Kimya Testleri

Kimyasal Değişimler Test Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – AYT sınavlarına özel Kimyasal Değişimler Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Kimyasal Değişimler sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Teste Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 


Kimyasal Değişimler Test Çöz

Tebrikler - Kimyasal Değişimler Test Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Akümülatörden elektrik eldesi
II. Zeytinyağından sabun eldesi
III. Gökkuşağının oluşumu
Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde kimyasal değişim gerçekleşmiştir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2
I. Beton harcının donması
II. Metalin asitte çözünmesi
III. Naftalinin süblimleşmesi
Yukarıda verilenlerden hangilerinde kimyasal değişim gerçekleşmiştir?
A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3
1. İşlem : Saf X katısı ısıtıldığında Y katısı ve Z gazı oluşmaktadır.
2. İşlem : X ile Y den oluşan sıvı fazındaki karışımın ısıtılması ile Y buharlaşmakta ve geriye X katısı kalmaktadır.
Buna göre, yukarıda verilen işlemler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
1. işlemde kimyasal değişme gerçekleşmiştir.
B
2. işlemde maddelerin tanecik yapıları değişmemiştir.
C
1. işlem endotermiktir.
D
2. işlemde Y nin molekülleri arasındaki uzaklık azalmıştır.
E
Y ile Z nin 1 atm dış basınçtaki erime noktaları farklıdır.
Soru 4
Eşit hacim ve derişimde NH3 ve HNO3 arasında gerçekleşen NH3(suda) + HNO3(suda) → NH+ 4(suda)+ NO3(suda)
tepkimesi ile ilgili;
I. Nötrleşme tepkimesidir.
II. Elde edilen çözelti mavi turnusol kağıdına etki eder.
III. NH3 bileşiğindeki azot atomunun yükseltgenme basamağı değeri değişmiştir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5
4 m gram XY nin sulu çözeltisi ile 5 m gram ZT nin sulu çözeltisi bir kapta karıştırıldığında yaklaşık 7 m gram XT nin çözeltisi oluşmaktadır.
Buna göre, gerçekleşen olay ile ilgili;
I. Çözünme – çökelme tepkimesidir.
II. Yaklaşık 2 m gram ZY katısı oluşmuştur.
III. Aynı koşullarda ZY nin sudaki çözünürlüğü XT nin kinden azdır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6
Yanma tepkimeleri genellikle ekzotermiktir.
Çözünme – çökelme tepkimeleri heterojen tepkimelerdir.
Nötrleşme tepkimesinde asit ve baz bileşiklerinde ki elementlerin yükseltgenme basamakları değişir.
Yukarıda verilen bilgilerin doğru ise (D), yanlış ise (Y) olarak sıralanması durumunda aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
A
D, D, Y
B
Y, D, Y
C
D, Y, D
D
Y, Y, D
E
D, D, D
Soru 7
– Limon suyu
– Sirke
– Sabunlu su
– Çamaşır suyu
– Amonyaklı su
Yukarıda verilen karışımlardan kaç tanesinin oda koşullarındaki pH değeri 7 den farklıdır?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 8
Eşit derişimli Ca(OH)2, HCI, NaCI ve KOH çözeltilerinin eşit hacimli örnekleri karıştırılıyor.
Buna göre,
I. Nötrleşme tepkimesi gerçekleşir.
II. Oluşan karışım elektrik akımını iletir.
III. Son karışımın oda koşullarında pH değeri 7 den küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisinde sadece fiziksel değişme gerçekleşmiştir?
A
Betonun donması
B
Metalin asitte çözünmesi
C
Demirin nemli havada paslanması
D
Petrolün rafinerasyonu
E
Pilden elektrik enerjisi üretilmesi
Soru 10
– 1 atm dış basınçta 1084 °C de erir.
– HCl asiti ile tepkimeye girmez.
– Oda koşullarında kırmızı renklidir.
– Oda koşullarında yoğunluğu 8,96 g/cm3 tür.
– Ametaller ile iyonik bileşik oluşturur.
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Cu elementinin fiziksel özelliğidir?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 11
I. Demirin paslanması
II. Buzun eritilmesi
III. KCIO3 katısının ısı ile parçalanması
Yukarıda verilenlerden hangileri endotermik kimyasal değişimdir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 12
C2H5OH + 2O → CO2 + H2O
tepkimesi en küçük tam sayılar ile denkleştirildiğinde O2 nin kat sayısı kaç olur?
A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 13
C3H7OH + O2 → CO2 + H2O
tepkimesi en küçük tamsayılar ile denkleştirildiğinde ürünlerin katsayıları toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A
7
B
8
C
10
D
12
E
14
Soru 14
Propan (C3H8) bileşiğinin ısıca yalıtılmış kapta tamamen yakılmasına ilişkin;
I. Ortam sıcaklığı artar.
II. Yükseltgenme – indirgenme tepkimesidir.
III. Oluşan CO2 nin molekül sayısı aynı koşullarda oluşan H2O ninkinden küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 15
Fe2O3(s)+ 2AI(k) → AI2O3(k) + 2Fe(s)
tepkimesi için;
I. Yer değiştirme tepkimesidir.
II. Al nin yükseltgenme basamağı değişmiştir.
III. Toplam atom sayısı ve cinsi korunmamıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu