Edebiyat Testleri

Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler Test Çöz (Online Testler)

Üniversite Rehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT gibi sınavlara özel Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – www.unirehberi.com ailesi olarak başarılar dileriz. 

Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler Test Çöz (Online Testler)

Tebrikler - Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler Test Çöz (Online Testler) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Masal türü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Gerçeklik değeri taşıyan bölümler bulunsa da bunlar düşle iç içe girmiştir.
B
İlk örnekleri 17. yüzyılda Fransa'da görülmüştür.
C
Sözlü edebiyat ürünü olmakla birlikte gönümüzde yazılı şekilde sürmektedir. Evrensel nitelikte olup didaktik unsurlar taşır.
D
Yer, zaman belirtilmez; olağanüstü özellikleri olan kahramanlara yer verilir.
Soru 2

Lirik ve pastoral şiire özgü niteliklerin ağır bastığı, kahramanları bitkiler, hayvanlar olan fabllarda sanatçı, teşhis ve intak sanatlarını kullanarak ortaya koyduğu masalımsı anlatımla bir ahlak dersi ve öğüt vermeyi amaçlar.
Bu cümledeki bilgi yanlışı aşağıdakilerin hangisidir?

A
Fabllarda ahlak dersi verilmez, yazar eğlendirmeyi amaçlar.
B
Teşhis ve intak değil, teşbih sanatı yapılır; hayvanlar aracılığıyla insanların türlü özellikleri ortaya konur.
C
Fablların anlatımı masalımsı değildir, anlatılanlar yaşamdan alınan olaylardır.
D
Fabllarda lirik ve pastoral özellikler değil, didaktik nitelikler ağır basar.
E
Kahramanlar bitkiler ve hayvanlar değil, yazarın gözlemlediği kişilerdir.
Soru 3
● Belli bir zaman ve mekân içinde, belli kişilerin başından geçen olayları konu edinir.
● Yaşanan ya da yaşanma ihtimali olan olayları ayrıntılı bir biçimde anlatır.
● Konularına göre "sosyal, tarihî, polisiye" gibi türleri vardır.
Özellikleri verilen düz yazı türü aşağıdakilerin hangisidir?
A
Masal
B
Roman
C
Öykü
D
Tiyatro
E
Makale
Soru 4
Olay çevresinde oluşan edebî metinler ----------- ve ----------- olarak ikiye ayrılır. Masal, -----------, manzum hikâye vs. ilkine; meddah, orta oyunu vs. ikincisine örnektir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
A
anlatmaya – göstermeye bağlı – destan
B
öğretici – coşku ve heyecanı dile getirenler – roman
C
geleneksel – modern – hikâye
D
düşsel – gerçekçi – destan
E
Batı tarzı – ulusal – roman
Soru 5
Hikâye türü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A
Olmuş ya da olabilecek olayların anlatıldığı yazı türüdür.
B
Edebiyatımızda Batılı tarzda ilk hikâyeyi Ahmet Mithat Efendi yazmıştır.
C
Çehov tarzı hikâyelerde olaylardan çok duygu ve düşünce ön plandadır.
D
Olayların birinci tekil kişi ağzından anlatıldığı hikâyelere "anı" denir.
E
Halk ve meddah hikâyeleri, bizdeki hikâyenin ilk örneklerinden sayılabilir.
Soru 6
İnsanların yaşayabileceği türden olayların, hayvanlar arasında yaşanıyor gibi anlatıldığı öykülerdir. Şiir biçiminde yazılanları da vardır. Hintli yazar Beydeba ve Fransız şair La Fontaine bu türde eser vermiştir.
Parçada tanıtılan tür, aşağıdakilerin hangisidir?
A
Fabl
B
Efsane
C
Halk hikâyesi
D
Masal
E
Destan
Soru 7
I. Romanların konuları gerçek hayata aykırı düşmeyecek şekilde kurgulanır; gerekirse tarihten, masallardan, mitolojiden alınan unsurlarla renklendirilebilir.
II. Klasik romanlar serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşur.
III. Romanlar belli bir gerçeğe yaslanır ve bunu ispat etme, okura kabul ettirme amacı taşır.
IV. Romanda anlatım ya birinci tekil kişi (ben) ya da üçüncü tekil kişi (o) ağzından yapılır.
V. Romanlarda öyküden daha kalabalık bir kişi kadrosu vardır ve daha fazla ayrıntıya yer verilir.
Yukarıda romanla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde oluşan edebî metinlerden değildir?
A
Halk hikâyesi
B
Destan
C
Mesnevi
D
Anı
E
Roman
Soru 9
Klasik trajedi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Erdem ve ahlak her şeyin üstünde tutulur.
B
İlk örnekleri eski Fransız edebiyatında yazılmıştır.
C
Çirkin sayılan vurma, yaralama, öldürme gibi olaylar sahnede sergilenmez.
D
Manzum olarak yazılan bir tiyatro ürünüdür.
E
Kahramanları, mitolojik varlıklar veya soylulardır.
Soru 10
Masal ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Anonim halk edebiyatı ürünlerindendir.
B
Halk hikâyelerine ve destanlara göre daha kısadır.
C
Kahramanları belli bir toplumun bilinen bir zamanda yaşamış kişileridir.
D
Eğitici değeri olan eğlendirici ürünlerdir.
E
Yer yer birtakım kalıplaşmış sözlerle, manzum bölümlere rastlanır.
Soru 11

Bir yazarın gerçekler dünyasından aldıklarını kendi dünyasında dönüştürerek yeni ama yine gerçeklikten kopmamış bir biçimde ortaya koymasıyla oluşan eserlerin başında ----------- gelmektedir. Türk edebiyatında eski bir geleneği olmayan bu türün yerini, Tanzimat edebiyatına kadar mesneviler, halk hikâyeleri, destanlar tutmuştur. Tanzimat edebiyatıyla birlikte, Fransızcadan yapılan çevirilerle Türk edebiyatına girmiştir. Bu çevirilerin de ilk örneğini Yusuf Kamil Paşa vermiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A
hikâye
B
roman
C
tiyatro
D
anı
E
gezi
Soru 12
Aşağıdakilerin hangisinde klasik tiyatro ile ilgili olarak bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A
Tragedya, eski Yunan'da yapılan dinsel törenlerden doğan manzum bir türdür.
B
Erdem ve ahlâkın önemsendiği tragedyada, kahramanlar soylular ile olağanüstü varlıklar arasından seçilir.
C
Komedya konularını günlük yaşamdan alan ve Fransız yazar Moliere ile asıl gücünü kazanan bir türdür.
D
Dram, hem komedyanın hem tragedyanın kurallarını yıkar; dramda konu ve üslup sınırlaması yoktur.
E
Tragedyanın kuralcı yapısına tepki olarak ortaya çıkan komedyalarda, seçkin, ağır bir dil kullanılmıştır.
Soru 13

Tiyatro oyununun, dekor değişikliği gerektiren ana bölümlerinden her birine perde(I); dekor değişikliği gerektirmeyen, sadece oyuncuların ve olayların değiştiği bölüm- lerine ise sahne(II) denir. Oyuncuların rollere uygun olarak giydikleri kıyafetlere kostüm(III), olayların geçtiği yerleri belirten ve sahneye yerleştirilen eşya, resim gibi unsurlara dekor(IV), oyuncuların rolleri gereği söyleyecekleri sözlerede skeç(V) denir.
Bu parçadaki numaralanmış terimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 14
Aşağıdakilerin hangisinde bir tiyatro terimi yanlış açıklanmıştır?
A
Tirad : Bir tiyatro oyuncusunun kesintisiz, uzun konuşması.
B
Mizansen : Bir tiyatro oyununun sahneye göre düzenlenip yorumlanması ve sahneye konması.
C
Kabare : Genelde güncel konuların taşlayıcı biçimde ele alındığı monolog ve skeçlerin yer aldığı, şarkı ve şiirlerin söylendiği küçük tiyatro.
D
Melodram : Modern tiyatroda acıklı, korkunç, olağanüstü konular etrafında yazılan ve gerilimi yüksek sahneler içeren duygusal oyun.
E
Tulûat : Genellikle bir nükteyle son bulan, az kişili ve yalın, şakacı bir içeriği olan kısa oyun.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.

★★ Tüm Edebiyat Testlerini Görmek için Tıklayınız ★★

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu