Haberler

Satem Mobil Sağlık Hizmetleri: İş Yerlerinde Sağlık ve Güvenliğin Geliştirilmesine Katkıda Bulunan Stratejik Yaklaşım

Mobil sağlık hizmetleri, çalışanların periyodik olarak gerçekleştirmesi gereken tıbbi muayeneler ve kontrollerin iş yerinde uygulanabilmesi amacıyla tasarlanmış, iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli bir inovasyondur. Türkiye’de yürürlükte olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, çalışanların işe başlamadan önce sağlık raporu alması gerekmektedir. Bu raporlar, olası meslek hastalıklarının erken tespiti ve önlenmesi için kritik öneme sahiptir.

Satem Mobil Sağlık Hizmetleri, özellikle büyük çalışan sayısına sahip işletmelerin sağlık hizmetlerini düzenli ve verimli bir şekilde sunmayı amaçlayan entegre bir yaklaşımdır. Taşınabilir sağlık araçları kullanarak sunulan bu hizmetler, iş yerlerinde sağlık ve güvenliğin iyileştirilmesine yönelik çeşitli avantajlar sunmaktadır:

  • Maliyet optimizasyonu: Mobil sağlık hizmetleri, işletmelerin sağlık hizmetlerine daha düşük maliyetlerle erişmelerine olanak tanır.
  • İş süreçlerinin sürekliliği: Mobil sağlık hizmetleri ile işletmeler, çalışanlarını hastanelere yönlendirmeden iş süreçlerini kesintisiz sürdürebilir.
  • Hızlı ve etkin sağlık taraması: Mobil sağlık hizmetleri, çalışanların hızlı ve etkin bir şekilde sağlık kontrolünden geçmelerini sağlar, böylece olası sağlık sorunlarına zamanında müdahale edilebilir.
  • Çalışanların ve işletmelerin korunması: Mobil sağlık hizmetleri, çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlayarak işletmelerin olası iş kazaları ve iş gücü kayıplarını önlemesine yardımcı olur.
  • Meslek hastalıklarının erken teşhisi: Mobil sağlık hizmetleri sayesinde, çalışanların meslek hastalıkları erken tespit edilerek gerekli önlemler alınabilir.

Satem Mobil Sağlık, işyeri hekimliği hizmetleri, işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık taramaları, mobil araç sağlık taramaları, odyometri, solunum fonksiyon testleri, kan ve idrar testleri, akciğer röntgenleri, portör muayeneleri, göz kontrolü, laboratuvar incelemeleri, aşı uygulamaları, iş güvenliği hizmetleri, iş güvenliği uzmanlığı , acil durum eylem planı, risk analizi ve değerlendirme, periyodik bakım ve ölçüm, İSG kurulu oluşturma, ortam ölçümleri ve yıllık değerlendirme raporları gibi bir dizi hizmeti deneyimli ve uzman bir ekiple sunmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki teknolojik gelişmeler sayesinde, mobil sağlık hizmetleri işletmelerin verimliliğini artırmakta ve iş süreçlerinde sürekliliği sağlamaktadır. Bu hizmetler, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında yer almasına katkı sağlar ve işletmelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olur.

Sonuç olarak, Satem Mobil Sağlık Hizmetleri, iş yerlerinde sağlık ve güvenliğin geliştirilmesine yönelik stratejik bir yaklaşım sunarak, işletmelerin ve çalışanların faydalarını gözetir. Bu hizmetler, işletmelerin maliyetlerini optimize ederken, iş süreçlerinde sürekliliği sağlamakta ve çalışanların sağlık ve güvenliğini ön planda tutmaktadır. Bu nedenle, Satem Mobil Sağlık Hizmetleri’nin işletmeler için değerli bir yatırım olduğu söylenebilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu