Tarih Testleri

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri Test Çöz (Online Testler)

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – KPSS LGS gibi sınavlara özel Tarih Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Teste Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri Test

Tebrikler - Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk milliyetçiliği ile ilgili doğru bir nitelendirmedir?
A
Irk üstünlüğü esasını öngörür.
B
Din birliğini öne çıkarır.
C
Egemenlik altında bulundurulan toprakların genişletilmesi hedefine dayalıdır.
D
İnsan ve insanlık sevgisinden kaynaklanmaktadır.
E
Devletler arası ekonomik rekabeti ortadan kaldırmayı amaç edinir.
Soru 2
Türkiye’de gerçekleştirilen,
I. halifeliğin kaldırılması,
II. medreselerin kaldırılması,
III. Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması
düzenlemelerinden hangileri Laiklik düşüncesini güçlendirme amacına yöneliktir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 3
1924 Anayasa’sında, “Türkiye Devleti’nin dini, İslam’dır." ibaresi yer almaktaydı. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ters düştüğü savunulabilir?
A
Ekonominin ulusallaştırılması girişimleri
B
Laiklik düşüncesinin güçlendirilmesi çabaları
C
Ulusal bağımsızlığın korunması
D
Devletçi ekonomik anlayış
E
Devletin uluslararası saygınlığının artırılmaya çalışılması
Soru 4
Atatürk bir konuşmasında, “Vatan kesinlikle esenliğe kavuşacak, millet kesinlikle mutlu olacaktır.” ifadelerini kullanmıştır.
Bu sözler Atatürk’ün hangi yönünü öne çıkarmaktadır?
A
Fedakarlık
B
Ümitsizliğe yer vermeme
C
Hukuka saygı
D
İnsan ve insanlık sevgisi
E
Barışseverlik
Soru 5
Türk dili, Osmanlılar döneminde yabancı dil bilgisi kurallarının ve kelimelerin etkisi altında kalmıştır. Yeni Türk Devleti ile birlikte bu konuya büyük önem verilmiş, Türk dilinin zenginleştirilmesine çalışılmıştır.
Bu çalışmaların,
I. Milliyetçilik,
II. Cumhuriyetçilik,
III. Halkçılık
ilkelerinden hangilerinin doğrudan bir sonucu olduğu söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 6
Türk kadını 1930’da belediye seçimlerine, 1933’te muhtarlık seçimlerine, 1934’te de milletvekili seçimlerine katılma hakkını elde etmiştir.
Bu gelişmelerin Türk toplumunda aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenebilir?
A
Kadınların sosyal alanda ayrıcalıklar elde etmelerini
B
Siyasi alanda kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasını
C
Ekonomik alanda ilerlemenin hızlandırılmasını
D
Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını
E
Yönetim alanında milliyetçi unsurların öne çıkmasını
Soru 7
Atatürk, hukuk önünde milletin bütün fertlerinin eşit olması gerektiğini vurgulamış ve her ne şekilde olursa olsun toplumsal ayrıcalıkların varlığını kabul etmemiştir.
Atatürk’ün bu düşünceleri dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A
Gayrimüslim unsurlar baskı altına alınmıştır.
B
Halkın devlete olan bağlılığı korunmaya çalışılmıştır.
C
Rejim karşıtı çevrelerle mücadele edilmiştir.
D
Halkçılık ilkesi egemen hale getirilmeye çalışılmıştır.
E
Avrupalı devletlerin beklentilerine uygun davranılmıştır.
Soru 8
Atatürk bir konuşmasında, "Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün gereğini tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz her halde bencil ve mağrur bir milliyetçilik değildir." demiştir.
Bu söz dikkate alındığında, Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A
Devletler arası ekonomik rekabetin sona erdirilmesini esas alır.
B
Siyasi çıkarları ekonomik çıkarların önünde görür.
C
Yabancı devletler askeri işbirliğine gidilmesine karşıdır.
D
Uluslararası alanda dayanışma ilkesinin egemen kılınmasını hedefler.
E
Türk siyasi birliğinin sağlanması amacına yönelik olarak faaliyet göstermiştir.
Soru 9
Atatürk, "Bilelim ki, ulusal benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar." demiştir.
Atatürk bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden öncelikle hangisinin önemini vurgulamaktadır?
A
İnkılapçılık
B
Cumhuriyetçilik
C
Milliyetçilik
D
Laiklik
E
Devletçilik
Soru 10
ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, 1937 yılında yaptığı bir konuşmada, "Avrupa'nın en kıymetli devlet adamı Avrupa'da değil, Boğazların gerisinde, Ankara'da yaşayan Mustafa Kemal’dir." demiştir.
ABD Başkanı’nın bu ifadesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A
Türk İnkılabı'nın Avrupa'da yaşanan gelişmelerden etkilendiğinin
B
Türkiye'de ekonomik girişimlerin başarıya ulaştığının
C
ABD ile ekonomik ve siyasi ittifaklar kurulduğunun
D
Avrupalı devletlere karşı ABD'den destek alındığının
E
Atatürk’ün uluslararası alanda saygınlığa sahip olduğunun
Soru 11
Atatürk kendi yazdığı Medeni Bilgiler isimli kitapta, sosyalist yönetim anlayışı ile ilgili olarak, "Amaçları ulusal değildir. Kişisel özgürlük ve eşitlik tanımazlar. Halk egemenliğine riayetleri yoktur." ifadelerini kullanmıştır. Bu ifadeler dikkate alındığında, Atatürk ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Devletçi ekonomik yapılanmayı benimsememiştir.
B
Totaliter rejimleri reddetmiştir.
C
Yönetim alanında Batı tarzı düzenlemelere karşı çıkmıştır.
D
Sovyet Rusya ile yakınlaşma politikası izlemiştir.
E
Rusya’ya karşı Avrupalı devletlerden askeri ve siyasi destek aramıştır.
Soru 12
Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı aşağıdakilerden hangisini desteklemez?
A
Uluslararası işbirliğinin geliştirilmesini
B
Devletler arası barış arayışlarının desteklenmesini
C
Türk ekonomisinin kalkındırılması çabalarını
D
Tüm dünyadaki Türklerin ortak sınır altında toplanmasını
E
Toplumsal dayanışma olgusunun güçlendirilmesini
Soru 13
Türkiye, cumhuriyetin ilk yıllarından laik ve üniter devlet yapısını güçlendirmeye çalışmıştır.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bu politikaya zarar verme amacı taşıdığı söylenebilir?
A
Yunanistan ile nüfus mübadelesi sorununun yaşanması
B
Balkan Antantı’nın imzalanması
C
Sadabat Paktı’nın oluşturulması
D
Şeyh Sait İsyanı’nın çıkması
E
Azınlıkların statüsü konusunun Lozan Antlaşması ile  çözümlenmesi
Soru 14
Atatürk tarafından ortaya koyulan devletçilik anlayışı SSCB’nin sosyalist ve Batı dünyasının kapitalist ekonomik anlayışlarından uzaktır.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A
Devletçi yaklaşım devletler arası ekonomik ittifakları esas kabul eder.
B
Atatürk’ün devletçilik anlayışı azınlıkların ekonomik etkinliklerini sona erdirmeyi amaçlamıştır.
C
Atatürk’ün devletçilik anlayışı Türkiye'ye özgü nitelikler taşımaktadır.
D
Atatürk’ün ekonomi düşüncesi özel mülkiyet kavramını sınırlamaya çalışmıştır.
E
Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen ekonomik kalkınma çabaları başarılı olamamıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

3 Yorumlar

  1. bir kpss adayı olarak sorular aşırı kolay geldi. buna aldanıp kpss ye girerseniz başarısız olabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu