Test ÇözTürkçeTürkçe Testleri

Cümlede Anlam Test Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – KPSS – ALES – DGS gibi sınavlara özel Türkçe Cümlede Anlam Testi hazırladık. Testte toplam 14 Adet Türkçe Cümlede Anlam sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 


Cümlede Anlam Test Çöz

Tebrikler! Sınavı başarıyla tamamladınız. Sınavda %%SCORE%% tane soruyu doğru yaptınız. Sınavın hakkında düşüncemiz: %%RATING%% Diğer Türkçe Testlerini çözmek istiyorsanız BURAYA TIKLAYINIZ.
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) Doğu Karadeniz'in dağlarını Türkiye'nin diğer dağlarından farklı kılan yanı, yeşilidir. (II) Yazın en sıcak günlerinde bile bu yüksek dağlardan yeşil eksik olmaz. (III) Yeşil ise varlığını elbette suya borçludur. (IV) Binlerce metre yükseklikteki dağlar yağmuru üzerine çeker. (V) Burada dağların iki bin metre yüksekliğe kadar gür ormanlarla kaplanması yağışın bolluğundan kaynaklanmaktadır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 2

(I) Büyüyünce sanatçı olmayı istiyor, güzel eserler vermeyi amaçlıyordum. (II) Bunun için sürekli sanat dergilerini okumaya, sanat etkinliklerini takip etmeye başladım. (III) Her geçen yıl benim için önemliydi. (IV) Geçen yıllarla birlikte kendimi geçmişe göre daha birikimli ve sanata hazır gördüm. (V) Sonunda ilk eserimi sanatseverlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşadım.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 3

Şiir kadar amacı kendisi olan başka bir yazın türü yoktur.
Aşağıdakilerin hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

A
Şiirin kendine özgü kuralları vardır.
B
Bir şiirde anlatılanlar düzyazıyla ifade edilmez.
C
Şiir, birçok açıdan diğer yazın türlerinden üstün bir sanattır.
D
Şiir, sanattan başka hiçbir kaygı taşımadan yazılması yönüyle diğer türlerden ayrılır.
E
Şiirde, düşüncelerin açıkça dile getirilmesi olanaksızdır.
Soru 4

Sözcüklerin seçimine, kullanımına özen göstermeyen bir yazarın yazısı elbette ayakta kalamaz. Dahası, böyle birine yazar da denmez. İster öğretici boyutlu düşünsel yazılar, ister kurmaca yazılar yazsın, yazar, okuyucunun ilgisini çekemez; yazarlığın temel özelliği olan kendine özgü söyleyiş biçimine ulaşamaz.
Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisine değinilmemiştir?

A
Evrensellik
B
Etkileyicilik
C
Üslup
D
Özgünlük
E
Kalıcılık
Soru 5

(I) Yaşam öyküleri, insanların değişmeyen yeryüzü serüvenlerini en ayrıntılı şekilde anlatan yapıtlardır. (II) Dünyanın neresinde olursa olsun insan aynıdır. (III) Savaşlar, acılar, ayrılıklar karşısında bütün insanların birbirine benzer tepkileri vardır. (IV) Uluslar, inançlar ve coğrafyalar insanın kendine özgü bu yanını değiştiremez. (V) Duyarlı bir kalp taşıyorsak, bir insanın dokunaklı öyküsü karşısında öteki insanlarla hemen hemen aynı tepkileri veririz.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi tanım cümlesidir?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 6

Serbest şiir; herkesin, söyleyebileceğini sandığı ama denediğinde söyleyemeyeceğini anladığı bir niteliğe sahiptir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu cümlede anlatılmak istenen düşünce farklı bir biçimde dile getirilmiştir?

A
Serbest şiiri herkes yazamaz; ama hiç kimse yazamayacağını da düşünmez.
B
Serbest şiiri herkes yazabilir; ancak çoğu insan işin içinden kolayca çıkamaz.
C
Serbest şiir zor yazılsa da okura büyük bir keyif verir.
D
Kolay yazılan şiirler, hiçbir zaman, yorucu çalışmalar sonucu yazılan şiirin başarısını yakalayamaz.
E
Serbest şiir, kolay yazıldığı izlenimi verdiği için şairlerin çoğu bu türde şiirler yazmıştır.
Soru 7

Bir yapıtı değerlendirirken, o yapıtın hangi koşullar altında yazıldığını dikkate almak; hatta --- gerekir.
Bu cümlede boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A
o dönemde yaşayan okurların gözüyle yapıta bakmak
B
yazarı bütün yönleriyle tanımaya çalışmakla zaman kaybetmemek
C
sanatçının psikolojisini, o günün gerçekleri içinde değerlendirmek
D
o dönemin siyasi ve toplumsal özelliklerini göz önünde bulundurmak
E
dönemin sanat anlayışını ve yazarın dünya görüşünü incelemek
Soru 8

Şiir, istediği kadar yalın bir dille yazılmış olsun; eğer sanatsal bir nitelikten yoksunsa ona şiir denemez.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

A
Yalın bir anlatıma sahip şiirler, hangi sanat anlayışıyla yazılmış olursa olsun er geç okurunu bulur.
B
Sanat kaygısı taşımayan şairlerin şiirleri etkileyicilikten uzaktır.
C
Sade bir söyleyişle oluşturulan şiirlerde, sanatsal bir nitelik bulunmaz.
D
Şair, anlaşılır bir dille şiir yazsa da, içerikle üslup uyumlu değilse şiirleri ilgi görmez.
E
Estetik bir değer taşımayan şiirler, yalın bir anlatıma sahip olsa bile şiir sayılamaz.
Soru 9

(I) Bu oyun, savaşın etkilerini derinlemesine irdeleyen bir yapıt. (II) Yalnız içeriğiyle değil, çarpıcı anlatımıyla da ağırlığını hissettiriyor. (III) Yıkımın çocuklara yansımaları oyunun kurgusuna ustaca aktarılmış. (IV) Bununla birlikte aile içi sorunlar, derinlemesine bir gerçeklikle irdelenirken konunun dağılmasına neden olan ayrıntılara yer verilmiş. (V) Yazarın yararlandığı benzetmeler ve karşıtlıklar, çağrışım olanakları sunan şiirsel tablolar oluşturmamızı sağlıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sözü edilen yapıtın "hem olumlu hem olumsuz" yönleri bir arada verilmiştir?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 10

Romancı, öykücü, ozan ya da denemeci öncelikle bir dil işçisidir ve onların yapıtlarını birbirinden ayıran, dilin kullanılma biçimidir.
Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanatçıların, dili tüm incelikleriyle kullandığı
B
Her sanatçının, dili çok güzel kullanması gerektiği
C
Yazınsal ürünlerin, birbirinden anlatımlarıyla ayrıldığı
D
Dili en çok, sanatçıların geliştirdiği
E
Sanatçının, sözcüklere farklı anlamlar yüklediği
Soru 11

(I) Güz, hazin havasıyla her yanı sardı yine. (II) Her şey bu mevsimin getirdiği üzüntülü havayı yaşamaya başladı. (III) Ağaçlardan düşen yapraklar rüzgarın da etkisiyle oraya buraya savruluyor. (IV) Leyleklerde, kırlangıçlarda, gürbet ellere göç telaşı başladı. (V) Soğuyan hava, kış hazırlıklarının yapılmasını fısıldar kulaklara; beyaz misafir kapıdadır artık.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yorum söz konusu değildir?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 12

(I) Yazarlık, yılların verdiği birikimin ortaya konmasıyla oluşan bir üretimdir. (II) Yazar; gezdiği yerler, okuduğu kitaplarla ilgili birtakım bilgiler edinir. (III) Tabii bu, hemen gerçekleşen bir durum değildir, yazarın yıllarını alabilir. (IV) Yazar, dünyayla, olaylarla ilgili düşünceleri kafasında sürekli yoğurur. (V) İşte bu yoğrulma sonucu oluşan deneyimlerin dile getirilmesidir yazarlık.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri savunulan düşünce yönünden birbirine anlamca en yakındır?

A
I. ve II.
B
I. ve V.
C
II. ve IV.
D
III. ve IV.
E
IV. ve V.
Soru 13

Her isteyen, okuduğu yapıt hakkında düşüncelerini belirtebilir; ama değerlendirme yapacaksa ---.
Bu cümle, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez?

A
eleştiriyle ilgili belli bir birikimi olmalıdır
B
birtakım geçerli ölçütlere sahip olmalıdır
C
eleştirinin kurallarının dışına çıkmamalıdır.
D
düşüncelerinde nesnel olmaya çalışmalıdır
E
yapıt hakkında kendi yorumlarını açıkça dile getirmelidir
Soru 14

(I) Her alanda olduğu gibi, sanatta da ustalaşmak, yaşın ilerlemesiyle doğru orantılıdır. (II) Gençlik yıllarımda şiir yazma tekniklerinin hepsini biliyordum, diyenlerin ilk şiirlerinin kaçı şimdi yaşıyor? (III) Bu sözümle, gençken kimse erken vakitlerde kalemle yüz göz olmasın, yazmasın, çizmesin de demiyorum. (IV) Bu uğraşıların hepsi takdire değer ama gençlik yıllarında her şey bitti sanılmamalı. (V) Kişinin alnındaki çizgiler arttıkça, daha iyi eserler oluşturabileceği bir gerçektir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca en yakındır?

A
I. ve II.
B
I. ve V.
C
II. ve III.
D
III. ve V.
E
IV. ve V.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız 

İlgili Makaleler

13 Yorumlar

  1. Temelimin olmadığı halde güzel yaptım bence biraz daha pratik ve soru çözerek kendimi geliştirmeliyim teşekkürler unirehber…seviliyosunn:)

  2. 13.sorunun cevabı d olmalı bir yanlışlık var soruda sonuçta degerlendirme yapıcaksa neden nesnel olsun ki…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu