Kimya Testleri

Asit – Baz Tepkimeleri Test Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – AYT sınavlarına özel Asit – Baz Tepkimeleri Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Asit – Baz Tepkimeleri sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Teste Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 


Asit - Baz Tepkimeleri Test Çöz

Tebrikler - Asit - Baz Tepkimeleri Test Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Eşit derişimli HNO3, KNO3, NaOH ve HCl çözeltilerinin eşit hacimleri karıştırılıyor.
Buna göre, oluşan karışım için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Oda koşullarında pOH değeri 7 den küçüktür
B
Kırmızı turnusol kağıdının rengini değiştirir
C
OH iyon derişimi H+ iyon derişiminden büyüktür
D
Derişimi en büyük olan iyon NO3 dir.
E
Elektrik akımını iletmez.
Soru 2
NH3 ün sulu çözeltisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Elektrik akımını iletir
B
Oda koşullarında pH değeri 7 den yüksektir
C
OH iyon derişimi H+ iyon derişimden büyüktür
D
HCI ile tepkimesinde nötr tuz ve su oluşur
E
Zayıf bazdır
Soru 3
Bileşiklerin sulu çözeltilerinde fazla miktarda bulunan H+ iyonu asitliğe, OH– iyonu ise bazlığa neden olmaktadır.
Buna göre, oda koşullarındaki sulu çözeltiler için;
I. [H+] > [OH] ise pH > 7 dir.
II. [H+] = [OH] ise pH = pOH dir.
III. [H+] < [OH] ise pH < 7 dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
HNO3 ve KOH bileşiklerinin sulu çözeltileri için,
I. Kırmızı turnusol kağıdına etkime
II. Zn metali ile tepkime verme
III. Nötrleşme tepkimesi verme
niceliklerinden hangileri ortaktır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5
25 °C de X, Y ve Z çözeltileri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor:
X : pH değeri 7 den küçüktür.
Y : HCI ile nötrleşme tepkimesi verir.
Z : pH ile pOH arasında pH = pOH ilişkisi bulunur.
Buna göre X, Y ve Z nin sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A
Asit Nötr Baz
B
Baz Asit Nötr
C
Nötr Baz Asit
D
Asit Baz Nötr
E
Baz Nötr Asit
Soru 6
Saf suyun iyonlaşmasına ilişkin aşağıdaki bilgiler verilmektedir.
– 25 °C de [H+] = [OH] = 1.10–7 dür.
– 25 °C de [H+] = 1.10–4 M ise çözelti asidiktir.
– 25 °C de [OH] = 1.10–2 M ise çözelti baziktir.
Buna göre, H+ veya OH- iyon derişimleri verilen HCl sıvıları vardır. çözeltilerin sınıflandırılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
[H+ ] = 1·10-3 M ─ Asidik
B
[OH- ] = 1·10-12 M ─ Bazik
C
[H+] = 1·10–7 M ─ Nötr
D
[H+] = 1·10–13 M ─ Bazik
E
[OH] = 1·10–14 M ─ Asidik
Soru 7
Metil oranj boya maddesi, asitler ile temas ettiğinde kırmızı, bazlar ile temas ettiğinde sarı, nötral ortamlarda ise portakal rengi almaktadır.
Buna göre, aşağıdaki çözeltilerden hangisine metil oranj damlatılması ile alacağı renk yanlış belirtilmiştir?
A
NH3 ─ Sarı
B
HCl ─ Kırmızı
C
NaNO3 ─ Portakal
D
CH3COOH ─ Sarı
E
HNO3 ─ Kırmızı
Soru 8
I. Temizlik için kullanılan kezzabın çamaşır suyu ile karıştığında gaz açığa çıkması
II. Dişlerin asitli içecekler ile zarar görmesi
III. Bal arısı sokması ile oluşan acı hissinin amonyak ile dindirilmesi
Yukarıda verilen olayların hangilerinde asit – baz tepkimesi gerçekleşmiş olabilir?
A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9
2H3PO4 + 3Ca(OH)2 → X + 6H2O
En küçük tamsayılar ile denkleştirilmiş tepkime ile ilgili,
I. Asit – baz tepkimesidir.
II. X in formülü Ca3(PO4)2 dir.
III. X bir tuzdur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10
Kuvvetli bir bazın derişik çözeltisi ile ilgili;
I. Bütün metaller ile H2 gazı açığı çıkarır.
II. Elektrik akımını iyi iletir.
III. NH3 ile nötrleşme tepkimesi verir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11
1. İşlem : NH3 gazı su ile karıştırılarak NH3 gazının çözeltisi oluşturuluyor.
2. İşlem : Elde edilen çözelti üzerine HCI çözeltisi azar azar ilave ediliyor.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
1. işlem fiziksel değişmedir.
B
2. işlem asit – baz tepkimesidir.
C
1. ve 2. işlemde toplam kütle korunur.
D
2. işlemde çözeltinin pH değeri zamanla artar.
E
1. işlemde maddenin molekül yapısı değişmez.
Soru 12
Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangisi birbiri ile tuz oluşturamaz?
A
NaOH, HF
B
CH3COOH, NH3
C
HCI, H2O
D
NH3, HBr
E
KOH, HCI
Soru 13
X, Y ve Z nin oda koşullarındaki sulu çözeltileri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir.
– X in pH değeri 7 den küçüktür.
– X in Z ile tepkimesinden Y ile su oluşur.
Buna göre X, Y ve Z ile ilgili sınıflandırmalardan hangisi doğrudur?
A
Asit ─ Nötr ─ Baz
B
Baz ─ Asit ─ Nötr
C
Asit ─ Baz ─ Nötr
D
Nötr ─ Asit ─ Baz
E
Baz ─ Nötr ─ Asit
Soru 14
Aşağıdaki verilen maddelerden hangisinin sınıflandırılması yanlış verilmiştir?
A
Kezzap - Asit
B
Sabun - Baz
C
Sofra tuzu - Nötr
D
Sirke - Asit
E
Aspirin - Baz
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu