7. Sınıf Test Çöz7.SınıfTest Çöz

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim, Dağıtım ve Tüketim Testi Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için 7. sınıflara özel Sosyal Bilgiler Üretim, Dağıtım ve Tüketim Testi hazırladık. Testte toplam 11 Adet Sosyal Bilgiler Üretim, Dağıtım ve Tüketim sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim, Dağıtım ve Tüketim Testi Çöz

Tebrikler - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim, Dağıtım ve Tüketim Testi Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi sanayi inkılabı ile başlayan sosyal ve ekonomik hayattaki değişimlerden biri değildir?
A
Üretim teknolojisinin artmasıyla tarımsal üretimin azalması
B
Üretim teknolojisindeki gelişmeler ile nüfusun belli noktalara toplanması ve şehirleşmenin ortaya çıkması
C
Üretimde makinelerin payının artmasıyla işsizliğin ortaya çıkması
D
Sanayileşme ile hem ülkelerin hem de insanların refah seviyelerinin artması
Soru 2
• Sayı ve sembollerle akıl yürütme gücü
• Mantık yürütme ve tasarım yeteneği
• Bir işi ögelerine ayırıp işlem basamaklarını belirleme becerisi
Verilen özelliklere sahip bir kişinin aşağıdaki mesleklerden hangisini seçmesi daha uygundur?
A
Bilgisayar Mühendisliği
B
Avukat
C
Türkçe Öğretmeni
D
Psikolog
Soru 3
Tarih boyunca Türkler, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmaya önem vermişlerdir. Selçuklu döneminde gelişme gösteren vakıflar, Osmanlı döneminde üst seviyeye çıkmıştır. Vakıflar toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına geniş ölçüde katkıda bulunmuştur.
Buna göre vakıflar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Vakıfların faaliyet alanları çok geniştir.
B
Toplumun ihtiyaçları vakıflar aracılığıyla karşılanmaya çalışılmıştır.
C
Vakıf sistemi birçok Türk devletinde görülmüştür.
D
Vakıflar askerî harcamalarda devlete destek olmuşlardır.
Soru 4
Sabırlı olmak, heyecanlılık, soğukkanlılık, titiz olmak, çabuk reaksiyon göstermek, seyahati sevmek, düzgün konuşmak.
Meslek seçiminde dikkat edilecek hususlardan hangisiyle ilgilidir?
A
Meslekler hakkında bilgi edinmek
B
İlgi duyulan alanlar
C
Kendi kişiliğimizi tanımak
D
Yeteneklerimizin neler olduğunu tespit etmek
Soru 5
Ahilik teşkilatı ilkeleri arasında helal kazanç için çalışmak, ilim sahibi olmak, güzel ahlak sahibi olmak, namazları vaktinde kılmak, haramlardan kaçınmak, yalan söylememek, iyi arkadaş seçmek ve bir meslek sahibi olmak vardır.
Buna göre ahilik teşkilatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A
Meslek eğitiminde önemli bir yere sahiptir.
B
Öncelikli amacı kaliteli mal üretilmesidir.
C
Hükumete karşı esnafı temsil etmiştir.
D
Esnafın dürüst ve ahlaklı yetişmesi amaçlanmıştır.
Soru 6
Aşağıdaki ortaöğretim kurumlarından hangisi doğrudan mesleki bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla açılmamıştır?
A
Sağlık Meslek Liseleri
B
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
C
Genel Liseler
D
Turizm ve Otelcilik Meslek Liseleri
Soru 7
Avrupa’da XVIII. ve XIX. yüzyıllarda yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makineler ile makineye dayalı endüstriortaya çıkmıştır.
Buna göre sanayi inkılabı sonucunda,
I. Yaşam standartları yükselmiştir.
II. Ham madde ihtiyacı artmıştır.
III. Fabrikalarda çalışacak işçiye ihtiyaç duyulmuştur.
gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A
I ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 8
Tımar, devlete ait arazinin, savaşlarda yararlılığı görülen, kale yapım ve tamirinde bulunan, devlete hizmet eden askerlere ve diğer hizmetlerde bulunan kişilere verilmesidir. Bu sistemde toprağın işlenerek vergilendirilmesi esas alınmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin amaçlarından biri değildir?
A
Üretimde sürekliliği sağlamak
B
Hazineye yük olmadan asker yetiştirmek
C
Devletin yönetim anlayışını değiştirmek
D
Toprağın boş kalmasını önlemek
Soru 9
Ahilik Teşkilatı, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadoluda yaşayan Müslüman halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmesini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren bir yâpıdır.
Buna göre Ahilik Teşkilatı’nda;
I. Meslek eğitimi vermek,
II. Sanat ve meslek ahlakı oluşturmak,
III. Esnaflar arasında rekabeti arttırmak
amaçlarından hangileri vardır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız II
D
I ve III
Soru 10
Ülkeler yetiştirdiği veya ürettiği ürünleri kendilerine kazanç sağlamak için diğer ülkelere satarlar, ihtiyaç duydukları ürünleri ise satın alırlar. Bu alışverişte sadece alışveriş yapan iki devlet değil aynı zamanda ticaretin yapıldığı yollar üzerindeki devletlerde kazanç sağlar. Bu nedenle ticaret yolları üzerinde bulunan devletler daha gelişmiş ve güçlenmişlerdir.
Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A
Teknolojinin gelişmesiyle ticaret daha yaygınlaşmıştır.
B
Ülkeler yeraltı kaynakları sayesinde zenginleşmişlerdir.
C
Ticaret yolları ülke ekonomileri için önemli bir gelir kaynağıdır.
D
Devletler en güvenli ticaret yollarını tercih etmişlerdir.
Soru 11
Sanayi İnkılabının başlamasında;
I. Coğrafi keşifler sonucu artan sermaye birikimi,
II. Rönesans’ın başlamasıyla teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yaşanması,
III. İşçi sınıfının ortaya çıkması
gibi faktörlerden hangilerinin etkisi olmuştur?
A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
I ve III
D
I ve II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu