Haberler

OSGB firmaları nasıl kurulur?

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafında yetki belgesi verilmek sureti ile hizmet sunan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) kuruluş aşamalarında bazı şartları yerine getirmek ve yönetmelikte belirtilen evrakları tamamlanması gerekmektedir.

Bununla birlikte OSGB olarak hizmet verecek olan kuruluşların nerelerde hizmet verecekleri yerler hakkında kesin bir çizgi olmasa da işyeri olan yerlerde hizmet vermeleri gerektiği öngörülmüştür ve daha çok organize sanayi bölgelerinde ya da iş merkezlerinde kurulmaktadırlar.

Ancak mesken olarak tescilli bir taşınmazda faaliyet göstermek isteyen kuruluşlar bina içerisinde yer alan diğer meskenlerinde işyeri olarak faaliyet gösterdiğini yetkili makamlar tarafından verilen belge ile ispat etmeleri durumunda bu gibi yerlerde de faaliyet gösterebilirler.

Kuruluşların faaliyet gösterecekleri yerlerin işyeri adına tescilli olması durumunda tapu belgesi, kira olması durumunda ise kira kontratı ibrazı istenen belgeler arasında yer almaktadır.

Kuruluşların bünyesinde hizmet sunan personel sayısına yetecek minimum düzeyde alana sahip olması gerekmektedir.

Bununla birlikte OSGB bünyesinde görev yapmakta olan iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminin kullanımı için en az 10 metrekarelik muayene odası, ilk yardım ve acil müdahale kullanımı için 15 metrekarelik bir oda, iş güvenliği uzmanları için 10 metrekarelik odalar ve bekleme alanı olarak da 12 metrekarelik bir alanın ayrılmış olması gerekmektedir.

Ayrıca evraklar ile gerekli belgelerin muhafaza edilmesi için gerekli arşiv odası bir lavabo ile tuvalette yine OSGB hizmet alanında olması gerekenlerdir.

Fiziki şartların uygun olması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kanunda belirtilen belgelerin de hazırlanarak iletilmesi durumunda Bakanlık uygun gördüğü takdirde yetkilendirme yapılarak faaliyet göstermeye başlanabilmektedir.

Bakanlık tarafından verilen yetki belgesine sahip olmayan kuruluşlar Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak görev yapmaları mümkün olmamakla birlikte yasal da değildir. Belirtilen olduğumuz fiziki özellikler genel olarak belirtilmiş olup daha detaylı olarak fiziki koşul şartları yönetmelikler ile belirlenmiştir.

OSGB firmalarının kurulabilmesi için uygun fiziki alanların olmasının yanı sıra Bakanlığa müracaat edebilmek için tamamlamaları gereken belgeler de bulunmaktadır.

Bu belgeler arasında işletmenin faaliyet göstereceği yere ait tapu senedi ya da kira sözleşmesi, yetkili makamlardan temin edilmiş olan numarataj belgesi ve adres teyit belgesi, firmada tam zamanlı olarak görev yapan en az bir işyeri hekimi ve iş güvenlik uzmanı ile yapılan tam zamanlı iş sözleşmesi, sorumlu müdür ve firmanın yetkililerine ait imza sirküleri, firmanın faaliyet göstereceği yere ait 1/50 ölçekli plan yine firmanın hizmet vereceği yerde yangın önlemlerinin alındığını gösterir

İtfaiye Raporu istenilen önemli belgeler arasında yer almaktadır. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin yetkinlik belgesi alabilmeleri için hem firmanın hizmet sunacağı yerin fiziki şartlarının uygun olması ve istenilen belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması ve teslim edilmesi gerekmektedir.

OSGB’ler bünyelerinde çalışacak olan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin sertifika sahibi olması gerekmektedir. Bu sertifikalara sahip olmayan uzmanların görev yapmaları mümkün değildir. Bu nedenle firmaların birlikte hizmet verecekleri uzmanlar ile işyeri hekimlerini seçerken sertifikalarını istemeleri gerekmektedir. Bununla birlikte iş güvenlik uzmanları farklı sınıflara ait sertifika alabilmektedir bu durumda sertifikalarının sınıflarına göre Bakanlık tarafından belirlenen tehlike gruplarına göre sınıflandırılmış olan işletmelerde görev yapabilmektedirler.

OSGB’lerin temel görevi iş güvenlik uzmanları, işyeri hekimleri ve işveren ortaklığı ile meslek kazalarının önceden tespit edilerek önlenmesi adına çalışmalar yürütmek, olası meslek hastalıkları karşında gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanarak çalışanların güvenli bir ortam da sağlıklı olarak görevlerini yürütmelerinin sağlanmasıdır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu