Biyoloji Testleri

Solunum Sistemi Test Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için 11. Sınıf ve YKS – TYT LGS gibi sınavlara özel Solunum Sistemi Testi Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Solunum Sistemi sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 


Solunum Sistemi Test Çöz

Tebrikler - Solunum Sistemi Test Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Solunum ile ilgili,
I. solunum yüzeyi ile kan arasındaki gaz alışverişi,
II. kan ile doku hücreleri arasındaki gaz alışverişi,
III. hücrelerin oksijen kullanarak karbondioksit üret­mesi
olaylarının hangilerinde ATP üretilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2
Akciğerlerin iç yüzeyinin,
I. geniş olması,
II. tek katlı epitel dokudan oluşması,
III. nemli olması
özelliklerinden hangileri 02 ve C02 difüzyon hızı­nın artmasını sağlar?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3
Eğer oksijen kanımızda X molekülü ile taşınmasaydı, kanımızın ya 75 kat daha fazla olması ya da 75 defa daha hızlı akması gerekecekti.
Yukarıda sözü edilen X molekülü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Antikor
B
Antijen
C
Enzim
D
Hemoglobin
E
Hormon
Soru 4
Hemoglobin molekülleri,
I. sentezleri için aminoasitlerin kullanılması,
II. yapılarında metal atomlarının bulunması,
III. oksijen ve karbondioksitle birleşip ayrılmalarının kolay olması
özelliklerinden hangilerine sahiptir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 5
Hemoglobin,
I. O2,
II. CO2,
III. H+
molekül veya iyonlarından hangilerini bağlayarak taşır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 6
İnsanda akciğerler yaklaşık 55-90 m2 lik bir alan (gaz alışverişi yüzeyi) oluşturur.
Bu durum akciğerlerin hangi özelliği ile sağlanır? 
A
Göğüs boşluğunda bulunması
B
Etrafının plöra denilen iki katlı zar ile sarılmış ol­ması
C
Çok sayıda alveol bulundurulması
D
Plöranın dış zarının göğüs iç duvarı ve diyaframa yapışık olması
E
Bronşların iç yüzeyindeki epitel hücrelerinde çok sayıda sil bulunması
Soru 7
I. Alveol boşluğu
II. Alveol kılcalı
III. Doku kılcalı
IV. Alyuvar
Oksihemoglobin insana ait yukarıdaki hücre ve yapıların hangilerinde oluşur?
A
I ve III
B
II ve IV
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
I, III ve IV
Soru 8
Aşağıdaki şekil insanlarda solunum ile ilgili bir olayı göstermektedir.

Bu olayın gerçekleşmesi sırasında,
I. diyaframın kasılması,
II. kaburga kaslarının gevşemesi,
III. göğüs iç basıncının düşmesi
durumlarından hangileri meydana gelir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi akciğer alveollerinin ya­pısal veya işlevsel özelliklerinden değildir?
A
Üzüm salkımına benzeyen keselerdir.
B
Kılcal damarları ile hava arasında gaz değişimini gerçekleştirir.
C
Akciğerlerin gaz değişim yüzeyini genişletir.
D
Gaz değişimini aktif taşıma ile sağlar.
E
Tek katlı epitelden oluşan keselerdir.
Soru 10

Yukarıdaki grafik çeşitli hayvanların hemoglobinlerinin 02 ile doyma eğrilerinin 02 nin kısmi basıncına göre değişimini göstermektedir.
Buna göre,
I. Memelilerle vücut büyüklüğü arttıkça hemoglo­binlerin oksijen bırakma eğilimi artar.
II. Küçük vücutlu memelilerin hemoglobinleri oksijen­lerini daha kolay bıraktıkları için daha hızlı meta­bolizmaya sahiptir.
III. Çoban köpeklerinin hemoglobin eğrileri kedi ve fil arasında bir yerlerde olur.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11
Deniz sahillerinden dağlık bölgelere doğru çıktıkça açık hava basıncı ve oksijen gazı basıncı azalır.
İnsan vücudunda meydana gelen,
I. alyuvar sayısının artması,
II. soluk alıp verme hızının artması,
III. kan dolaşım hızının artması
değişikliklerinden hangileri bu duruma karşı geliş­tirilen uyumlardandır?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12
İnsan solunum sisteminde,
1- bronş,
2- burun,
3- alveol,
4- bronşçuk,
5- soluk borusu yapıları bulunur.
Solunum için gerekli olan oksijen molekülü bu ya­pılardan hangi sıraya göre geçerek kana ulaşır?
A
2 - 1 - 3 - 5 - 4
B
2 - 5 - 1 - 4 - 3
C
3 - 1 - 4 - 2 - 5
D
3 - 4 - 1 - 2 - 5
E
5 - 2 - 1 - 4 - 3
Soru 13
İnsanda solunum sisteminde hava taşıyan bazı yapı­lar şunlardır:
1- Soluk borusu
2- Bronş
3- Bronşiol
Bu yapılar aşağıdakilerin hangisinde çapı büyük olandan küçük olana doğru sıralanmıştır?
A
1 - 2 - 3
B
1 - 3 - 2
C
2 - 1 - 3
D
2 - 3 - 1
E
3 - 1 - 2
Soru 14

Yukarıdaki şemada insanlarda iç ve dış solunumu ger­çekleştiren yapılar ve bunlar arasındaki gaz alışveriş­leri gösterilmiştir.
Buna göre 1, 2, 3 olarak gösterilen yapılar aşağıda­kilerin hangisinde 02 oranı çok olandan az olana doğru sıralanmıştır?
A
1 - 2 - 3
B
1 - 3 - 2
C
2 - 1 - 3
D
2 - 3 - 1
E
3 - 2 - 1
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu