Tarih Testleri

İslam Tarihi ve Uygarlığı Test Çöz (Online Testler)

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – KPSS LGS gibi sınavlara özel İslam Tarihi ve Uygarlığı Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet İslam Tarihi ve Uygarlığı sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Çözmeye Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 

İslam Tarihi ve Uygarlığı Test

Tebrikler - İslam Tarihi ve Uygarlığı Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İslâmiyet'ten önce Hicaz bölgesinde kabileler, şeyh veya emir denilen kişiler liderliğinde hareket ederlerdi. Kabile liderleri genellikle babadan oğula devredilmez ve bu makama geçecek kişi kabile içinden seçimle belirlenirdi.
Bu bilgi Arap toplumuyla ilgili
I. Göçebe yaşam yaygındır.
II. Askeri yönetim anlayışı egemen olmuştur.
III. Saltanat usulü uygulanmamıştır.
yargılarından hangilerini destekler niteliktedir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
İslam Devleti'nin siyasi egemenliği altında bulunan halk, Araplar, mevali, gayrimüslimler ve köleler olmak üzere temelde dört gruba ayrılmıştı.
Bu bilgi,
I. İslam toplumunda sınıf farklılıkları görülmektedir.
II. Kölelerin yaşam koşulları iyileştirilmeye çalışılmıştır.
III. Toplumsal eşitlik ilkesi hayata geçirilmiştir.
yargılarından hangilerini doğrular niteliktedir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
İslam ordusu 632 yılında Bizans üzerine çıkılan Tebük Seferi'nden savaş yapılmaksızın geri dönmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin temel nedenidir?
A
Bizans ordusunun gücünden çekinilmesi
B
Bizans ordusunun Arap yarımadası üzerine geldiği haberinin asılsız çıkması
C
Arap Yarımadası'nda düzenin korunmak istenmesi
D
İslam Devleti'nin sürekli bir ordusunun bulunmaması
E
Devletin gelir kaynaklarının korunmak istenmesi
Soru 4
Hz.Muhammed, Bedir Savaşı'nda elde edilen ganimetin bir bölümünü devlet hazinesine aktarırken, önemli bir kısmını da savaşa katılan askerler arasında paylaştırmıştır.
Bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A
İslam savaş hukukuna dair düzenlemeler gerçekleştirildiğinin
B
Müslümanlar arasında toplumsal anlaşmazlıklar yaşandığının
C
Mekkelilerle olan ilişkilerin Müslümanlar için daha önemli hale geldiğinin
D
Arap Yarımadası'nda askeri mücadelelerin sona erdiğinin
E
İslam ordusunun Arap Yarımadası dışında başarılar kazandığının
Soru 5
Mekkeliler Hz.Muhammed tarafından yayılmaya başlanan İslam inancına büyük tepki göstermiş ve Müslümanlara baskı yapmaya başlamışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin bu tutumunun nedenleri arasında yer almaz?
A
İslam inancının kölelere bazı haklar tanıması
B
Mekkelilerin gelir kaynaklarını kaybedeceklerini düşünmeleri
C
Mekkelilerin atalarının dinine bağlı kalmak istemeleri
D
Mekkelilerin geleneklerine olan bağlılıklarını korumak istemeleri
E
Arap Yarımadası'nda siyasi birliğin bulunmaması
Soru 6
Hz.Ömer Dönemi'nde devletin sınırlarının genişlemesine bağlı olarak ülke topraklarının büyük yönetim birimlerine (eyalet) ayrıldığı görülür.
Bu düzenlemenin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?
A
Yabancı devletlerle askeri ittifak yapmak
B
İslam inancının yayılmasını kolaylaştırmak
C
Arap kültürünü egemenlik altına alınan toplumlar arasında yaygınlaştırmak
D
Ülke topraklarının idaresini kolaylaştırmak
E
Merkezi yönetim anlayışını sona erdirmek
Soru 7
Hz.Ebubekir Dönemi'nde halife de dahil olmak üzere devlet memurlarına ve ordu komutanlarına devlet tarafından maaş bağlanmıştır.
Bu düzenlemeyle aşağıdakilerden hangisinin hedeflendiği savunulabilir?
A
Merkezi yönetimin halka baskı yapmasını önlemek
B
Devletin vergi gelirlerini artırmak
C
Devlet memurlarının görevleri dışında başka işlerle uğraşmalarını engellemek
D
Dinin devlet yönetiminde etkin olmasını sağlamak
E
Devlet görevlilerinin denetlenmesini sağlamak
Soru 8
Hz.Ömer Dönemi'nde İslam Devleti'nde,
-Devlet hazinesinin oluşturulması,
-Divan örgütünün kurulması
girişimlerinin,

I. mali alanda devlet örgütlenmesinin gerçekleştirilmesi,
II. ordunun devlet yönetiminin uzağında tutulması,
III. İslam inancıyla ilgili farklı yorumların ortaya çıkmasının engellenmesi
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
Abbasi Halifesi Harun Reşid'in, kağıt üzerine yazılan bir şeyin iz bırakmadan değiştirilemeyeceği veya silinemeyeceği için devlet kurumları arasındaki yazışmalarda kağıt kullanılması emrini verdiği bilinmektedir.
Bu girişimin,
I. Arapçayı resmi dil haline getirme,
II. azınlıkların haklarının yasal garanti altına alınmasını sağlama,
III. idari işleyişi daha düzenli hale getirme
hedeflerinden hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 10
Abbasi halifeleri eyaletlerinin yönetiminden sorumlu durumdaki valilere oldukça geniş yetkiler tanımışlardır.
Bu durumun,
I. merkezi otoritenin zayıflaması,
II. merkezi yönetimin eyaletler üzerindeki etkinliğinin artması,
III. toprak bütünlüğünün korunmasının güçleşmeşi
sonuçlarından hangisine yol açtığı savunulabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 11
Emeviler,
- Halifeler için muhafız birlikleri oluşturmuşlardır.
- Arap parası bastırmışlardır.
Bu bilgiler dikkate alındığında Emevilerle ilgili,
I. Halifelerin güvenliği korunmak istenmiştir.
II. Devletin askeri etkinliği korunamamıştır.
III. Mali alanda bağımsızlığın sağlanması amaçlanmıştır.
yorumlarından hangilerine ulaşılamaz?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 12
İslam öncesi Araplar arasında görülen,
I. sosyal sınıf farklılıklarının görülmesi,
II. kabileye bağlılık düşüncesinin güçlü olması,
III. sözlü kültürün yaygın olması
durumlarından hangileri siyasal birlik kurulmasını engellemiştir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 13
Medine'de yaşayan Müslümanlar, sahip oldukları malları Hicret'le birlikte Mekke'den gelen Müslümanlarla paylaşmışlardır.
Bu gelişme aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
A
Sınıf farklılıklarının ortadan kaldırıldığını
B
Mekke'nin ekonomik öneminin azaldığını
C
İslamiyetin Mekke'de yayılmaya başladığını
D
Toplumsal dayanışma olgusunun güçlü olduğunu
E
İslam Devleti'nin sınırlarının genişlemeye başladığını
Soru 14
Hz.Osman Dönemi'nde Şam valiliği görevinde bulunan Muaviye tarafından ilk İslam donanması oluşturulmuştur.
Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine olanak sağladığı söylenebilir?
A
Karadeniz ticaretine hakim olunması
B
İpek Yolu'nun ticari canlılığının artırılması
C
Yeni ticaret yollarının oluşması
D
Deniz aşırı fetihlerin gerçekleştirilmesi
E
Orta Asya'ya yönelik fetihlerin başlaması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

5 Yorumlar

  1. 11 doğru yaptım diğer 3 soruyu dikkatsizliğim yüzünden yanlıs yaptım gayet iyi sorular

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu