Biyoloji Testleri

Proteinler Test Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için 9. Sınıf ve YKS – TYT LGS gibi sınavlara özel Proteinler Testi Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Proteinler sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 


Proteinler Test Çöz

Tebrikler - Proteinler Test Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki özelliklerden hangisi protein moleküllerine özgüdür?
A
Dehidrasyon sentezi ile üretilme
B
Düzenleyici fonksiyon üstlenme
C
Azot atomu içerme
D
Ribozom organelinde üretilme
E
Metabolizmaları sonucu amonyak oluşması
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi proteinlerle ilgili yanlış bir ifadedir?
A
Yüksek sıcaklık değerlerinde denatüre olurlar
B
Canlıların yapısına en yüksek oranda katılan organik moleküllerdir
C
Uzun süreli açlık durumlarında solunumda yıkılırlar
D
Monomerleri arasında peptid bağı kurulur
E
Monomerlerinin sentezi ve birleştirilmesi ribozomda gerçekleşir
Soru 3
Proteinlerin denatürasyonu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Yüksek sıcaklık, basınç etkisiyle olabilir
B
Proteinin primer yapıya dönmesini sağlar
C
Protein işlevsel yapısını kaybeder
D
Geri dönüşümlü olabilir
E
Aminoasitler arasındaki peptit bağların kırılmasına sebep olur
Soru 4
Proteinlerin enerji verici olarak en son tercih edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Birim miktarlarının enerji verimlerinin yüksek olması
B
Polimer yapılı olduklarından zor yıkılmaları
C
Vücutta esas yapı maddesi olmaları
D
Yapılarında azot bulundurmaları
E
Karbonhidrat yıkımının daha kolay olması
Soru 5
Dipeptit sentezine katılan aminoasitlerin hangi grupları arasında kovalent yapıda peptit bağı kurulur?
A
Karboksil – Radikal
B
Amino – Radikal
C
Karboksil – Amino
D
Karboksil – Karboksil
E
Amino – Amino
Soru 6
Protein bakımından yetersiz beslenen insanlarda aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenmez?
A
Alyuvar sayısında azalma
B
Bağışıklık sisteminde zayıflama
C
Yaraların geç iyileşmesi
D
Kanın pıhtılaşma süresinin kısalması
E
Doku sıvısı miktarının ( ödem ) artması
Soru 7
Aynı sayıda aminoasit içeren iki protein molekülünün birbirinden farklı yapıda olmasını aşağıdakilerden hangisi kesin olarak açıklar?
A
Aminoasitlerin birbirlerine bağlanma biçimlerinin farklı olması
B
Farklı ribozomlarda sentezlenmeleri
C
Sentezleri sırasında açığa çıkan su sayılarının farklılığı
D
Sentezlerinde kullanılan aminoasitlerin çeşit ve sıra farklılığı
E
Sentezlerinde kullanılan taşıyıcı RNA çeşitlerinin farklı olması
Soru 8
Proteinler ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Yakın akraba türlerde protein benzerliği fazladır
B
Proteinler hücre içi ve dışında çalışabilir
C
Her canlı kendi proteinlerini sentezler
D
Bir canlının tüm hücrelerinin protein yapısı aynıdır
E
Nükleik asitlerle birleşerek nükleoproteinleri oluştururlar
Soru 9
Aşağıda sayılan özelliklerden hangisi proteinlerin çeşitliliğinde rol oynayan faktörlerden değildir?
A
İçerdikleri aminoasit sayısı
B
Sentezlerine şifre veren gen bölgesinin nükleotid dizilimi
C
Sentezlerine şifre veren DNA parçasının nükleotid sayısı
D
İçerdikleri aminoasitlerin çeşit ve sıraları
E
Sentezlerinde kullanılan ribozomun yapısı
Soru 10
İnsan vücudunda sentezlenen proteinler aşağıdaki metabolik faaliyetlerden hangisinde görev yapmaz?
A
Solunum gazlarının taşınması
B
Patojen mikroorganizmalarla mücadele
C
Sitokinez sırasında boğumlanma
D
Temel aminoasit sentezi
E
Kromozomların hareketi
Soru 11
Aşağıdaki molekül gruplarının hangisinin hidrolizinden sadece amino asitler ortaya çıkar?
A
Basit yapılı enzim
B
Glikoprotein
C
Lipoprotein
D
Nükleoprotein
E
Glikolipit
Soru 12
Ribozomlarda protein sentezi esnasında ilgili hücrede aşağıdakilerden hangisinin gözlenmesi beklenmez?
A
Hücrenin osmotik basıncında azalma
B
Serbest aminoasit miktarında azalma
C
Taşıyıcı RNA’ların görev yapması
D
Harcanan ATP miktarında artma
E
Ortamın pH değerinin azalması
Soru 13
Proteinlerin aminoasitlerin polimerleşmesinden oluştuğunu kanıtlamak için aşağıdaki deney düzeneklerinden hangisi en uygundur?
A
Protein – Protein ayracı
B
Protein - Protein sindiren enzim – Protein ayracı
C
Aminoasit – Protein ayracı
D
Protein – Protein sindiren enzim – Amino asit ayracı - Su
E
Protein – Amino asit – Amino asit ayracı
Soru 14
Proteinler hücredeki hangi fonksiyonun yerine getirilmesinde görev almaz?
A
Taşıma
B
Hareket
C
Düzenleme
D
Savunma
E
Kalıtım ve yönetim
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu