Coğrafya Testleri

Türkiye’nin İklimi Test Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – KPSS sınavlarına özel Coğrafya Türkiye’nin İklimi Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Türkiye’nin İklimi ve Özellikleri ile ilgili soru bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 

Türkiye'nin İklimi Test

Tebrikler - Türkiye'nin İklimi Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin matematik konumunun iklimine olan etkisi olarak gösterilemez?
A
Kuzeyinden soğuk hava kütlelerinin güneyinden ise sıcak hava kütlelerinin etkisinde kalması
B
Deniz etkisinin dar bir alanda görülmesi
C
Cephesel yağışların görülmesi
D
Güneyinden kuzeyine doğru sıcaklık ortalamalarının düşmesi
E
Akdeniz'in tuzluluk oranının Karadeniz'den fazla olması
Soru 2
Aşağıdaki dağlardan hangisi oluşum bakımından diğerlerinden farklıdır?
A
Küre
B
Canik
C
Toroslar
D
Kaz
E
Ilgaz
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran özelliklerden biri değildir?
A
Jeopolotik konumu
B
Ortalama yükseltisinin 1132 m olması
C
814.578 km2  yüzölçümüne sahip olması
D
Endemik bitki topluluklarının çok olması
E
Orta kuşakta yer alması
Soru 4
Türkiye'de dış kuvvetlerin oluşturduğu şekillerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Türkiye'de en fazla etkiye sahip olan dış kuvvet akarsulardır.
B
Karstik şekillerin en fazla olduğu bölge Akdeniz Bölgesi'dir.
C
Ege Bölgesi'nde dağlar denize paralel uzanır.
D
Kaş-Finike kıyıları dalmaçya kıyı tipine örnektir.
E
Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzul aşındırma şekillerine rastlanır.
Soru 5
Ülkemizde meydana gelen sel ve taşkın afetlerinin sıklık ve şiddetinde arazinin hatalı kullanımının rolü büyüktür.
Aşağıdakilerden hangisi yanlış arazi kullanımına örnek gösterilemez?
A
Akarsu yataklarının su akışını engelleyecek şekilde kullanılması
B
Sel ve taşkın riski olan yerlerin yerleşime açılması
C
Yerleşim birimlerindeki kuru dere yataklarının doldurulması
D
Dökülen çöp ve molozların akarsu ve dere yataklarını daraltması
E
Akarsu yataklarında bitki örtüsünün tahrip edilmesi
Soru 6
Ülkemizde dağlar oluşum olarak kıvrım dağlar, kırık dağlar ve volkanik dağlar olarak üç bölüme ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi kırık dağlardan biridir?
A
Nemrut Dağı
B
Boz Dağları
C
Bey Dağları
D
Köroğlu Dağları
E
Karadağ
Soru 7
Türkiye'nin iklim şartları göz önüne alındığında aşağıdaki yörelerin hangisinde GAP benzeri bir sulama projesi daha verimli olur?
A
Orta Karadeniz
B
Antalya
C
Konya
D
Yukarı Kızılırmak
E
Erzurum-Kars
Soru 8
Türkiye'nin şekillenmesinde etkili olan iç ve dış kuvvetler vardır.
Aşağıda verilen kuvvetlerin hangileri ülkemizin şekillenmesinde diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur?
A
Akarsular - Orojenez
B
Gel-git - Buzullar
C
Volkanizma - Gel-git
D
Buzullar - Volkanizma
E
Orojenez - Gel-git
Soru 9
I. Nevşehir'de Peribacalarının
II.Denizli'de Pamukkale Travertenlerinin
III. Kuzey Anadolu Dağlarının
Yukarıda verilen alanların hangisinin oluşumunda iç kuvvetlerin payı en fazladır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 10
Yeryüzü iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle şekillenmektedir.
Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşumunda iç kuvvetlerin etkisinden söz edilemez?
A
Kapadokya yöresindeki Peribacaları
B
Doğu Karadenizdeki kıyı taraçaları
C
Marmara Bölgesi'ndeki fay hatları
D
Doğu Anadolu'daki Van Gölü
E
Ege Bölgesi'ndeki delta ovaları
Soru 11
Türkiye'de etkili olan aşağıdaki rüzgârlardan hangisi sıcaklığı artırıcı etkiye sahip değildir?
A
Karayel
B
Fön
C
Kıble
D
Lodos
E
Samyeli
Soru 12
Türkiye'de bir iklim bölgesinde geniş yapraklı ormanların yaygın olması bölgenin aşağıdaki özelliklerden hangisine kanıt gösterilemez?
A
Bağıl nemin yüksek olduğuna
B
Sıcaklık farkının az olduğuna
C
Kış mevsiminde don olayının görülmediğine
D
Toprağın yıkanmış ve kireçsiz olduğuna
E
Yaz sıcaklığının yüksek olduğuna
Soru 13
İç Anadolu Bölgesi'nin Konya Bölümü'nde yetiştirilen bir tarım ürünü, Marmara Bölgesi'nde Ergene Bölümü'nde de yetiştirilmektedir.
Bu iki bölüm aşağıdakilerden hangisi bakımından birbirine daha çok benzer?
A
İklim özelliği
B
Yağış miktarı
C
Yüzölçümü
D
Yüzey şekli
E
Jeolojik yapı
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi fazla yağış alan yerler arasında bulunmaz?
A
Yüksek dağlar
B
Kıyı bölgeleri
C
Yüksek plâtolar
D
Dağlarla çevrili ovalar
E
Dağların denize dönük yamaçları
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu