Edebiyat Testleri

Edebiyat Şiir Dili Test Çöz (Online Testler)

Üniversite Rehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT gibi sınavlara özel Edebiyat Şiir Dili Testi Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Şiir Dili sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – www.unirehberi.com ailesi olarak başarılar dileriz. 


Edebiyat Şiir Dili Test Çöz (Online Testler)

Tebrikler - Edebiyat Şiir Dili Test Çöz (Online Testler) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Çocuk gönlüm kaygılardan azâde
Yüzlerde nur, ekinlerde bereket
At üstünde mor kaküllü şehzâde
Unutmaya başladığım memleket
dizeleri ile ilgili olarak;
I. Çapraz kafiye ile kafiyelenmiştir
II. İlk dizede benzetme yapılmıştır.
III. "-de" sesleri rediftir.
IV. Epik nitelikler taşımaktadır.
V. Zengin kafiye vardır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A
I. ve II.
B
I. ve III.
C
II. ve V.
D
III. ve IV.
E
IV. ve V.
Soru 2
Salındı bahçeye girdi
Çiçekler selama durdu
Mor menekşe boyun eğdi
Gül kızardı hicabından
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi doğru değildir?
A
Kişileştirme sanatına başvurulmuştur.
B
8'li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
C
aaab şeklinde kafiyelenmiştir.
D
Son dizede hüsn-i ta'lil vardır.
E
Tam kafiye vardır.
Soru 3
Üç parmak noksan ölç ölçerken kile
Tatlı söz konuşma bir kimse ile
Dört kuruşa sekiz kuruş et hile
Hilekârlık hoş sanattır usanma
Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?
A
Tariz
B
Tezat
C
Teşbih
D
Tecahül-i ârif
E
Mecaz-ı mürsel
Soru 4
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir söz sanatına yer verilmemiştir?
A
Şahinleyin yüksek uçar
Kaplan gibi kanlar saçar
B
Yeşerdi otlar açıldı çiçekler
Her yerde canlılık ağaçta kuşlar
C
Düşüne düşüne be kömür gözlüm
Kendi kendimi öldürürüm bir gün
D
Can kafeste duran kuştur
Elbet uçar gider bir gün
E
Çıkıp yücesine seyran ederken
Gördüm ak kuğumu göller perişan
Soru 5
Ben her akşam dolaşırdım bu yeşil sahilde
Âşinalar gibi karşımda gülümserdi sular
Nazlı rüzgâr konuşur anladığım bir dilde
Sevdiğim şarkıyı söylerdi hafiften korular
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
I. ve III. dizelerde tam kafiye vardır.
B
Çapraz kafiye düzeniyle söylenmiştir.
C
Bütün dizelerde teşhis sanatı vardır.
D
Yarım kafiye kullanılmıştır.c
E
Teşbih sanatına yer verilmiştir.
Soru 6
Tellerinde kanatlar
Tepeler, dağlar atlar
Bir gizli dertle çatlar
Telgraf direkleri
Bu dizelerde başvurulan söz sanatı aşağıdakilerin hangisidir?
A
Teşbih
B
Tecahül-i ârif
C
Telmih
D
Kinaye
E
Leff ü neşr
Soru 7
Sen bir rüya geceleyin gündüzün
Sen bir yağmur ince hazin
Sen şarkılarca büyük uzun
Sen yolunu kaybeden yolcuların üstüne
Bir ömür boyu yağan bir ömür boyu karsın
Bu dizelerde “sen” çeşitli sebeplerden “kar”la ilişkilendiriliyor. Buna göre, bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A
İstiare
B
İntak
C
Teşbih
D
Kinaye
E
Mübalağa
Soru 8

Divan edebiyatında şairler şiirlerinde sanatlara başvurarak hem süslü hem de hoş bir anlatım yakalamışlardır. Şiirlerde anlamca birbirinin karşıtı sözcüklerle, anlamca birbirini hatırlatan, birbiriyle ilişkili olan sözcükleri bir arada kullanmayı başarmışlardır. Kimi zaman geçmişteki bir olayı hatırlatmışlar, kimi zaman bildikleri bir olayı, durumu bilmezden gelmişlerdir. Bir sözü gerçek anlamıyla düşünmek olası iken mecazi anlamını da çağrıştırmayı denemişlerdir.
Yukarıdaki parçada, aşağıdaki edebî sanatların hangisinin tanımına yer verilmemiştir?

A
Tenasüp
B
Tecâhül-i ârif
C
Tevriye
D
Telmih
E
Tezat
Soru 9
Merhaba gökyüzü merhaba uçsuz bucaksız
Merhaba bulutlar bulutlar bulutlar
Hey canım gökyüzünde bulutlar grup grup
Alnımızın üstünde kainatın türküsü
Bu dizelerde,
I. tekrir
II. intak
III. nida
IV. istifham
V. tezat
sanatlarının hangileri vardır?
A
I. ve II.
B
I. ve III.
C
II. ve IV.
D
III. ve V.
E
IV. ve V.
Soru 10
Bağ-ı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz
Biz neşatın da gamın da rüzgârın görmüşüz
Birinci dizede verilen "hazan" sözcüğü ile ikinci dizedeki "gam" sözcüğü; yine birinci dizedeki "bahar" sözcüğü ile ikinci dizedeki "neşat (mutluluk)" sözcüğü arasında ilgi kurulmuştur.
Buna göre, bu dizelerde aşağıdaki sanatların hangisi vardır?
A
Kinaye
B
Tevriye
C
İştikak
D
Leff ü neşr
E
Hüsn-i ta'lil
Soru 11
Bulamadım dünyada gönüle mekân
Nerde bir gül bitse etrafı diken
Bu dizelerde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi vardır?
A
Gül ve diken hem gerçek hem mecaz (güzellik–çirkinlik) anlamlarıyla kullanılarak kinaye sanatı yapılmıştır.
B
Cevap istenmeyen bir soru sorularak istifham yapılmıştır.
C
Dünya eve benzetilerek teşbih yapılmıştır.
D
Gül ve diken sözcükleri arasında leff ü neşr sanatı vardır.
E
Bilinen bir durum bilmezden gelinerek tecahül-i ârif sanatına başvurulmuştur.
Soru 12
Bağından her güzel bir gül seçerdi
Bundan mı sarardın, soldun, ey gönül

Kadınlar geçerdi kızlar geçerdi
Bir zaman aşk için yoldun ey gönül
Bu dizeler için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A
11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B
2. dizede istifham ve nida sanatları vardır.
C
Tam kafiyelidir ve kafiye düzeni abab şeklindedir.
D
4. dizede telmih ve teşhis sanatları yapılmıştır.
E
Lirik şiire özgü nitelikler taşımaktadır.
Soru 13
I. Birbiriyle anlam ilgisi olan kelime veya kavramların aynı beyitte kullanılması sanatıdır.
II. İnsanlara ait özelliklerin bitki ve hayvanlar ile cansız varlıklara yüklenmesidir.
III. Bildiği bir şeyi bilmez görünerek anlatımı daha etkili hâle getirme sanatıdır.
IV. Bir sözcüğün hem mecaz hem de gerçek anlamıyla kullanılmasıdır.
Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki sanatlarının hangisiyle ilgili bir açıklama yoktur?
A
Teşhis
B
Tecâhül-i ârif
C
Kinaye
D
Tenasüp
E
Hüsn-i ta'lil
Soru 14
I. Cihân- ârâ cihân içredir arayı bilmezler
O mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler
II. Geldimse ne var ben şuarâ bezmine âhir
Adet budur âhirde gelir bezme ekâbir
III. Ey güzellik göğüne hurşid olan yakma bizi
Yerde kalmaz çün bilirsin dûd-ı âhı kimsenin
IV. Kirpikleri uzundur yarin hâyale sığmaz
Meşhûr bir meseldir mızrak çuvala sığmaz
Numaralanmış beyitlerin tümünde aşağıdakilerden hangisi ortak bir özelliktir?
A
Aynı aruz ölçüsüyle yazılma
B
Aynı tür kafiyeli olma
C
Hüsn-i ta'lil sanatına yer verme
D
Bir gazelin ilk beyti olma
E
İrsâl-i mesel sanatını örnekleme
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.

★★ Tüm Edebiyat Testlerini Görmek için Tıklayınız ★★

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu