Tarih Testleri

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Test Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – KPSS gibi sınavlara özel Tarih Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 12 Adet Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Teste Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 


Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Test Çöz

Tebrikler - Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Test Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde Mora Despotlukları ortadan kaldırılmış, Trabzon Rum İmparatorluğu’na son verilmiştir.
Bu girişimlerin ortak amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A
Anadolu’da Rum varlığına son vermek
B
Avrupa’da Hıristiyan birliğinin oluşturulmasına engel olmak
C
Karadeniz ticaret yolu üzerinde etkinlik sağlamak
D
Avrupalı devletlerin Osmanlı iç işlerine müdahale etmesini engellemek
E
Bizans’ın yeniden kurulmasına yönelik çabaları engellemek
Soru 2

Osmanlı Devleti’nde Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde gerçekleştirilen askeri girişimler İtalyan şehir devletlerini rahatsız etmiştir.
Bu rahatsızlıkta,
I. Venedik ve Ceneviz’in denizlerdeki ticari konumlarının sarsılması,
II. Osmanlı Devleti’nin deniz ticareti üzerindeki denetiminin güçlenmesi,
III. Osmanlı Devleti’nin çok uluslu bir yapıya kavuşması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
Osmanlı Devleti’nin,
I. Orta Asya Türk hanlıkları ile irtibat kurma,
II. İran ve Rusya üzerindeki baskıyı artırma,
III. yeni ticaret yolları bulunmasını önleme
hedeflerinden hangileri, XVI. yüzyılda gerçekleştirilmeye çalışılan Don-Volga Projesi ile ilişkilendirilebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4

Fatih Dönemi’nde 1480 yılında gerçekleştirilen deniz seferi ile Napoli Krallığı’nın elinde bulunan Otranto Kalesi ele geçirilmiştir.
Bu girişimin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

A
Avrupa’daki mezhep mücadelelerinin canlı tutulmasına
B
Katolik dünyası üzerinde denetim sağlanmasına
C
Karadeniz’de ekonomik ve askeri etkinliğin artırılmasına
D
Osmanlı topraklarında mezhep mücadeleleri çıkarılmasının engellenmesine
E
İpek Yolu üzerinde daha fazla denetim sağlanmasına
Soru 5

Osmanlı Devleti ile Venedik arasında 1479 yılında imzalanan antlaşmada yer alan,
I. Venedik savaş tazminatı ödeyecektir.
II. Venedik İstanbul’da elçilik açabilecektir.
III. Venedik elçisi Osmanlı topraklarındaki Venedik vatandaşlarının davalarına bakacaktır.
hükümlerinden hangileri, Venedik’in hukuki ayrıcalıklar elde ettiğinin göstergesidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 6

Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde düzenlenen Mısır Seferi’nin ardından Osmanlı Devleti’nin teokratik niteliğinin güçlendiği görülür.
Bu gelişmenin, aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak meydana geldiği söylenebilir?

A
Mısır topraklarının Osmanlı Devleti'nin egemenliğine girmesi
B
İslam dünyasında Osmanlıların siyasi ve ekonomik etkinliğinin artması
C
Doğu Akdeniz kıyılarında kontrolün ele geçirilmesi
D
Hicaz Emirliği’nin Osmanlı Devleti’ne bağlılığını bildirmesi
E
Halifelik makamının Osmanlı padişahlarına geçmesi
Soru 7
Osmanlı Devleti tarafından gerçekleştirilen,
I. Dulkadiroğullarının egemenlik altına alınması,
II. Safevilerin Çaldıran Savaşı’nda yenilgiye uğratılması,
III. Akkoyunlularla Otlukbeli Savaşı’nda karşı karşıya gelinmesi
gelişmelerinden hangilerinin Anadolu’da Osmanlı etkinlik alanını genişlettiği söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 8

Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyılda,
I. Kıbrıs fethedilmiştir.
II. Mısır toprakları egemenlik altına alınmıştır.
III. Lehistan Krallığı himaye altına alınmıştır.
Bu gelişmelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz’deki etkinliğini artırmasını sağladığı söylenemez?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 9

Osmanlı tahtını elde etmek üzere isyan eden Şehzade Cem’in Avrupalı devletlere sığınması ve Safevi tehlikesinin artması, II. Bayezid Dönemi'nde Osmanlı Devleti’ni güç durumda bırakmıştır. Bu durum nedeniyle fetih hareketlerinin eski hızını yitirdiği görülür.
Bu bilgi, aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir?

A
Osmanlı toprak bütünlüğü korunamamıştır.
B
Yaşanan iç sorunlar fetih politikalarını olumsuz şekilde etkilemiştir.
C
Osmanlı Devleti’nde idari alanda düzenlemelere gidilmek durumunda kalınmıştır.
D
Osmanlı Devleti’nin ekonomik gelirleri zamanla azalmıştır.
E
Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerle olan ilişkilerini geliştirmeye çalışmıştır.
Soru 10

Boğdan toprakları üzerine sefere çıkan II. Bayezid, Kili ve Akkerman kalelerini ele geçirmiştir.
Bu gelişme sayesinde,
I. Avrupa'da Osmanlı karşıtı bir haçlı ordusu oluşturulmasının önlenmesi,
II. Kırım ile kara bağlantısı kurulması,
III. Karadeniz üzerindeki denetimin artırılması
hedeflerinden hangilerine ulaşıldığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 11

Yavuz Sultan Selim’in ölümünün ardından genç yaşta Osmanlı tahtına geçen Kanuni Sultan Süleyman ilk dönemlerde eski Memlük komutanlarından Canberd Gazali‘nin bağımsız olmak için çıkardığı isyan ile uğraşmak zorunda kalmıştır.
Bu gelişme dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Osmanlı Devleti toprak kaybı yaşamıştır.
B
Dini nitelikli isyanlar görülmüştür.
C
Halk Anadolu’daki isyanları desteklemiştir.
D
Ülkede otorite boşluğu oluşturma çabaları ile karşılaşılmıştır.
E
Mezhep farklılıkları toplumsal alanda karışıklıklara yol açmıştır.
Soru 12

Safevi Devleti Osmanlı Devleti’nin Anadolu topraklarındaki otoritesini zayıflatmak için çaba harcamıştır. Safevilerin de etkisiyle XVI. yüzyılda Anadolu’nun güneyinde çıkan Şahkulu İsyanı, Osmanlı yönetimini oldukça uğraştırmıştır.
Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Osmanlıların Anadolu’daki ilerleyişi sona ermiştir.
B
Osmanlı Devleti’nin Balkan etkinliği azalmıştır.
C
Bağımsızlık amaçlı isyanlar ile karşılaşılmıştır.
D
Azınlıkların devlete olan bağlılığı zayıflatılmıştır.
E
Osmanlı Devleti’nin toplumsal bütünlüğü bozulmak istenmiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu