7. Sınıf Test Çöz7.SınıfTest Çöz

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Etkin Vatandaşlık Testi Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için 7. sınıflara özel Sosyal Bilgiler Etkin Vatandaşlık Testi hazırladık. Testte toplam 12 Adet Sosyal Bilgiler Etkin Vatandaşlık sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Etkin Vatandaşlık Testi Çöz

Tebrikler - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Etkin Vatandaşlık Testi Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sivas Kongresi’nde İrade-i milliye gazetesinin yayımlanması kararlaştırılmıştır.
Bu karar öncelikle aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmektedir?
A
Basının
B
Eğitimin
C
Ekonominin
D
Ordunın
Soru 2
“Demokrasi, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Kulübü” öğrencileri bir pano hazırlayacaklardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin panoya asacakları afişlerden biri olamaz?
A
Ormanları koruyalım!
B
Yaşasın demokrasi ve hürriyet!
C
İyi bir yurttaş nasıl olunur?
D
İnsan, insana zulüm etmez!
Soru 3
Erhan, Demokrasi, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Kulübü’nde görev almıştır. Rehber öğretmeni ve diğer şubeden gelen öğrenciler toplantı yaparak yönetim kurulu oluşturmuşlardır. Kulüp başkanlığı için 5 kişi aday olmuş ve en çok oy alan öğrenci kulüp başkanı seçilmiştir. Daha sonra kulübün başkan yardımcısını, sekreteri ve saymanını da seçimle belirlemişlerdir. Kurul toplantısı yapılarak bir yıl içerisindeki yapılacak faaliyetler için görüş ve öneriler konuşulmuştur.
Buna göre Erhan ve arkadaşlarının sergilemiş oldukları tutum ve davranışlar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
İş bölümü yapmayı öğrenmişlerdir.
B
Grup içerisinde sorumluluk bilincine sahip olmuşlardır.
C
Rehber öğretmenlerinin sözünden dışarı çıkmamışlardır.
D
Demokratik bir tutum göstermişlerdir.
Soru 4
Vatandaşlar mahkeme kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvurabilirler. Bu mahkemelerde görüşülen davanın sonucu kişiye bildirilir. Böylece uyuşmazlık adil bir çözüme kavuşmuş olur. Bu tür mahkemelere yüksek mahkemeler denir.
Aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemelerden değildir?
A
Anayasa mahkemesi
B
Ceza Mahkemeleri
C
Danıştay
D
Yargıtay
Soru 5
Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bağımsız mahkemeler yargı yetkisini aşağıdakilerin hangisi adına kullanmaktadır?
A
Türk milleti
B
Bakanlar kurulu
C
Meclis
D
Ordu
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi eğitsel ve sosyal faaliyetlerin öğrencilere kazandırmak istediği tutum ve davranışlardan biri değildir?
A
İnsan haklarına saygılı birey olarak yetiştirmek.
B
Çevremizdeki olaylara duyarlı vatandaşlar yetiştirmek.
C
Planlı ve etkin çalışma yollarını göstermek.
D
Bilgileri sorgulamayan bireyler haline getirmek.
Soru 7
Türkiye’nin tüm anayasalarında egemenliğin millete ait olduğu ifadesi korunmuştur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir?
A
Millî kültüre
B
Millî ekonomiye
C
Millî bağımsızlığa
D
Millî iradeye
Soru 8
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama yetkisi TBMM, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu, yargı ise bağımsız mahkemelerce kullanılır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
A
Güçlerin farkları
B
Güçler birliği
C
Güçler ayrılığı
D
Güçlerin benzerliği
Soru 9
Oy kullanarak sınıf başkanın seçilmesi öğrencilere aşağıdaki davranışlardan hangisini kazandırır?
A
Çevreyi ve doğayı koruma bilincine sahip olma
B
Demokratik ilkeleri kabullenme
C
Okuma alışkanlığı edinme
D
Planlı ders çalışma bilincine sahip olma
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisinin kamuoyu oluşturulmasına örnek olduğu söylenebilir?
A
Ahmet Bey’in konut vergisini ödemesi
B
Mine Hanım’ın hastanede tedavi olması
C
Ali’nin okulda eğitim alması
D
TV kanallarında yayınlanan sigaranın sağlığa zararları konulu kısa filmler
Soru 11
Okullarımızda kurulan sosyal kulüplere öğrenci seçilirken aşağıdakilerden hangisi yapılırsa insan haklarına uygun davranılmış olur?
A
Öğrencilerin anne ve babasının tercihlerine uyulması
B
Öğretmenlerin vereceği kararlara uyulması
C
Öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda yönlendirilmesi
D
En yakın arkadaşları hangi kulübü seçerse öğrencinin o kulübe yönlendirilmesi
Soru 12
Sivil Toplum Kuruluşları, “toplum yararına çalışan ve bu yönde kamuoyu oluşturan, kar amacı gütmeyen, sorunların çözümüne katkı sağlayarak çoğulculuk ve katılımcılık kültürünü geliştiren, gönüllü olarak bir araya gelen bireylerden oluşan örgütlenmelerdir.”
Buna göre;
I. Kamuoyu oluşturma yoluyla bireylerin taleplerinin dile getirilmesine yardımcı olmak,
II. Toplumsal sorunların çözümü için çalışmak,
III. Kanun tasarılarının anayasaya uygunluğunu denetlemek
seçeneklerinden hangileri sivil toplum kuruluşlarının görevleri arasında yer alır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu