Tarih Testleri

Avrupa ve Osmanlı Devleti Test Çöz (Online Testler)

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – KPSS LGS gibi sınavlara özel Avrupa ve Osmanlı Devleti Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Avrupa ve Osmanlı Devleti sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Teste Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar 

Avrupa ve Osmanlı Devleti Test

Tebrikler - Avrupa ve Osmanlı Devleti Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1774 yılında imzalanan ve Kırım’ın kaybına yol açan Küçük Kaynarca Antlaşması'nda, "Kırım halkı halifeye bağlı kalmaya devam edecektir." hükmü yer almıştır.
Bu hükmün aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?
A
Osmanlı toprak bütünlüğünün korunmasına
B
Devletin ekonomik gelirlerinin artırılmasına
C
Kırım halkı ile kültürel bağların korunmasına
D
Yeni toprak kayıpları yaşanmasının önlenmesine
E
Rusya ile askeri mücadelelerden kaçınmaya
Soru 2
Küçük Kaynarca Antlaşması’nda yer alan hükümlerden bazıları şunlardır:
– Rusya Karadeniz’de donanma bulundurabilecektir.
– Rusya’ya kapitülasyonlar verilecektir.
Bu hükümlerin Osmanlı Devleti’ni,
I. ekonomik,
II. hukuki,
III. askeri
alanların hangilerinde olumsuz etkilediği söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 3
Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyıldan itibaren Avrupa’daki gelişmelerle yakından ilgilenmeye başladığı, Avrupalı subaylara Osmanlı ordusunun eğitimi ile alakalı görevler verildiği görülür.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A
Osmanlı yönetimi Avrupalı devletlerin üstünlüğü kabul etmiştir.
B
Osmanlı Devleti’nde askeri düzenlemelere önem verilmiştir.
C
Bağımsızlık hareketleri Osmanlı yönetimince engellenmeye çalışılmıştır.
D
Avrupa’nın yetişmiş uzman gücünden faydalanılmıştır.
E
Devletin gerilemesi engellenmeye çalışılmıştır.
Soru 4
Osmanlı Devleti’nde III. Mustafa Devri'nde,
– Masraflar azaltılarak hazine gelirleri artırılmaya çalışıldı.
– Fransa’dan gelen Baron Dö Tott’un çabaları ile Osmanlı ordusu Avrupa tarzında düzenlenmeye çalışıldı.
– Deniz subayı yetiştirmek üzere Deniz Mühendishanesi açıldı.
Bu düzenlemelerin,
I. askeri,
II. siyasi,
III. ekonomik
alanlardan hangileri ile ilgili olduğu söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 5
Osmanlı Devleti’nde III. Selim Dönemi'nde Fransızca öğreniminin ve kullanımının yaygınlaştığı görülür.
Bu gelişme,
I. halkın yönetimdeki etkinliğinin artırılmak istenmesi,
II. Avrupa kültürünün etkisinde kalınması,
III. Avrupa devletleriyle diplomatik ilişkilerin yoğunlaşması
durumlarından hangilerinin sonucudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 6
Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılda gerçekleştirilen ıslahat girişimleri daha çok askeri yapı ile ilgili olmuştur.
Osmanlı Devleti’nin bu tercihinde,
I. ekonomik yapının bozulması,
II. toprak kayıplarının yaşanması,
III. idari alanda aksaklıkların yoğunlaşması
gelişmelerinden hangilerinin rolü olduğu savunulabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 7
Osmanlı Devleti, 1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması ile kaybettiği Azak ve Mora bölgelerini XVIII. yüzyıl başlarında geri almayı başarmıştır.
Bu gelişme aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A
Askeri alanda etkinliğin korunduğuna
B
Rusya ile askeri mücadelelerin sona erdiğine
C
Avrupalı devletlerle ittifak yapıldığına
D
Avrupa’nın baskısının sona erdiğine
E
Azınlıkların devlet yönetimine karşı isyan ettiğine
Soru 8
Osmanlı Devleti, Rusya ile Avrupa arasında yer alan Lehistan’ı kontrol edebilmek için Rusya ile askeri mücadelelere girişmiştir.
Osmanlı Devleti’nin bu politikasının, Lehistan’ın hangi özelliği ile ilgili olduğu savunulabilir?
A
Mezhep farklılığı
B
Kültürel yapı
C
Ticari ilişki
D
Dini yapı
E
Coğrafi konum
Soru 9
Osmanlı Devleti’nde III. Selim Dönemi’nde kurulan Nizam- ı Cedit ordusu, Mısır’ı işgal eden Fransız ordusu karşısında başarı elde etmiştir.
Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A
Ekonomik alanda yaşanan sorunların ortadan kaldırıldığının
B
Osmanlı Devleti üzerindeki Avrupa etkisinin sona erdiğinin
C
Askeri alandaki ıslahatlardan olumlu sonuçlar alındığının
D
Yenilik karşıtlarının Osmanlı yönetimi üzerindeki etkinliğinin sona erdirildiğinin
E
Fetih hareketlerinin terk edilmek zorunda kalındığının
Soru 10
1736’da sınır olaylarını bahane eden Rusya, Kırım’ı işgal ederek Azak kalesini alırken, Avusturya da Osmanlı Devleti’ne karşı savaş açtı. İki cephede savaşan Osmanlı Devleti başarılı olmuş, Avusturya ve Rusya ile Belgrat Antlaşması imzalanmıştır.
Buna göre Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Ekonomik yapı güçlendirilmiştir.
B
Toprak bütünlüğünü hedef alan ittifaklara karşı mücadele edilmiştir.
C
Askeri mücadeleler iç politikada bazı sorunlara yol açmıştır.
D
Fetih politikaları sürdürülmüştür.
E
Anadolu’da toprak bütünlüğünün korunmasında zorlanılmıştır.
Soru 11
Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyıl içinde Balkanlarda önemli toprak kayıplarına uğramıştır.
Bu kayıplarda,
I. Balkan uluslarına geniş bir inanç özgürlüğü tanınması,
II. yabancı devletlerin bölgeye yönelik siyasi ilgisinin yüksek olması,
III. Rusya’nın bölgedeki toplulukları kışkırtma politikaları izlemesi
durumlarından hangilerinin rolünden söz edilebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 12
Osmanlı devlet adamları XVIII. yüzyılın belli dönemlerinde Avrupalı devletler ve İran ile barışa dayalı ilişkiler sürdürmeyi tercih etmişlerdir.
Osmanlı devlet adamlarının bu tutumları aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A
Fetih politikasının sürdürülmek istenmesi
B
Balkan egemenliğine öncelik verilmesi
C
Tımar sisteminin bozulması
D
Askeri gücün zayıflaması
E
Halkın yönetime olan güveninin sarsılması
Soru 13
Osmanlı Devleti'nde, XVIII. yüzyılın hemen başında yaşanan isyan sonucunda padişah tahttan indirilmiş, bazı çevrelerde yönetimin Osmanlı hanedanından alınması konuşulmaya başlanmıştır. Bu iş için tanınmış birkaç ailenin ismi öne çıkmış, fakat bunun dışında başka herhangi bir gelişme olmamıştır.
Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemektedir?
A
Osmanlı Devleti'nde demokratik yönetim arayışları öne çıkmıştır.
B
Osmanlı Devleti'nde halkın yönetimdeki etkisi artmıştır.
C
Osmanlı Devleti'nde hanedana alternatif arayışı görülmüştür.
D
Padişahın yetkileri kısıtlanmıştır.
E
Osmanlı Devleti'nde sancak sistemi uygulamasına son verilmiştir.
Soru 14
Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda Rusya ile yaptığı Küçük Kaynarca Antlaşması’nda, "Rusya, Karadeniz ve Akdeniz’deki Osmanlı sularında serbestçe ticaret yapabilecektir." hükmü yer almıştır.
Bu maddenin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?
A
Rusların Balkanlardaki etkinliğinin sınırlandırılmasına
B
Rusların Osmanlı iç işlerine karışabilmesine
C
Rusya’nın ekonomik etkinliğinin artmasına
D
Rus donanmasının Akdeniz’e çıkmasına
E
Osmanlı ülkesinde ıslahat çabalarının hızlanmasına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu