Edebiyat Testleri

Halk Edebiyatı Test Çöz (Online Testler)

Üniversite Rehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT gibi sınavlara özel Halk Edebiyatı Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Halk Edebiyatı sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – www.unirehberi.com ailesi olarak başarılar dileriz. 

Halk Edebiyatı Test Çöz (Online Testler)

Tebrikler - Halk Edebiyatı Test Çöz (Online Testler) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerin hangisi anonim halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?
A
Ninni
B
Türkü
C
Şarkı
D
Tekerleme
E
Mani
Soru 2
19. yüzyılda yaşamıştır. Toroslarda göçebe olarak yaşayan Avşar Türklerinin şairi olarak bilinir. Koşma ve varsağıları, Köroğlu ve Karacaoğlan'ınkilere benzer özellik gösterir.
Parçada tanıtılan şair aşağıdakilerin hangisidir?
A
Dertli
B
Dadaloğlu
C
Aşık Ömer
D
Gevheri
E
Kul Mustafa
Soru 3
Halk ozanlarının şiirlerinin yazılı olduğu defterlere ----------- denir. Bu defterler halk şiirinin en önemli kaynakları arasındadır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A
tezkire
B
divan
C
divançe
D
cönk
E
mecmua
Soru 4

(I) Halk şairleri genellikle eğitim görmemiş, çoğu okuma yazma bilmeyen kişilerdir. (II) Bu yüzden günlük konuşma diliyle, Arapça ve Farsça terkiplerden arınmış biçimde söylerler şiirlerini. (III) Çoğunun mesleğidir şairlik. (IV) Yöreden yöreye giderler ve sazlarıyla geçimlerini kazanırlar. (V) Şiirlerini divan adını verdikleri defterlere kaydederler.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi doğru değildir?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 5

(I) Karacaoğlan 17. yüzyılda yaşamış bir halk ozanıdır.(II) Aslen Çukurovalıdır; ama Anadolu'nun pek çok böl- gesini dolaşmıştır. (III) Koşma ve semaileriyle ünlüdür.(IV) Şiirlerinde aşk, gurbet ve özlem konuları ağırlıklı yer tutar. (V) Aruz ölçüsünü de başarıyla kullanılmıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 6

Halk şiirinin 20. yüzyıldaki en önemli temsilcisidir. Ahmet Kutsi Tecer tarafından keşfedilmiş ve Türkiye’ye tanıtılmıştır. Küçükken geçirdiği bir hastalık nedeniyle gözlerini kaybetmiş olan şair tüm gönül dünyasını şiirlerine dökmüştür. Şiirleri, Dostlar Beni Hatırlasın adıyla yayımlanmıştır.
Parçada tanıtılan Halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ruhsati
B
Köroğlu
C
Âşık Veysel
D
Seyranî
E
Erzurumlu Emrah
Soru 7
I. Nazım birimi ve ölçüsü şairden şaire farklılık gösterir.
II. Üç koldan gelişmiştir: Âşık edebiyatı, tekke ve tasavvuf edebiyatı, anonim halk edebiyatı.
III. Mazmun denilen kalıplaşmış sözler söyleyişte önemli bir yer tutar.
IV. Anonim halk edebiyatı ürünleri dışındaki ürünlerin söyleyeni bellidir.
V. Nesir alanında da, şiirdeki kadar olmasa da, ürün verilmiştir.
Numaralanmış yargılardan hangileri halk edebiyatı ile ilgili değildir?
A
I. ve II.
B
I. ve III.
C
II. ve IV.
D
III. ve V.
E
IV. ve V.
Soru 8

Hayatı hakkında kesin bilgi yoktur. 16. yüzyılda yaşamıştır. Hayat öyküsü bir destan kahramanıyla karıştırıldığından bir destan kahramanı olarak anılmıştır. Bolu civarında yaşadığı sanılmaktadır.
Bu parçada bahsedilen şair aşağıdakilerin hangisidir?

A
Köroğlu
B
Kul Mustafa
C
Dertli
D
Karacaoğlan
E
Dadaloğlu
Soru 9
Halk şairleri, genellikle eğitim görmemiş, okuma yazma bilmeyen kişilerdi. Geçimini sazlarıyla kazanır, yöreden yöreye göçerlerdi. Ancak 18. ve 19. yüzyıllarda medrese eğitimi alan ve aruzu da kullanan halk şairleri yetişti.
Aşağıdakilerden hangisi hecenin yanında aruzu da kullanan şairlerden biri değildir?
A
Âşık Ömer
B
Bayburtlu Zihni
C
Dertli
D
Gevherî
E
Karacaoğlan
Soru 10

Tek dörtlükten oluşan ve kafiye düzeni aaxa olan, kendi içinde bir bütünlük arz eden, içerdiği mânâyı veya verdiği mesajı bu dörtlük içinde tamamlayan, genellikle yedi heceli bir halk şiiri türüdür.
Bu cümlede aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

A
Türkü
B
Mani
C
Ninni
D
Varsağı
E
Semai
Soru 11
Koşma ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
11'li hece ölçüsüyle söylenir.
B
Dörtlük sayısı genellikle 3 ile 5 arasında değişir.
C
Son dörtlükte âşık mahlasını kullanır.
D
Saz şairlerinin sıklıkla kullandıkları ve sevdikleri nazım şeklidir.
E
Kafiye düzeni abba, cddc ... şeklindedir.
Soru 12
Destan ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Âşık şiirinin en uzun nazım biçimidir.
B
Dörtlüklerden oluşur, dörtlük sayısı konuya göre değişir.
C
Şair son dörtlükte mahlasını söylemez.
D
Savaşlar, kahramanlıklar, ayaklanmalar, kıtlıklar, doğal afetler en çok işlenen konulardır.
E
Hecenin daha çok on birli kalıbıyla yazılır.
Soru 13
Bir vakte erdi ki bizim günümüz
Yiğit belli değil mert belli değil
Herkes yarasına derman arıyor
Deva belli değil dert belli değil
Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A
Güzelleme
B
Koçaklama
C
Taşlama
D
Semai
E
İlahi
Soru 14

XIX. yüzyılda yaşamış halk şairidir. Medrese öğrenimi gördükten sonra yurdun değişik yerlerini gezmiş; Fuzûlî, Bâkî gibi divan şairlerinden ve Âşık Ömer, Karacaoğlan gibi halk şairlerinden etkilenmiştir. Aruz ve hece ile şiirleri bulunan şair, kendinden sonraki şairleri de etkilemiştir. Şiirlerinde lirik bir söyleyiş görülür ve konu olarak geleneksel kalıplara bağlı kalmıştır. Türkçeyi başarıyla kullanması, söz sanatlarına ustaca yer vermesi ona ayrı bir özellik kazandırır.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erzurumlu Emrah
B
Enderunlu Vasıf
C
Ercişli Emrah
D
Gevherî
E
Seyranî
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.

★★ Tüm Edebiyat Testlerini Görmek için Tıklayınız ★★

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

2 Yorumlar

  1. şu zor zamanlarda baya iyi olmuş online testler, üstelik dönemin tekrarı niteliğinde. Faydalı oldu teşekkürler. 🙂

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu