Tarih Testleri

Milli Mücadele Dönemi Test Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – KPSS gibi sınavlara özel Tarih Milli Mücadele Dönemi Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Tarih Milli Mücadele Dönemi sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – www.unirehberi.com ailesi olarak başarılar dileriz. 

Milli Mücadele Dönemi

Tebrikler - Milli Mücadele Dönemi adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Milli Mücadele Dönemi'nde kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'nin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
Bağımsızlık ilkesiyle hareket etmeleri
B
Basın ve yayın yoluyla propaganda yöntemini benimsemeleri
C
Yerel mücadeleyi temel almaları
D
Sevr Antlaşması'na tepki olarak kurulmaları
E
Ulusal bilinci harekete geçirmeleri
Soru 2
Milli Cemiyetler en çok aşağıdaki şehirlerden hangisinde kurulmuştur?
A
Sivas
B
İstanbul
C
Erzurum
D
İzmir
E
Kars
Soru 3
Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki kararlarından hangisi "yasama gücünü harekete geçirme" amacına yöneliktir?
A
Vatan bir bütündür, parçalanamaz.
B
Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine millet karşı koyacaktır.
C
Meclisi Mebusan derhal toplanmalıdır.
D
Kuvayımilliye'yi etkin kılmak esastır.
E
Manda ve himaye kabul edilemez.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Temsil Heyeti'nin bir faaliyeti değildir?
A
İrade-i Milliye Gazetesinin çıkarılması
B
Sivas Kongresi'nin toplanması
C
Misakımilli kararlarının alınması
D
Amasya Görüşmeleri'nin yapılması
E
Ankara'nın merkez yapılması
Soru 5
Sivas Kongresi'nin Milli Mücadele'ye;
I. Birlik,
II. Merkezileşme,
III. Laiklik
niteliklerinden hangilerini kazandırdığı söylenemez?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 6
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin öncelikle Mavi Mira Cemiyeti'nin çalışmalarına karşı kurulduğu savunulabilir?
A
Kars İslam Şurası
B
İzmir Redd-i İlhak
C
Balıkesir Kongresi
D
Alaşehir Kongresi
E
Nazilli Kongresi
Soru 7
Saltanatın kaldırılmasını hızlandıran gelişme aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A
İstanbul Hükümeti'nin Lozan Konferansı'na çağırılması
B
İstanbul'un resmen işgal edilmesi
C
Saltanat Şurası'nın Sevr Antlaşmasını onaylaması
D
Kişi egemenliğinin sona erdirilmek istenmesi
E
Saltanatla - Halifeliği birbirinden ayrılmış olması
Soru 8
Büyük Taarruz sırasında Başkomutan'ın verdiği emri yerine getiremediği için intihar eden subay aşağıdakilerden hangisidir?
A
Arif Bey
B
Atıf Bey
C
Cevat Abbas
D
Yahya Kaptan
E
Albay Reşat
Soru 9
Anlaşma Devletleri;
I. Sakarya,
II. İnönü,
III. Kütahya-Eskişehir
savaşlarından hangilerinin etkisiyle TBMM'ye görüşme teklif etmişlerdir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 10
Muharebeler Dönemi'nde TBMM Doğu Cephesi'nde;
I. Rusya,
II. Ermenistan,
III. İngiltere
devletlerinden hangileriyle mücadele ettiği söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I ve III
Soru 11
İşgallere karşı Anadolu'da ilk kurşunu atan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ali Çetinkaya
B
Hasan Tahsin
C
Kara Mehmet Çavuş
D
Ali Orhun
E
Sütçü İmam
Soru 12
I. TBMM'ye karşı ayaklanmalar çıkması,
II. İstiklal Mahkemelerinin kurulması,
III. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması
Yukarıda verilen olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
I - II - III
B
I - III - II
C
II - I - III
D
III - I - II
E
III - II - I
Soru 13
TBMM Hükümeti'nin uluslararası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarısı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Moskova Antlaşması
B
Gümrü Antlaşması
C
1921 Ankara Antlaşması
D
Kars Antlaşması
E
Mudanya Mütarekesi
Soru 14
TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaların sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A
İşgallerin yurttan atılması gecikmiştir.
B
Anadolu birliği zedelenmiştir.
C
TBMM'nin Anadolu'daki otoritesi sona ermiştir.
D
Askeri ve mali kayıplar verilmiştir.
E
Yunan işgalinin genişlemesi hızlanmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

6 Yorumlar

  1. 12. soru yanlış. C şıkkı olmalıydı.
    I. Dünya Savaşı’na girerken geniş bir bölgede egemenlik sahibi olan Osmanlı Devleti’nin toprakları üzerinde savaştan sonra çok sayıda bağımsız devlet ortaya çıkması, Osmanlının toprak bütünlüğünün parçalandığını gösterir. Bağımsız Türk devletlerinin sayısının artmasını değil.

  2. Sorularınız ile hiç sıkılmadan her ortamda çalışabiliyorum.emeginiz için teşekkürler..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu