Felsefe Testleri

Ahlak Felsefesi Test Çöz (Online Testler)

Üniversite Rehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT gibi sınavlara özel Ahlak Felsefesi Testi Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Ahlak Felsefesi sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – www.unirehberi.com ailesi olarak başarılar dileriz. 


Ahlak Felsefesi Test Çöz (Online Testler)

Tebrikler - Ahlak Felsefesi Test Çöz (Online Testler) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ahlak felsefesi, ahlakı genel olarak ele alır, ahlaklı olmanın ne anlama geldiği üzerinde durur. Başka bir deyişle,ahlakın özünü ve temellerini araştırır. Temel değerleri ve erdemleri konu alarak, insan için neyin iyi olduğuna cevap verir. İnsan için özgürlüğün hangi anlamda olanaklı olduğunu sorgulayarak, insanın eylemlerini özgürlüğe dayandırmaya çalışır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin sorguladığı sorulardan biri değildir?
A
Ahlaklı olmanın dayandığı temel ilke nedir?
B
İnsanın doğru bilgiye ulaşmasında yararlanacağı yol ne olmalıdır?
C
Vicdanlı bir hareketin unsurları nelerdir?
D
Kişi vicdanı karşısında evrensel bir ahlak yasası var mıdır?
E
İnsan iradesi, gerçekten istediği biçimde karar verme gücüne sahip midir?
Soru 2
Ahlakın varlığı, kişinin kararlarına bağlıdır. Kişi özgür olmadığında, yani iyi ve kötü, değerli ve değersiz karşısında, kendi arzu, istek ve idealleriyle bir seçim yapmadığı zaman, ahlaki eylemden söz edilemez.
Burada ahlakın aşağıdaki hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
A
Ahlakın varlığı, bireyin varlığına bağlıdır.
B
Ahlakın varlığı, bireyin özgürlüğüne bağlıdır.
C
Ahlakın varlığı, topluma bağlıdır.
D
Ahlak ancak bir devlet otoritesiyle varolabilir.
E
Ahlak, gereksiz kurallar bütünüdür.
Soru 3
İnsan için neyin gerçekten iyi neyin kötü olduğu, filozoflar tarafından ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Buna göre, iyi insan iradesinin ahlaka dayalı bir seçim sonucunda değer verdiği, yararlı bulduğu şey olarak tanımlanabilir. İhtiyaçlarımızı karşılayan, özlemlerimize uygun düşen bir şey, iyidir. Bu özellikleri taşımayan, bu amaçlara hizmet etmeyen şey ise kötüdür.
Bu ifadeye göre, iyi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Salt ahlaki bir ifadeyi dile getirmez.
B
İnsan iradesinin dışında mutlak bir varlık tarafından belirlenir.
C
Ölçüsü toplum değil, birey tarafından belirlenir.
D
İnsanın ahlaka dayalı bir karar neticesinde faydalı bulduğu şeydir.
E
Özlemlerimize uygun olmayan bir ölçüyü de ifade edebilir.
Soru 4
Gerçek anlamda iyi olan bir şeye katkı yapan iyilerden söz edilebilir. Burada iyi, kendisi için istenen ya da arzu edilen bir bütünde oynadığı rolden dolayı, iyi olan bir şeydir. Örneğin; yalan söylememek, bu anlamda iyi olan bir şey olarak görülebilir. Ama bazen yalan söylemek dürüst insanın başına dert açabilir. Fakat o ahlaklılık adını verdiğimiz bütün için iyi olan, bütüne katkı yapan bir şey olarak kesinlikle iyidir.
Burada söylenmek istenen düşünce aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?
A
İyi, istenilen bir bütünde yer aldığı bir role ilişkin, iyi olan bir şeydir.
B
İyi, insanın başına dert açan bir değerdir.
C
Bazen iyiden uzaklaşmak gerekebilir.
D
İyi olan bazen kötü olarak da ifade edilebilir .
E
Herkes için bir iyiden söz etmek mümkün olmayabilir.
Soru 5
Özgürlük genel anlamda, kişinin kendi dışında bir baskı ya da zorlama olmadan, seçimlerini kendi kendisini belirlemesi anlamına gelir. Yani, özgürlük kişinin dışarıdan gelen bir etki olmadan, kendi kendisini kontrol etmesi, kendi kendisini yönlendirmesi anlamına gelir.
Buna göre, özgürlük için hangisini söylemek yanlış olur?
A
Kişinin dışarıdan bir baskı olmadan kendisini belirlemesidir.
B
Kişinin, kendi içinden gelen isteklere göre davranabilmesidir.
C
Kişinin, dışarıdan bir etki olmadan kendi kendini kontrol etmesidir.
D
Kişinin eylemlerinin nedeninin, yine kendisi olmasıdır.
E
Kişi isterse her ortamda özgür olabilir.
Soru 6
Aristotales’e göre, cesaret adı verilen erdem, temelsiz bir atılganlık, bilgiye dayanmayan gözüpeklik ile mutlak korkaklık arasındaki doğru ortadır.
Buna göre, Aristotales’e göre erdem aşağıdakiler- den hangisidir?
A
İyi olmaktır.
B
Toplumun beklentilerine göre davranmaktır.
C
İki uç arasındaki dengeyi kurabilmektir.
D
Cesaretli olmaktır.
E
Gözü pek olmaktır.
Soru 7
Sorumluluk, ahlaki anlamda, kişinin eylemlerinin sonuçlarını üstlenebilmesi anlamına gelir. Sorumluluk ifade özgürlüğünü varsayar. Başka bir deyişle, eylemlere özgürce ve kendi motifleriyle karar veremeyen bir kimsenin, bu eylemlerinin hesabını verebilmesinden, onların sonuçlarını üstlenebilmesinden söz edilemez.
Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Ahlak sorumluluk sahibi olmayı gerektirir.
B
Sorumluluk, kişinin davranışlarının sonucunu üstlenmesidir.
C
Özgür irade, beraberinde sorumluluk getirir.
D
Özgürce davranmayan bir kimse yaptıklarından sorumlu tutulamaz.
E
Çocukların sorumluluğundan söz edilemez.
Soru 8
Vicdan, kişiyi, ahlaksal özneyi kendi eylemleri hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi iyileri ve değerleri üzerinde doğrudan doğruya ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güce, denir.
Buna göre, vicdanla ilgili aşağıdakilerden hangisine söylenebilir?
A
Vicdan, insan davranışları hakkında gereksiz bir yargıyı ifade eder.
B
İnsanın, başkalarının davranışları hakkındaki değerlendirilmeleridir.
C
Özgürlük vicdanlılığı gerektirir.
D
Kişinin kendi davranışları hakkında yargıda bulunmasıdır.
E
Vicdanlı olmak güçlü olmayı gerektirir.
Soru 9
Ahlaki karar, kişinin, ahlaki tercihlerine göre ve ahlak yasasına uygun olarak, verilmiş olan karardır. Bu karar, sorumluluk temeli üzerinde verilmiştir ve ahlaki eylemle sonuçlanır.
Buna göre ahlaki karar için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
A
Kişinin, bağlı olduğu dini inancına göre verdiği karardır.
B
Toplumsal hukuka göre oluşan yasalara göre verilen karardır.
C
Bireyin, kendi mantığına uygun olarak verdiği karardır.
D
Kişinin, ahlak yasasına uygun olarak verdiği karardır.
E
Kişinin, devletin baskısı altında verdiği karardır.
Soru 10
Doğruyu söyle! Zor durumda kalmamak için değil, ne olursa olsun; zarar görsen de acı çeksen de ve hatta hayatına mal olsa bile doğruyu söyle.
Buna göre ahlaki emirler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Bireysel çıkarlara göre şekillenir.
B
Sonuçlara göre şekillenir.
C
Koşulsuz buyruklardır.
D
Toplumsal standartlarca belirlenir.
E
Mutluluk amacına hizmet eder.
Soru 11
Aramızda bilginler yetişmeye başlayalı, iyi insanlar ortadan kayboldu. O zamana kadar Romalılar erdemi yaşayışlarında göstermekle kalmışlardı. Erdemin bilimini yapmaya başladıkları gün her şey mahvoldu.
Bu ifadenin, temel aldığı görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A
Erdemli olmak öğretilir.
B
Erdemli olmak öğretilerle olanaklıdır.
C
Erdemli olmak bilimle olanaklıdır.
D
Erdemli olmak bilgili olmak demektir.
E
Erdemli olmak erdemli yaşamakla ilişkilidir.
Soru 12
Değerlerin göreliliğini savunan görüşlere göre, madem ki farklı toplumlar ve çağlar aynı değerden başka başka şeyler anlıyor veya aynı şeyi bazen iyi deyip herkesçe yapılmasını bekliyor, bazen de kötü deyip yasaklıyor, o halde değişmez bir değer yoktur.
Buna göre, değer için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Kural koyucudur.
B
Zaman ve mekana bağlıdırlar.
C
Yaptırım güçleri vardır.
D
Evrensel niteliklidir.
E
Değişken ve görelidirler.
Soru 13
Değer yargıları ve davranış kuralları kişi eylemlerini değerlendirirken ölçüt olarak kullanılmaz. Değer yargıları ölçü alınarak yapılan değerlendirmeler doğru olamaz.
Bu yargının temel aldığı düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A
Değer yargıları normatiftir.
B
Değer yargıları görelidir.
C
Değer yargıları olgusaldır.
D
Değer yargıları genellenebilir.
E
Değer yargıları evrenseldir.
Soru 14
J. P. Sartre; "Eğer bir sakat bir koşuda birinci olamıyorsa bundan kendisi sorumludur." demiştir.
Sartre bu düşüncesiyle aşağıdakilerden hangisini ifade etmiştir?
A
Toplumsal yaşamda insanların özgürlüğü sınırlıdır.
B
Sorumluluk bazen kötüye kullanılabilir.
C
İnsan fizyolojik yapısından kaynaklanan problemlerinden sorumludur.
D
Özgürlük sorumluluğu ortadan kaldırır.
E
İnsan özgür olduğu için davranışlarından kendisi sorumludur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.

★★ Tüm Felsefe Testlerini Görmek için Tıklayınız ★★

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu