bu meslekte aranan en temel kriterlerdendir.

Yine bu alanlarda çalışacak olan kişilerin ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışacağı zaman aralıklarında uygulama, yönetme ve plan gibi işlerde koordine edebilme yetkinliklerini geliştirmeleri gerekmektedir. Özellikle de halkla ilişkiler, iktisat ve stratejik iletişim konularında kendisini yetiştirmesi gereken sağlık kurumları işletmeciliği teknikerlerinin bilgisayar ve ofis programları üzerindeki hakimiyetinin de fazla olmasında yarar vardır.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği İş Alanları

Sağlık kurumları işletmeciliği iş alanları özellikle sağlık kurumları işletmeciliği bölümünü tercih edecek olan kişilerin en çok merak ettiği konulardan biridir. Mezun olduktan sonra hangi alanlarda aktif olarak çalışılabileceği konusunda kişilerin çok fazla araştırma yaptıkları da bilinmektedir. Buna göre sağlık sektöründe idari, koordinasyon, iletişim ve mali gibi alanlarda aktif olarak görev yapabilecek kişilerin hemen her sağlık kuruluşunda iş bulmaları mümkündür. Buna göre sağlık kurumları işletmeciliği bölümü kapsamınca almış oldukları eğitimler neticesinde devlet hastaneleri, özel hastaneler, poliklinikler ve daha birçok sağlık kurumunda görev yapabilirler. Ayrıca sağlık kurumları işletmeciliği bölümünden mezun olan kişilerin pazarlama ve işletme eğitimlerinin avantajlarını da kullanarak bu gibi alanlara yönelmesi de ellerindeki bir başka imkandır.

Sağlık sektörü bilindiği üzere çok geniş alanlara sahip olan bir sektördür. Sağlık sektörü bilinenin aksine sadece hasta hizmeti yapmak değil sağlık kurumlarının iletişim, koordinasyon, mali, idari, muhasebe ve daha birçok alandaki iş süreçlerini de içerisinde barındırır. Bahsettiğimiz idari ve iletişim gibi koordineli sistemi kuracak olan iş süreçlerini ise sağlık kurumları işletmeciliği mezunları gerçekleştirmektedir. Özellikle de işin koordinasyon ve planlama kısımlarında görev alacak olan bu kişilerin görev yaptıkları sağlık kurumlarına fazlasıyla katkı sunacakları da bir gerçektir. Kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim organizasyonlarının en kapsamlı biçimde gerçekleştirilerek iş süreçlerinin daha verimli ilerletilmesini sağlamakta olan sağlık kurumları işletmeciliği disiplini hemen her sağlık kurumunda olması gereken bir programdır.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Maaşları

Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunları eğer özel hastanelerde göreve başlayacaklarsa ilk başta ödenen maaş ortalama 3500-4000 olmaktadır.  Tabii ki bu maaşlar kişinin tecrübesine göre artış gösterebilmektedir. Tecrübeli ve güzel referanslara sahip iseniz özel hastanede idareci pozisyonunda çalışanlara 10.000 lira ve üzeri de maaşlar ödenebilmektedir. Bu durum özel hastanelerin durumuna ve politikalarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

Fakat devlet hastanelerinde çalışan mezunlar için genelde maaşlar benzer olmaktadır. Burada tecrübe veya referans pek etki etmemektedir. Devlette göreve başlayan sağlık bölümü mezunu ortalama 4200-4700 TL bir maaş alabilmektedir. Müdür veya üstü kadrolara atanması durumunda ise 6500-7000 lira civarında bir maaş alabilmektedirler.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu