Kimya Testleri

Redoks Tepkimeleri Test Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – AYT sınavlarına özel Redoks Tepkimeleri Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Redoks Tepkimeleri sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Teste Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 


Redoks Tepkimeleri Test Çöz

Tebrikler - Redoks Tepkimeleri Test Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Denkleştirilmiş şekildeki redoks tepkime denklemleri ile ilgili,
I. Alınan elektron sayısı verilen elektron sayısına eşittir.
II. Elektron veren tür yükseltgenendir.
III. Elektron alan tür indirgendir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2
I. Sıvı NaCl nin elektrolizi
II. Kalsiyum bromür tuzunun Ca2+ ve Br- olarak suda iyonlaşması
III. HNO3 çözeltisinin NaOH çözeltisi ile nötrleşmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri indirgenme – yükseltgenme tepkimesidir?
A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
I. Hg2SO4 + 2e– → 2Hg + SO42–
II. 2SO3 → 2SO2 + O2
III. Cu + SO42- → Cu2+ + SO2
Yukarıda verilen tepkimelerin hangilerinde kükürt(S) elementi indirgenmiştir?
A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4
Zn(k) + 2HCI(suda) → ZnCI2(suda) + H2(g)
tepkimesi ile ilgili;
I. Redoks tepkimesidir.
II. HCI indirgendir.
III. Zn yükseltgenendir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 5
Nitrik asit (HNO3) çözeltisine bir bakır (Cu) tel batırıldığında çözeltinin rengi maviye dönerken azot monoksit (NO) gazı açığa çıkar.
Buna göre, gerçekleşen tepkime ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Kimyasal olay gerçekleşmiştir.
B
Redoks tepkimesidir.
C
HNO3 indirgendir.
D
Heterojen bir tepkimedir.
E
Cu yükseltgenmiştir.
Soru 6
Kimyasal bir tepkime ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
─ X indirgendir.
─ Ekzotermik tepkimedir.
Buna göre, verilen tepkime;
I. X + O2 → XO2 + ısı
II. X2+ + Y → Y2+ + X + ısı
III. X + ısı → Y + Z
verilenlerden hangileri olabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 7
7N elementinin,
I. NO
II. NO3
III. N2O5
bileşik ve iyonlarındaki yükseltgenme basamakları dikkate alındığında hangileri indirgen özellik gösterebilir? (8O)
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 8
2X + Ym → 2Xn + Y
Verilen redoks tepkimesinde X indirgendir.
Buna göre, m ve n değerleri için aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir?
A
1 + 2 +
B
2 + 3 +
C
1 + 1 +
D
2 + 1 +
E
3 + 2 +
Soru 9
SO32– nin yapısındaki Sa iyonu SO42– nin yapısındaki Sb iyonuna dönüşürken gerçekleşen olay aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A
2 elektron alarak yükseltgenir.
B
1 elektron vererek indirgenir.
C
2 elektron vererek yükseltgenir.
D
1 elektron alarak yükseltgenir.
E
2 elektron vererek indirgenir.
Soru 10
I. Doğalgazın yanması
II. Çözünme – çökelme tepkimesi sonucunda AgCInin oluşması
III. HCI çözeltisinin KOH çözeltisi ile nötrleşmesi
Yukarıdaki verilen olaylardan hangileri indirgenme-yükseltgenme tepkimesi değildir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11
İndirgenme – yükseltgenme tepkimelerinde elektron alan madde ile ilgili;
I. İndirgenmiştir.
II. Elektron sayısı artar.
III. Yükseltgendir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12
2CO + 2NO → 2CO2 + N2
Yukarıda verilen tepkime ile ilgili;
I. İndirgenme – yükseltgenme tepkimesidir.
II. Elektron alışverişi CO ve NO molekülleri arasında gerçekleşmiştir.
III. CO yükseltgendir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 13
2AI + Fe2O3 → AI2O3 + 2Fe
En küçük tam sayılar ile denkleştirilmiş yukarıdaki tepkime ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Fe2O3 yükseltgenmiştir.
B
AI elektron almıştır.
C
AI ile Fe atomları yer değiştirmiştir.
D
AI yükseltgen özelliktedir.
E
Fe2O3 indirgendir.
Soru 14
I. Çay şekerinin suda çözünmesi
II. Saf gümüşün açık havada kararması
III. Travertenlerin oluşumu
Yukarıda verilen olayların hangilerinde indirgenme - yükseltgenme tepkimesi gerçekleşmiştir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu