KPSS Testleri

KPSS Coğrafya Deneme Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak KPSS Coğrafya Deneme Çöz başlığı alında sizler için sınav hazırladık. Bu deneme ile ortaöğretim, lisans ve önlisans sınavlarına hazırlık yapmış olacaksınız. Deneme içerisinde toplam 20 tane coğrafya sorusu bulunmaktadır. Mutlaka sınavı çözdükten sonra yorumlarınızı bizimle paylaşınız. Ayrıca sitemizde bulunan kpss konuları yazımız da okuyabilirsiniz. Sınava başlamadan önce süre tutmayı unutmayınız. 20 adet kpss coğrafya sorusu seni bekliyor. Haydi Sınava Başla! – www.unirehberi.com ailesi olarak başarılar dileriz. 


KPSS Coğrafya Deneme Çöz

Tebrikler - KPSS Coğrafya Deneme Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Köyaltı yerleşimlerinin ortaya çıkmasında daha çok ekonomik özellik etkilidir.
Aşağıdakilerden hangisi birbirinden uzakta kurulmuş mahallelerden oluşan ve daha çok Batı Karadeniz Bölümü'nde ortaya çıkan bir yerleşme türüdür?
A
Yayla
B
Kom
C
Oba
D
Divan
E
Mezra
Soru 2
Dünyayı çepeçevre saran gaz kütlesine atmosfer denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi atmosferle ilgili doğru bir bilgi değildir?
A
Zararlı ışınları süzer.
B
Gölge yerlerin yarı aydınlık olmasını sağlar.
C
Meteor düşmesini engeller.
D
Yeryüzünün aşırı ısınıp soğumasını engeller.
E
Madenlerin oluşmasına neden olur.
Soru 3
İnsanlar sürekli olarak doğa ile etkileşim içindedir. Nüfusun giderek artması özellikle doğal çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi insanların atmosfere verdiği zararlara bağlı olarak artmaktadır?
A
Meteorların yeryüzüne düşmesi
B
Tsunamilerin artması
C
Şiddetli depremlerin artması
D
Küresel ısınmanın artması
E
Kaplıcaların artması
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi özel konumla açıklanabilir?
A
Doğudaki bir merkezde güneşin önce doğması
B
Aynı enlemdeki iki yerden birinin daha sıcak olması
C
Ekvator'da çizgisel hızın daha fazla olması
D
İki meridyen arasının kutuplara doğru daralması
E
Kuzey Yarım Küre'de Orta Kuşağın güney yamaçların daha sıcak olması
Soru 5
Türkiye'de linyit yataklarının oluşması aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?
A
Epirojenik hareketlerin çokluğuna
B
Yeryüzü şekillerinin çoğunun III. zamanda oluştuğuna
C
Yer şekillerinin fazla engebeli olmasına
D
Bitki örtüsünce cılız olmasına
E
Fiziksek çözülmenin yaygın olarak görüldüğüne
Soru 6
İç göçün nedenlerini etkinlik olarak hazırlayan bir öğrenci çevresindeki birkaç kişiye  neden köyden kente göç ettiğini sormuştur.
Buna göre, kişilerin verdiği cevaplardan hangisi iç göçün nedeni olarak gösterilemez?
A
Ayhan: Oğlum hastaydı ve iyi bir hastanede tedavi görmesi lazımdı.
B
Ayşe: Kızım üniversiteyi bu şehirde kazandı.
C
Özer: Köyümüze baraj yapıldı, tarlalarımız sular altında kaldı.
D
Pınar: Arkadaşım şehirde benim için iyi bir iş buldu.
E
Fatih: Yazın yaylalara dedemin yanına giderim.
Soru 7
Kuzey Yarım Küre'de ilkbahar: 92 gün, yaz: 94 gün, sonbahar: 89 gün 6 saat, kış ise 90 gün sürer.
Kuzey Yarım Küre'de mevsim sürelerinin bu şekilde değişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dünya'nın yuvarlak olmasının
B
Eksenin eğik olmasının
C
Ekseni etrafında dönmesinin
D
Yörüngenin şeklinin elips olmasının
E
Güneş etrafında dönmesinin
Soru 8
Ülkemizin ocak ayı indirgenmiş izoterm haritası incelendiğinde; Mersin 14°C, İzmir 12°C, Konya 9°C, Van 6°c olarak gösterilmiştir.
Mersin - İzmir ve Konya - Van arasındaki sıcakık değerlerinin farklı olmasında sırasıyla aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
A
Enlem, yükselti
B
Karasallık, enlem
C
Bakı, karasallık
D
Yükselti, enlem
E
Enlem, bakı
Soru 9
- Mekanik parçalanma fazladır.
-  Vahalar ender bitkilerin görüldüğü yerlerdir.
-  Oluşumunda günlük hareketin etkisi vardır.
-  Dönenceler civarı iklimin görüldüğü alanlardır.
Yukarıda tanımı verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akdeniz
B
Mason
C
Çöl iklimi
D
Ilıman okyanus
E
Tundra
Soru 10
Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler ve petrol sevkiyatı için önemlidir. Dünya'nın en önemli su yollarından biridir. İran'ın Umman Denizi'ne ve Dünya'nın serbest sularına bağlar.
Yukarıda özellikleri verilen boğaz aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A
Bering Boğazı
B
Hürmüz Boğazı
C
İstanbul Boğazı
D
Cebelitarık Boğazı
E
Dover Boğazı
Soru 11
Türkiye'nin iklim özellikleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi özel konum yaklaşımı içinde değerlendirilmez?
A
Kışın kıyıların iç kesimlerden sıcak olması
B
Tarım ürünlerinin iç kesimlerde geç olgunlaşması
C
Doğu Karadeniz'de fön rüzgârının etkili olması
D
Gediz Nehri'nin Ocak,Şubat aylarında bol su taşıması
E
Kura nehrinin kış mevsiminde donması
Soru 12
Türkiye, hayvan sayısı bakımından önemli bir ülke olmasına rağmen birim hayvandan elde edilen ürün düşüktür.
Bu durumun yaşanmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A
Mera hayvancılığın yaygın olması
B
Yem üretiminin yetersiz olması
C
Üretimin büyük bir kısmının ülke içindeki tüketimi
D
Hastalıklarla mücadelenin yetersiz olması
E
Süt, dana ve kuzu kesimi
Soru 13
Türkiye'nin jeolojik yapısı göz önüne alındığında, aşağıdaki yerlerden hangisinde deprem meydana gelme olasılığı en azdır?
A
Gediz Havzası
B
Bitlis ve çevresi
C
İzmit Körfezi
D
İç Batı Anadolu Bölümü
E
Ergene Havzası
Soru 14
Karadeniz Bölgesi kıyıları boyunca aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yetişme ortamı bulunmaz?
A
Fındık
B
Çay
C
Mısır
D
Tütün
E
Pamuk
Soru 15
Aşağıdaki bitki formasyonlarından hangisi diğerlerinden farklı bir kuşakta görülür?
A
Maki
B
Tayga
C
Bozkır
D
Çayır
E
Karışık orman
Soru 16
Aynı boyuttaki kağıtlara aşağıda verilen yerlerin haritaları çizildiğinde hangisinde ayrıntı daha az olur?
A
Asya
B
Afrika
C
Avrupa
D
Antarktika
E
Türkiye
Soru 17
Yeryüzünü oluşturan kabuk kısmı yani litosfer hareket halindedir. Buna bağlı olarak depremler oluşmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi depremlere yol açar?
A
Ozon tabakasının incelmesi
B
Buzulların erimesi
C
Mağmadaki konveksiyonel akımlar
D
İnsanların ormanları tahrip etmesi
E
Deniz seviyesinin yükselmesi
Soru 18
Türkiye'de 1927 ile 2000 yılı arasında yapılan nüfus sayımların sonucuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Nüfusumuz bazı yıllar artarken bazı yıllar azalmıştır.
B
Nüfus sayımlarında kadın nüfus daima fazla çıkmıştır.
C
Yaşlı nüfus oranı giderek azalmıştır.
D
Nüfus artış hızında dalgalanmalar olmuştur.
E
Kırsal nüfus, kentsel nüfustan fazla çıkmıştır.
Soru 19
Ekvator düzlemi ile ekliptik düzlem arasındaki açı 23°27'dır.
Buna göre, açı 30° olsaydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmezdi?
A
Tropikal kuşak genişlerdi.
B
Ülkemizde yaz ayları daha sıcak geçerdi.
C
Orta kuşak daralırdı.
D
Gece - gündüz süre farkı artardı.
E
Ülkemizde kış ayları daha ılık geçerdi.
Soru 20
Rüzgâr aşındırması, daha çok kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde etkili olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu tür bölgelerin genel özellikleri arasında yer almaz?
A
Toprağın kuru olması
B
Toprağın taneli olması
C
Mekanik çözülmenin etkili olması
D
Bitki örtüsünün gür olması
E
Erozyonun fazla olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, deneme seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu