7. Sınıf Test Çöz7.SınıfTest Çöz

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Testi Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için 7. sınıflara özel Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Testi hazırladık. Testte toplam 11 Adet Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Testi Çöz

Tebrikler - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Testi Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Atatürk, Türk milletine ana hedef olarak gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın ön şartını yurtta barış ve cihanda barış olarak belirlemiştir. Türkiye bu doğrultuda uluslararası birçok kuruluşa üye olmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda üye olduğumuz kuruluşlardan biri değildir?
A
Türkiye ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı
B
Avrupa Birliği
C
Birleşmiş Milletler
D
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
Soru 2
I. Sanayileşme
II. Orman tahribi
III. Motorlu taşıtların artması
Atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasında yukarıdakilerden hangileri etkilidir?
A
I ve III
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 3
Kuruluş amacı; insanın yaşadığı çevreyi etkileyen tüm konularda uluslararası iş birliğini kolaylaştırmak, çevreyi korumak, hükümetlerin ilgisini bu konuya çekmek ve sorunların çözümünde maddi destek sağlamaktır.
Yukarıda amaçları verilen uluslararası kuruluş hangisidir?
A
FAO (Gıda ve Tarım Örgütü)
B
UNİCEF (BM Çocuklara Yardım Fonu)
C
UNEP (BM Çevre Programı)
D
WFP (Dünya Gıda Programı)
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan insan faaliyetinin sonucu ortaya çıkan küresel sorunlardan biridir?
A
Deprem
B
Terörizm
C
Sel
D
Hortum
Soru 5
Kalıp yargı insanları özelliklerine göre sınıflandırma eğiliminin neden olduğu bir algılama ve davranış biçimidir. İnsanlarda var olduğu sanılan bu özellikler çoğunlukla gerçeğe dayanmaz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kalıp bir yargı değildir?
A
Almanlar disiplinlidir.
B
Tüm sarışınlar İsveçlidir.
C
Japonlar çalışkandır
D
Afrika’da yaşayanların büyük bir kısmı siyahidir
Soru 6
Kalıp yargıların zaman içinde ön yargıya dönüşmesi çeşitli sorunlara yol açarak ayrımcılığa sebep olur.
Buna göre toplum içinde ayrımcılığın engellenmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A
İnsanlardan uzak durmak
B
Yardımlaşma duygusunu geliştirmek
C
Farklılıkları tanımak
D
İnsanlara karşı hoşgörülü olmak
Soru 7
Dünyadaki binlerce bitki ve hayvan türünün yok olmasına neden olan, insan yaşamını etkileyen meteorolojik afetlerin artmasına sebep olan oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Açlık
B
Küresel Isınma
C
Deprem
D
Hortum
Soru 8
I. Doğal ve kültürel mirasın önemini anlatan çalışmalar yapmak
II. Evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak
III. Mirasın muhafazasını sadece güvenlik güçlerine bırakmak
Yukarıdakilerden hangileri ortak mirası korumaya yönelik yapılan çalışmalardandır?
A
I ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 9
Dünyamızın doğal dengesinin bozulmasına bağlı olarak dünya üzerinde insan yaşamını etkileyen birtakım sorunlar yaşanmıştır. Tüm insanlığı ilgilendiren bu sorunlara küresel sorun demektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir küresel sorun değildir?
A
Küresel Isınma
B
Kentleşme
C
Terörizm
D
İklim Değişikliği
Soru 10
Kyoto Protokolü gelişmiş ülkelerin sera gazı salınımlarını 1990 yılına göre % 5,2 azaltmalarını öngörüp atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun, iklime tehlikeli etki yapmayacak seviyelerde kalmasını sağlamaya yönelik Birleşmiş Milletler kontrolünde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi’nde imzası bulunan ülkelerce imzalanması planlanmış en somut ve tek uluslararası protokoldür.
Buna göre Kyoto Protokolü aşağıda verilen küresel sorunlardan hangisinin çözümüne yönelik olarak hazırlanmıştır?
A
Küresel Isınma
B
Savaşlar
C
Salgın Hastalıklar
D
Terör
Soru 11
Türkiye ekonomik ilişkilerini geliştirmek amacıyla birçok kuruluşla iş birliği yapmaktadır.
Bu iş birliği ülkemize;
I. Yeni pazarların açılması
II. Ekonomik gelirin yükselmesi
III. Teknolojinin gelişmesi
alanlarından hangilerinde katkı sağladığı söylenebilir?
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu