Felsefe Testleri

Varlık Felsefesi Test Çöz (Online Testler)

Üniversite Rehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT gibi sınavlara özel Varlık Felsefesi Testi Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Varlık Felsefesi sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – www.unirehberi.com ailesi olarak başarılar dileriz. 


Varlık Felsefesi Test Çöz (Online Testler)

Tebrikler - Varlık Felsefesi Test Çöz (Online Testler) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Varlık felsefesi şu ya da bu yönüyle değil, varlığı genel olarak ele alan felsefedir. Varlığın nedenlerini ilk nedenlerini araştırır.
O halde aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin konusu değildir?
A
Somut ve soyut özellikleriyle varlık
B
Varlığın ana maddesi
C
Bütünsel varlık
D
Varlığın var olup olmadığı
E
Salt deneysel yolla ispatlanan varlık
Soru 2
Bilimin varlık konusundaki tavrı, her durumda varlığın var olduğunu kabul eder. Bilim, varlığın var olup-olmadığını sormaz; çünkü var olduğunu kabul ederek araştırmalarına başlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Bilime göre, varlık metafiziksel olarak varolandır.
B
Varlık vardır, bilimsel olarak yokluğu tartışılmaz.
C
Varlık, hem fiziksel, hem metafiziksel olarak var olandır.
D
Salt akılla kavranabilen vardır.
E
Varlık ve yokluk iki zıt kavramdır.
Soru 3
Varlık, gerçek varlık ve ideal varlık olarak ikiye ayrılır. Gerçek varlıklar, zaman içinde var olmuş, var olan ya da var olacak olan nesneler olaylardır. İdeal varlıklar ise, zaman dışı varlıklardır. Örneğin sayılar, geometrik şekiller, güzellik, erdem vb.
Buna göre ideal varlıkları gerçek varlıklardan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A
Her durumda var olmaları
B
Nesnel bir gerçekliği ifade etmeleri
C
Düşünülen, soyut ve zaman dışı olmaları
D
Özneden bağımsız olabilmeleri
E
Somut özellikte olmaları
Soru 4
Varlık sorununu, evrenin ana madde sorununu eleştirel bir yaklaşımla sorgulayan felsefeye varlık felsefesi denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin konuları arasında yer almaz?
A
Mutlu ve özgür yaşamın nasıl olacağı
B
Değişmenin var olup olmadığı
C
Evrende bir düzenin var olup olmadığı
D
Evrenin ana maddesinin ne olduğu
E
Varlığın var olmasının imkansızlığı
Soru 5
Gerçek varlık gerçekliğini nesnelerden, olaylardan, kişilerden alan şeylerdir. Uzayda bir yer tutar; zaman içinde değişir ya da yok olur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekliği yoktur?
A
İşimizle evimiz arasındaki ulaşımı sağlayan otomobilin
B
Arkadaşlarımızla oynadığımız futbol topunun
C
Logaritma hesaplarında kullandığımız pi sayısının
D
Yemeklerden sonra içtiğimiz çayın
E
Her gün okuduğumuz gazetenin
Soru 6
Varlık hem bilimin, hem de felsefenin konuları arasındadır; ancak ikisi de varlığı farklı biçimde ele alır.
Aşağıdakilerden hangisi varlığı ele alış bakımından felsefe ile bilimin farklarından biri değildir?
A
Felsefede varlığın ne olduğu farklı felsefelere göre değişebilir, oysa bilimde varlık gözlenebilen deney yoluyla bilinen varlıktır.
B
Bilim varlığın var olduğunu bir ön kabul olarak benimserken, varlığın var olup olmadığı felsefenin konusudur.
C
Bilim varlığı açıklamaya çalışırken, varlığı belirli yönleriyle parçalayarak, felsefe ise varlığı bir bütün olarak inceler.
D
Bilimde, varlığın bilgisi deneysel bir yöntemle kazanılırken, felsefede varlığın bilgisine, saf düşünce yoluyla ulaşılır.
E
Formel bilimler bir kenara bırakılacak olursa, özellikle doğa bilimleri varlığı materyalist açıdan ele alırken, felsefede bu görüşe katılmış olur.
Soru 7
Varlık felsefesi gerek fiziksel, gerek zihinsel varlık türünden olsun varlığın en temel ve en karakteristik özelliklerini sorgulayan bir felsefi disiplindir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin sorduğu bir soru değildir?
A
Varlık değişken midir?
B
İdeal varlık olabilir mi?
C
Evrende bir amaç var mıdır?
D
Toplumsal özgürlük var mıdır?
E
Varlığın ana maddesi nedir?
Soru 8
Felsefe tarihinde metafizik, varolanı tanımlamak için varlığın gerisinde ona temel olan bir şey arayan bir disiplin haline gelmiştir. Metafizik sistemleri kuran filozoflar asıl varlığın, gerideki bu temel şey olduğunu düşünmüşlerdir. Görünen varlığın ise bu asıl varlığın yeniden son şeyin görünüşü olduğunu ileri sürmüşlerdir.
Buna göre metafizikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Varlığı açıklarken fizik biliminden yararlanır.
B
Varlığın ilk nedeni ve ilkelerini deneyle araştırır.
C
Somut varlıkları değil, düşüncedeki varlıkları ele alır.
D
Bilimsel bilgi gibi genel geçerdir.
E
Varlık hakkında kesin bilgiye ulaşır.
Soru 9
Varlık sorunu, bilgi kuramı ve etik ile birlikte felsefenin temel konularını oluşturur. Bu üç temel konudan filozoflarca ilk ele alınanı varlıktır. Tarihsel açıdan bakıldığında felsefenin varlık sorunu ile başladığı söylenebilir. Örneğin, Thales, evrendeki her şeyin aslını, yani ana varlığın ne olduğunu aramış ve bunu mitsel, dinsel açıklamalardan farklı biçimde doğada var olan somut bir maddeyle cevaplandırmıştır.
Buna göre varlık sorunu aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır?
A
Ana varlığın ne olduğu sorunuyla
B
Dinsel sorunlara cevap aranmasıyla
C
Mitolojik öğelerin açıklanmasıyla
D
Ruhun temele alınmasıyla
E
Ahlaksal problemlerin ortaya çıkmasıyla
Soru 10
Varlıkta gerçekleşen değişmeler, birtakım neden ya da nedenleri gerektirir. Çünkü cansız bir şey olan mermer, hiçbir zaman kendi başına heykel olamaz. Bir mermer parçasında potansiyel olarak bulunan bir heykel olabilme kapasitesinin gerçekleşmesi için birtakım nedenlere ihtiyaç vardır.
Parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A
Değişim kendi başına olamaz, değişim bazı faktörlere bağlıdır.
B
Nedensellik değişmezliğin ifadesidir.
C
Heykeldeki değişim salt yanılmadır.
D
Mermerdeki potansiyel güçler, değişimi engeller.
E
Aktüel değişmelerin nedeni bilinmemektedir.
Soru 11
Varlık sözcüğü, anlam itibariyle var olmayı içerdiği ya da varolmayan bir varlığı düşünmek çelişik olduğu halde bazı filozoflar dış dünyadan hiçbir şeyin var ya da gerçek olmadığını savunmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu ifadeyle çelişir?
A
Hiçbir şey yoktur.
B
Varolan bir şey bulunmamaktadır.
C
Gördüğümüz varlıklar bir yanılmadan ibarettir.
D
Gerçek olan her şey vardır.
E
Varlık olsa bile bilinemez.
Soru 12
Zenon, siz bir okun uçtuğunu sanırsınız. Oysa, uçmak için art arda dizilmiş birtakım noktaları aşmak, bunları aşmak içinse bunları birer birer kaplamak gerekir. Bir noktayı kaplamak durgun olmaktır. O halde ok durgundur, hareket görünüşten ibarettir.
Zenon’un bu görüşünden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
A
Her şey değişir.
B
Salt maddesel bir değişim vardır.
C
Hiçbir şey değişmez, değişim duyusal bir yanılmadır.
D
İnsan ancak değişimi duyularıyla fark edebilir.
E
Evrende her şey bir akış ve oluştur.
Soru 13
Parmenides'e göre, çokluk tamamen bir aldatmacadır. Çokluk gibi görünen evren aslında temele alınan ana maddenin tekliğinden ileri gelen bir birliktir. Yani aslına bakılırsa her şey birdir. Varolan gerçekte bir olandır. Varolan asla meydana gelmez, ortadan kalkmaz.
Aşağıdakilerden hangisi bu ifadeyle çelişmektedir?
A
Varlık tektir.
B
Evren ana maddenin tekliğinden oluşan bir birliktir.
C
Çokluk bir yanılgıdan ibarettir.
D
Varlığın kaynağı bir olandır.
E
Bir'in uğradığı değişimler sayesinde varlıklar oluşur.
Soru 14
Taoizm’e göre, Tao evrenin düzenidir, tüm olayların kendisinden çıktığı sonsuz öz’dür. Gerçek tüm çeşitliliğe karşın tektir. Olaylar dış görünüşünden başka bir şey değildir. Her şey görecelidir. Aldatıcı dünya varlıktan yoksundur.
Bu paragrafta ifade edilmek istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Varlık var değildir.
B
İnsanlar duygularıyla, Tao’yla birleşebilirler.
C
Gerçek, tüm çeşitliliğiyle çokluktan oluşur.
D
Evrende bir düzen yoktur.
E
Varlık vardır, özü ateştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.

★★ Tüm Felsefe Testlerini Görmek için Tıklayınız ★★

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu