Kimya Testleri

Atom Modelleri Test Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – AYT sınavlarına özel Atom Modelleri Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Atom Modelleri sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Teste Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 


Atom Modelleri Test Çöz

Tebrikler - Atom Modelleri Test Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
– Bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri, sayıları oranı bir tam sayı veya basit bir kesirdir.
– Farklı elementlerin atomlarının kütleleri farklıdır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen atom modeli hangi bilim insanına aittir?
A
Rutherford
B
Thomson
C
Bohr
D
Dalton
E
Avogadro
Soru 2
Rutherford alfa ışınlarının (42He2+) ince metal levhalardan geçip geçmediğini araştırmış ve ışınların büyük çoğunluğunun yönünü ve doğrultusunu değiştirmediğini, çok azının yön değiştirdiğini veya geri döndüğünü gözlemlemiştir.
Rutherfor bu deney ile,
I. Atomun yapısında çok büyük boşluklar vardır ve çekirdeğin hacmi çok küçüktür.
II. Pozitif yükler atomun çekirdeğinde toplanmıştır.
III. Elektronlar orbitallerde bulunur.
yargılarından hangilerine ulaşmıştır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 3
I. Çekirdek
II. Elektron
III. Proton
IV. Orbital
kavramlarından hangileri Rutherford Atom modeli kapsamında değildir?
A
Yalnız IV
B
I ve III
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 4
Bohr Atom Modeli’ne göre,
I. Elektronlar çekirdek çevresinde orbitallerde hareket eder.
II. Elektronların yeri sabit değildir.
III. Atoma enerji verilirse elektron daha yüksek enerji seviyelerine çıkabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5
İzotop atomların varlığı Dalton atom modeline ait aşağıdaki teorilerden hangisini geçersiz hale getirmiştir?
A
Bir elementin tüm atomları aynıdır.
B
Atomlar içi dolu kürelerdir.
C
Atomlar parçalanamaz.
D
Elementler atomlardan oluşur.
E
Bileşikler birden fazla elementten oluşur.
Soru 6
Dalton Atom Modeli ile kimyanın hangi temel kanunu ispatlanmıştır?
A
Kütlenin Korunumu
B
Katlı Oranlar
C
Sabit Oranlar
D
Sabit Hacimler
E
Avogadro Kanunu
Soru 7
Tarih boyunca önerilen atom modellerinin bazı hatalı tarafları olduğu görülmüştür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bir atom modelinin eksik veya hatalı yargısından bahsedilmemiştir?
A
Dalton = Atom içi dolu küredir.
B
Thomson = Atomda proton ve elektronlar rastgele dağılır.
C
Ruherford = Elektronlar çekirdeğin etrafında rastgele dağılır.
D
Thomson = Nötr atomda proton sayısı eletron sayısına eşittir.
E
Dalton = Atom parçalanamaz.
Soru 8
Thomson atom modeli aşağıdakilerden hangisine benzetilebilir?
A
Güneş sistemi
B
Dönme dolap
C
Bulut
D
Üzümlü kek
E
Ekmek
Soru 9
I. Thomson yaptığı çalışmalarında atomun yarı çapını hesaplamıştır.
II. Rutherford elektronların çekirdek etrafında belli enerji düzeylerinde olduğunu ispatladı.
III. Dalton katlı oranlar kanunu açıkladı.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 10
“17Cl elementi doğada izotopları halinde bulunabilir.”
Yukarıda verilen bilgi Daltonun hangi varsayımını çürütmüştür?
A
Atom parçalanamaz
B
Atom içi dolu küredir
C
Bir elementin tüm atomları aynıdır
D
Bir bileşikte elementlerin kütlece oranı sabittir
E
Bir maddeyi oluşturan en küçük yapı taşı atomdur
Soru 11
Bohr Atom Modeli aşağıdakilerden hangisine daha çok benzer?
A
Güneş sistemi
B
Dönme dolap
C
Üzümlü kek
D
Bulut
E
Futbol Topu
Soru 12
I. Atomlar içi dolu kürelerdir.
II. Atomda çekirdek çok küçük bir hacim kaplar.
III. Elektronların belli yörüngeleri bulunur.
yargılarından hangileri Rutherford Atom Modeli ile ilgili değildir?
A
I, II ve III
B
I ve III
C
Yalnız III
D
Yalnız II
E
Yalnız I
Soru 13
Rutherford Atom Modeli’ne ait,
I. Atomun kütlesinin büyük bir kısmını protonlar oluşturur.
II. Elektronlar atom çekirdeğinin dışında boşluğa gelişigüzel dağılmıştır.
III. Atomun çapı çekirdeğin çapından çok büyüktür.
yargılarından hangileri modern atom teorisiyle çelişir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 14
“Farklı element atomlarının kütleleri farklıdır.” teorisi Dalton’a aittir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Dalton’un bu teorisini çürütmüştür?
A
İzotop atomlar
B
İzoton atomlar
C
İzobar atomlar
D
İzoelektronik atomlar
E
Allotrop atomlar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.


5 Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu