Tarih Testleri

Atatürk İnkılapları Test Çöz (Online Testler)

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – KPSS LGS gibi sınavlara özel Tarih Atatürk İnkılapları Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Tarih Atatürk İnkılapları Test Çöz sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 

Atatürk İnkılapları Test

Tebrikler - Atatürk İnkılapları Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinin halifeliğin kaldırılmasının gerekçelerinden olduğu savunulamaz?
A
Laik devlet yapısını oluşturma
B
Ulus devlet yapısını güçlendirme
C
Saltanatın gücünü zayıflatma
D
İnkılapların yapılmasını kolaylaştırma
E
İç işlere müdahaleyi önleme
Soru 2
I.Ziraat fakültelerinin açılması
II.Çiftçiye kredi imkânının sağlanması
III.Tohum ıslahının yapılması
Yukarıdakilerden hangileri tarımsal üretimi artırmaya yöneliktir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 3
Cumhuriyet Döneminde yaşanan aşağıdaki gelişmeler sıralandığında hangisinin diğerlerinden önce gerçekleştiği savunulabilir?
A
Halifeliğin kaldırılması
B
Menemen İsyanı
C
Şeyh Sait İsyanı
D
Kılık kıyafet devrimi
E
Türk Tarih kurumunun kurulması
Soru 4
Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bağımsızlıkla ilgili olduğu savunulamaz?
A
Devletçi ekonomiye geçilmesi
B
Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması
C
Ölçü, tartı ve metrik sistemin değiştirilmesi
D
Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi
E
İş Bankasının açılması
Soru 5
1926 yılında Medeni Kanun'un kabul edilmesiyle Türk kadınına,
I. miras,
II. seçme ve seçilme,
III. edinilmiş mallarda ortaklık
alanlarından hangileri ile ilgili haklar verilmiştir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 6
Halifeliğin kaldırılması,
I. medreselerin kaldırılması,
II. Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması,
III. saltanatın kaldırılması
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisinin eğitim ve öğretim alanındaki ikilikleri kaldırmaya yönelik olduğu savunulabilir?
A
Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü
B
Halkevlerin kurulması
C
Şeriye ve Evkah Vekâletinin kaldırılması
D
Takrir-i Sukün Kanunu'nun çıkarılması
E
Milli Korunma Kanunu'nun kabulü
Soru 8
Saltanatın kaldırılması ve cumhuriyetin ilan edilmesi aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik değildir?
A
Seçim sistemini değiştirmeye
B
Ulusal egemenliği gerçekleştirmeye
C
Halk iradesini etkin kılmaya
D
Demokratik yönetime geçmeye
E
Yeni bir düzen kurmaya
Soru 9
Medeni Kanun'la birlikte,
I. kadın-erkek eşitliğinin sağlanması,
II. hukukun laikleşmesi,
III. hukuksal birliğin sağlanması
gelişmelerinden hangileri ile ilgili önemli bir adımın atıldığı savunulabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10
Halkevleri, aşağıda verilen teşkilatlanmalardan hangisinin kapatılması sonucunda kurulmuştur?
A
Maarif Teşkilatı
B
Türk Ocakları
C
Erkân-ı Harbiye
D
Medreseler
E
Millet Mektepleri
Soru 11
I.Devlet üretme çiftliklerinin kurulması
II.İş bankasının açılması
III.MTA'nın kurulması
Yukarıdaki verilenlerden hangileri tarımı geliştirmek amacıyla yapılmıştır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinin öncelikli amacının Anadolu kültürlerine sahip çıkmaya yönelik olduğu söylenebilir?
A
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi
B
Türk Dili Tetkik Cemiyeti
C
Darülfünun
D
Mülkiye Mektebi
E
Güzel Sanatlar Akademisi
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Türk inkılabını gerektiren nedenler arasında gösterilemez?
A
Osmanlı Devleti'nden kalan kurumlarda bozukluklar olması
B
Islahat hareketlerinin başarıya ulaşmaması
C
Çağdaş milletler seviyesine ulaşılmak istenmesi
D
Osmanlık halkının milli kültürden uzaklaşması
E
Emperyalist devletlerin hızla yayılması
Soru 14
Atatürk'ün "Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, evvel Türkiye'nin istikbaline düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir." sözüyle aşağıdaki inkılaplardan en fazla hangisine vurgu yaptığı söylenebilir?
A
Medreselerin kapatılması
B
Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması
C
Türk Dil Kurumunun kurulması
D
Türk Tarih Kurumunun Kurulması
E
Millet Mekteplerinin açılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

2 Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu