Tarih Testleri

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Devleti Test Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – KPSS gibi sınavlara özel Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Devleti Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Devleti sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Teste Başla! – www.unirehberi.com ailesi olarak başarılar dileriz. 

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Devleti Test

Tebrikler - Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Devleti Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Devleti'nin ilk ıslahat hareketlerinin XVII. yüzyılda başlaması aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?
A
Yöneticilerin haklarına kısıtlama getirildiğinin
B
Devlet kurumlarında bozulmaların başladığının
C
Veraset sisteminde değişiklik yapıldığının
D
Batının üstünlüğünün kabul edildiğinin
E
Asker sayısının azaldığının
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin ekonomik gelişmesini engelleyen iç nedenler arasında gösterilemez?
A
Tımar sisteminin bozulması
B
Saray masraflarının artması
C
Baharat Yolu'nun önemini yitirmesi
D
Celali İsyanları'nın yaşanması
E
Kapıkulu askerlerinin sayısının artması
Soru 3
Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda ilk denk ve modern bütçeyi hazırlayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Koçi Bey
B
Tarhuncu Ahmet Paşa
C
Köprülü Mehmet Paşa
D
Amcazade Hüseyin Paşa
E
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Soru 4
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti aşağıdaki sorunlardan hangisiyle karşılaşmamıştır?
A
Celali İsyanları
B
Azınlık İsyanları
C
Eyalet İsyanları
D
Kapıkulu İsyanları
E
Merkez İsyanları
Soru 5
Osmanlı Devleti'nde ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda önemli katkılar sağlayan tımar sistemi XVIl. yüzyılın başlarından itibaren bozulmaya başlamıştır.
Buna göre, tımar sistemindeki bozulmaların Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz?
A
Merkezi otoritenin bozulması
B
Tarımsal üretimin azalması
C
İşsizlik ve göç hareketlerinin yaşanması
D
Savunma harcamalarının artması
E
Ulusçuluk düşüncesinin güçlenmesi
Soru 6
Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda üretimin düşmesi ve giderlerin artması nedeniyle devlet yeni vergiler koymak zorunda kalmış bu ağır vergi yüküne dayanamayan halk bu duruma tepki göstermiştir.
Bu durum Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?
A
Bölgesel isyanların çıkması
B
Rejim sisteminin değişmesi
C
Üretim faaliyetlerinin kesintiye uğraması
D
İltizam sisteminin yaygınlaşması
E
Devlete olan güvenin azalması
Soru 7
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde savaşların uzun sürmesi hazinenin nakit ihtiyacını artırmıştır.
Osmanlı Devleti bu ihtiyacı gidermek için;
I. İltizam sisteminin yaygınlaştırılması,
II. İç borçlanmaya gidilmesi,
III. Gümrük gelirlerini azaltması
faaliyetlerinden hangilerine yöneldiği savunulabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 8
Osmanlı Devleti'ndeki;
I. Kapıkulu askerlerinin sayısının artması,
II. Savaşların uzun sürmesi,
III. Mukataa topraklarının azalması
gelişmelerinden hangileri gelir gider dengesinin olumsuz yönde değişmesinde etkili olduğu söylenebilir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 9
18. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı Devleti'nde mukataa toprakları, Malikâne sistemiyle muaccele denen satış bedeli karşılığında şahıslara hayat boyu kiralanmaya başlanmıştır.
Bu uygulamanın Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin güç kazanmasında etkili olduğu savunulabilir?
A
Tımarlı sipahilerin
B
Kalemiye sınıfının
C
Loncaların
D
Ulema sınıfının
E
Ayanların 
Soru 10
Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyılda;
I. Avrupa'da elçilikler açması,
II. Kumaş, çini ve kağıt fabrikaları açması,
III. Batılı uzmanlardan yararlanılması
durumlarından hangileri Batı'dan üstün olunduğu anlayışının terk edildiğinin kanıtı olarak ileri sürülebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, Il ve III
Soru 11
Almanya'da başlayan Reform hareketleri sonucunda;
I. Hümanizm,
II. Dogmatizm,
III. Realizm
akımlarından hangilerinin güç kaybettiği söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 12
Reform ile laik eğitim anlayışına geçilmesinin;
I. Özgür düşünce ortamının doğması,
Il. Skolastik anlayışın zayıflaması,
III. Hümanist anlayışın güçlenmesi
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I, II ve III
E
Il ve III
Soru 13
Rönesans'ın İtalya'da başlamasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Ekonomik refahı
B
Özgür düşünce oranı
C
Tarihsel mirasa sahip olması
D
Dini merkez olması
E
Merkezi otoritesinin güçlü olması
Soru 14
I. Ülke genelinde isyanların yaygınlaşması
Il. Köyden kente göçlerin yaşanması
III. Nüfus artışı ile ekonomik dengenin bozulması
Yukarıdakilerden hangileri 17. yüzyılda Osmanlı toplumsal yapısının bozulmasında etkili olmuştur?
A
Yalnız I
B
Yalnız Il
C
I ve II
D
Il ve III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu