Edebiyat Testleri

Hikaye Test Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – AYT sınavlarına özel Hikaye Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 15 Adet Hikaye ile ilgili sorular bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Teste Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 


Hikaye Test Çöz

Tebrikler - Hikaye Test Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları kişilere bağlı olarak belli bir yer ve zaman içinde kısaca anlatan türe --- denir. Ömer Seyfettin, bu türün bizdeki en önemli temsilcisidir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A
roman
B
hikâye
C
masal
D
fabl
E
tiyatro
Soru 2
(I) Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk hikâyeler, Tanzimat Dönemi’nde karşımıza çıkar. (II) Tanzimat’ tan önce de edebiyatımızda hikâye çağrışımı yapan türlere rastlanır. (III) Halk hikâyeleri bu türlerin başında gelir. (IV) Yine mesneviler hikâye ihtiyacını karşılayan ürünler arasında sayılabilir. (V) Düzyazıyla kaleme alınması ve yazarının belli olması yönüyle Dede Korkut Hikâyeleri modern hikâyenin öncüsü kabul edilebilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 3
Dünya edebiyatında hikâye türünün kurucusu sayılan İtalyan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Boccacio
B
Tolstoy
C
Dante
D
Balzac
E
Çehov
Soru 4
Halk hikâyesi ile Batılı anlamda hikâyenin karşılaştırıldığı aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A
Halk hikâyesinde manzum bölümler varken Batılı anlamda hikâye tamamen düzyazıdan oluşur.
B
Halk hikâyesi sözlü geleneğin, Batılı anlamda hikâye yazılı geleneğin ürünüdür.
C
Halk hikâyelerinde olağanüstülükler göze çarparken Batılı anlamda hikâyelerde yaşanabilecek olaylar anlatır.
D
Halk hikâyeleri, edebiyatımızda Batılı anlamda hikâyenin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
E
Halk hikâyeleri anonimken Batılı anlamda hikâyelerin yazarı bellidir.
Soru 5
Afyonunu fazla kaçırmış bir derviş gibi dalıp gitmiştim. Vatanımın -öleceğine iman edilen hasta adamın hayatını düşünüyor, yeise pek benzeyen acı bir hisle bütün zihnimin büzüldüğünü, işlemez bir hâle geldiğini duyuyordum. Odanın kapısı açıldı. Rum otelci, atlarımın hazır olduğunu söyledi.
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Hâkim bakış açısı ile yazıldığı
B
Benzetmeye başvurulduğu
C
Öyküleyici anlatımdan yararlanıldığı
D
Sanat metni olduğu
E
Dolaylı anlatımdan yararlanıldığı
Soru 6
Olay hikâyeciliğinin kurucusu olarak tanınan ünlü yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çehov
B
Maupassant
C
Dostoyevski
D
Fenelon
E
Boccacio
Soru 7
Olay hikâyeciliğinin edebiyatımızda en tanınmış ismidir. Genç Kalemler dergisinde dilde sadeleşme ile ilgili görüşlerini ortaya koymuştur.
Bu parçada söz edilen yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?
A
Memduh Şevket Esendal
B
Namık Kemal
C
Tarık Buğra
D
Sait Faik Abasıyanık
E
Ömer Seyfettin
Soru 8
(I) Türk edebiyatı Batılı anlamda hikâyeyle Tanzimat Dönemi’nde tanışmıştır. (II) Emin Nihat’ın ‘‘Müsameretname’’ adlı eseri edebiyatımızın ilk hikâye örneklerindendir. (III) Ahmet Mithat Efendi’nin ‘‘Letaif-i Rivayat’’ ve ‘‘Kıssadan Hisse’’ adlı eserleri bu çabayı izler. (IV) Batılı anlamda ilk hikâye ise Recaizade Mahmut Ekrem’in ‘‘Küçük Şeyler’’ adlı eseri olmuştur. (V) Millî Edebiyat’ta olay hikâyesi teknik açıdan büyük bir olgunluğa ulaşmıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 9
Sorunlar ve engeller ortadan kalkar. Merak unsurları giderilir. Hayat normal akışına döner.
Yukarıdaki yargılar hikâyenin hangi unsuruyla ilgilidir?
A
Serim
B
Çözüm
C
Düğüm
D
Kahramanlar
E
Mekân
Soru 10
(I) Hikâye gerçek ya da gerçeğe yakın olayları ele alır. (II) Yalın bir olay örgüsünü okura aktarmaya çalışır. (III) Tek bir olayın içine çok sayıda kahramanın sığdırıldığı bir türdür. (IV) Hikâye, romanın küçük kardeşi sayılabileceği bir türdür. (V) Edebiyatımızdaki ilk hikâye denemeleri teknik bakımdan geleneksel hikâyelerimizden izler taşır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 11
Hikâye ve romanı karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
Hikâyelerde sayfa sayısı genellikle azken romanlar, yüzlerce sayfadan oluşabilir.
B
Hikâyede bir ya da birkaç olay varken romanlarda iç içe geçmiş pek çok olay karşımıza çıkar.
C
Yer betimlemeleri romanda da hikâyede de ayrıntılı yapılır.
D
Romanda olayın geçtiği zaman, yıllara yayılabilirken hikâyede zaman daha kısadır.
E
Her ikisi de anlatmaya bağlı metin türüdür.
Soru 12
Olay hikâyesi ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A
Giriş, gelişme ve sonuç üzerine kurulur.
B
Hikâye sona erdiğinde okurun merak duygusu da sona erer.
C
Klasik vaka öyküsü olarak da adlandırılır.
D
Olaylar belli bir mantık düzeni içinde işlenir.
E
Okurun yorumuna açık bir hikâye türüdür.
Soru 13
Onun hiçbir hikâyesinde belirli vak’a, tahlil, tip, karakter aramayız. Onun her hikâyesi hatıralar sarnıcına rastgele daldırılmış bir avuçtur. Parmaklardaki temiz ıslaklığa ve taze serinliğe bakınız. Şuura düşen damlalar, birer hikâye unsuru değil, şiirdir.
Bu parçada aşağıdaki hikâyecilerin hangisinden söz edilmiş olabilir?
A
Ömer Seyfettin
B
Refik Halit Karay
C
Orhan Kemal
D
Sait Faik Abasıyanık
E
Ahmet Mithat Efendi
Soru 14
Modern hikâye türü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Modern anlamda hikâye türünün kurucusu İtalyan yazar Boccacio kabul edilmektedir.
B
Edebiyatımızda ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmiştir.
C
Temelde olay ve kesit öykücülüğü şeklinde iki türü vardır.
D
Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olay ve durumlar anlatılır.
E
Manzum, mensur ya da manzum-mensur şekilde yapılandırılmışlardır.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi hikâye türü ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A
İçerikte ayrıntılandırmaya gidilmez.
B
Anlatımda yalınlık ve yoğunluk görülür.
C
Öğretme ve yol gösterme esastır.
D
Yapı unsurları sınırlandırılmıştır.
E
Olay, durum, halk hikayesi, manzum hikâye ve ben merkezli hikâye gibi türleri vardır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu