Kimya Testleri

Karışımların Ayrılması Test Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – AYT sınavlarına özel Karışımların Ayrılması Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Karışımların Ayrılması sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Teste Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 


Karışımların Ayrılması Test Çöz

Tebrikler - Karışımların Ayrılması Test Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Zeytinyağı - su
II. Odun talaşı - kum
III. Alkol - su
Yukarıda verilen karışımlardan hangileri özkütle farkından yararlanılarak ayrıştırılabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 2
I. Odun talaşı - Kum
II. Yemek tuzu - Tebeşir tozu
III. Yemek tuzu - Şeker
karışımlarından hangileri oda koşullarında sudaki çözünürlüklerinin farklılığından yararlanılarak ayrıştırılabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
Aynı koşullarda X sıvısının kaynama noktası, Y sıvısından yüksektir.
Buna göre,
I. X sıvısı, Y sıvısından daha uçucudur.
II. X sıvısının özkütlesi, Y sıvısınınkinden yüksektir.
III. Y sıvısının moleküller arası çekim kuvveti, X sıvısının moleküller arası çekim kuvvetinden zayıftır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
Tebeşir tozu, naftalin ve yemek tuzu karışımından yemek tuzunu ayırmak için;
I. suda çözme,
II. buharlaştırma,
III. ayırma hunisinden geçirme,
IV. süzme
işlemlerinden hangilerini, hangi sırayla yapmak gerekir?
A
I, II, III
B
III, I, IV
C
I, IV, II
D
II, IV, I
E
I, III, IV
Soru 5
Petrol bir karışımdır. Petrolü bileşenlerine ayırmak için hangi yöntem kullanılır?
A
Ayırma hunisi
B
Özkütle farkından yararlanma
C
Ayrımsal kristallenme
D
Ayrımsal damıtma
E
Yüzdürme
Soru 6
Zeytinyağı - su karışımını ayırmak için kullanılan ayırma düzeneğiyle aşağıdaki karışımlardan hangisi ayrılabilir?
A
Alkol - su
B
Tuzlu su
C
Demir tozu - talaş tozu
D
Benzin - su
E
Tunç
Soru 7
X, Y ve Z maddelerinden, X ile Y'nin karışımı emülsiyon, X ile Z'nin karışımı süspansiyon oluşturduğuna göre bu maddelerin fiziksel halleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
X katı, Y ve Z sıvı
B
Y sıvı, X ve Z katı
C
Z gaz, X sıvı, Y katı
D
X ve Y sıvı, Z katı
E
X ve Z sıvı, Y katı
Soru 8
I. Şeker pancarından şeker üretimi
II. İlaçların ve parfüm ham maddelerinin eldesi
III. Tuzlu topraklardan tuz eldesi
Yukarıdaki işlemlerinden hangilerinde ekstraksiyon (özütleme) yöntemi kullanılmıştır?
A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9
Su – alkol karışımı ayrımsal damıtma düzeneği ile ayrıştırılırken,
I. Suyun kimyasal özelliğinde değişme gözlenir.
II. Alkolün fiziksel özelliğinde değişme gözlenir
III. Su ve alkolün molekülleri arasındaki uzaklık değişir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10
– Lehim
– Kolonya
– Sofra tuzu
– Tuzlu su
– Benzin – su
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi fiziksel yöntemler ile bileşenlerine ayrılır?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 11
Zeytinyağı – su karışımından suyun elde edilmesi için
kullanılan yöntem ile,
I. benzin – su karışımından suyun eldesi,
II. etil alkol – su karışımda etil alkol eldesi,
III. mazot – su karışımdan suyun eldesi
işlemlerinden hangilerinde kullanılan yöntem aynıdır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 12
Aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisinde yoğunluk farkından yararlanılmamıştır?
A
Harman
B
Aktarma (Dekantasyon)
C
Çöktürme
D
Kristallendirme
E
Yüzdürme (Flotasyon)
Soru 13
Aşağıda verilen ayrıştırma yöntemlerinden hangisinde kimyasal olay gerçekleşmiştir?
A
Kirli havadaki toz ve dumanın hava filtreleri ile ayrıştırılması
B
Kan plazmasındaki metabolik atıkların diyaliz ile ayrıştırılması
C
Sülfürlü cehverlerin flotasyon ile ayrıştırılması
D
Tuzlu suyun elektroliz ile bileşenlerine ayrışması
E
Deniz suyundan yemek tuzu elde edilmesi
Soru 14
Kum – tuz – şeker – demir tozu
Yukarıda verilen karışımı bileşenlerine tamamen ayrıştırmak için aşağıda verilen yöntemlerden hangisi kullanılmaz?
A
Suda çözme
B
Mıknatıs yaklaştırma
C
Süzme
D
Etil alkolde çözme
E
Ayrımsal damıtma
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu