Kimya Testleri

Kimyasal Bağ Kavramının Gelişimi Test Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – AYT sınavlarına özel Kimyasal Bağ Kavramının Gelişimi Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Kimyasal Bağ Kavramının Gelişimi sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Teste Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 


Kimyasal Bağ Kavramının Gelişimi Test Çöz

Tebrikler - Kimyasal Bağ Kavramının Gelişimi Test Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Elementler elektron alıp vererek kararlı hale geçmek isterler. Bu şekilde oktete ulaşabilirler.
Buna göre oktet kuralını aşağıdakilerden hangisi doğru açıklar?
A
Atomların son katmanlarını ikiye tamamlaması
B
Atomların son katmanlarını üçe tamamlaması
C
Atomların son katmanlarını beşe tamamlaması
D
Atomların son katmanlarını altıya tamamlaması
E
Atomların son katmanlarını sekize tamamlaması
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi oktetine ulaşmamıştır?
A
20X2+
B
18Y
C
9Z1–
D
8T2+
E
19K1+
Soru 3
NaCI bileşiği ile ilgili,
I. Na bir elektron vererek oktete ulaşır.
II. CI bir elektron alarak oktete ulaşır.
III. Na+ ve CI iyonlarının elektrostatik çekim kuvvetiyle birbirini çekmesi sonucu iyonik bağlı NaCI bileşiği oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?(11Na, 17Cl)
A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4
Aşağıda atom numarası verilen elementlerden hangisi hem elektron vererek hem de alarak oktetine ulaşabilir?
A
1X
B
3Y
C
6Z
D
8T
E
14Q
Soru 5
Pozitif (+) yüklü iyonlar katyon, negatif (–) yüklü iyonlar anyondur.
Buna göre aşağıda atom numaraları verilen elementlerden hangisi yapacağı bileşiklerde her zaman katyon olarak bulunur?
A
1X
B
2Y
C
9Z
D
12T
E
15K
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi bağ yaparken sadece elektron vererek oktete ulaşır?
A
1X
B
7Y
C
9Z
D
13T
E
18K
Soru 7
HF bileşiği oluşurken,
I. F elementi oktetine ulaşır.
II. Elektron ortaklaşması yapılır.
III. Hidrojen oktetine ulaşır.
yargılarından hangileri doğrudur?(1H, 9F)
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 8
Kimyasal bağ oluşumuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
Metaller elektron vererek bağ yapımına katılırlar
B
Ametaller elektron alarak ya da vererek bağ yapabilirler
C
Soygazlar kararlıdır ve bağ yapmazlar
D
Ametaller kendi aralarında bağ yapamazlar
E
12Mg elementi 2 elektron vererek oktetine ulaşır
Soru 9
I. Dalton'a göre atom içi dolu kürelerdir.
II. Atomların, çekirdekleri dışında bir de elektron taşıyan katmanları bulunur.
III. Atomlar oktet ve dublet yapısına ulaşmak için elektron alışverişi yapar.
IV. Tarihsel gelişim sürecinde atomların birbirine çengel benzeri parçacıklarla tutunmuş olduğu düşünülmüştür.
V. Sadece farklı tür atomlar arasında çekim gücü bulunur.
Yukarıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
IV
B
III
C
V
D
II
E
I
Soru 10
En son katmanlardaki elektron sayıları aynı olan atomlardan bir grup oluşturulmak isteniyor.
Buna göre, seçeneklerde bulunan atomlar göz önüne alınırsa hangi atom bu gruba dahil olamaz?
A
Ca
B
Ar
C
He
D
Mg
E
Be
Soru 11
Kavram haritasında X, Y, Z ile gösterilen boşluklara;
I. yemek tuzu,
II. kovalent bağ,
III. kimyasal bağ kelimelerinden hangileri yazılmalıdır? X-> Y -> Z
A
I -> III -> II
B
I -> II -> III
C
II -> I -> III
D
III -> I -> II
E
III -> II -> I
Soru 12
Nötr atomlar proton sayısı kadar elektronlarının katmanlara dağıtılmasıyla gösterilebilir.
Buna göre, proton sayısı verilen atomların hangisinde elektron taşıyan katmanlar yanlış gösterilmiştir?
A
 13Al    2-> 8-> 3
B
7N    2-> 5
C
20Ca    2 ->8 ->6-> 4
D
8O    2-> 6
E
16S    2-> 8 ->6
Soru 13
Bugünkü kimya bilimine göre, aşağıdaki element sembollerinden hangisi yanlıştır?
A
Hidrojen: H
B
Potasyum: P
C
Kalsiyum: Ca
D
Klor: Cl
E
Karbon: C
Soru 14
Aşağıdaki maddelerden hangisinin oluşumu sabit oranlar yasası ile açıklanır?
A
Deniz suyu
B
Toprak
C
Bronz
D
Su
E
Hava
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu