Rehber Yazılar

OBP Nedir?

OBP nedir? OBP, lise diploma notunun 5 ile çarpılmasıyla hesaplanır. Örneğin, diploma notu 80 olan bir adayın OBP’si 400 olur. OBP’nin hesaplanmasında ek katsayılar da kullanılabilir. Örneğin, bazı liselerde alınan derslerin katsayısı 1’den farklı olabilir.

OBP, 2017 yılından beri üniversiteye yerleştirme puanlarında kullanılmaktadır. OBP’nin kullanımıyla birlikte, sadece sınav başarısına değil, lise boyunca gösterilen başarıya da önem verilmesi amaçlanmıştır.

OBP’nin üniversiteye yerleştirmede ne kadar etkili olduğu, tercih edilen programa ve üniversiteye göre değişmektedir. Bazı programlarda OBP’nin etkisi daha yüksekken, bazılarında ise daha düşük olabilir.

OBP Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Obp nedir, nasıl hesaplanır? OBP’yi hesaplamak için iki yöntem vardır. Bu yöntemde, öğrencinin diploma notu 5 ile çarpılır. Diploma notu 50’nin altında ise 50 olarak kabul edilir. Örneğin, diploma notu 80 olan bir öğrencinin OBP’si 80 x 5 = 400 olur.

Bu yöntemde, öğrencinin 9., 10. ve 11. sınıflarda aldığı derslerin yılsonu notları ve derslerin kredi değerleri kullanılır. Her dersin notu kredi değeri ile çarpılır ve toplam puan, alınan tüm derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünür. Elde edilen puan 5 ile çarpılarak OBP bulunur.

OBP Hesaplama Örneği:

Öğrenci:

  • Sınıf: Matematik 80, Türkçe 70, Fen Bilimleri 85
  • Sınıf: Matematik 90, Türkçe 80, Fen Bilimleri 95
  • Sınıf: Matematik 95, Türkçe 85, Fen Bilimleri 100

Derslerin Kredi Değerleri:

  • Matematik: 4
  • Türkçe: 3
  • Fen Bilimleri: 4

Ağırlıklı Ortalama Hesaplama:

(80 x 4 + 70 x 3 + 85 x 4 + 90 x 4 + 80 x 3 + 95 x 4 + 95 x 4 + 85 x 3 + 100 x 4) / (4 + 3 + 4 + 4 + 3 + 4 + 4 + 3 + 4) = 86.67

OBP: 86.67 x 5 = 433.35

Diploma Notu Nedir?

Diploma notu nedir? Diploma notu, lise öğrencilerinin lise eğitimleri boyunca aldıkları derslerin notlarına ve sınav başarılarına göre hesaplanan bir puandır. 100 üzerinden hesaplanan diploma notu, öğrencinin lise eğitimi boyunca elde ettiği akademik başarıyı gösteren bir ölçüttür.

Diploma notu, sadece öğrencinin aldığı notların ortalaması değildir. Aynı zamanda, öğrencinin aldığı derslerin kredi değerleri de dikkate alınır. Kredi değeri, bir dersin haftalık ders saatinin ve sınav süresinin bir göstergesidir. Örneğin, 3 kredilik bir ders, 2 kredilik bir dersten daha fazla ağırlığa sahiptir.

Diploma notu, üniversiteye yerleşmede önemli bir rol oynar. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlarda elde edilen puanlarla birlikte diploma notu da dikkate alınarak öğrencilerin yerleştirmeleri yapılır.

Diploma notu, lise öğrencilerinin akademik başarılarını takip etmeleri ve üniversiteye yerleşme şanslarını artırmak için çaba göstermeleri için bir teşvik edici unsurdur.

OBP Ne İşe Yarar?

OBP, Ortaöğretim Başarı Puanı’nın kısaltmasıdır. Lise öğrencilerinin lise boyunca aldıkları derslerin not ortalamalarına göre hesaplanan bir puandır. OBP, üniversiteye yerleştirme puanı hesaplanmasında kullanılan bir kriterdir. AYT ve TYT sınavlarından elde edilen ham puanlara OBP eklenerek yerleştirme puanı hesaplanır. Bu sayede hem sınav başarısı hem de lisedeki akademik başarı göz önünde bulundurularak öğrencilerin daha adil bir şekilde yerleştirilmesi amaçlanmaktadır.

OBP’nin faydaları şöyledir:

  • OBP, sadece sınav başarısına değil, lisedeki akademik başarıya da önem vererek daha adil bir yerleştirme sistemi oluşturulmasına katkıda bulunur.
  • Lise öğrencilerinin lise boyunca derslerine daha çok önem vermelerini ve daha başarılı olmalarını teşvik eder.
  • OBP, liselerde genel başarı çıtasının yükselmesine katkıda bulunur.

OBP, öğrencinin lisedeki tüm derslerin yıllık not ortalamalarının belirli bir katsayı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Katsayılar, derslerin zorluk derecelerine göre belirlenir. Örneğin, matematik ve fen bilimleri dersleri için katsayı 1,2 iken, Türkçe ve sosyal bilimler dersleri için katsayı 1’dir.

Obp ne işe yarar? OBP, üniversiteye yerleşmede önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle sıkı tercih edilen bölümlerde OBP’nin etkisi daha da fazladır. Bu nedenle, lise öğrencilerinin OBP’lerini yükseltmek için lise boyunca derslerine çok çalışmaları ve başarılı olmaları önemlidir.

OBP, üniversiteye yerleşmede önemli bir rol oynayan bir kriterdir. Lise öğrencilerinin OBP’lerini yükseltmek için lise boyunca derslerine çok çalışmaları ve başarılı olmaları önemlidir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu