Edebiyat Testleri

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test Çöz (Online Testler)

Üniversite Rehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT gibi sınavlara özel Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – www.unirehberi.com ailesi olarak başarılar dileriz. 

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test Çöz (Online Testler)

Tebrikler - Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test Çöz (Online Testler) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Cumhuriyet Dönemi edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A
Şiirlerde aruz yerine hece ölçüsü kullanılmış ya da ölçüsüz şiirler yazılmıştır.
B
Şiir ve roman en çok eser verilen türler olmuş, ayrıca tiyatro türünde de başarılı eserler kaleme alınmıştır.
C
Konuşma diliyle şiirler ve romanlar yazılmıştır.
D
Şairler, Fransız edebiyatının ve parnasizm akımının etkisiyle yazmıştır.
E
Birbirinden oldukça farklı görüşte gruplar oluşmuştur.
Soru 2

Modern hikâye biçiminin önemli bir temsilcisi oldu. Gözlem, mizah ve sosyal eleştiri hikâyelerinin başlıca özelliğidir. Öykülerinden çok Keşanlı Ali Destanı adlı epik oyunuyla tanınmıştır. Geleneksel nesir anlayaşımızla orta oyunu, karagöz ve anlatı geleneğimizle çağın yeniliklerini birleştirmeyi bilmiştir.
Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerin hangisidir?

A
Haldun Taner
B
Turan Oflazoğlu
C
Muhsin Ertuğrul
D
Sait Faik Abasıyanık
E
Mustafa Kutlu
Soru 3

I. 1974'e kadar bağlı kaldığı düşünce çizgisinden uzaklaşarak önemli bir değişim yaşayan İsmet Özel'in eserleri arasında, Erbain, Bir Yusuf Masalı ve Celladıma Gülümserken sayılabilir.
II. Nihat Behram, Ataol Behramoğlu ile birlikte Militan, Yılmaz Güney'le birlikte de Halkın Dostları dergilerini çıkarmıştır. Eserleri arasında Ay Işığı Yana Yana, Yine de Gülümseyerek, Kundak, Ölülerimiz sayılabilir.
III. Önceleri II. Yeni çizgisinde olan Sezai Karakoç, Nazım Hikmet'ten etkilenerek toplumcu şiire yönelmiş, Savrulan, Nâbiga, Kalfa, Ufkun Dışında adlı şiir kitaplarını yayımlamıştır.
IV. Ahmet Arif, II. Yeni sonrası toplumca şiir anlayışına bağlı şairlerdendir. Eserleri arasında Kuş Tufanı, İki Sevda Arasında Kara Sevda, Düşler Şairi, İstanbul Hatırası sayılabilir.
Yukarıdaki numaralanmış açıklamaların hangilerinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A
I. ve II.
B
I. ve III.
C
I. ve IV.
D
II. ve III.
E
III. ve IV.
Soru 4

Şiire genç yaşta başladı. Felsefe öğrenimi için gittiği Fransa’da Batı edebiyatını, toplumunu ve felsefesini tanıma imkânı buldu. Bu dönemde yazdığı "Kaldırımlar"adlı şiir, onu şöhrete taşıdı. Önceleri rindane şiirler yazan şairin sonraları düşünce hayatında önemli değişikler oldu. Bu değişim şiirine de yansıdı ve biçim hassasiyetini korumakla birlikte didaktik tarza yöneldi. Romandan tiyatroya kadar pek çok türde eser verdi. Bir Adam Yaratmak ve Reis Bey adlı oyunları sinemaya ve tiyatroya uyarlandı. Sağlığında kendisine "şairler sultanı" unvanı verildi.
Parçada tanıtılan şair aşağıdakilerin hangisidir?

A
Yahya Kemal Beyatlı
B
Nazım Hikmet Ran
C
Faruk Nafiz Çamlıbel
D
Behçet Kemal Çağlar
E
Necip Fazıl Kısakürek
Soru 5
Bayrak şairi olarak bilinir. Edebiyatı eski - yeni diye ayırmaya karşı çıkmıştır. Şiirlerinde aruzu, heceyi ve serbest ölçüyü kullanmıştır. Şiirleri; Bayrak, Dualar ve Aminler adıyla yayımlanmıştır.
Parçada tanıtılan şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Behçet Kemal Çağlar
B
Faruk Nafiz Çamlıbel
C
Arif Nihat Asya
D
Asaf Halet Çelebi
E
Cahit Külebi
Soru 6
Aşağıdaki eser-yazar eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
A
Köşebaşı – Ahmet Hamdi Tanpınar
B
Gölgeler – Ahmet Muhip Dıranas
C
Boş Beşik – Necati Cumalı
D
Bir Adam Yaratmak – Necip Fazıl Kısakürek
E
Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu – Haldun Taner
Soru 7
Aşağıdakilerin hangisi bir şiir kitabı değildir?
A
Çocuk ve Allah
B
Çile
C
Sisler Bulvarı
D
Ekmek Kavgası
E
Çoban Çeşmesi
Soru 8

Cumhuriyet Dönemi'nin deneme yazarı olarak tanındı. Yeni bir dil kurmak için çalıştı. Eski dil ve ifade özelliklerini tamamen reddetti. Şiir yazmışsa da bunlar, deneme, eleştiri ve günlüklerinin gölgesinde kaldı. Günlerin Getirdiği, Günce ve Karalama Defteri, eserleri içinde en çok tanınanlarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Falih Rıfkı Ata
B
Nuri Pakdil
C
Nurullah Ataç
D
Behçet Kemal Çağlar
E
Haldun Taner
Soru 9

Öğrenim göremeyip kendi kendini yetiştiren yazar, politikaya atılır ve milletvekili olur. Elçilik görevlerinde bulunur. Ömer Seyfettin kuşağından olan sanatçı, gerek yazdığı öykülerin niteliği, gerekse konusu bakımından bu kuşaktan ayrılır. Öyküye yalınlığı getiren yazar, halktan kişileri, sıradan insanları ve bunların önemsiz davranışlarını öykülerinde başarıyla işler. Kişileri ve ruhsal durumlarını basit ve yalın bir şekilde anlatmayı başarmıştır. Hava Parası, Otlakçı, Mendil Altında hikâyelerinden bazılarıdır.
Bu parçada tanıtılan yazar, aşağıdakilerin hangisidir?

A
Reşat Nuri Güntekin
B
Refik Halit Karay
C
Memduh Şevket Esendal
D
Orhan Kemal
E
Halit Ziya Uşaklıgil
Soru 10

Yapıtlarında Anadolu'yu özellikle Çukurova insanının yaşantısını ele alır. Toros köylüleri, Çukurova'da toprakla uğraşanlar, eşkiyalar, ağalar en çok anlattığı kişilerdir. Folklor ve efsanelerin yanında güçlü gözlemciliği hikâyelerin kurgusunda önemli rol oynar. Romanların yanında öyküleri de vardır.
Bu parçada tanıtılan yazar ve eserleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
Yaşar Kemal – İnce Memet, Ölmez Otu
B
Kemal Tahir – Devlet Ana, Yorgun Savaşçı
C
Orhan Kemal – El Kızı, Bereketli Topraklar Üzerinde
D
Tarık Buğra – Küçük Ağa, Yağmur Beklerken
E
M. Şevket Esendal – Miras, Ayaşlı ve Kiracıları
Soru 11
Yedi Meşalecilerin önemli isimlerinden olan --------, şiirin yanı sıra roman, inceleme ve gezi kitapları yazdı. Kahramanlar, İnkılap Çocukları, Dost Mektupları gibi eserleri olan yazar, en çok, kırk sekiz yılını verdiği -------- dergisiyle anılmaktadır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A
Nurullah Ataç – Yeni Lisan
B
Necip Fazıl Kısakürek – Büyük Doğu
C
Yaşar Nabi Nayır – Varlık
D
Yavuz Bülent Bakiler – Hisar
E
Faruk Nafiz Çamlıbel – Yeni Mecmua
Soru 12
Aşağıdaki şair – eser eşlemelerinin hangisi yanlıştır?
A
Cahit Sıtkı Tarancı – Ömrümde Sükut
B
Kemalettin Kamu – Bingöl Çobanları
C
Necip Fazıl Kısakürek – Çocuk ve Allah
D
Ziya Osman Saba – Sebil ve Güvercinler
E
Faruk Nafiz Çamlıbel – Dinle Neyden
Soru 13

Baudelaire'den çeviriler de yapan şair, Fransız sembolistlerinin ilham ve duyuşlarına yönelmiştir. Şiirde biçim kurallarına sıkı sıkıya bağlıdır. Sanatı, bir ruh disiplini olarak görür. Biçimi de bu disiplinin yansıması diye niteler. Şiirde Anadolu ağzına özgü söyleşileri kullanmıştır. Yazdıklarını "Şiirler" adlı yapıtında toplayan sanatçı Tevfik Fikret'in bazı şiirlerini günümüz diline çevirerek "Kırık Saz" kitabında topladı.
Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerin hangisidir?

A
Cahit Sıtkı Tarancı
B
Ahmet Muhip Dıranas
C
Fazıl Hüsnü Dağlarca
D
Ahmet Kutsi Tecer
E
Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru 14

"…Ne yaptım! Beş Şehir'le okunmayan, bahsedilmeyen Beş Şehir'le büyük ve küçük hikâyeler, romanla Türk edebiyatının bütün bir tarafıyım. Bu eserlerden memnun muyum? Orası başka. Fakat Abdullah Efendi'nin Rüyaları bilhassa birinci hikâye böyle tenkitsiz mi geçecekti? Huzur ki okuyanların hepsi sevdiler, üç makale ile, Yaz Yağmuru böyle akissiz mi geçecekti? Sanatkâr bilmelidir ki efkar-ı umumiye (halkın düşüncesi) yoktur; daima birkaç, birkaç yüz kişi vardır. Bu birkaç kişiyi seçme meselesidir ki asıl hünerdir. Bu birkaç yüz kişi senin ayarında olursa ayağın sağlama basar."
Hatıralarının birinde böyle söyleyen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Hamdi Tanpınar
B
Peyami Safa
C
Yahya Kemal Beyatlı
D
Orhan Kemal
E
Kemal Tahir
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.

★★ Tüm Edebiyat Testlerini Görmek için Tıklayınız ★★

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu