KPSS Testleri

KPSS Türkçe Deneme Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak KPSS Türkçe Deneme Çöz başlığı alında sizler için sınav hazırladık. Bu deneme ile ortaöğretim, lisans ve önlisans sınavlarına hazırlık yapmış olacaksınız. Deneme içerisinde toplam 30 tane Türkçe sorusu bulunmaktadır. Mutlaka sınavı çözdükten sonra yorumlarınızı bizimle paylaşınız. Ayrıca sitemizde bulunan kpss soru dağılımı yazımızı da okuyabilirsiniz. Sınava başlamadan önce süre tutmayı unutmayınız. 30 adet KPSS Türkçe sorusu seni bekliyor. Haydi Sınava Başla! – www.unirehberi.com ailesi olarak başarılar dileriz. 


KPSS Türkçe Deneme Çöz

Tebrikler - KPSS Türkçe Deneme Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
"Onun resimlerinde, kompozisyonlar son derece ölçülüdür, renkler tam bir barış halindedir."
Bu cümledeki "barış" kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?
A
yakınlık
B
düzen
C
benzerlik
D
tekdüzelik
E
uyum
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "tek" kelimesi, "hiç, hiçbir" anlamına gelmektedir?
A
Kanımca bu konuda başvurulacak tek kişi o.
B
O, edebiyatımızda bu konuyu ele alan tek sanatçı değildir.
C
Bizim için tek çıkar yol çalışmaktır.
D
Bu saatte tek açık dükkan bulamazsınız.
E
Onun tek görgü tanığı olduğuna kesinlikle inanıyorum.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çekmek" kelimesi, "tükenmek" anlamında kullanılmıştır?
A
Pilav, suyunu iyice çekmiş.
B
Bankadan bir miktar para çekti.
C
Ceketin astarı çekmiş.
D
Uyumak için yorganı başına çekti.
E
Balıkçı bütün gün kürek çekti.
Soru 4
"Odasını üstünkörü boyadı" cümlesinde üstünkörü kelimesinin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A
Gereksiz eşyaları tavan arasına çıkardı.
B
Sınav tam başlamak üzereyken sınıfa girdi.
C
Çalışma masasını toplamadan dışarı çıkmış.
D
Kitapları çantasına özensizce koydu.
E
Evin ancak bir bölümünü temizleyebilmiş.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "olmalı" kelimesi ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?
A
O, liseyi geçen yıl bitirmiş olmalı.
B
Ahmet Ankara`dan dönmüş olmalı.
C
Soruları cevaplarken çok dikkatli olmalı.
D
Ayşe, İngilizceyi çok iyi biliyor olmalı.
E
Bugünlerde Çukurova`ya bahar gelmiş olmalı.
Soru 6
(I) Şairin yeni çıkardığı şiir kitabındaki şiirlerinin geneline baktığımızda, şiirlerinde bir hüzün, bir acıma duygusu hakimdir. (II) Dolayısıyla şair, karşılaşmış olduğu dramatik, içinde hüzün dolu olayları bu şiirlerinde dile getirmek istemiş. (III) "Yıldız Gözlüm, Asker" isimli şiirlerine baktığımızda bunları görebiliriz.(IV) Ayrıca bu şairimizin bir televizyon kanalında bir de programı var. (V) Bu programında da şiirlerinde olduğu gibi, hüzünlü sahneler yer almakta. (VI) Artık bu program, şairimizle acı bir bütün oluşturmuş durumda.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki yargıyı örneklendirmektedir?
A
II
B
III
C
IV
D
V
E
VI
Soru 7
(I) Şairin "Yaz Şiirleri" isimli kitabında yayımlanan Taflan şiiri, içeriği, konusu bakımından başka yorumlara açık bir nitelik taşımakla birlikte bizce şöyle yorumlanabilir. (II) Geçmiş yazlarda yaşanmış karşılık bulamamış ancak şairdeki etkisi hala canlı kalan bir aşkın ve sevgilinin acıyla anımsanması. (III) Şiirde bir yandan umut vermeyen bir sevgili var. (IV) Bir yandan da sevginin gücüyle durmadan kendini oyan şair var. (V) Sonuç olarak bu şiirde anlatılanlar ilk anda okuyucuyu yadırgatabilecek nitelikte.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
I. cümlede şairin şiirinin bir özelliği belirtilmiştir.
B
II. cümlede şiirin konusu verilmiştir.
C
III. cümlede II. cümleyle paralel şiirin konusu verilmeye devam edilmiş.
D
IV. cümlede iki şairin durumu anlatılmıştır.
E
V. cümlede şiirin okuyucuya tuhaf gelebileceği belirtilmiştir.
Soru 8
Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı
Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerdeki ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ünlü düşmesi - Ünsüz yumuşaması
B
Ünsüz yumuşaması - Ünlü daralması
C
Ünlü daralması - Ünlü düşmesi
D
Ünsüz sertleşmesi - Ünlü düşmesi
E
Orta hece düşmesi - Ünsüz sertleşmesi
Soru 9
Burada çiftçilik yapan köylülerin hepsi hallerinden çok memnun ve hiçbiri, yaşam koşullarından şikâyetçi değildi.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
A
"çiftçilik yapan" yerine "çiftçilikle uğraşan" getirilerek
B
"yaşam" yerine "hayat" getirilerek
C
"hiçbiri" cümleden çıkarılarak
D
"hallerinden" yerine "yaşamlarından" getirilerek
E
"memnun" sözcüğü "memnundu" yapılarak
Soru 10
Öğretmenimiz ( ) o da bu olayı anımsar mı acaba ( ) yılbaşı gecesini nasıl geçirdiğimizi sormuştu ( ) Bir anlatım alıştırması sınıfta öylesine bir konuşmaydı ( ) Yılbaşı gecesini birtakm oyunlarla , zorlama eğlencelerle geçirmiş olmanın ne değeri var ki ( )
Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A
(") (") (?) (.) (!)
B
(;) (,) (.) (.) (?)
C
(") (") (.) (.) (!)
D
(-) (-) (.) (.) (?)
E
(-) (-) (?) (.) (?)
Soru 11
Akşam, kızın babası bir polisle kapınıza dayanmıştı. Kızın kafası yarılmış, kafasına dikiş atılmıştı. Öfkeli baba olayı anlatarak oğlunu suçlamıştı. Oğlun kendisinin suçlu olmadığına dair yeminler edip bütün suçu arkadaşına atmıştı. Bu olaydan dolayı oğluna çok kızmıştın. Oğlun sana yalvarmaya başlayınca, yatışmış, öfken de balon gibi sönmüştü. Onu dizlerinden çekip tokatlayan kocana engel olmaya çalıştın.
Yukarıdaki parçada, aşağıdakilerden hangisinde verilenler arasında bir benzetme yapılmıştır?
A
Öfke - balon
B
Anne - oğul
C
Baba - polis
D
Öfke - anne
E
Olay - suç
Soru 12
Çocuk kitaplarında yazar, kural ya da kurallar koymaktan, yaptırımcı yargılar oluşturmaktan çok, özellikle çocukların gelişim özelliklerini de göz önünde bulundurarak onlara neden- sonuç ilişkisiyle anlamlandırabilecekleri yaşam durumları sunmalıdır. Çocuklara emir ve kurallar bileşkesine oturan tümcelerle seslenmemelidir.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı olarak söylenmiş olabilir?
A
Çocuk kitapları hangi konuları içermelidir?
B
Kimler çocuk kitabı yazmalıdır?
C
Kitabınızın başarısını neye bağlıyorsunuz?
D
Kitap basımında ne gibi sorunlar yaşadınız?
E
Kitaplar çocuklara nasıl seslenmelidir?
Soru 13

Yazma edimi olduğu sürece, onun üzerine söylenecek bir çift söz her zaman vardır. Yazma elbette peşinde okumayı getirir, hatta zorunlu kılar. Her zaman yazım aşamasından sonra yapılan bir etkinliktir okuma. Ancak pek çok kişi okuma aşamasında kalmak istemez. Kendisi de yazmayı aklından geçirir. Okuma ediminden sonra yazmaya doğru bir süreç başlar. Kısacası birbirini izleyen ve birbirini tamamlayan yazma ve okuma edimleri çevrimsel bir yapıyı andırır.
Böyle diyen bir yazarın "yazmayla" ilgili vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yazma edimi üzerine söylenecek şeyler vardır.
B
Okuma yazmadan sonra gelir.
C
Yazmak okumaktan daha önemlidir.
D
Yazma ve okuma birbirini destekleyen edimlerdir.
E
Başarılı bir yazı çok kitap okunarak yazılabilir.
Soru 14

Üzeyir, çekilen çizgiyi daha yakından görmek için eğildi. Nasırlı parmakları, ateşe değmiş gibi titrediler. Toprak can çekişiyordu. Damatlar üzüntü ile birbirlerine baktılar. Üzeyir gözleri toprağa dikili, uzun bir zaman öylece kaldı. Kaşları çatılmış, yüzündeki çizgiler gerilmişti. Hızlı hızlı nefes alıyor, keskin bakışlarla toprağı delmek istermişçesine süzüyordu. Sonra birdenbire: "Sırtlayın bakalım sabanı!" dedi. "Öküzleri de önünüze katın öbür başa yürüyün." Damatlar silkindiler. Biri öküzleri boyunduruktan ayırdı, öbürü sabanı sırtladı.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Birden çok duyuya seslenmiştir.
B
Birinci kişi anlatımına başvurulmuştur.
C
Öznellik hakimdir.
D
Betimleyici anlatım hakimdir.
E
Kişileştirme yapılmıştır.
Soru 15
Çocuğun her gün gördüğü yaşantıları, sıradan ve bilinen sözlerle yineleyen bir kitap, çocuk için önemsenen bir iletişim aracı olmaktan gittikçe uzaklaşır. Çocuklarla sloganlaşmış genel yargıları paylaşmayı ilke edinen kitaplar, çocukların duygu ve düşünce dünyasını sıradanlaştırma sorunuyla karşı karşıya bırakır. Bu sıradanlık çocuğu kuşatan çevrenin onu biçimlendiren diğer kaynakların da genel anlayışına dönüşmüşse, çocuğun kendini özgürce gerçekleştirmesi de baskılanmaya başlar. ------
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A
İşte çocuk gerçekçiliğine uygun kitaplarla bu baskılanma aşılabilir.
B
Bu sebeple okul çocuğun ihtiyaçlarına cevap vermelidir.
C
Bu sorunu aşmak için çocuğa rehberlik yapılmalıdır.
D
Çocuk var olan düzeni aynen benimsemelidir.
E
Ülkemizde son dönemlerde böyle kitaplar artmaya başladı.
Soru 16

Çocuklar doğası gereği oynamak, eğlenmek ve yeni şeyler öğrenmek ister. Kitaplar biçimsel ve içeriksel özellikleriyle, okul öncesi dönemdeki çocukların öncelikle eğlenme-oynama ve bularak öğrenme gereksinimini karşılamalı, onların algısal gelişimine katkı sağlamalıdır. İlköğretim süreciyle birlikte hem örgün eğitimin öğretme ve belletmeye dayalı süreçlerinden sıkılan, yorulan çocuklara hem de yazılı kültürle iletişime yönelenlere duyumsatıcı ve sezinletici bir uyaran olmalıdır.
Bu parçaya göre kitaplarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Her dönemde çocuğa farklı şeyler kazandırır.
B
Okul öncesi çocuğun oyun ihtiyacını karşılar.
C
İlköğretimde yazılı kültürle etkileşimini sağlar.
D
Anne babalar çocuğun kitap seçiminde dikkatli olmalı.
E
Oynamak, eğlenmek çocuğun temel ihtiyaçlarındandır.
Soru 17

Aynanın önünden geçiyorum. Aynanın içinden benimle aynı hızla bir kadın geçiyor, gittiğim yöne doğru. Duruyorum, o da duruyor. Bana benziyor görüntü ama kötü bir taslağım gibi duruyor. Heykeltıraşların yaptıkları ilk kaba taslak gibi. Benden hiç hoşnut değil, bakışlarından sezinliyorum. Belli belirsiz burun kıvırıyor. Terden yer yer bedenime yapışmış giyside görüntümün gözleri.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen kişinin özelliklerinden biri değildir?

A
Aynadaki görüntüsüne farklı bir insan gibi yaklaşmaktadır.
B
Yaşadığı hayattan zevk alıyor.
C
Kendisiyle barışık değil.
D
Aynadaki görüntüyü kaba bir taslağa benzetiyor.
E
Görüntüsüyle yüzleşiyor.
Soru 18
Sözcüklerin, dilin olanaklarından yeterince yararlanabilmiş olan gerçek şiirler, etkileyici ve kalıcı olabilmekte, yıllar, hatta yüzyıllar boyu kuşaklarca sevilmekte, okunmaktadır. Buna karşılık hiç de özgün olmayan imgelere dayanan, belli biçim ve ölçülere uyarak "uyak avcılığı" diye nitelenebilecek bir tutumla önceden kullanılmış, eskimiş uyaklara uzanan şiir denemeleri şiir sayılamaz.
Böyle diyen bir sanatçı aşağıdakilerden hangisini söylemez?
A
İyi şiirler dilin olanaklarından faydalanmalıdır.
B
İyi şiirler yüzyıllar boyu yaşar.
C
Bir şiirin değeri biçimsel özellikleriyle orantılıdır.
D
Gerçek şiirler etkileyici ve kalıcıdır.
E
Özgün imgeler şiirin ömrünü uzatır.
Soru 19

İstanbul'dan kaçarak Ankara'ya Kurtuluş Savaşı'na katılmaya gelen ve ayaküstü de olsa kendisiyle görüşebilen Nazım Hikmet ve Vala Nurettin'e aynı görüş doğrultusunda şu öğütte bulunmuştu: "Bazı genç şairler modern olsun diye konusuz şiir yazmak yoluna sapıyorlar. Size önerim amaçlı şiirler yazın." Bu karşılaşma ve sözler Nazım Hikmet'i çok etkiledi. O, "Kurtuluş Savaşı Destanı" adlı yapıtını işte bu etkinin sonucu olarak yazdı.
Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri vardır?

A
Betimleme - İlişki kurma
B
Tanık gösterme - Tanımlama
C
Alıntı yapma - Örneklendirme
D
Açıklama - Tartışma
E
Tanımlama - Betimleme
Soru 20

(I) Yaratıcı Drama'da canlandırma/doğaçlama yapmanın amacı bir şeyleri hissettirmektir. (II) Duyumsama yoluyla katılımcının farklı durumları algılamasını sağlamaktır. (III) Eğitimde Tiyatro 'da ise doğaçlamaların amacı bir durumu somut şekilde göstermektir.(IV) "Yaratıcı Drama" daha çok kişisel sağaltıma yönelirken "Eğitimde Tiyatro" toplumsal iyileştirmeye, eleştirel bakış kazanmaya yönelik bir amaç taşır. (V) Bu yüzden eğitimde tiyatro çalışmalarında özenle üzerinde durduğumuz noktalar var. (VI) Bunların en önemlisi katılımcılara "Burada ne hissettin?" yerine "Burada bu kişi neden böyle davrandı?" gibi sorular yöneltmektir.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

A
II
B
III
C
IV
D
V
E
VI
Soru 21

Bir sanat eserinin yaşamasında dilinin elbette büyük payı vardır. Ama eski dille yazıldıkları halde yaşayan eserler yok mu? Yeni dille yazıldığı halde okunmayanlara ne demeli? Divan şairi niçin bize günümüzün bazı genç şairlerinden daha canlı ve yakın geliyor? Bir yazının sanat değeri varsa sözlük yardımı ile de olsa okunur; ölmez bir türlü, içte yaşar.
Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üslup, sanat eserine değer katan tek ölçüttür.
B
Yazınımızda okunmayan şairler her zaman vardır.
C
Yazın değeri taşıyan yapıtlar, dili ağır bile olsa kalıcılığı yakalar.
D
Sade bir dille yazılan yapıtlar, ölümsüzlüğü yakalar.
E
Divan şairleri, kalıcılığı yakalamada günümüz şairlerine örnek olmuştur.
Soru 22

Cumhuriyet Dönemi şairleri arasında, Yahya Kemal başta olmak üzere Divan şiirimizle bağlarını koparmayan şairler de bulunmaktadır. Yahya Kemal'den sonraki kuşak içerisinde yer alan Hilmi Yavuz'un da divan şiirini göz ardı etmediği, özellikle bu şiirde Şeyh Galip'in dizelerinin etkili olduğunu görüyoruz...
Bu parçada altı çizili sözle yazar aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?

A
Konularını sadece geçmişten alan
B
Taklidi ön planda tutan
C
Divan şiirini her şeyden üstün tutan
D
Özgün olmakla birlikte divan şiirini de bilen
E
Üslupları tamamen divan şiiri etkisiyle oluşan
Soru 23

Gençliğe kendi kafasıyla düşünme ve karşı düşüncelere saygılı olma özelliğini kazandırmak, çağın gereklerindendir.
Bu cümlede "kendi kafasıyla düşünmek" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başka düşüncelere saygı göstermek
B
Özgürce düşünebilmek
C
Her düşünceye açık olmak
D
Çağdaş düşünceyi savunmak
E
Ön yargılı olmamak
Soru 24

Hayal ile gerçeğin kol kola yürüdüğü bu harika hikayelerde, biz insanların bütün ruh dünyaları yansıtılır.
Bu cümlede altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A
İki arkadaş kol kola girmiş, konuşa konuşa sınıfa giriyordu.
B
Gazetedeki düşünce yazıları ile haber yazıları birbiriyle bağlantılı olarak bir arada verilmiş.
C
Bu kitabın içeriği bize, anlatım şekli dışa daha yakın duruyor.
D
Bu dizide işlenen tüm konular, Türkiye'de bulunan sorunların ta kendisidir.
E
Romandaki kahramanlar toplumun içinden seçilmiş karakterlerdir.
Soru 25

Kesin konuşanlardan, konuşurken büyüklenenlerden korktuğum kadar hiç kimseden korkmam ben. Doğrularına kelepçe ile bağlıdır onlar. Yanılabilecekleri akıllarının ucundan bile geçmez. Böylelerine hadi kabul ettirin bakalım kusurlarını, yanılabileceklerini düşündürün! Özeleştirinin faziletini, anlamını anlatabilirseniz anlatın. ------
Düşüncenin akışına göre, bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A
Bunu başaramayacağınızı er geç anlayacaksınız.
B
Sonuçta bütün emeğinizin boşa gittiğini göreceksiniz.
C
İçlerinde bir şeylerin değiştiğini hissedeceksiniz bir zaman sonra.
D
Siz anlattıkça kendi doğruları bir kat daha yer edecek içlerinde.
E
Size hiçbir zaman katılmadıklarını söyleyecekler.
Soru 26

Bizde eleştiri henüz olgunlaşmadığı için birçok yazar eleştirmenliğe de el atmış. İyi roman yazmakla, iyi şiir yazmakla iyi eleştirmen olacaklarını sanıyorlar. Oysa bunlar çok farklı şeyler. Her yazar, bir eleştirmen olmadığı gibi her eleştirmen de bir yazar değildir. Bunu böyle bilip gerçek eleştirmenler çıkaracağımız zamana kadar, korkarım bu durum böyle sürüp gidecek.
Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır?

A
Eleştirmenlerin kavram karmaşası oluşturmasından.
B
Eleştirmenlerin iyi birer yazar olmamalarından.
C
Eleştirmenlik mesleğine yazarların, ilgi göstermemesinden.
D
Ünlü yazarlarımızın genç eleştirmenlere destek vermemesinden.
E
Farklı türlerde nitelikli yazınsal yapıt veren kişilerin kendini eleştirmenlik yapabilecek sanmasından.
Soru 27

Yazarlığın gerçek okulu dergilerdir. Sanat yaşamım boyunca inanmışımdır buna. Genel olarak usta bir şairin, öykücünün , denemecinin, eleştirmenin dergilerde yetiştiği kanısını taşıyorum. Köklü bir dergicilik geçmişi olmayan bir yazarın, sanat geleceği belirsizlikler taşıyacaktır. Dergiler hareketli, öğrenme ile gelişmenin birlikte yaşandığı özgün birer okuldur.
Bu parçada dergilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Özgün yapıtların oluşmasını sağlama.
B
Öğretici ve geliştirici bir yapıya sahip olduğuna.
C
Yazarların geleceğini şekillendirdiğine.
D
Yazarlar için bir okul niteliğinde olduğuna.
E
Başarılı yazın adamlarının yetişmesini sağladığına.
Soru 28

(I) Kimi okursanız okuyun, sonunda aynı düşünceye varıyorsunuz. (II) Şairler, bir zamanlar erişilmez dostluklar kurmuşlar. (III) Kişisel karakterleri, düşünceleri pek uyuşmasa bile, şiir onları birleştirmeye yetmiş.(IV) Şiirlerinde hayata dair konulara yer vermişler.(V) İsterse uzaklarda, sürgünde olsunlar; aralarında karalar, denizler bulunsun. (VI) Onlar, yine güneşin doğuşunu ve batışını birlikte seyredebilmenin mutluluğunu paylaşmışlar dostlarıyla.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A
II
B
III
C
IV
D
V
E
VI
Soru 29
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "varsayım" söz konusudur?
A
Denilebilir ki Ahmet Rasim yaramaz bir çocukluk evresi geçirmiştir.
B
Ahmet Rasim öğrencilik yıllarında edebiyata ilgi duyan bir çocukmuş.
C
Ne var ki yazar son günlerinde kendini tekrar etmeye başlamıştır.
D
Görülüyor ki o, yaşama gücünü kalbinden alan bir insandır.
E
Diyelim ki Ahmet Rasim'in müziğe ilgisi çok küçük yaşlarda başlamış.
Soru 30
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, söylenme anı ile yapılma anı aynı olan bir eylem bildirilmektedir?
A
Sonuçlar bir hafta içerisinde açıklanacak.
B
Adamın sözlerinden kimse bir şey anlamadı.
C
Bu hediyeyi komşunun çocuğuna almış.
D
Bahçe kapısının önünde seni bekliyor.
E
Her yıl böyle sorunlar yaşanır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, deneme seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu